Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Gülümser KIR DOĞRU Aile Hekimliği AD..  Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, ülkemizde 2002 yılından beri Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Gülümser KIR DOĞRU Aile Hekimliği AD..  Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, ülkemizde 2002 yılından beri Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde,"— Sunum transkripti:

1 Dr. Gülümser KIR DOĞRU Aile Hekimliği AD.

2  Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, ülkemizde 2002 yılından beri Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde, Mayıs-Eylül ayları arasında görülmektedir.

3  Etkenin rezervuarı domuz, tavşan, fare gibi yabani hayvanlar ve kenelerdir.  Sığır, koyun gibi evcil hayvanlar da enfekte olabilirler, ancak virüs bu hayvanlarda hastalık oluşturmaz

4  Bulaş; • Sıklıkla enfekte kenenin tutunması ile bulaşır. • Bunun dışında, viremi dönemindeki enfekte hayvanın eti ile bulaşabilir. • Hastaların kanı, enfekte dokuları ve vücut salgıları ile korunmasız biçimde karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarına da bulaş olabilir

5 Klinik  Kuluçka dönemi kenenin ısırması ile hastalık gelişmesi arasındaki süredir ve ortalama 3-7 gün olarak bildirilmiştir.  Hastaların yaklaşık % 90’ı hafif klinik gidiş gösterir ve kendiliğinden iyileşir.

6 Klinik  Ateş, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma bazen ishal görülebilir.  Peteşi, ekimoz gibi cilt kanamaları, hematemez, melena, dişeti kanaması, burun kanaması,hemoptizi, genitoüriner sistem kanamaları, karın içi kanamalar, akciğer ve santral sinir sistemi kanamaları gibi iç organ kanamaları görülebilir

7  Ağır olgularda kanamaların yanında;  bilinç değişiklikleri  ajitasyon  konvülsiyon  akut respiratuvar distres sendromu (ARDS)  böbrek yetmezliği  yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğu (DİK)  koma ve ölüm gözlenebilir

8 Tanı  Trombosit ve lökosit sayısında azalma sık görülür. Kanamaya bağlı olarak Hb düşüklüğü gelişebilir.  LDH, CK, AST ve ALT düzeyleri yüksektir.  aPTT, INR değerleri uzamıştır.  Kesin tanı;  Serumda antikor saptanması, akut dönemde serumda PCR ile virüs RNA’sınıngösterilmesi ile konur

9 Tedavi  Bugün için tedavinin esasını destek tedavisi oluşturmaktadır.*  Sıvı-elektrolit takibi ve gerekirse replasmanı  Kan elemenlarının izlenmesi ve gerekirse, replasmanı (taze donmuş plazma, trombosit verilmesi)  Kanama takibi ve gerekirse tam kan replasmanı veya eritrosit süspansiyonu  Hipotansiyon ve şok durumunda vazopressörlerin kullanılması  Sedasyon, analjezi ve bulantının kesilmesi  Gerektiğinde solunum desteğinin sağlanması  Parenteral besleme *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58:193-196

10 Tedavi  Antiviral tedavi*;  Ribavirin’in KKKA etkenine maymun vero hücre kültürlerinde in-vitro etkinliği gösterilmiştir  Hayvan deneylerinde infekte farelerde viremiyi önlemediği, ancak organ patolojisini engellediği gösterilmiştir  İlacın oral ve parenteral formları insanlarda, hem tedavi hemde proflaksi amacıyla kullanılmıştır. *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58:193-196

11 Tedavi  Ülkemizdeki verilere göre ribavirin mortaliteyi değiştirmemiştir; destekleyen yeterli çalışma yoktur.  6 saat arayla 500 mg dozunda 7 gün verilebileceğinin belir tildiği yayınlar varsa da Maruziyet durumlarında profilaktik amaçlı ribavirin kullanımı DSÖ tarafından önerilmemektedir.* *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58(4)

12 Sevk;  Epidemiyolojik öykü ile birlikte uygun klinik bulgular varsa hasta uygun bir merkeze sevk edilmelidir.

13 Korunma  Bugün için insanlarda kullanılan bir aşı yoktur.  Korunmada dikkat edilmesi gereken noktalar: • Hasta ve hastanın vücut sıvıları ile karşı karşıya kalınma durumunda standart korunma önlemleri (eldiven, önlük, gözlük, maske vb.) alınmalıdır. • Hastalığın görüldüğü bölgelerde hayvan eti, hayvana ait diğer vücut sıvıları ile temas sırasında gerekli korunma önlemleri alınmalıdır.

14 Korunma  Kenelerin bulunduğu alanlardan olabildiğince uzak durulmalıdır. Hayvan barınakları veya kenelerin yaşayabileceği alanlarda bulunulması durumunda, bedenin her yanı belirli aralıklarla kene yönünden incelenmeli; tutunmamış keneler dikkatlice toplanmalı, tutunan keneler ezilmeden çıkartılmalıdır.  Risk altındaki kişilere, kenenin tutunduğu yerden çıkartılma tekniği öğretilmelidir  Su kenarı, otlak gibi piknik alanlarından uzak durulmalı; bu gibi yerlere çıplak ayakla veya kısa giysilerle girilmemeli ve dönüldüğünde üzerinde kene bulunup bulunmadığı incelenmelidir.

15

16 Korunma  Bölgede bulunmaları zorunlu olanlar, lastik çizme giymeli veya pantolon paçalarını çorap içine sokmalıdır.  Hayvanlar ve kene bulunan hayvan barınakları veteriner hekim önerisi ile uygun akarisitlerle ilaçlanmalıdır.  İnsanlar ve hayvanlarda uzaklaştırıcı (repellent) olarak bilinen böcek kovucular, dikkatli bir şekilde kullanılabilir

17  Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2012  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi2005

18  Teşekkürler…


"Dr. Gülümser KIR DOĞRU Aile Hekimliği AD..  Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, ülkemizde 2002 yılından beri Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları