Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi."— Sunum transkripti:

1 Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi ve uygulanması faaliyetleridir. 1Öğretim Tasarımı

2 Tasarımın amacı nedir? Var olan sistemi ya da yapıyı günün ya da çevrenin şartlarına göre düzenlemedir 2Öğretim Tasarımı

3 Sistem nedir? Bazı ortak amaç için işleyen birbiriyle ilişkili parçaların bir oluşturduğu bir bütündür. 3Öğretim Tasarımı

4 Sistemler kaça ayrılır? Açık sistem Yarı açık sistem Kapalı sistem 4Öğretim Tasarımı

5 Açık Sistem GİRDİÇIKTIİŞLEM D Ö N Ü T 5Öğretim Tasarımı

6 Yarı Açık Sistem GİRDİÇIKTIİŞLEM Yetersiz ve Düzensiz Dönüt 6Öğretim Tasarımı

7 Kapalı Sistem GİRDİ ÇIKTI İŞLEM X X 7Öğretim Tasarımı

8 Sistemin Genel Özellikleri Her sistem en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere işe koşulur Tüm sistemlerde işlemler vardır Tüm sistemlerde en az iki öge bulunur İşlemleri olmayan hiçbir sistem yoktur 8Öğretim Tasarımı

9 Eğitim sistemi nasıl bir sistemdir? 9Öğretim Tasarımı

10 Eğitim sistemi; girdiler, işlemler, çıktılar ve dönütten oluşan açık bir sistem olarak ele alınır. 10Öğretim Tasarımı

11 Öğretim Tasarımı Nedir? Eğitim teknolojisinin süreç yönünü vurgulayan öğretim tasarımı; öğrencinin öğrenme görevlerine motive olmasını sağlayacak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri öğrencilerin öğrenmesine en ekonomik ve en etkili yolla sunmak için öğrenme-öğretme faaliyetlerinin tasarımlanmasıdır. 11Öğretim Tasarımı

12 Öğretim Tasarımı Nedir? Öğretme ve öğrenme ilkelerine dayalı olarak öğretim sürecini sistematik olarak planlama, geliştirme, değerlendirme ve yönetmeyi içeriri Genel olarak neyin nasıl öğretileceği ile ilgilidir ve eğitim teknolojisinin süreç boyutunu oluşturmaktadır. 12Öğretim Tasarımı

13 Teknoloji Nedir? XBilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. XBilimsel ilkelerin uygulanması etkinliğidir. XBilim ile uygulama arasında bir köprüdür. 13Öğretim Tasarımı

14 Eğitim Teknolojisi Nedir? Eğitim ile ilgili kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel araç, gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistemler bütünüdür. Öğrencileri, eğitim programlarında belirlenmiş olan özel amaçlara ulaştırma süreciyle uğraşan bilim dalıdır. Eğitim bilimlerinin insanı yetiştirmeye yönelen teknolojisidir. 14Öğretim Tasarımı

15 Eğitim teknolojisinin gelişimi Eğitim teknolojisinin çağdaş anlamda gelişimi 1960’lı yıllardan sonra olmuştur. Aslında, bir insanın bildiklerini bir başkasına nasıl öğreteceğini kendine sormaya başladığı andan itibaren eğitim teknolojisi gündeme gelmiştir. 15Öğretim Tasarımı

16 Eğitim teknolojisine dayalı uygulamaların temel amacı nedir? 1.Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek 2.Eğitim kurumlarındaki öğretme-öğrenme süreçlerini verimli hale getirmek 3.Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek 16Öğretim Tasarımı


"Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları