Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ"— Sunum transkripti:

1 RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ
Mevcut Durumun Analizi Riskin Derecelendirilmesi

2 Mevcut Durumun Analizi
Çalışma alanının belirlenmesi Tehlike Analizi Bölgenin özelliklerinin belirlenmesi

3 Çalışma alanının belirlenmesi
Doğal ve insan yapısı engeller ve bölgeler İdari sınırlar Alan harita üzerinde belirtilmelidir

4 Tehlike Analizi 1. Tehlikelerin tanımlanması
2. Tehlikelerin özelliklerinin belirlenmesi 3. Bölgenin özelliklerinin belirlenmesi 4. Hassasiyet derecesinin saptanması 5. Senaryoların geliştirilmesi

5 Tehlikeler Teknolojik tehlikeler Doğal Tehlikeler
(sel, deprem, hortum) Sivil ve Politik KaynaklıTehlikeler (terörist faaliyetler) Teknolojik tehlikeler (patlamalar, tehlikeli madde saçılması)

6 1. TehlikelerinTanımlanması
Tarihsel Veriler Ne tür bir tehlike meydana gelebilir? Ne sıklıkta ortaya cıkabilir? Ne kadar kötü olabilir?

7 2.Tehlikelerin Özelliklerinin Belirlenmesi
Oluşma hızı Büyüklüğü ve olası şiddeti Konumu Olası yayılma alanı Süresi Mevsimsel özellikleri Başlangıç hızı Önceden uyarı yapılabilme özelliği

8 TEHLİKE ÖZELLİKLER SEL BASKINLARI KASIRGALAR, TİPİLER FIRTINALAR
Tehlikenin büyüklüğü ve şiddeti Başlangıç Hızı Hidrolojik Koşullar Coğrafik ve topografik etkiler KASIRGALAR, TİPİLER FIRTINALAR Fırtınanın yönü ve hızı Coğrafik ve topografik veriler TEHLİKELİ MADDE YAYILMASI (Havada) Boyutu Rüzgar yönü ve hızı Sıcaklık ve Rutubet TEHLİKELİ MADDE YAYILMASI (Karada ve Suda) YANGIN DEPREM Merkez alanı

9 TEHLİKELERİN SIRALANMASI
OLUŞABİLİRLİK NUFUS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MAL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PLANDAKİ KAPSAMA DÜZEYİ 0 YOK 1 NADİREN 2 ARA SIRA 3 SIK SIK

10 3. Bölgenin özelliklerinin saptanması
Bölgenin coğrafi özelliklerinin ve riskli alanlarının belirlenmesi

11

12

13

14

15

16

17 3. Bölgenin özelliklerinin saptanması
Müdahale için gereken kritik tesisler

18 3. Bölgenin özelliklerinin saptanması
Risk altındaki yapılar (nüfusun yoğunlaştığı alanlar) Nüfus hareketleri (günlük, mevsimlik vs)

19 3. Bölgenin özelliklerinin belirlenmesi
Arazi kullanımı ve ulaşım

20 4. Hassasiyet Derecesinin Saptanması
Tehlike Analizi Bölgenin özellikleri Hassasiyet Derecesi

21 Riskin Derecelendirilmesi
Riskin araştırılması Müdahale önceliklerinin belirlenmesi Önem derecesinin saptanması Risk katsayısının elde edilmesi

22 Riskin Araştırılması Nüfus yoğunluğu ve nüfusun zamana bağlı değişimi
Kritik tesislerin yerleşimi Yörede yer alan yapıların özellikleri Tehlikeli madde depoları ve ulaşım yolları Arazi kullanımı Toprak yapısı, jeolojik yapı ve topoğrafya Özel yapılar (okul, hastane vs) Yaşam hatları (yollar ve altyapı) Diğer müdahale kaynaklarının yerleşimi Bilinen tehlikelerin yerleri Nüfus değişimleri, günün zamanı, yılın dönemi, ve hava koşullarına bağlı olarak müdahale öncelikleri etkiliyebilecek diğer faktörler

23 Önem Derecesinin Saptanması

24 RİSK KATSAYISI TABLOSU
Risk Katsayısı RİSK KATSAYISI TABLOSU Tehlike Sıklık Büyüklük Uyarı Zamanı Şiddet Tehlikenin genel özellikleri ve planda belirtilmesi gereken alınacak önlemler ToplamRisk Notu Oldukça Sık Sık Seyrek Çok Seyrek Yıkıcı Kritik Sınırlı Önemsiz Minimum 6-12 saat 12-24 saat 24 saaten fazla

25 RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ
TEHLİKE İLE KARŞILAŞMA OLASILIĞI YÜKSEK OLASILIK (5) Gelecek yıl içinde yüksek bir olasılık (%100) OLDUKÇA YÜKSEK OLASILIK (4) Gelecek yıl içinde %10-%100 olasılık ORTA DERECE OLASILIK (3) Gelecek yıl içinde %1-%10 olasılık DÜŞÜK OLASILIK (2) Gelecek yıl içinde %1 olasılıktan az ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) Gelecek yüz yılda %1 olasılık

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 FAY HATTI VE TSUNAMİ

47 YER SARSILMASI

48 SIVILAŞMA

49 TOPOGRAFİK DURUM

50 TOPLAM RİSK NOTU

51 5.Senaryoların Geliştirilmesi
Konu ile ilgili uyarılar Yetki alanına olan genel etkiler Belli sektörlere olan etkiler Sonuçlar (hasar, kargaşa, can ve mal kaybı, vb) Gerekli müdahaleler ve kaynaklar


"RİSK ANALİZİ VE YER SEÇİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları