Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi."— Sunum transkripti:

1 Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi ve uygulanması faaliyetleridir. Öğretim Tasarımı

2 Tasarımın amacı nedir? Var olan sistemi ya da yapıyı günün ya da çevrenin şartlarına göre düzenlemedir Öğretim Tasarımı

3 Sistem nedir? Bazı ortak amaç için işleyen birbiriyle ilişkili parçaların bir oluşturduğu bir bütündür. Öğretim Tasarımı

4 Sistemler kaça ayrılır?
Açık sistem Yarı açık sistem Kapalı sistem Öğretim Tasarımı

5 Açık Sistem GİRDİ İŞLEM ÇIKTI D Ö N Ü T Öğretim Tasarımı

6 Yarı Açık Sistem Yetersiz ve Düzensiz Dönüt GİRDİ İŞLEM ÇIKTI
Öğretim Tasarımı

7 Kapalı Sistem GİRDİ İŞLEM X İŞLEM ÇIKTI X Öğretim Tasarımı

8 Sistemin Genel Özellikleri
Her sistem en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere işe koşulur Tüm sistemlerde işlemler vardır Tüm sistemlerde en az iki öge bulunur İşlemleri olmayan hiçbir sistem yoktur Öğretim Tasarımı

9 Eğitim sistemi nasıl bir sistemdir?
Öğretim Tasarımı

10 Eğitim sistemi; girdiler, işlemler, çıktılar ve dönütten oluşan açık bir sistem olarak ele alınır.
Öğretim Tasarımı

11 Öğretim Tasarımı Nedir?
Eğitim teknolojisinin süreç yönünü vurgulayan öğretim tasarımı; öğrencinin öğrenme görevlerine motive olmasını sağlayacak, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri öğrencilerin öğrenmesine en ekonomik ve en etkili yolla sunmak için öğrenme-öğretme faaliyetlerinin tasarımlanmasıdır. Öğretim Tasarımı

12 Öğretim Tasarımı Nedir?
Öğretme ve öğrenme ilkelerine dayalı olarak öğretim sürecini sistematik olarak planlama, geliştirme, değerlendirme ve yönetmeyi içeriri Genel olarak neyin nasıl öğretileceği ile ilgilidir ve eğitim teknolojisinin süreç boyutunu oluşturmaktadır. Öğretim Tasarımı

13 Teknoloji Nedir? Bilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. Bilimsel ilkelerin uygulanması etkinliğidir. Bilim ile uygulama arasında bir köprüdür. Öğretim Tasarımı

14 Eğitim Teknolojisi Nedir?
Eğitim ile ilgili kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel araç, gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistemler bütünüdür. Öğrencileri, eğitim programlarında belirlenmiş olan özel amaçlara ulaştırma süreciyle uğraşan bilim dalıdır. Eğitim bilimlerinin insanı yetiştirmeye yönelen teknolojisidir. Öğretim Tasarımı

15 Eğitim teknolojisinin gelişimi
Eğitim teknolojisinin çağdaş anlamda gelişimi 1960’lı yıllardan sonra olmuştur. Aslında, bir insanın bildiklerini bir başkasına nasıl öğreteceğini kendine sormaya başladığı andan itibaren eğitim teknolojisi gündeme gelmiştir. Öğretim Tasarımı

16 Eğitim teknolojisine dayalı uygulamaların temel amacı nedir?
Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek Eğitim kurumlarındaki öğretme-öğrenme süreçlerini verimli hale getirmek Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek Öğretim Tasarımı


"Tasarım Nedir? İhtiyaç duyulan bir ürünün, hizmetin ya da sürecin imalat için gerekli olan bütün özelliklerini belirleyerek, girdilerin sağlanması, işlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları