Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 9. HAFTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 9. HAFTA."— Sunum transkripti:

1 İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 9. HAFTA

2 GENEL OLARAK Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur. Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur. İlamlı İcraya Başvuru Halleri İlamlı İcraya Başvuru Halleri Mahkeme kararları Mahkeme kararları Hakem kararları Hakem kararları Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler Noter senetleri Noter senetleri Temyiz ve icra kefaletnameleri Temyiz ve icra kefaletnameleri

3 TAKİBİN AŞAMALARI Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir. Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir. Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır. Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır. Borçluya icra emri gönderilir. Borçluya icra emri gönderilir. İcra emrine itiraz edilemez, 7 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. İcra emrine itiraz edilemez, 7 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. İcranın geri bırakılması halleri: İcranın geri bırakılması halleri: Zamanaşımı Zamanaşımı İfa İfa Temyiz Temyiz Alacaklı, ticaret mahkemesinden borçlunun iflası istenebilir. Alacaklı, ticaret mahkemesinden borçlunun iflası istenebilir.

4 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

5 ŞARTLARI Bu yola başvurabilmek için iki şart aranır: Bu yola başvurabilmek için iki şart aranır: Alacağın rehinle temin edilmiş olması Alacağın rehinle temin edilmiş olması Önce rehne başvurma zorunluluğu Önce rehne başvurma zorunluluğu İstisnaları İstisnaları Rehin açığı Rehin açığı Kambiyo senedine dayalı alacaklar Kambiyo senedine dayalı alacaklar Yıllık faiz ve taksit alacakları Yıllık faiz ve taksit alacakları Müteselsil kefiller Müteselsil kefiller

6 TAKİP YOLLARI Rehnin paraya çevrilmesi, ilamsız takip veya ilamlı icra yoluyla istenebilir. Rehnin paraya çevrilmesi, ilamsız takip veya ilamlı icra yoluyla istenebilir. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip

7 İLAMSIZ TAKİP Takip talebinde rehin konusu malların ne olduğu gösterilir. Takip talebinde rehin konusu malların ne olduğu gösterilir. Rehinli mallar 3. kişiye aitse takip bu kişilere de yönlendirilir. Rehinli mallar 3. kişiye aitse takip bu kişilere de yönlendirilir. Ödeme emrine karşı ödeme süresi taşınırlarda 15 gün, taşınmazlarda 30 gündür. Ödeme emrine karşı ödeme süresi taşınırlarda 15 gün, taşınmazlarda 30 gündür. Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. İpotek hakkına itiraz edilemez. İpotek hakkına itiraz edilemez. Sadece rehne itiraz edilmişse alacak kabul edilmiş sayılır. Sadece rehne itiraz edilmişse alacak kabul edilmiş sayılır. Sadece alacağa itiraz edilmişse, rehin kabul edilmiş sayılır. Sadece alacağa itiraz edilmişse, rehin kabul edilmiş sayılır. İtiraz edilmediği takdirde alacaklı malların satışını isteyebilir. İtiraz edilmediği takdirde alacaklı malların satışını isteyebilir.


"İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 9. HAFTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları