Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEFBİS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ MODÜLÜ KULLANICI EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEFBİS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ MODÜLÜ KULLANICI EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 TEFBİS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ MODÜLÜ KULLANICI EĞİTİMİ

2 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ana Sayfa
1 2 3 5 “Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü” TEFBİS Sisteminde, Milli Eğitim Müdürlüğünüzün gelir ve gider kayıtlarını, İl/ İlçe MEM’e bağlı okulların veri giriş düzenlemelerini, okulların pay aktarımlarının takibi ve gelir/gider kayıtlarını, okul/kurum kullanıcılarının şifre ve kullanıcı atama, yetkilendirme işlemlerini vb. gerçekleştireceğiniz modüldür. Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana sayfasında 6 (altı) önemli alan bulunmaktadır. Alan 1 : TEFBİS Sistemi dahilindeki yetkili olduğunuz modüllere erişimi sağlayan menü öğesidir. İlgili menü öğesinde kullanıcınızın o anda yetkili olduğu modüller görünmektedir. 6 4

3 Okullar Modülü Ana Sayfa
Alan 2 : TEFBİS Sisteminde tanımlı olan kullanıcı bilgileriniz gösterilmektedir. Bu alan içerisinde gösterilen alanlar; 1. Tarih : İçinde bulunulan tarih ve saat bilgisi gösterilmektedir. 2. Kullanıcı Adı : Kullanıcının Ad – Soyad bilgisi gösterilmektedir. 3. Kurum Adı : İlgili modülün kullanımına yetkili olduğunuz kurum bilgisi gösterilmektedir. Alan 3 : Kullanmakta olduğunuz modülün ismi, sunucu adı ve sistemdeki kullanıcı sayısı görünmektedir. Alan 4 : TEFBİS Sistemi dahilinde o anda kullanmakta olduğunuz modülün genel durum bilgilerini görebildiğiniz alandır. Genel Bilgiler alanında o anda kullanmakta olduğunuz modülün ilgili kurumdaki Gelir - Gider Toplam Bilgileri, Haberler/Duyurular ve yapılan son üç işleme ait genel bilgiler görülmektedir. 1. Genel Toplam : Kullanmakta olduğunuz modülün sene başından, bulunduğunuz gün tarihine kadar olan toplam gelir ve gider miktarı bilgileri ile gelir ve gider toplamları arasındaki farkı göstermektedir. 2. Aylık Toplam : Kullanmakta olduğunuz modülün içinde bulunulan ay içerisindeki gelir ve gider toplamları ile gelir ve gider toplamları arasındaki farkı gösterilmektedir. Bu bölüm sayesinde ilgili modülün mali yıl içerisindeki ve aylık durumu ile modülde gerçekleştirilen son işlemler hakkında genel fikir edinebilirsiniz. Not : Gelir – Gider toplam bilgileri gece güncellendiği için güncel toplamları bir sonra ki gün görebilirsiniz. Alan 5 : Araç Çubuğu Modül içerisindeki işlemlerinizde kullanabileceğiniz kaydetme, listeleme, yazdırma, Excel (.xls) ve Adobe Acrobat (.pdf) formatlarında veri aktarma seçenekleri ile yardım alma, hata bildirme ve sistemden çıkma işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz düğmeler bu alanda bulunmaktadır. Alan 6 : Kullanmakta olduğunuz modülün akordion menüsü görünmektedir.

4 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ana Sayfa
Sistem dahilindeki yetkili olabileceğiniz tüm modüllerde sol tarafta oluşacak menü içeriğinde bulunan başlıklar “Menü Seçimi‟de göründüğü gibi olacaktır. Bu başlıklara ek olarak “Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü” dahilinde “Tahmini Bütçe”, “Devreden” ve “Para Aktarımı” ana menü başlığı olacaktır. Tüm modüllerde olan ortak başlıklar sırasıyla; “Ana sayfa” , “Gelir İşlemleri”, “Gider İşlemleri”, “Düzenleme”, “Listeleme”, “Raporlama”, “Ayarlar”, “Fihrist”, “Çıkış” öğelerinden oluşmaktadır.

5 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Gelir / Gider İşlemleri
Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünde bulunan “Gelir İşlemleri” ; - Bağış, - Diğer Gelirler, Yurtdışı ve Yurtiçi Fon Gelirleri olarak sıralanmıştır.

6 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Gelir / Gider İşlemleri
TEFBİS Sistemi dahilinde bulunan kayıt işlemleri “Gelir” ve “Gider” olarak 2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. Gelir ve gider kayıtları da kendi içinde “Ayni” ve “Nakdi” olarak ikiye ayrılmaktadır. Sistemindeki gelir-gider kayıt işlemleri bu alt ayrımına göre 4 (dört) temel ekrandan oluşmaktadır. Bunlar; Ayni Gelir İşlemleri Nakdi Gelir İşlemleri Ayni Gider İşlemleri Nakdi Gider İşlemleri olarak sıralanmaktadır. Örnek Menü Seçimi

7 Milli Eğitim Müdürlükleri Ayni Gelir İşlemleri
Ana ekran görüntüsünden, gelir işlemleri kısmı işaretlendikten sonra Bağış seçimi yapılır ve Ayni Bağış Geliri kategorisi işaretlenir. Modülde Ayni Gelir işlemi seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran “Ayni Bağış Geliri- İşlem Genel Bilgileri” kısmında görüldüğü gibi olacaktır.

8 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gelir İşlemleri
1 Alan 1 : İşlem Genel Bilgileri alanında menüden seçmiş olduğunuz işlemin adı görüntülenir. Alan 2 : Gelir Bilgileri alanında “Kaynak Tipi” (Ödeyen tipi ile ödenen tipi bilgileri) ve “Açıklama” kısımlarından oluşmaktadır. Açıklama : kısmı ise gelir işlemiyle ilgili gerekli gördüğünüz açıklama bilgilerinizi kaydetmeye yaramaktadır. Kaynak Tipi Seçimi : Gelir işlemlerinde elde edilen gelirin kimden elde edildiğinin belirleneceği kısımdır. 3 2 4 5

9 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gelir İşlemleri
Kaynak tipi başlığının solundaki açılır kutuya bastığınızda işleminize ait kaynak tipini belirleyeceğiniz kategori listesi gelecektir. Kaynak tipi sınıflandırması 7 (yedi) temel sınıflandırma ve bunların detayı olarak hazırlanmıştır. Açılır kutuda karşınıza gelen gruplar detaylı sınıflandırma listesidir. Bu alt sınıflandırmanın yapısı aşağıdaki şekildedir; Veli / Vatandaş - Veliler - Öğrenciler - Personel/Öğretmen - Hayırseverler Diğer Gerçek kişiler Yerel Yönetim Birimleri - İl Belediyeleri - İlçe Belediyeleri - Muhtarlıklar - Diğer Yönetim Birimleri Kamu Kurum ve Kuruluşları - Bakanlıklar - Genel Müdürlükler - Başkanlıklar Daire Başkanlıkları Sivil Toplum Örgütleri - Dernekler - Vakıflar - Birlikler - Meslek Odaları - Sendikalar - Borsalar Özel Kurum ve Kuruluşlar Özerk Kurum ve Kuruluşlar - Özel İdareler - Üst Kurullar Özerk Kurumlar Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar - Uluslar arası Organizasyonlar - Uluslararası Özerk Kuruluşlar - Uluslararası Özel Kurum ve Kuruluşlar - Yurtdışı Kamu Kurum ve Kuruluşları - Yurtdışı Yerel Yönetim Birimleri - Yurtdışı Özerk Kurum ve Kuruluşlar

10 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gelir İşlemleri
Alan 3 : Evrak bilgileri kısmı “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” kısımlarından oluşmaktadır. “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” bilgileri girişi vardır. Alan 4 : Toplam Tutar : Detay bilgi girişi yapmış olduğunuz satırların “Satır Toplamı” alanlarının toplamı sistem tarafından otomatik olarak bu alana yansır. Alan 5 : “Evrak Detay Bilgileri” alanında sol üst kısımda bulunan “Detay Kayıt Ekle” linkine basarsanız alt kısımdaki bilgi giriş kısımları aktif hale gelecektir. Bilgi giriş kısmında 8 (sekiz) öğe bulunmaktadır. 1. Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz “Ayni Bağış Gelirleri” işleminin kayıt detayını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. 2. Seçmiş olduğunuz detay işlem bilgisinde yani işlem türü sınıflandırmasında elde ettiğiniz gelirin miktar bilgisinin bilgi girişini yaptığınız kısımdır. 8 6 7 4 5 1 2 3 3. Detay bilgisini girdiğiniz işleminizin “Ayni” bir işlem olması sebebiyle ilgili ölçü birimi bilgisini seçeceğiniz açılır kutudur. Açılır kutuya bastığınızda karşınıza “Kg.”(Kilogram), “mt”(Metre), “lt.”(Litre), “m²”(Metrekare), “m³”(Metreküp), “Adet”, “Ton”, “Takım” seçenekleri gelmektedir.

11 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gelir İşlemleri
4. Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında seçtiğiniz kalemin birim fiyat bilgisini gireceğiniz kısımdır. 5. Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Miktar” ve “Birim Fiyat” değerlerinin birbirleriyle çarpılarak elde edilen sonucunun gösterildiği alandır. 6. Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 7. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır. (Kaydet) düğmesine bastığınızda detay bilgileriniz kaydedilecek, (İptal) düğmesine bastığınızda detay kayıt ekleme işleminiz iptal edilecektir. 8. “Detay Kayıt Ekle” linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “Detay Kayıt Ekle” linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” açılır. Yukarıda belirtilen 7 adımı takip ederek detay eklemeye devam edebilirsiniz. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydettiğiniz takdirde karşınıza “İşlem Bilgileri Kaydı” gelecektir.

12 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gelir İşlemleri
Gelir Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay Bilgileri‟ni girdiğiniz gelir işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” düğmesine basmayı unutmayınız!

13 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gelir İşlemleri
“Kaydet” düğmesine bastığınızda karşınıza, işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan seçimi ekranı gelecektir. “İmzalayan Adı” kısmından, sisteme kayıtlı imza yetkilisi seçiminizi yapabilirsiniz. “İptal” düğmesine bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabileceksiniz. Kayıt Çıktısı

14 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Nakdi Gelir İşlemleri
Ana ekran görüntüsünden, gelir işlemleri kısmı işaretlendikten sonra Bağışlar seçimi yapılır ve Nakdi Bağış Gelirleri kategorisi işaretlenir. Modülde Nakdi Gelir işlemi seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran “Nakdi Bağış Gelirleri – İşlem Genel Bilgileri” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. “Ayni Gelir İşlemleri “ ile “Nakdi Gelir İşlemleri” ekranlarında tek fark “Evrak Detay Bilgileri” alanıdır.

15 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Nakdi Gelir İşlemleri
6 5 3 4 1 2 1. Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz “Nakdi Bağış Gelirleri” işleminin kayıt detayını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. 2. Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında bağış tutarını gireceğiniz kısımdır. 3. Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “bağış tutarı” değerlerinden elde edilen sonucun gösterildiği alandır. 4. Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 5. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır. 6. “Detay Kayıt” Ekle linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “Detay Kayıt Ekle ” linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” aktif hale gelir. Yukarıda belirtilen 5 adımı takip ederek detay eklemeye devam edebilirsiniz.

16 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü OAB Aktarım Geliri İşlemleri
OAB Aktarım Gelirleri Ana ekran görüntüsünden, “Gelir İşlemleri” kısmı işaretlendikten sonra Diğer Gelirler seçimi yapılır ve OAB Aktarım Geliri kategorisi işaretlenir. Modülde OAB Aktarım Geliri seçtiğinizde genel bilgileri ekranı karşınıza gelir. Bu ekranda 3 (üç) alan bulunmaktadır. “OAB Aktarım Geliri” kaydı, “Evrak Detay Bilgileri” “Nakdi Gelir İşlemleri” ekranı ile benzer özelliktedir.

17 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü OAB Aktarım Geliri İşlemleri
6 5 3 4 1 2 1. Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz “OAB Aktarım Gelirleri” işleminin kayıt detayını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. 2. Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında aktarım tutarını gireceğiniz kısımdır. 3. Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Tutar” değerlerinden elde edilen sonucun gösterildiği alandır. 4. Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 5. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır. 6. “Detay Kayıt” Ekle linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “Detay Kayıt Ekle ” linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” aktif hale gelir. Yukarıda belirtilen 5 adımı takip ederek detay eklemeye devam edebilirsiniz. Gelir Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay Bilgilerini girdiğiniz gelir işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” düğmesine basmayı unutmayınız!

18 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Gider İşlemleri
3. Ayni Gider İşlemleri Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünde sol menüde, “Gider İşlemleri” kısmını seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran görüldüğü gibi olacaktır. Sol menüde “Gider İşlemleri” listesinde; - Pay Aktarımı, - Bağış Aktarımı, - Genel Giderler, - Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları, - Bakım Onarım Giderleri, - Enerji Alımı, - Personel Gider ve Ödemeleri, - Mal ve Malzeme Alımları, - Hizmet Alımları, - Yiyecek ve İçecek Alımları, - Öğrenci, Hane Halkı ve Diğer Yardımlar, - Dayanıklı Tüketim Malzemeleri ve Demirbaş Alımları, harcama kalemleri ve her birinin altında alt kırılımlarına ulaşılacaktır.

19 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gider İşlemleri
Örnek : Ana ekran görüntüsünden, Sol menüden “Gider İşlemleri” kısmı işaretlendikten sonra “Öğrenci, Hane Halkı ve Diğer Yardımlar” seçimi yapılır ve Öğrenci Kırtasiye Yardımı kategorisi işaretlenir. Alan 1 : Gider Bilgileri alanında “Kaynak Tipi” (Ödeyen tipi ile ödenen tipi bilgileri) ve “Açıklama” kısımlarından oluşmaktadır. Açıklama : kısmı gider işlemiyle ilgili gerekli gördüğünüz açıklama bilgilerinizi kaydetmeye yaramaktadır. Kaynak Tipi Seçimi : Gider işlemlerinde alım/hizmet karşılığı yapılan ödemenin kime yapıldığının belirleneceği kısımdır. 2 1 3

20 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gider İşlemleri
Ödenen Tipi solundaki açılır kutuya bastığınızda işleminize ait kaynak tipini belirleyeceğiniz kategori listesi gelecektir. Kaynak tipi sınıflandırması detayı olarak hazırlanmıştır. Kaynak tipinizi seçtikten sonra “Kişi/Kurum Ekle” butonuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz (Öğrenciler) kaynak tipi kategorisinde “Kişi Seçimi” ekranı gelecektir. Kişiye ait “T.C. Kimlik No” girilerek “Ara” butonuna basıldığınızda; T.C. Numarasını girmiş olduğunuz kişiye ait bilgi satırı görüntülenecektir. “Seç” butonuna basarak ilgili kişinin bilgi kaydı “Ödenen” bölümüne atanmış olur.

21 Okul Aile Birliği Modülü Ayni Gider İşlemleri
Alan 2 : Evrak bilgileri kısmı “Evrak No”, “Evrak Tarihi” ve “Faaliyet Kodu” kısımlarından oluşmaktadır. Bu alan bilgileri girişinde dikkat edilecek 4 kısım vardır. Evrak No : Kurumunuzda gider işlemleri karşılığında hazırladığınız evrakların veya gider kayıt defterlerinizde tuttuğunuz evrak numaralarını kaydedebileceğiniz alandır. Bu kısma alfa-nümerik değerler girebilirsiniz. (Örn. ABC-20/7-A) Eğer kurumunuzda gider işlemleri için evrak düzenlenmiyorsa veya defter tutulmuyorsa ya da herhangi bir kayıt numarası işlemi yapılmıyorsa, TEFBİS sistemi üzerinden kendi belirleyeceğiniz bir numaralandırma sistemi evrak numarası girdisi yapabilirsiniz. 2. Evrak Tarihi : Kurumunuzda gider işlemleri karşılığında hazırladığınız evrakların veya gider kayıt defterlerinizde tuttuğunuz evrak kayıt tarihlerini kaydedebileceğiniz alandır. 3. Tarih Seçme : “Evrak Tarihi” kısmının sağında bulunan düğmesine bastığınızda “Takvim” alanı açılacaktır. 4. Takvim : Açılan takvimde o günün tarihi turuncu renkte vurgulanmış olarak gelecektir. Seçmek istediğiniz tarih için ay değişikliği yapmak isterseniz takvim öğesinin sağ ve sol üst köşelerinde bulunan ok işaretlerine basarak ileri ya da geri gidebilirsiniz. 5. Faaliyet Kodu : Stratejik planda belirttiğiniz faaliyetlerin kodunu kaydedebileceğiniz alandır.

22 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gider İşlemleri
9 8 1 2 3 4 5 6 7 Alan 3 : “Evrak Detay Bilgileri” alanında sol üst kısımda bulunan “ Detay Kayıt Ekle” linkine basarsanız alt kısımdaki bilgi giriş kısımları aktif hale gelecektir. Bilgi giriş kısmında (dokuz) öğe bulunmaktadır. 1. İşlem Türü : Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz ilgili gider işleminin kayıt detaylarını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. Bu kısım her işlem türüne göre değişmektedir. 2. Miktar : Seçmiş olduğunuz detay işlem bilgisinde yani işlem türü sınıflandırmasında yapmış olduğunuz ayni giderin miktar bilgisinin bilgi girişini yaptığınız kısımdır. 3. Birim : Detay bilgisini girdiğiniz işleminizin ilgili ölçü birimi bilgisini seçeceğiniz açılır kutudur. Açılır kutuya bastığınızda karşınıza “Kg.”(Kilogram), “mt”(Metre), “lt.”(Litre), “m²”(Metrekare), “m³”(Metreküp), “Adet”, “Ton”, “Takım” seçenekleri gelmektedir.

23 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gider İşlemleri
Birim Fiyat : Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında seçtiğiniz kalemin birim fiyat bilgisini gireceğiniz kısımdır. Satır Toplamı : Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Miktar” ve “Birim Fiyat” değerlerinin birbirleriyle çarpılarak elde edilen sonucunun gösterildiği alandır. 6. Detay Açıklaması : Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 7. Kaydet ve İptal : Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır “ ” (Kaydet) düğmesine bastığınızda detay bilgileriniz kaydedilecek, “ ” (İptal) düğmesine bastığınızda detay kayıt ekleme işleminiz iptal edilecektir. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmeyi onayladığınızda bilgi giriş kısmı girdiğiniz bilgileri gösterir şekilde pasif hale gider. 8. Detay Kayıt Ekle : “ ” (Detay Kayıt Ekle) linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “Detay Kayıt Ekle” linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” aktif hale gider. 9. Toplam Tutar : Detay bilgi girişi yapmış olduğunuz satırların “Satır Toplamı” alanlarının toplamı sistem tarafından otomatik olarak bu alana yansır. Detay kaydı ekledikçe, düzenledikçe ve/veya sildikçe toplam tutar alanı güncellenir.

24 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayni Gider İşlemleri
“ “ Gider Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay bilgileri‟ni girdiğiniz gider işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” düğmesine basmayı unutmayınız! “Kaydet” düğmesine bastığınızda karşınıza, işlem kaydınıza ait oluşturulan formu imzalayan seçimi ekranı gelecektir. “İmzalayan Adı” kısmından, sisteme kayıtlı imza yetkilisi seçiminizi yapabilirsiniz. “Tamam” düğmesine bastığınızda, işlem kayıt çıktısı ekranından “Formu yazdır” kısmına basarak çıktınızı alabilecek, “iptal” düğmesine bastığınızda yazdırma işleminiz iptal edilecektir.

25 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Nakdi Gider İşlemleri
Ana ekran görüntüsünden, gider işlemleri kısmı işaretlendikten sonra “Genel Giderler” seçimi yapılır ve Sabit Giderler kategorisi işaretlenir. Modülde Sabit Giderler işlemi seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran “Sabit Giderler Kaydı” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. “Ayni Gider İşlemleri “ ile “Nakdi Gider İşlemleri” ekranlarında tek fark “Evrak Detay Bilgileri” alanıdır.

26 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Nakdi Gider İşlemleri
6 2 4 5 1 3 1. Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz “Genel Giderler” işleminin kayıt detayını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. 2. Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında ödeme tutarı gireceğiniz kısımdır. 3. Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Tutar” değerlerinden elde edilen sonucun gösterildiği alandır. 4. Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 5. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır. 6. “Detay Kayıt” Ekle linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “Detay Kayıt Ekle ” linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” aktif hale gelir. Yukarıda belirtilen 6 adımı takip ederek detay eklemeye devam edebilirsiniz.

27 MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri
3 1 2 Tahmini Bütçe Ana ekran görüntüsünden, “Tahmini Bütçe” kısmı işaretlendikten sonra “Okul Aile Birliği Tahmini Bütçe Onay İşlemleri” seçimi yapılır. Modülde “Okul Aile Birliği Tahmini Bütçe Onay İşlemleri” işlemi seçmeniz durumunda karşınıza gelecek olan ekran “Tahmini Bütçe Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz “Yıl” ve “İlçe” seçimlerini yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz yıl ve İlçedeki Okullara ait “Tahmini Bütçe Listesi ” ekranı gelecektir.

28 MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri
“Tahmini Bütçe Listesi” nde sırasıyla “Detay” tahmini bütçe bilgisi, “Okul Adı” tahmini bütçe bilgi girişini yapılmış okulun adı, “Miktarı” kaydedilen işlem tutarını, “İşlem Tipi” işlemin gelir yada gider kaydı olduğunu ve “Durumu” onaylandığı yada onay beklediği durumunu gösteren sütunlar yer almaktadır. Her satırın solunda bulunan “Tahmini Bütçe Bilgisi” bölümü seçildiğinde, ilgili okulun sisteme girmiş olduğu “Tahmini Bütçe Onay” sayfası aynı ekran içinde görünecektir.

29 MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri
Hali hazırda tahmini bütçesi onaylanmamış kurum satırındaki “Tahmini Bütçe Bilgisi” bölümü seçildiğinde, ilgili okulun sisteme girmiş olduğu “Tahmini Bütçe Onay” sayfası aynı ekran içinde görünecektir.

30 MEM Modülü Tahmini Bütçe Onay İşlemleri
“Tahmini Bütçe Onay” sayfası sonunda yer alan “Onay” butonu ilgili okulun Tahmini Bütçesini onaylanacak, “İptal” butonu ilgili okulun Tahmini Bütçesini iptal edilecektir.

31 MEM Modülü Pay Aktarımı Listesi İşlemleri
Okul Aile Birliği Pay Aktarımı Ana ekran görüntüsünden, “Pay Aktarımı” kısmı işaretlendikten sonra “Okul Aile Birliği Para Aktarım Listesi” seçimi yapılır. Karşınıza gelen ekranda ilinize bağlı okulların İşletilebilir alanlardan elde ettiği gelirlerden %10 il, %10 ilçe ve %3’lük hazine paylarının toplamı olan liste ekranı gelecektir. Pay aktarımı yapan okulun detaylarını görmek için ilgili satırdaki “Okul Adı” seçildiğinde aynı ekran içinde detay bilgisi görünecektir.

32 MEM Modülü Pay Aktarımı Listesi İşlemleri
Modülde “Okul Aile Birlikleri Para Aktarım Listesi”nde belirlemiş olduğunuz okuldan aktarılan pay tutarı “İşlem Tanımı”, “Tarihi” ve “Toplam” detayında listelenecektir.

33 MEM Modülü Pay Aktarımı Listesi İşlemleri
Genel Bütçe Aktarımı Ana ekran görüntüsünden, “Pay Aktarımı” kısmı işaretlendikten sonra “Bütçe Aktarım Listesi” seçimi yapılır. Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz “İlçe” seçimi yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz İlçedeki Okullara ait genel bütçeden harcanmış olan “Bütçe Aktarım Listesi” ekranı gelecektir.

34 MEM Modülü Pay Aktarımı Listesi İşlemleri
Modülde, “Bütçe Aktarım Listesi”nde belirlemiş olduğunuz ilçedeki okullara aktarılan ödenekler analatik bütçe kodları ile görülecektir.

35 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Pay Aktarım Gideri İşlemleri
Ana ekran görüntüsünden, “Gelir İşlemleri” kısmı işaretlendikten sonra Pay Aktarımı seçimi yapılır ve Pay Aktarım Giderleri kategorisi işaretlenir. Modülde Pay Aktarım Giderleri seçtiğinizde genel bilgileri ekranı karşınıza gelir. Bu ekranda 3 (üç) alan bulunmaktadır. “Pay Aktarım Giderleri” kaydı, “Evrak Detay Bilgileri” “Nakdi Gider İşlemleri” ekranı ile benzer özelliktedir.

36 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Pay Aktarım Gideri İşlemleri
6 5 3 4 1 2 1. Modülünüze girip menüden seçmiş olduğunuz pay aktarım gideri işleminin kayıt detaylarını seçerek girmeniz için hazırlanmış kısımdır. Bu kısımda işlem türü seçtiğiniz pay aktarım gideri işlemine göre tanımlanmış olarak gelecektir. 2. Seçmiş olduğunuz işlem türü sınıflandırmasında aktarım tutarını gireceğiniz kısımdır. 3. Satır toplamı bilgisi girdiğiniz “Tutar” değerlerinden elde edilen sonucun gösterildiği alandır. 4. Detay bilgisini girdiğiniz işlem türünün detay satırıyla ilgili eklemek istediğiniz açıklamaları girebileceğiniz kısımdır. 5. Bilgilerini girdiğiniz detay satırını kaydetmenize veya iptal etmenize yarayan düğmelerden oluşan kısımdır. 6. “Detay Kayıt” Ekle linkini kullanarak işleminize detay bilgisi eklemeye devam edebilirsiniz. “Detay Kayıt Ekle ” linkine tekrar bastığınızda var olan detay satırlarınızın altına yeni bir “Detay Bilgi Girişi Satırı” aktif hale gelir. Yukarıda belirtilen 5 adımı takip ederek detay eklemeye devam edebilirsiniz. Gelir Bilgileri, Evrak Bilgileri ve Detay Bilgilerini girdiğiniz gelir işleminizi sisteme kaydetmek için “Kaydet” düğmesine basmayı unutmayınız!

37 MEM Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi
1 2 3 4 5 TEFBİS sistemi dahilinde düzenleme listeleri “Gelir” ve “Gider” olarak 2 (iki) ana tipten oluşmaktadır. Gelir/ Gider Düzenleme Listesi Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir ve “Gelir/Gider Düzenleme Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde gelir düzenleme listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran yukarıda görüldüğü gibi olacaktır. Gelir düzenleme listesi ekranında bulunan listenin sütunları “Finansal Tanım”, “Fonksiyonel Tanım”, “Ödenen”, “İşlem Tipi”, “Ödeme Miktarı”, “Ödeme Tarihi” , “Evrak No” ve “Kayıt Tarihi” olarak adlandırılmıştır. “Finansal Tanım” finansal sınıflandırmaların, “Fonksiyonel Tanım” fonksiyonel sınıflandırmaların bulunduğu sütunlardır. “Ödenen” sütununda; ödeme yapılan kurumun adı, “İşlem Tipi” sütununda; kullandığınız modülde seçmiş olduğunuz gelir/gider işlemi gösterilmektedir. “Ödeme Miktarı” sütununda; yapılan ödemenin tutarı, “Ödeme Tarihi” sütununda; gelir işlem kaydını gerçekleştirirken belirlemiş olduğunuz evrak tarihi, “Evrak No” sütununda; gelir işlem kaydı esnasında kaydetmiş olduğunuz evrakın numarası, “Kayıt Tarihi” sütununda; ise kayıt işlemini gerçekleştirdiğiniz tarih gün./ay./yıl olarak gösterilmektedir.İşlem türüne ait detaylı bilgiyi Alan 2‟de bulunan ok işaretine basarak görebilirsiniz.

38 MEM Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi
1 Alan 1 : Listeleme yaptıktan sonra çıkan bilgileri kendi içinde gruplamak isterseniz; sütun başlıklarını yukarıda "Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirisiniz." yazan bölüme sürükleyerek gruplayabilirsiniz. 2 Alan 2 : Bu alanda bulunan ok işaretine basarak işlem türüne ait detaylı bilgileri görebileceğiniz “İşlem Tipi Bilgileri” satırlar açılır.

39 MEM Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi
3 Açılan satırlarda “Ekonomik Tanım” işlem türünü, “Miktar” işlem türünün adedini, “Birim Fiyat (TL)” toplam gelir miktarının kesintisiz tutarını, “Satır Toplam” her bir gelir/gider işleminin miktarını, “Açıklama” gelir işlemi ile ilgili kayıt esnasında eklenen bilgileri belirtir. İşlem türüne ait detaylı bilgilerin bulunduğu satırları kapatmak isterseniz aynı yerde bulunan ok işaretine tekrar basmanız yeterli olacaktır. Alan 3: Bu alanda aynı satırda bulunan gelir işlemini Sil düğmesine basarak silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, “Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir.

40 MEM Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi
4 5 Alan 4: Bu alanda aynı satırda bulunan gelir/gider işlemine ait bilgileri düzenleme düğmesine basarak ilgili kayıtta düzenleme yapabilirsiniz. “Düzenleme” düğmesine bastığınızda karşınıza ilgili kaydın “İşlem Genel Bilgileri” sayfası gelir, bu alanda istenilen düzenleme yapılarak kaydedilebilinir.

41 MEM Modülü Gelir – Gider Düzenleme Listesi
Alan 5: Bu alanda “Formu Yazdır” düğmesine bastığınızda düzenleme talep formunuz yazdırılacaktır. UYARI : Gelir / Gider Düzenleme Listeleri‟nde Alan 3, Alan 4 ve Alan 5‟ de bulunan sil/düzenleme/yazdır işlemlerini, 30 gün (1 ay) içerisinde yapabilirsiniz.

42 MEM Modülü Aktarım Gelir / Gider Düzenleme Listesi
Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir ve “Aktarım Gelirleri / Giderleri Düzenleme Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde aktarım düzenleme listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Aktarım Düzenleme Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır.

43 MEM Modülü Aktarım Gelir / Gider Düzenleme Listesi
1 3 4 5 2 Gelir/Gider düzenleme listesi ekranında bulunan listenin sütunları “Aktaran”, “Ödeme Miktarı (TL)” , “Ödeme Tarihi” , “Evrak No” ve “Kayıt Tarihi” olarak adlandırılmıştır. “Aktaran” sütununda; aktarımı yapan kaynağın adı, “Ödeme Miktarı (TL)” sütununda; yapılan ödemenin tutarı ve sütunun en alt satırındaki “Sayfa Toplamı”nda listede bulunan her bir ödemenin toplamını, “Ödeme Tarihi” sütununda; gelir işlem kaydını gerçekleştirirken belirlemiş olduğunuz evrak tarihi, “Evrak No” sütununda; gelir işlem kaydı esnasında kaydetmiş olduğunuz evrakın numarası bulunmaktadır. “Kayıt Tarihi” sütununda; ise kayıt işlemini gerçekleştirdiğiniz tarih gün./ay./yıl olarak gösterilmektedir. Gelir düzenleme listesi ekranında işlem yapabileceğiniz 5 (beş) alan bulunmaktadır. Bu alanlardan 3. , 4. ve 5. de bulunan düğmeler farenizle üzerlerine geldiğinizde pasif halden aktif hale geçecektir.

44 MEM Modülü Aktarım Gelir / Gider Düzenleme Listesi
1 3 4 5 2 Alan 1 : Listeleme yaptıktan sonra çıkan bilgileri kendi içinde gruplamak isterseniz; sütun başlıklarını yukarıda "Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirisiniz." yazan bölüme sürükleyerek gruplayabilirsiniz. Alan 2 : Bu alanda bulunan ok işaretine basarak işlem türüne ait detaylı bilgileri görebileceğiniz satırlar açılır. Açılan satırlarda “Ekonomik Tanım” işlem türünü, “Miktar” işlem türünün adedini, “Birim Fiyat (TL)” toplam gelir miktarının tutarını, “Satır Toplam” Her bir gelir işleminin miktarını, “Açıklama” gelir işlemi ile ilgili kayıt esnasında eklenen bilgileri belirtir. İşlem türüne ait detaylı bilgilerin bulunduğu satırları kapatmak isterseniz tekrar ok işaretine basmanız yeterli olacaktır. Alan 3: Bu alanda aynı satırda bulunan gelir/gider işlemini Sil düğmesine basarak silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, “Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir.

45 MEM Modülü Aktarım Gelir / Gider Düzenleme Listesi
Alan 4: Bu alanda aynı satırda bulunan gelir/gider işlemine ait bilgileri düzenleme düğmesine basarak ilgili kayıtta düzenleme yapabilirsiniz. “Düzenleme” düğmesine bastığınızda karşınıza ilgili kaydın “İşlem Genel Bilgileri” sayfası gelir, bu alanda istenilen düzenleme yapılarak kaydedilebilinir. Alan 5: Bu alanda “Formu Yazdır” düğmesine bastığınızda düzenleme talep formunuz yazdırılacaktır. UYARI : Gelir / Gider Düzenleme Listeleri‟nde Alan 3, Alan 4 ve Alan 5‟ de bulunan sil/düzenleme/yazdır işlemlerini, 30 gün (1 ay) içerisinde yapabilirsiniz.

46 MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi
3 1 2 Okul İşlemleri Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünden “Düzenleme” işlemi seçilir ve “Okul İşlemleri” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Okul İşlemleri seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Alt Birimler Raporu” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Alan 1 : Bu alanda düzenlemek istediğiniz kaydın yılını “Yıllar” ile seçebilirsiniz. Alan 2 : Bu alanda düzenlemek istediğiniz kaydın modül tipini seçebilirsiniz. Alan 3 : Seçimlerinizi yaptıktan sonra “Listele” düğmesine bastığınızda karşınıza “Okul Listesi” ekranı gelecektir.

47 MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi
Açılan ekranda “Okul Adı” , “İli” , “İlçesi” , “Gelir” , “Gider” ve “Detay” bilgilerinin bulunmaktadır. Bu ekrandan detay bilgisi görmek istediğiniz okulun satırında bulunan “Detay Bilgisi” ne basarsanız karşınıza “Okul Detay Bilgileri” ekranı gelir.

48 MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi
Açılan ekranda gelir ve gider işlemlerinin detaylı bilgileri gruplanmış olarak gelecektir. Bu ekranda bulunan detaylarla ilgili düzenleme yapmak isterseniz, okulun satırında bulunan “Düzenle” butonuna bastığınızda karşınıza “Okul Detay Bilgisi Düzenleme” ekranı karşınıza gelir.

49 MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi
Okul listesinde seçtiğiniz okula ait gelir/gider işlemlerini bu ekrandan düzenleyerek kaydedebilirsiniz. Okulun düzenleme talebi üzerine gerçekleştirdiğiniz düzenlemenin yapıldığına dair bir “Düzenleme Talep Çıktısı” alabilirsiniz. Kaydet düğmesine bastığınızda düzenleme talep çıktısı imzalayan seçimi ekranı karşınıza gelir. İmzalayan seçimi ekranından “Düzenleyen” seçimi ile “İlgi” bilgilerinin girişini yaparak “Devam” düğmesine bastığınızda karşınıza yazdırabileceğiniz form ekranı gelir.

50 MEM Modülü Okul İşlemleri Düzenleme Listesi
Form ekranında bulunan “Formu Yazdır” düğmesine bastığınızda yazdırma işleminiz gerçekleşir.

51 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Kullanıcı Şifre Değiştirme “Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü”nde “Ayarlar” menüsü size kendi kullanıcınızın “Kullanıcı Şifre Değiştirme” yetkisi verecektir.

52 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Şifre Değiştirme” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kullanıcı Şifre Değiştirme seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan Bu ekranda “Eski Şifre” (sisteme giriş yapmak için hale hazırda kullandığınız şifre) “Yeni Şifre”(bu işlemden sonra sistem girişinde geçerli olmasını istediğiniz şifre) ve “Yeni Şifre Tekrar” (geçerli olmasını istediğiniz şifreyi tekrar yazdığınız kısım) bilgilerini girdikten sonra “Tamam” düğmesine bastığınızda Şifre Değiştirme işleminiz tamamlanmış olacaktır. Artık sisteme yeni şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

53 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Kullanıcı Tanımlama Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Tanımlama” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kullanıcı Tanımlama seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Kullanıcı Tanımlama” kısmında görüldüğü gibi olacaktır.

54 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Bu ekranda kullanıcı tanımlama bilgilerinde , “TC Kimlik Numarası”, “Adı”, “Soyadı” , “E – posta” ve “Modül” bilgilerinin görüldüğü sütunlar ile kullanıcı ekleme düğmeleri bulunmaktadır. -“Kullanıcı Ekle” düğmesi ile Milli Eğitim Müdürlüğüne, “Okul Kullanıcısı Ekle” düğmesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara kullanıcı, “ İlçe MEM Kullanıcı Ekle” düğmesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, - “Özel Okul Kullanıcı Ekle” düğmesi ile o ildeki özel okullara kullanıcı ekleyebilirsiniz. Uyarı : “Kullanıcı Tanımlama” kısmı sisteme daha önce hiç tanımlanmamış kişi /kurumların TEFBİS’e tanımlanması için kullanılır.

55 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Yeni kullanıcı kaydı için “Kullanıcı Ekle” düğmesine basabilirsiniz. Bu düğmeye bastığınızda karşınıza “Kullanıcı Ekle” ekranı gelecektir. Bu ekranda yeni kullanıcı bilgisini ve yetki alanlarını belirleyerek, yeni kullanıcı kaydını gerçekleştirebilirsiniz.

56 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Kullanıcı Listesi Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Kullanıcı Listeleme” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kullanıcı Listeleme seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Kullanıcı Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır.

57 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 Bu ekranda 7 (yedi) alan bulunmaktadır. Alan 1 : Bu alanda listeleme için “İlçe” ve “Kurum” bilgilerinin seçimlerini yapabilirsiniz. Seçimlerinizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza “Kullanıcı Listesi” gelecektir.

58 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Alan 2 : Bu alanda bulunan “Kişi Bilgileri” düğmesine bastığınızda karşınıza daha önce sistemi tanımlaması yapılmış varolan “Kullanıcı Bilgileri” gelecektir. Açılan pencerede düzenleme yaptıktan sonra “Güncelle” düğmesine bastığınızda değişiklikleriniz kaydedilecek, “İptal” düğmesine bastığınızda düzenleme işleminiz iptal edilecektir.

59 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Alan 3 : “Modül Ata” düğmesine bastığınızda karşınıza “Modül Bilgileri” ekranı gelecektir. Bu ekrandan modül seçiminizi yaptığınızda Yetkiler karşınıza gelecektir. İstediğiniz yetkileri seçerek “Ekle” düğmesine bastığınızda işleminiz kaydedilecektir.

60 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Alan 4 : “Modül Değiştir” düğmesine bastığınızda karşınıza “Kullanıcının Atanabileceği Modül Bilgileri” ekranı gelecektir. Bu alanda kullanıcının sisteme ilk girişte ekranında açılacak tanımlı ilk modülü belirleyeebilirsiniz.

61 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Alan 5 : “Modül Sil” düğmesine bastığınızda “Modül Bilgileri” ekranı karşınıza gelecektir. Modül seçiminizi yaptıktan sonra “Sil” düğmesine basarsanız silme işleminiz gerçekleşecek, “Kapat” düğmesine basarsanız silme işleminiz iptal edilecektir.

62 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Alan 6 : Yetki Güncelle” düğmesine bastığınızda modül bilgileri ve yetkiler ekranı karşınıza gelecektir. Açılan pencereden modül seçimi yaptığınızda karşınıza kullanıcının yetkili olduğu kategoriler seçili olarak gelecektir. İstediğiniz yetki değişikliğini yaparak “Güncelle” düğmesine bastığınızda yetki güncelleme işleminiz kaydedilecektir.

63 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Alan 7 : Bu alanda bulunan “Sil” düğmesine bastığınızda aynı satırda kayıtlı olan kişinin kurumla ilişiği kesilecektir

64 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
MEM Bilgi Tanım Hali hazırda kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “MEM Bilgi Tanım” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde MEM Bilgi Tanım seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “MEM Bilgi Tanım” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Bu alan sisteme gireceğiniz gelir/gider kayıtlarında sistem tarafından otomatik olarak düzenlenecek olan faturalara imza atacak olan yetkilinin ünvan ve isim bilgilerini gireceğiz alandır.

65 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Banka Hesap Bilgileri Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Banka Hesap Bilgileri” kategorisi işaretlenir. Bu alanda bulunan “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda karşınıza “Banka Hesap Bilgileri Kaydı” gelecektir.

66 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Bu alanda yapabileceğiniz 3 (üç) bölüm bulunmaktadır. 1. Banka Adı, Şube Adı, Şube Kodu Hesap Numarası ve Hesap adı bilgilerini yazabileceğiniz kısımlar bulunmaktadır. 2. “Tamam” düğmesine basarsanız yazdığınız bilgiler kaydedilecektir. 3. “Kapat” düğmesine bastığınızda ekleme işleminiz iptal edilecektir.

67 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Özel Okul Kullanıcı Listesi Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Ayarlar” işlemi seçilir ve “Özel Okul Kullanıcı Listesi” kategorisi işaretlenir. Bu alanda bulunan “İlçe” ve “ Kurum” seçimlerini yapabilirsiniz.

68 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Özel Okul Kullanıcı Listesi Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz İlçedeki kurum/ okulun “Tanımlı Kullanıcı Bilgileri” ekranı gelecektir. Düzenleme sütununda yer alan “Kişi Bilgileri” seçildiğinde “Kullanıcı Bilgileri” ekranı açılır.

69 Milli Eğitim Müdürlükleri Modülü Ayarlar İşlemleri
Açılan pencerede düzenleme yaptıktan sonra “Güncelle” düğmesine bastığınızda değişiklikleriniz kaydedilecek, “İptal” düğmesine bastığınızda düzenleme işleminiz iptal edilecektir.

70 Devreden Bakiye Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Devreden” işlemi seçilir. Bu ekranda Devren bakiyeniz 2010 Yılından, 2011 Yılına devir bakiyeniz manüel olarak kurum kullanıcıları tarafından veri girişi yapılmıştır. Ancak, 2011 Yılından 2012 Yılına geçişte; 2011 yılında sisteme kullanıcılar tarafından veri girişi yapılan gelir – gider kayıtlarının hesaplamaları sistem tarafından yapılarak, “2012 Yılına Devreden Bakiyeniz” otomatik olarak yansıtılmıştır.

71 Listeleme İşlemleri Listeleme
TEFBİS sistemi dahilinde Gelir-Gider Listeleme işlemleri “Aylık Gelir /Gider Listesi” , “Faaliyet Koduna Göre Gelir Gider Listesi”, “Kaynak Tipine Göre Gelir – Gider Listesi” , “Tarih Aralığına Göre Gelir / Gider Listesi” , “İşlem Tipine Göre Gelir / Gider Listesi” , “Ayni/Nakdi Gider Listesi”, “Gelir/Gider Cetveli”, “İşletilebilir Alan Gelirleri Listesi”, “Alt Birim Gelir/Gider Listesi” , “Tahmini Bütçe Listesi” , “Bağış Aktarım Listesi”, “İşlem Tipine Göre Okul Gider Listesi”, “Okul Fatura Listesi” ve “Genel Liste” olarak ana tipten oluşmaktadır. Örnek : Aylık Gelir Listesi kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Listeleme” işlemi seçilir ve “Aylık Gelir Listesi” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Aylık Gelir Listesi seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz yılın seçimini “Yıllar”, ay seçimini “Aylar” alanından yapabilirsiniz. Yıl ve ay seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza “Aylık Gelir Listesi ” ekranı gelecektir.

72 Listeleme İşlemleri Bu ekranda bulunan ok işaretine bastığınızda gelir işlemin detaylı bilgilerini görebilirsiniz. İlgili kaydın satır sonunda yer alan “Yazdır” düğmesine basarak “Gider Kayıt Çıktısı”nı yazdırabilirsiniz. Listeleme yaptıktan sonra çıkan bilgileri kendi içinde gruplamak isterseniz; sütun başlıklarını yukarıda "Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirisiniz." yazan bölüme sürükleyerek gruplayabilirsiniz.

73 Raporlama İşlemleri Raporlama
TEFBİS sistemi dahilinde Gelir-Gider Raporlama işlemleri “Aylık Raporlar”, “Aylık Gelir Raporları”, “Aylık Gider Raporları”, “Tarih Aralığına Göre Raporlar”, “Tarih Aralığına Göre Gelir Raporları”, “Tarih Aralığına Göre Gider Raporları”, “Kaynak Tipine Göre Raporlar”, “Kaynak Tipine Göre Gider Raporlar”,“Kaynak Tipine Göre Gelir Raporları”, “İşlem Tipine Göre Raporlar”, “Okul Aile Birlikleri Gelir Gider Raporu”, “Döner Sermaye İşletmeleri Gelir / Gider Raporu”, “Pansiyon Bütçeli İşletmeler Gelir Gider Raporu”, “Okul Öncesi Birimleri Gelir Gider Raporu”, “Faaliyet Koduna Göre Gelir Gider Raporu”, “Okul Fatura Raporu” ve “ Kesinleşmiş Bütçe Harcamaları Raporu olarak 17 (onyedi) ana tipten oluşmaktadır.

74 Raporlama İşlemleri Örnek : Aylık Raporlar
Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Raporlar” işlemi seçilir ve “Aylık Raporlar” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Aylık Raporlar seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Karşınıza gelen ekranda listeleme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz “Ay” ve “Yıl” seçimlerini yapabilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra “ ” (Listele) düğmesine bastığınızda karşınıza belirttiğiniz yıl ve aydaki “Aylık Gelir – Gider Listesi” ekranı gelecektir.

75 Raporlama İşlemleri 1 2 3 Bu ekranda “Aylık Gelir – Gider Raporu” tablosu düzenlenmiş olarak gelecektir.

76 Raporlama İşlemleri Tablonun üst kısmındaki bantta bulunan “ ” işaretine bastığınızda karşınıza gelecek olan ekran raporu farklı formatlarda kaydetmenize olanak sağlayacaktır.

77 Raporlama İşlemleri Tablonun üst kısmındaki bantta bulunan “ ” işaretine bastığınızda karşınıza gelecek olan ekran, raporu yazdırmanıza olanak sağlayacaktır.

78 Fihrist 1 2 3 4 5 Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Kişiler” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kişiler seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Kişi Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Kişi Listesi bu ekranda listeleme işlemi için 5 (beş) alan bulunmaktadır.

79 Kişiler 1. Bu alanda “Diğer Gerçek Kişiler” düğmesine tıkladığınızda karşınıza “Diğer Gerçek Kişiler Listesi” gelecektir. “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz. “Düzenleme ” düğmesine bastığınızda listenizde varolan kişi bilgilerini güncelleyebilirsiniz. “Sil” düğmesine basarak tanımlı kişi bilgilerini silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, “Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir.

80 Şirketler Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Şirketler” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Şirketler seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Cari Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır.

81 Şirketler Bu alanda yapabileceğiniz 3(üç) işlem bulunmaktadır.
1. Düzenleme : “Düzenleme” düğmesine bastığınızda listenizde varolan cari bilgilerini güncelleyebilirsiniz. 2. Sil : Bu işlemde “Sil” düğmesine basarak cari bilgileri silebilirsiniz. 3. Yeni Ekle : “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz.

82 Şirketler “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi “Yeni Ödeyen Cari Bilgileri” ekranında gerekli olan bilgilerin girişi yapıldıktan sonra “Tamam” düğmesine basıldığında yeni kaynak tipiniz listenize eklenmiş olur. “İptal” düğmesine bastığınızda ise söz konusu bilgileri kaydetmemiş olursunuz.

83 Kamu Kurumları Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Kamu Kurumları” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Kamu Kurumları seçimi yapıldıktan sonra karşınıza gelecek olan ekran “Kamu Kurumları Listesi” kısmında görüldüğü gibi olacaktır. Bu ekranda yapabileceğiniz 2 (iki) işlem bulunmaktadır. 1. Yeni Ekle : “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz. 2. Sil : Bu işlemde “Sil” düğmesine basarak kayıtlı kamu kurumunu silebilirsiniz.

84 Kamu Kurumları “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi “Yeni Ödeyen Kurum Bilgileri” ekranında analatik bütçe sınıflandırmasına göre seviyeleri belirli kamu kurumunun gerekli olan bilgileri seçimi yapıldıktan sonra “Tamam” düğmesine basıldığında yeni kaynak tipiniz listenize eklenmiş olur. “İptal” düğmesine bastığınızda ise söz konusu bilgileri kaydetmemiş olursunuz.

85 Diğer Kurumlar Kullanmakta olduğunuz modülün ana ekran görüntüsünden “Fihrist” işlemi seçilir ve “Diğer Kurumlar” kategorisi işaretlenir. Modülün menüsünde Diğer Kurumlar seçimi yapıldıktan sonra karşınıza “Diğer Kurum Listesi” ekranı gelecektir. Bu ekranda, tanımlı diğer kurumların alt başlıkları bulunmaktadır. Bu başlıkların bulunduğu düğmelerden; Birlikler Borsalar Dernekler Diğer Yerel Yönetim Birimleri Meslek Odaları Muhtarlıklar Sendikalar Uluslararası Özel Kurum ve Kuruluşlar Vakıflar Yurtdışı Kamu ve Kuruluşlar Özel Daireler Özerk Kurum ve Kuruluşlar İl Belediyeleri İlçe Belediyeleri

86 Diğer Kurumlar Bu düğmelerden birini seçtiğinizde karşınıza “Diğer Kurumlar” a benzer görüntü gelecektir. “Düzenleme” düğmesine bastığınızda listenizde varolan kurum bilgilerini güncelleyebilir. Bu işlemde “Sil” düğmesine basarak kurum bilgilerini silebilirsiniz. Sil düğmesine basmanız durumunda onay ekranı karşınıza gelecektir. “Tamam” düğmesine bastığınızda silme işleminiz gerçekleşecek, “Vazgeç” düğmesine bastığınızda silme işleminiz iptal edilip gelir düzenleme listesi ekranına geri dönülecektir.

87 Diğer Kurumlar “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi ekleyebilirsiniz. “Yeni Ekle” düğmesine bastığınızda listenize yeni kaynak tipi “Diğer Kurum Kaydı” ekranında gerekli olan bilgilerin girişi yapıldıktan sonra “Tamam” düğmesine basıldığında yeni kaynak tipiniz listenize eklenmiş olur. “İptal” düğmesine bastığınızda ise söz konusu bilgileri kaydetmemiş olursunuz. .

88 k


"TEFBİS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ MODÜLÜ KULLANICI EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları