Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İCRA TAKİBİNİN ESASLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İCRA TAKİBİNİN ESASLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5."— Sunum transkripti:

1 İCRA TAKİBİNİN ESASLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5. HAFTA

2 İCRA HARÇLARI İcra takibinde bulunan kişilerden aşağıdaki harçlar alınır: İcra takibinde bulunan kişilerden aşağıdaki harçlar alınır: Başvuru harcı (maktu harç) Başvuru harcı (maktu harç) Peşin harç (%0,5) Peşin harç (%0,5) Tahsil harcı (% 6) Tahsil harcı (% 6) Cezaevi harcı (%2) Cezaevi harcı (%2)

3 İCRA GİDERLERİ İcra takibiyle ilgili taleplerin yerine getirilmesi için gerekli masrafların başvuru sahibi tarafından karşılanması gerekir. İcra takibiyle ilgili taleplerin yerine getirilmesi için gerekli masrafların başvuru sahibi tarafından karşılanması gerekir. İcra takiplerinde gündeme gelen masraflar şunlardır: İcra takiplerinde gündeme gelen masraflar şunlardır: Tebligat giderleri Tebligat giderleri Muhafaza giderleri Muhafaza giderleri İlan giderleri İlan giderleri Vekalet ücreti Vekalet ücreti

4 TEBLİGAT İcra işlerinde tebligat çok önemlidir. İcra işlerinde tebligat çok önemlidir. İcra işlemlerinin tamamlanıp sonuç doğurabilmesi için karşı tarafa tebliğ edilmiş olması gerekir. İcra işlemlerinin tamamlanıp sonuç doğurabilmesi için karşı tarafa tebliğ edilmiş olması gerekir. İlk olarak, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam olunamaz. İlk olarak, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden icra takibine devam olunamaz. Tebligat, Tebligat Kanunu ve Tüzüğüne göre yapılır. Tebligat, Tebligat Kanunu ve Tüzüğüne göre yapılır.

5 TEBLİGAT ŞEKLİ Tebligat işlemleri, PTT ve icra memurları aracılığıyla yapılır. Tebligat işlemleri, PTT ve icra memurları aracılığıyla yapılır. Elden tebligatta mümkündür. Elden tebligatta mümkündür. Tebligat, tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine yapılır. Tebligat, tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine yapılır. Usulüne uygun bir tebligat yapıldıktan sonra, adres değişikliği olursa, muhatabın yeni adresini icra dairesine bildirmesi gerekir. Usulüne uygun bir tebligat yapıldıktan sonra, adres değişikliği olursa, muhatabın yeni adresini icra dairesine bildirmesi gerekir. Aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. Aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. Adresi belirlenemeyen kişilere ilan yoluyla tebligat yapılır. Tebligat ilan tarihinden 7 gün sonra hüküm ifade eder. Adresi belirlenemeyen kişilere ilan yoluyla tebligat yapılır. Tebligat ilan tarihinden 7 gün sonra hüküm ifade eder.

6 TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER Tebligat kural olarak muhatap kişiye bizzat yapılır. Tebligat kural olarak muhatap kişiye bizzat yapılır. Vekil aracılığıyla takip edilen işlerde, tebligat asile değil, vekile yapılmalıdır. Vekil aracılığıyla takip edilen işlerde, tebligat asile değil, vekile yapılmalıdır. Muhatap adresinde bulunamazsa, tebligat kendisi ile birlikte oturan (18 yaşından büyük ve mümeyyiz) yakınlarına yapılır. Muhatap adresinde bulunamazsa, tebligat kendisi ile birlikte oturan (18 yaşından büyük ve mümeyyiz) yakınlarına yapılır. Tebligat usulsüz olsa bile muhataba ulaşmakla geçerli sayılır. Tebligat usulsüz olsa bile muhataba ulaşmakla geçerli sayılır.

7 SÜRELER İcra işlerinde süreler, hak düşürücü süre niteliği taşır. İcra işlerinde süreler, hak düşürücü süre niteliği taşır. Sürelerin Hesabı: Gün olarak belirtilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz. Sürelerin Hesabı: Gün olarak belirtilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz. Ay veya yıl olarak gösterilen sürelerde, aynı günün sonunda süre bitmiş sayılır. Ay veya yıl olarak gösterilen sürelerde, aynı günün sonunda süre bitmiş sayılır. Resmi tatil günleri sürenin hesabına dahildir. Resmi tatil günleri sürenin hesabına dahildir. Son gün tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk işgünü son gün sayılır. Son gün tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk işgünü son gün sayılır. Öğle sonrası tatil ise, o gün bir işgünü olarak sayılır. Öğle sonrası tatil ise, o gün bir işgünü olarak sayılır.

8 TATİL GÜNLERİ Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi, koruma önlemleri de alınabilir. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi, koruma önlemleri de alınabilir. Tatil saatleri, güneş batımından 1 saat sonra başlar, güneşin doğumundan 1 saat önce sona erer. Tatil saatleri, güneş batımından 1 saat sonra başlar, güneşin doğumundan 1 saat önce sona erer. Kural olarak gece saatlerinde icra takip işlemi yapılamaz. Kural olarak gece saatlerinde icra takip işlemi yapılamaz. İstisnaları: İstisnaları: Gece çalışılan yerler Gece çalışılan yerler Mal kaçıran borçlular Mal kaçıran borçlular Gündüz başlayan haciz işlemleri Gündüz başlayan haciz işlemleri Tebligat işlemleri Tebligat işlemleri

9 İCRA İŞLERİNİN ERTELENMESİ Borçlunun kendisi, eşi veya usul-fürundan biri ölürse takip 3 gün süreyle ertelenir. Borçlunun kendisi, eşi veya usul-fürundan biri ölürse takip 3 gün süreyle ertelenir. Borçlu ağır bir hastalığa tutulmuşsa, takip işleri hastalık sonrasına ertelenir. Borçlu ağır bir hastalığa tutulmuşsa, takip işleri hastalık sonrasına ertelenir. Borçlunun tutuklanması, askere gitmesi veya hüküm giymesi halinde temsilci tayin ettirilir. Borçlunun tutuklanması, askere gitmesi veya hüküm giymesi halinde temsilci tayin ettirilir.

10 İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI Taraf Ehliyeti: İcra takibinde taraf olabilmek için hak ehliyetinin bulunması yeterlidir. Taraf Ehliyeti: İcra takibinde taraf olabilmek için hak ehliyetinin bulunması yeterlidir. Takip Ehliyeti: Bizzat takipte bulunabilmek için, fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. Takip Ehliyeti: Bizzat takipte bulunabilmek için, fiil ehliyetine sahip olmak gerekir. Temsil Ehliyeti: Temsil Ehliyeti: İradi temsilci: Sadece Avukatlar İradi temsilci: Sadece Avukatlar Kanuni temsilci: 1. Veli Kanuni temsilci: 1. Veli 2. Evlat edinen 2. Evlat edinen 3. Vasi veya Kayyım 3. Vasi veya Kayyım

11 TAKİP ARKADAŞLIĞI İcra takibinin alacaklı veya borçlu tarafında birden fazla kişinin bulunduğu hallerde takip arkadaşlığı söz konusu olur. İcra takibinin alacaklı veya borçlu tarafında birden fazla kişinin bulunduğu hallerde takip arkadaşlığı söz konusu olur. Mecburi Takip Arkadaşlığı: Mecburi Takip Arkadaşlığı: Miras ortaklığı Miras ortaklığı İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) Teselsülsüz müşterek hesaplar Teselsülsüz müşterek hesaplar İhtiyari Takip Arkadaşlığı: İhtiyari Takip Arkadaşlığı: Müteselsil alacak veya borçlar Müteselsil alacak veya borçlar Müşterek mülkiyet Müşterek mülkiyet Teselsüllü müşterek hesaplar Teselsüllü müşterek hesaplar


"İCRA TAKİBİNİN ESASLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları