Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vibrio Dr Gökhan AYGÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vibrio Dr Gökhan AYGÜN."— Sunum transkripti:

1 Vibrio Dr Gökhan AYGÜN

2 Vibrio V cholerae gram-negatif Kıvrık ,Gram (-) çomak Oksidaz (+)
Glikoz, Sukroz (+) polar monotrikoz (hızlı hareket) O1 ve O139 V cholerae ...KOLERA etkeni non-cholera vibriolar ya da non-agglutinable vibriolar

3 V.cholera >200 serotip VİBRİO O-1 EL-TOR Vibrio cholera KLASİK
Diğer vibriolar O-1 O-139 O grupları KLASİK EL-TOR

4

5

6 Patogenez

7 Kolera toksini

8 Kolera tarihi

9 Kolera tarihi 1992 Aralık ayı..... BANGLADEŞ salgını
Etken : V. cholerae O139 "Bengal“ Genetik olarak pandemik EL-TOR derivesi Tüm popülasyon duyarlı Güney Asya’da yayılım devam ediyor... Gerçek sayı ? (Bildirim : kolera?) Güney Amerika ???

10 Klinik İnkübasyon: 6 - 48 saat Ani başlangıçlı sulu ishal Kusma
Akut böbrek yetmezliği Kas krampları İleus ve abdominal distansiyon...cholera “sicca” Akut tubuler nekroz, şok, metabolik asidoz .....MORTALİTE

11 Kolera ...Salgın

12

13 Laboratuvar Tanısı Lökosit ve eritrosit bulunmaz
Cary- Blair transport besiyeri TCBS (thiosulphate citrate bile salts sucrose) agar Alkaline peptonlu su (pH ) ( 6–12saat inkübasyon)......ikinci TCBS agar “düzgün sarı koloniler” ....TCBS agarda Karanlık alanda hızlı hareketli bakteriler + antiserum ile hızlı tanı PCR ve DNA probları

14 Laboratuvar tanısı “Pirinç yıkantı suyu”

15 Tanı/Epidemiyolojik ayrım
Vibrio cholerae serotipleri Ogawa..... A, B Inaba A, C Hikojima.. A, B, C

16 Tanı /epidemiyolojik ayrım
Biotip ayrımı: Klasik El-Tor Hemoliz - + Voges-Proskauer Polymixin B S R Tavuk eritrositleri agl Olgu/taşıyıcı oranı 1/ 2-4 1/ Taşıyıcılık süresi kısa Daha uzun

17 REHİDRATASYON Tedavi Antibiyotikler: Tetrasiklin/Doksisiklin Kinolon
Ko - trimoksazol Furazolidone

18 TEMİZ SU Korunma Oral canlı aşılar (bivWC, WC-BS) ?
Kemoprofilaksi (seyahat sürecinde?)

19 Aşılar (Gelecek)

20 Türkiye’de kolera

21 Türkiye’de kolera

22 Non-cholera vibriolar
V.parahaemolyticus (halofilik) V.vulnificus (halofilik) V.alginolyticus (halofilik) V.mimicus (non-halofilik)

23 V.parahaemolyticus İstiridye,midye,.... Çiğ/az pişmiş deniz ürünleri
Tüm dünyada normal flora üyeleri Sulu ishal, karın ağrısı/kramplar Bulantı/kusma, ateş.... (Kuluçka : 15 saat) Dizanterik form (Kuluçka : 2 1/2 saat)

24 V.parahaemolyticus Kanagawa hemolizin (+) TCBS (mavi-yeşil koloniler)

25 V.vulnificus Yüzey suları Kıyılarda YAYGIN BULUNUR !
* Kontamine deniz ürünleri ** Açık yara teması

26 V.vulnificus Sağlıklı insanlarda... GIS bulguları
kusma/ishal, karın ağrısı,... immunkompromize ( Özellikle Kronik KC hastalığı) **primer sepsis %50 mortalite Ağrılı cilt lezyonları ...% 70

27 V.vulnificus

28

29 Int J Environ Health Res. 2003 Mar;13(1):95-8.
  The presence and antimicrobial susceptibilities of human-pathogen Vibrio spp. isolated from blue crab (Callinectes sapidus) in Belek tourism coast, Turkey. Yalcinkaya F, Ergin C, Agalar C, Kaya S, Aksoylar MY. Department of Biology, Suleyman Demiral University, Isparta, Turkey. Monitoring of Vibrio species by blue crabs (Callinectes sapidus) was carried out during the winter period in a selected area of the Belek, Antalya Gulf. Eighty-three blue crabs were examined for Vibrio species. V. alginolyticus (30.1%), V. fluvialis (10.8%), V. damsela (9.6%), V. harveyi (3.6%), V. metschnikovii (3.6%) and V. vulnificus (2.4%) were isolated. V. vulnificus was the highest concentration (5 x 10(8) Vibrio ml(-1)) although it was only 2.4% isolated from blue crabs. The strains of different vibrio species were highly susceptible to doxycycline, tetracycline and ciprofloxacin.

30 Aeromonas Vibrinoceae (Oksidaz (+)) Su florası (+şebeke/depo suları)
Taksonomi karmaşık (hydrophilia, sobria, caviae,...)

31 Aeromonas İshal etkeni (Enterotoksinler +)
sulu ishal, lökosit (++) ishal,... Cilt –Yumuşak doku infeksiyonları Su teması ve travma “Flap” cerrahisi sonrası Yanık infeksiyonları

32 Aeromonas Sülük tedavisi sonrası 1->10 gün sonra Selülit ...sepsis
Sülük uygulaması sonrası % 7-20

33 Aeromonas Bakteriyemi /sepsis: Hastaların çoğu immunite sorunu olanlar
%39 kronik KC hastalığı % 24 malinite Yaklaşık 1/ 3 olgu nozokomiyal ? mortalite : % 30-50

34 Aeromonas tanı Blood agar +10 -30 mg/L ampisilin
CIN agar (Cefsulidin Irgasan Novobiocin)

35 Plesiomonas shigelloides
Vibrio ? Enterobactericeae? Oksidaz (+) Su ve toprak bakterisi Shigella ile ortak antijenler Gastroenterit


"Vibrio Dr Gökhan AYGÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları