Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 9. HAFTA

2 GENEL OLARAK Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur. İlamlı İcraya Başvuru Halleri Mahkeme kararları Hakem kararları Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler Noter senetleri Temyiz ve icra kefaletnameleri

3 TAKİBİN AŞAMALARI Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir.
Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır. Borçluya icra emri gönderilir. İcra emrine itiraz edilemez, 7 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. İcranın geri bırakılması halleri: Zamanaşımı İfa Temyiz Alacaklı, ticaret mahkemesinden borçlunun iflası istenebilir.

4 REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

5 ŞARTLARI Bu yola başvurabilmek için iki şart aranır:
Alacağın rehinle temin edilmiş olması Önce rehne başvurma zorunluluğu İstisnaları Rehin açığı Kambiyo senedine dayalı alacaklar Yıllık faiz ve taksit alacakları Müteselsil kefiller

6 TAKİP YOLLARI Rehnin paraya çevrilmesi, ilamsız takip veya ilamlı icra yoluyla istenebilir. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip

7 İLAMSIZ TAKİP Takip talebinde rehin konusu malların ne olduğu gösterilir. Rehinli mallar 3. kişiye aitse takip bu kişilere de yönlendirilir. Ödeme emrine karşı ödeme süresi taşınırlarda 15 gün, taşınmazlarda 30 gündür. Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. İpotek hakkına itiraz edilemez. Sadece rehne itiraz edilmişse alacak kabul edilmiş sayılır. Sadece alacağa itiraz edilmişse, rehin kabul edilmiş sayılır. İtiraz edilmediği takdirde alacaklı malların satışını isteyebilir.


"İLAMLI İCRA Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları