Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMSAL ÇERÇEVE BEYZA NUR YILMAZ MERVE TAŞBUNAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMSAL ÇERÇEVE BEYZA NUR YILMAZ MERVE TAŞBUNAR."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMSAL ÇERÇEVE BEYZA NUR YILMAZ MERVE TAŞBUNAR

2 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Eğitim teknolojisi :Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.[1]1 Öğretim teknolojisi: Öğretimin etkililiğini arttırmak için gerçekleştirilen tüm uygulamalardır.[2][2]

3

4 BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Çağdaş anlamda eğitim teknolojisinde kitle eğitimi ve bireysel öğretim olmak üzere iki yönlü bir gelişim izlenmektedir. Bireysel öğretim Öğretim gereçlerinin, her öğrencinin kişisel yetenek ve ilgisine karşılık verecek biçimde hazırlanıp kullanılmasına önem veren öğretim uygulaması.[3][3]

5 BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Bireysel öğretim teknolojileri Modüler öğretim teknolojisi Programlı öğretim teknolojisi Mikro öğretim teknolojisi Bilgisayar destekli eğitim teknolojisi

6 1.Modüler öğretim teknolojisi, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin kendi kendine öğrenme sağlayacak şekilde kendi içinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak olan bağımsız öğrenme elemanları şeklinde düzenlenmesidir. 2. Programlı öğretim teknolojisi, öğrencinin öğrenmeye aktif olarak katılmasını, sistemli bir ilerleme yapmasını ve öğrenmenin sürekli kontrol edilmesini sağlayan bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemi olarak tanımlanmakta ve bir okulda okutulacak bütün dersleri ve konuları kapsamayıp, sadece belirli bir konunun öğretilmesi ile ilgili olarak uygulanabilecek bir öğretim planlaması ve yürütülmesi yöntemidir.

7 3. Mikro öğretim teknolojisi, normal öğrenme ve öğretim süreçlerinin karmaşıklığını basitleştirmeyi amaçlayan bir laboratuvar öğretim yöntemidir. Dersler işlenirken video kameraya çekilmektedir. Öğretmen adayı ders bitiminde kendisini izlemektedir. Bu arada rehber öğretmenden, öğrencilerinden eleştiri ve öneriler almaktadır. 4. Bilgisayar destekli öğretim teknolojisi, bilgisayarların; sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek, öğrenmeleri pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır

8 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan eğitim Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda gerçekleşen kendi kendine öğrenme prensibine dayalı eğitim uygulamasıdır. Uzaktan öğrenme Öğreten ve öğrenenin farklı ortamlarda bulunarak gerçekleştirdikleri öğrenme etkinliğidir.

9 UZAKTAN EĞİTİMDE TEMEL KAVRAMLAR Açık öğretim :Kitap,video, televizyon, radyo her türlü geleneksel teknolojilerle geniş kitlelere bireysel öğrenme imkanı sunan açık ve uzaktan öğrenme faaliyeti (Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi) [4]

10 e-Öğrenme İnternet veya sadece bilgisayar yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir.[5][5] m-Öğrenme Mobil iletişim araçları yolu ile gerçekleşen öğrenmelerdir Web tabanlı uzaktan eğitim: Web teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim etkinlikleridir.

11 Eş zamanlı (senkron) öğrenme: Farklı mekanlardaki bireylerin, aynı anda çift yönlü iletişim teknolojileri yardımıyla sanal ortamda bir araya gelip gerçekleştirdikleri öğrenme [6] [6] Eş zamansız (asenkron) uzaktan eğitim: Öğrenenlere hem farklı zamanlarda ve hem de farklı ortamlarda sunulan eğitimdir. [7][7]

12

13 Video telekonferans İnternet aracılığı ile karşılıklı görüntünün gerçekleştiği telekonferanstır.

14 İçerik :Uzaktan eğitim de belli bir süre içerisinde öğrenilmesi hedeflenen ve öğrencileri bilgilendirmek için hazırlanan eğitsel materyaldir.

15 Öğrenme İnsanların doğumundan ölümüne kadar olan davranış değişikliğidir. ÖYS - Öğrenme Yönetim Sistemi Farklı zamanlı ve karma eğitimde öğrencilerin sorunlarını halletmede kullanılan bir yönetim yazılımıdır.

16 Bilgisayar destekli eğitim Bilgisayar yoluyla gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin belli bir alanda uzmanlaşmasını sağlayarak eğitim çevresini iyileştirmeyi hedefleyen bir programdır.

17 UZAKTAN EĞİTİMDE ROL ALAN KİŞİLER Öğrenci Öğretim Üyeleri Rehber Teknik Destek Eğitim Destek İçerik Grubu Yöneticiler

18 Öğrenci : Eğitim ortamı nasıl olursa olsun; öğrencinin görevi öğrenmektir. Uzaktan eğitimde öğrenci derslerle daha fazla ilgili olmalıdır. [8] [8] Öğretim Üyeleri : Bilgisayar ve internet teknolojilerine aşina, web tabanlı eğitimi etkili bir şekilde kullanabilen kişilerdir. [9][9]

19 Teknik Destek : Sanal derslerin takibini yapan, teknik sorunları çözümleyen, Uzaktan Eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayan gruptur. [10][10] Eğitim Destek : Öğrenci derslerinin sistemde atanmasını sağlayan, sanal derslerin takibini yapan ve raporlayan, sistemi kullanırken yönlendiren gruptur. [11][11]

20 İçerik Grubu : Verilecek dersin içeriğinin, öğretim görevlisi hazırladıktan sonra dijital ortama aktarılmasını, çoklu ortam ile zenginleştirilmesini ve derslerin içeriğinin güncellenmesini sağlayan gruptur. [12][12]

21 Rehber (yardımcı) : Öğretmen kendisiyle öğrenci arasında iletişimi sağlamada bir rehberden yardım almayı uygun bulur. Rehber, etkili olabilmek için öğrencinin ve öğretmenin beklentilerini anlayabilmelidir. Yöneticiler : Uzaktan eğitim programı yapan kurumlarda planlama aşamasında etkili kişiler olmalarına rağmen, program başladığında ilişkilerini, irtibatı kaybederler veya teknik yöneticilere devrederler. Ortak kararları sağlar, karar verir ve hakem görevi görürler.

22 Öğrenci İşleri : Uzaktan eğitimde internet üzerinden ve posta yoluyla başvuru alabilen, öğrencilerin kayıt, öğrenci belgesi, askerlik tecil işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerini sağlayan birimdir. [13] [13] Ölçme ve Değerlendirme : Çevrimiçi sınavlarda öğretim elemanına destek olunan, final sınavı soru bankasının oluşturulması, soru kitapçıklarının basımı ve sınav sonuçlarının sisteme yüklenmesini sağlayan birimdir.

23 Sunucular İnternet Bağlantısı Firewall Switchler Yedekleme Donanımı Donanım Bileşenleri Öğretim Yönetim Sistemi İçerik Yönetim Sistemi Sanal Sınıf Ölçme Değ. Sınav Sistemi Hata Bildirim Sistemi Yazılım Bileşenleri UZAKTAN EĞİTİMİ OLUŞTURAN BİLEŞENLER

24 Donanım bileşenleri: Sunucular : Seçilirken mevcut öğrenci kapasitesi göz önünde alınmalı, 5 yıl değiştirilmeyecek şekilde en iyi yapılandırma seçilmelidir. İnternet Bağlantısı : Uzaktan Eğitim Sistemi'ni kullanabilmeniz için bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmanız gerekmektedir. Firewall Switchler Yedekleme Donanımı : Yedekleme iyi seçilmeli güvenlik duvarı oluşturulmalı. Switch Yedekleme iyi seçilmeli sisteme saldırıları önleyen güvenlik duvarları açık olmalı ve yedekleme donanımı 30 dakika geriden başlayabilecek şekilde seçilmelidir.

25 Yazılım bileşenleri: Öğretim Yönetim Sistemi : Öğrenme Yönetim Sistemi uzaktan eğitim alan öğrencilerin ilk giriş yaptığı, ders içeriğini görüntülediği, çevrimiçi derslere katıldığı, ödev konularını, sanal sınıf arşivlerinin linklerini ve eğitim geçmişini (karne notları, transkript vb.) görüntüleyebildikleri, okul ve diğer öğrencilerle iletişim kurma gibi temel işlevleri gerçekleştirdikleri web tabanlı bir eğitim platformudur. İçerik Yönetim Sistemi (CMS) : İçerik yönetim sistemleri, site sahibinin ve yetki verilmiş diğer kullanıcıların özel hesap bilgileri (kullanıcı adı, parola...) ile ulaşabildiği Site Yönetim Panelini kullanarak web sitesinde yer alan içeriği (yazı, resim, müzik, dosyalar vs..) değiştirebildiği, yenilerini ekleyebildiği programlardır.

26 Sanal Sınıf: Sanal sınıf farklı yerlerde bulunan eğitimci ile katılımcıları platform aracılığıyla bir araya getiren uygulamalardır. Sanal sınıf genel çerçevede online olarak ses, görüntü, doküman ve beyaz tahta paylaşımlarında bulunabileceğimiz yazılımlardır. Sanal sınıfın kullanım alanları ; ürün tanıtımı, destek hizmeti, global ticaret ve eğitimdir. Hata Bildirim Sistemi : Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunlara çözümler bulmak için oluşturulmuş bir sistemdir. Öğrencilerin sordukları sorulara cevap vermek öğrencilerin güvenini kazanmayı sağlar. Ölçme Değerlendirme Sınav Sistemi : Öğrencinin dönem içi çevrimiçi olarak, dönem sonu ise yüz yüze alacağı sınavların yer aldığı sistemdir.

27 UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM SÜRECİ VE ETKİLEŞİM SÜRECİ Öğrenci ÖğretmenOrtamİçerik Uzaktan eğitimdeki etkileşim türleri : Öğrenci-öğrenci etkileşimi, Öğrenci-öğretmen etkileşimi, Öğrenci-içerik etkileşimi, Öğrenci-ortam etkileşimidir.

28 Artan eğitim fırsatları Farklı coğrafi konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken eğitimin zamanında verilmesi Çok farklı yerlerde olabilen konu uzmanlarına gerçek zamanda erişim Öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik Öğretmen ve öğretim ortam kaynaklarının paylaşımındaki artış Öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik UZAKTAN EĞİTİMİN YARARLARI

29 Öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma Öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması Öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma Öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma Bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması Öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması [14][14]

30 UZAKTAN EĞİTİMİN SINIRLILIKLARI Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları ortadan kalkması, Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar, Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi,

31 Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu, Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu, Laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar, Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki sınırlılıklar [15][15]

32 BLOG ADRESİMİZ >>> >>>


"UZAKTAN EĞİTİM KAVRAMSAL ÇERÇEVE BEYZA NUR YILMAZ MERVE TAŞBUNAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları