Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK HEMATOLOJİ VAKA SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK HEMATOLOJİ VAKA SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK HEMATOLOJİ VAKA SUNUMU
Uzm.Dr.Sema Aylan Gelen Dr. MİNE ESİN ERUYAR

2 İ.K.A 23 YAŞINDA ERKEK HASTA
1996 yılında (6 yaşında iken) dış merkezde Akut ITP tanısı alan hastaya kemik iliği aspirasyonu yapılmış ve tanı doğrulanmış. Tekrarlayan atakları (yılda ortalama 3-4 kez) olan hastaya kortikosteroid ve IVIG tedavisi verilmiş. Her seferinde tedaviye cevap alınıyormuş. Ancak PLT değerleri çok çabuk düşüyormuş. Hasta takiplerde Kronik ITP tanısı almış yılında (12 yaşında iken) bacaklarda ve yumuşak damakta peteşileri olması nedeni ile tarafımıza başvurmuş.

3 Kortikosteroid tedavisi ile trombosit sayısı normale gelen hastanın tekrarlayan burun kanamaları ve vücutta yaygın peteşileri olması nedeni ile çok sayıda başvurusu oldu. Kortikosteroid tedavisine cevap veriyordu. 2005 yılında kortikosteroid tedavisi altında düzelen kaşıntılı lezyonlar ile başvuran hastaya Atopik dermatit tanısı kondu.

4 2006 yılında Relaps yapan ITP tanısı ile izlenen hastanın kontrolde nötropenisi saptandı.
2007 yılında immün trombositopeni+immun nötropeni olarak izlenirken hasta hemolitik anemi ile başvurdu. Hb: 4 gr/dl, idrar rengi koyu, ikterik, direkt coombs (+) idi. Otoimmun hemolitik anemi tanısı konularak tekrar kortikosteroid tedavisi verildi.

5 Hasta yılları arasında 17 kez trombositopeni, 3 kez otoimmun hemolitik anemi ve 3 kez otoimmun nötropeni atağı geçirdiği için hastaya Splenektomi önerildi. Hasta son atağında kortikosteroid cevabı olmadı. Splenektomi kararı olan hastaya IVIG tedavisi uygulandı. Ancak IVIG tedavisine de cevap vermeyan hastaya Kortikosteroid + Siklosporin tedavisi uygulandı. Bu tedavinin 2. ayında PLT değerleri: /mm3 saptanması üzerine hastaya splenektomi uygulandı.

6 Splenektominin 16. ayında olan hastanın bu süreçte hiç atağı olmadı.

7 ÖZGEÇMİŞ 6 yaşından itibaren tekrarlayan ITP, nötropeni ve otoimmun hemolitik anemi atakları Atopik dermatit atakları Aşıları yaşına uygun (aşılarda sorun yaşanmamış) Ataklar dışında hastanede yatış öyküsü yok Tekrarlayan enfeksiyon atağı yok

8 SOYGEÇMİŞ Anne-baba arasında akraba evliliği var.
Anne: 50 yaşında, hemşire, 37 yaşında iken ITP olduğu söylenmiş. Baba: 52 yaşında, sağlık memuru, sağ-sağlıklı 1. çocuk: hastamız 2. çocuk: 19 yaşında, kız, ITP tanılı

9 FİZİK MUAYENE BULGULARI
TEKRARLAYAN EGZEMA ATAKLARI ATAKLARDA PETEŞİLER ORGANOMEGALİ YA DA LENFADENOPATİ HİÇ SAPTANMADI. BİR ATAKTA DİŞETİ KANAMASI BİRKAÇ KEZ BURUN KANAMASI

10 Patolojik bulgular Tekrarlayan ITP atakları
Tekrarlayan otoimmun hemolitik anemi Tekrarlayan immun nötropeni Egzema Akraba evliliği Kardeşte ve annede Kronik ITP

11 Ön tanılar????? NE TETKİK İSTEYELİM ?

12 Takiplerdeki laboratuar bulgularI
ITP ataklarında trombositopeni Hemolitik anemi ataklarında anemi, retikulositoz, direkt coombs pozitifliği, haptoglobin düşüklüğü ve idrarda kan reaksiyonu 3 kez nötropeni atağı IgA: 6.67 mg/dl IgM: 29.5 mg/dl IgG: 731 mg/dl IgE: 2 mg/dl

13 Takiplerdeki laboratuar bulguları
Lenfosit subset analizi (Flow Sitometri) CD3: %68 CD19: %9.98 CD4: %39.55 CD8: %24.17 CD4/CD8: 1.63 CD16/56: %19.4 AKTİVE T: %15.20 CD45: %97.16 YAŞ GRUBUNA GÖRE NORMAL…

14 Takiplerdeki laboratuar bulgular
IgG 1: 622 mg/dl IgG 2: 8 mg/dl IgG 3: 95 mg/dl IgG 4: 1 mg/dl

15 EVANS SENDROMU Evans sendromu; altta yatan bilinen bir etyoloji olmaksızın eş zamanlı veya ardışık olarak otoimmun hemolitik anemi (OİHA), immun trombositopeni ve bazen immun nötropeninin kombinasyonu olarak tanımlanır. Nadir görülen bir hastalıktır. Tüm etnik gruplarda ve her yaş grubunda görülebilir.

16 Patofizyoloji İmmun regulasyonda bozukluk olduğu bilinmekle birlikte patofizyolojisi net değildir. Hem hücresel hem de humoral immunitede bozukluk vardır. Yapılan çalışmalarda bu hastalarda T-helper hücrelerinin azaldığı, T-supresor hücrelerin arttığı ve CD4/CD8 oranının azaldığı gösterilmiştir. Ancak bu durum Evans sendromuna spesifik değildir. Evans sendromlu hastalarda hematopoetik hücrelere spesifik antikorlar gösterilmiş. Immunglobulin değerlerinin değişken olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiş. Ancak spesifik değil.

17 Klinik Hastalar genellikle OIHA ve/veya ITP ile başvururlar.
Hastaların %55’i tanıda nötropenik, %14’ü pansitopenik. İkinci bir sitopeni ilk ataktan aylar-yıllar sonra gelişebilir ki bu da tanıda gecikmeye neden olur.

18 Klinik OIHA ile başvurursa; solukluk, sarılık, halsizlik, ağır vakalarda kalp yetmezliği bulguları ITP ile başvurursa; peteşi, ekimoz, mukozal kanama bulguları LAP, hepatomegali ve/veya splenomegali olabilir. (sadece akut ataklarda veya kronik)

19 Laboratuar Tam kan sayımı: anemi, trombositopeni, nötropeni
Periferik yayma: hemoliz bulguları (polikromazi, çekirdekli eritrositler), trombositopeni Retikulositoz İndirekt hiperbilirubinemi Haptoglobin düşüklüğü Direkt coombs pozitifliği Antiplatelet ve antigranulosit antikorlar pozitif olabilir ancak negatif olması tanıyı dışlamaz.

20 Laboratuar Kemik iliği aspirasyonu: pansitopeni durumunda ayırıcı tanı için yapılabilir. Tüm serilerde artmış selülarite saptanır. Ayırıcı tanıya yönelik testler: Serum immunglobulin düzeyleri, lenfosit alt grupları, ANA, AntiDsDNA, Double T negatifliği için Flow sitometrik analiz,

21 Ayırıcı tanı CVID ( değişken immun yetmezlik) IgA eksikliği
Otoimmun lenfoproliferatif sendrom Edinilmiş trombotik trombositopenik purpura SLE Evans sendromu tanısı bu tanıların dışlanması ile koyulur…

22 Tanı için gerekli değil Sıklıkla görülür Yaşla risk artar
Bulgular Evans send. OLPS Otoimmün sitopeni Tanı için gerekli OİHA ve ITP +/- nötropeni Tanı için gerekli değil Sıklıkla görülür Yaşla risk artar Non malign lenfoproliferasyon LAP/HSM bazı vakalarda (+) LAP ve/veya splenomegali sık %50 hepatomegali (+) İn vitro olarak defektif lenfosit apoptozis varlığı ≥%1 α/β CD4ˉ/CD8ˉ T lenfositler Moleküler temel Görülmez bilinmiyor %76 sında FAS, Fas ligand caspas 8 ve caspas 10 da mutasyon Neoplastik risk Serum Ig Tanımlanmamış Değişken %10 insidans (öz. Lenfoma) Poliklonal hipergammaglobulinemi IgG/IgA↑

23 Hastamızda; Hepatosplenomegali ve lenfadenopati olmaması nedeni ile otoimmunlenfoprolifertif sendrom düşünmedik. Tekrarlayan enfeksiyon bulguları olmadığı için immun yetmezlik düşünmedik..(ayrıca ımmun flow sitometri paneli normal bulundu.)

24 Tedavi Birinci basamak: Kortikosteroidler IVIG
İkinci basamak: immunsupresif ajanlar siklosporin mikofenolat mofetil danazol monoklonal antikor rituksimab kemoterapi– vinkristin splenektomi Üçüncü basamak: siklofosfamid alemtuzumab (azotiopurin, 6-tioguanin, tacrolimus, Anti-D plazmaferez, antilenfosit globulin) hemotopoetik kök hücre transplantasyonu

25 Management of Evans syndrome

26 Prognoz Evans sendromu ITP ve OİHA nin relaps ve remisyonlarının tekrarlayan epizotları ile karakterizedir. Uzun dönem takiplerde ITP epizotları daha sıktır ve ITP ataklarının kontrolü OİHA ataklarına göre çok daha zordur. Ölüm nedenleri genellikle immün sistemdeki değişikliklere bağlı olarak sepsis veya hemorojiye bağlıdır. Yapılan çalışmalarda maligniteye dönüşüm olmadığı gösterilmiş. Bazı hastalarda uzun süreli kür sadece Kemik iliği transplantasyonu ile sağlanabilmektedir.

27

28


"ÇOCUK HEMATOLOJİ VAKA SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları