Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci Başarı Ölçütleri ve B Planı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci Başarı Ölçütleri ve B Planı"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci Başarı Ölçütleri ve B Planı
Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015

2

3 Proje Önerisi yapmanın Faydaları
Başlamadan önce problemin tanımlanması ve yönetimini sağlar Araştırma aşamasında kılavuz rolü görür Planlanan araştırma ve prosedürler için yazılı delil sağlar Başarı ölçütleri özellikle proje takibi ve sonuç raporu kabulünde ‘anlaşma metni’ rolü oynar B planı Projenin onaylanması aşamasında, Projenin yürütülmesi aşamasında garantör rolü oynar.

4 İş Zaman Çizelgesi Risk Yönetimi B Planı
Proje planı İletişim Proje Kontrolü (Gelişme Raporları) Risk Yönetimi B Planı Bütçe Süre Proje Ekibi Yönetim

5 Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015

6 Başarı Ölçütleri ve B Planı
Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmeli Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.

7 Proje Başlığı : Kemoterapı İle İndüklenen Periferal Nöropati Modelinde Ağrı Duyarlılığını Nöroproteksiyon ve Gliyal Aktivasyonu Kapsayan Kombine Yaklaşımla Önleme ve Tedavi Stratejilerinin Etkinliğinin Hücresel ve Fonksiyonel Olarak İncelenmesi Proje önerisinin konusu, kemopterapötik ajanların nörotoksik tesirleri nedeniyle ortaya çıkan kanser kemoterapisine bağlı periferal nöropatik ağrı ve bu nöropatinin önlenme ve tedavi edilmesi stratejileridir.

8

9 Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015

10 Risk-Nedir? Tehlike ile karşılaşma;
“Gidişatta bir şeyin gerçekleşme ihtimali ile neticelerinin kombinasyonu” “Belirsizliklerin amaç/hedeflere etkisi” (ISO 31000(2009) /ISO Guide 73:2002) Belirsizlikler durumlardır (ki gerçekleşebilir veya gerçekleşmeyebilir); Bilgi yetersizliğinden veya yokluğundan kaynaklanabilir; ve Hem negatif hem de (nadiren) pozitif etkileri olabilir, Proje riski, proje faaliyetleriyle alakalı bir belirsizlik olup gerçekleşmesi durumunda proje hedef ve kalitesini olumsuz (nadiren de olumlu) etkileyebilecek durum veya olaylardır . 4/11/2017 Ahmet AYAR

11 Planlama-Risk Yönetimi
Yetersiz planlama ve risk yönetim planı, düşük proje performansı ve hatta fiyasko ile sonuçlanmaya yol açabilir Proje Bitişi Proje Başlangıcı

12 Başvuru formundan!

13 B planı / risk yönetimi (~ Contingencies)
Burası ihmal edilecek kısım değildir! Burası böbürle kapatılacak yer de değildir! Burası ağlama kısmı değildir! Kararında bir risk yönetim planı (aşırı efor ve zaman harcanmamalı, negatif sarmala düşülmemeli),

14 Sizce burada risk ne? B Planı nasıl?

15 Projenin Dört Köşesi Maliyet Zaman Hedef / Kapsam Kalite

16 Risk Kaynakları Teknik Finansal-Maliyet Personel Zaman Kalite Hedef
* Analiz Protokolü/Biyomarkır/Ölçüm Yöntemine Dair, * Cihaz Ekipman (varlığı, müsaitliği, fonksiyonel olma durumu) Çalışma Dizaynına Ait Riskler * Gerçekçi olmayan ve çok iyimser varsayımlar var mı/ne düzeyde? Finansal-Maliyet Personel Zaman Kalite Hedef

17 Risk Etkisi Tehdit → Proje Odağı→ Düşük Kaliteli Ürün/Sonuç
Tehdit → Zaman→ Süresinde bitirememe Tehdit → Maliyet→ Bitirememe, maliyet artışı… Projenizin niteliğine göre sağlık ve güvenlik riskleri de gündem olabilir

18 Risk Yönetim Esasları ISO Standartlarına göre “Risk Yönetimi” : Değer katmalı – risk yönetim aksiyonu, tepkisizliğe ve tepkinin maliyetine (kar-zarara) değmelidir! Proje planlama sürecinin doğal parçası şeklinde olmalı Proje ilerleme aşamalarında karar vermede hesaba katılmış olmalıdır Belirsizlik ve varsayımları mutlaka karşılamalıdır. Sistematik ve yapılandırılmış olmalıdır Mevcut en geçerli kanıta göre planlanmış olmalıdır. Gidişata göre revize edilebilir olmalıdır İnsan faktörünü dikkate almalıdır! Saydam olmalıdır Dinamik ve değişikliğe açık olmalıdır Sürekli geliştirilebilir olmalıdır. Sürekli ve belli aralık ve aşamalarda yeniden kontrolleri kapsamalıdır. 4/11/2017 MEDİPOL, Mart 2015

19 Risk Yönetimi mi B Planı mı? Risk Nedir?
Risk yönetimi bu riskin etkisini (bütçe, zaman, kalite) dikkate almalıdır Proje gündemiyle, protokollerle ilgili arzu edilmeyen olay/gidişat gelişme Risk = Olasılığı x Etkisi

20 Proje yatırımını korur
Risk Yönetimi Planı-B Planı Proje yatırımını korur Proaktif bir proje yönetimi sağlar– erken uyarı-hazır eylem planı Projenin hedeflerine varmasını sağlar Riskleri göz ardı etmek riskleri ortadan kaldırmaz !

21 X 2x2 Etki/Olasılık Matriksi Risk Yönetimi- B Planı Olasılık Etkisi
Yüksek Olasılık Düşük Düşük Yüksek Etkisi Kırmızı– Yüksek Risk

22 Risk Yönetimi Döngüsü Risk Monitorizasyonu Risklerin Belirlenmesi
Risk İdaresi Risk Analizi

23 Proje Riskleri Yönetimi
Risk Grubu Konu-Odak 3 Zaman Maliyet 2 KALİTE Proje Personeli 1 Toplam Risk 2.93 SKALA OLASILIK ETKİ 1 Çok düşük Olma ihtimali düşük İhmal edilebilir etki 2 Düşük Bazen gerçekleşir Zaman, maliyet ve kaliteye minör etki 3 Orta Gelişebilir de gelişmeyebilir de Zaman, maliyet ve kaliteye belirgin etki 4 Yüksek Gerçekleşebilir Zaman, maliyet ve kaliteye ciddi etki 5 Çok yüksek Olasılığı çok yüksek Projenin başarısını tehdit eder

24 Risk Yönetimi Projenin riskleriyle ilgilenme süreci
Planlamaya ait riskler Risklerin gelişiminin proje süresince takibi ve yönetimi Risklere tepki stratejileri

25 Projenin Başarısındaki Önemi (%)**
BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir ana iş paketinin hedefi, başarı ölçütü (ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği) ve projenin başarısındaki önem derecesi aşağıdaki Başarı Ölçütleri Tablosu’nd belirtilmelidir. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU (*) İP No İş Paketi Hedefi Başarı Ölçütü (%, sayı, ifade, vb.) Projenin Başarısındaki Önemi (%)** 1 Genetik epileptik hayvanların ve yaş/cinsiyet uyumlu kontrol sıçanların temini ve deney planı için hedeflenen zamanda uygun yaşta yeterli sayıda sıçan üretimi, gruplara planlanması, grup deneklerinin kayıt ve numaralandırılması. Deney planlamasına uygun sarf malzemesi temin edilme sürecinin yönetimi. %100 10 RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*) İP No En Önemli Risk(ler) B Planı 1 Eldeki ve temin edilecek absans epilepsili WAG/Rij sıçanların generasyon sayısı nedeniyle model olma özelliğini kaybetmesi, nöbet geçirmemesi Damızlık temini ve birimimizde üretimi konusunda bütçe öngörülmüştür; KTÜ Deney havyaları üretim merkezinde ayrı odada tutularak proje araştırmacı ve bursiyerlerce temizlik, bakım ve üretme, kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. EEG kayıtları ile kolaylıkla doğrulanacak absans nöbetleri için gerektiğinde yeni nesil damızlıklar satın alınacaktır. Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015

26

27

28 B Planı Stratejisi Proaktif, reaktif Riskin düzeyi ile ilintili olmalı
Maliyet ve zaman olarak uygun olmalıdır Öneri aşamasında planlanmış/onaylanmış olmalıdır Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015

29 29

30 Yararlanılan kaynaklar
https://www.tubitak.gov.tr/ https://www. mentor.gen.tr “Proje yönetimi” eğitim programı yayınlanmamış seminer notları. Mentor Proje yönetimi eğitim ve danışmanlık.


"TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci Başarı Ölçütleri ve B Planı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları