Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ  Mevcut Durumun Analizi  Riskin Derecelendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ  Mevcut Durumun Analizi  Riskin Derecelendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ  Mevcut Durumun Analizi  Riskin Derecelendirilmesi

2 Mevcut Durumun Analizi  Çalışma alanının belirlenmesi  Tehlike Analizi  Bölgenin özelliklerinin belirlenmesi

3 Çalışma alanının belirlenmesi  Doğal ve insan yapısı engeller ve bölgeler  İdari sınırlar Alan harita üzerinde belirtilmelidir

4 Tehlike Analizi 1. Tehlikelerin tanımlanması 2. Tehlikelerin özelliklerinin belirlenmesi 3. Bölgenin özelliklerinin belirlenmesi 4. Hassasiyet derecesinin saptanması 5. Senaryoların geliştirilmesi

5 Tehlikeler u Doğal Tehlikeler (sel, deprem, hortum) u Sivil ve Politik KaynaklıTehlikeler (terörist faaliyetler) u Teknolojik tehlikeler (patlamalar, tehlikeli madde saçılması)

6 1. TehlikelerinTanımlanması  Tarihsel Veriler Ne tür bir tehlike meydana gelebilir? Ne sıklıkta ortaya cıkabilir? Ne kadar kötü olabilir?

7 2.Tehlikelerin Özelliklerinin Belirlenmesi  Oluşma hızı  Büyüklüğü ve olası şiddeti  Konumu  Olası yayılma alanı  Süresi  Mevsimsel özellikleri  Başlangıç hızı  Önceden uyarı yapılabilme özelliği

8 TEHLİKEÖZELLİKLER SEL BASKINLARI  Tehlikenin büyüklüğü ve şiddeti  Başlangıç Hızı  Hidrolojik Koşullar  Coğrafik ve topografik etkiler KASIRGALAR, TİPİLER FIRTINALAR  Tehlikenin büyüklüğü ve şiddeti  Fırtınanın yönü ve hızı  Coğrafik ve topografik veriler TEHLİKELİ MADDE YAYILMASI (Havada)  Boyutu  Rüzgar yönü ve hızı  Sıcaklık ve Rutubet TEHLİKELİ MADDE YAYILMASI (Karada ve Suda)  Boyutu  Rüzgar yönü ve hızı  Sıcaklık ve Rutubet  Coğrafik ve topografik etkiler YANGIN  Tehlikenin büyüklüğü ve şiddeti  Rüzgar yönü ve hızı  Sıcaklık ve Rutubet  Hidrolojik Koşullar  Coğrafik ve topografik etkiler DEPREM  Tehlikenin büyüklüğü ve şiddeti  Merkez alanı

9 TEHLİKELERİN SIRALANMASI TEHLİKEOLUŞABİLİRLİKNUFUS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MAL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PLANDAKİ KAPSAMA DÜZEYİ 0 YOK 1 NADİREN 2 ARA SIRA 3 SIK SIK 0 YOK 1 NADİREN 2 ARA SIRA 3 SIK SIK 0 YOK 1 NADİREN 2 ARA SIRA 3 SIK SIK

10 3. Bölgenin özelliklerinin saptanması Bölgenin coğrafi özelliklerinin ve riskli alanlarının belirlenmesi

11

12

13

14

15

16

17  Müdahale için gereken kritik tesisler 3. Bölgenin özelliklerinin saptanması

18  Risk altındaki yapılar (nüfusun yoğunlaştığı alanlar)  Nüfus hareketleri (günlük, mevsimlik vs)

19 3. Bölgenin özelliklerinin belirlenmesi  Arazi kullanımı  ve ulaşım

20 4. Hassasiyet Derecesinin Saptanması Tehlike Analizi Bölgenin özellikleri Hassasiyet Derecesi

21 Riskin Derecelendirilmesi  Riskin araştırılması  Müdahale önceliklerinin belirlenmesi  Önem derecesinin saptanması  Risk katsayısının elde edilmesi

22 Riskin Araştırılması Nüfus yoğunluğu ve nüfusun zamana bağlı değişimi Kritik tesislerin yerleşimi Yörede yer alan yapıların özellikleri Tehlikeli madde depoları ve ulaşım yolları Arazi kullanımı Toprak yapısı, jeolojik yapı ve topoğrafya Özel yapılar (okul, hastane vs) Yaşam hatları (yollar ve altyapı) Diğer müdahale kaynaklarının yerleşimi Bilinen tehlikelerin yerleri Nüfus değişimleri, günün zamanı, yılın dönemi, ve hava koşullarına bağlı olarak müdahale öncelikleri etkiliyebilecek diğer faktörler

23 Önem Derecesinin Saptanması

24 Risk Katsayısı RİSK KATSAYISI TABLOSU TehlikeSıklıkBüyüklükUyarı Zamanı ŞiddetTehlikenin genel özellikleri ve planda belirtilmesi gereken alınacak önlemler ToplamR isk Notu  Oldukça Sık  Sık  Seyrek  Çok Seyrek  Yıkıcı  Kritik  Sınırlı  Önemsiz  Minimum  6-12 saat  12-24 saat  24 saaten fazla  Yıkıcı  Kritik  Sınırlı  Önemsiz  Oldukça Sık  Sık  Seyrek  Çok Seyrek  Yıkıcı  Kritik  Sınırlı  Önemsiz  Minimum  6-12 saat  12-24 saat  24 saaten fazla  Yıkıcı  Kritik  Sınırlı  Önemsiz  Oldukça Sık  Sık  Seyrek  Çok Seyrek  Yıkıcı  Kritik  Sınırlı  Önemsiz  Minimum  6-12 saat  12-24 saat  24 saaten fazla  Yıkıcı  Kritik  Sınırlı  Önemsiz

25 RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ TEHLİKE İLE KARŞILAŞMA OLASILIĞI YÜKSEK OLASILIK (5)Gelecek yıl içinde yüksek bir olasılık (%100) OLDUKÇA YÜKSEK OLASILIK (4)Gelecek yıl içinde %10-%100 olasılık ORTA DERECE OLASILIK (3)Gelecek yıl içinde %1-%10 olasılık DÜŞÜK OLASILIK (2)Gelecek yıl içinde %1 olasılıktan az ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1)Gelecek yüz yılda %1 olasılık

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 FAY HATTI VE TSUNAMİ

47 YER SARSILMASI

48 SIVILAŞMA

49 TOPOGRAFİK DURUM

50 TOPLAM RİSK NOTU

51 5.Senaryoların Geliştirilmesi  Konu ile ilgili uyarılar  Yetki alanına olan genel etkiler  Belli sektörlere olan etkiler  Sonuçlar (hasar, kargaşa, can ve mal kaybı, vb)  Gerekli müdahaleler ve kaynaklar


"RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ  Mevcut Durumun Analizi  Riskin Derecelendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları