Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

2  Yüzme havuzları;  Turizm  Fiziksel aktivite

3 YÜZME HAVUZU YARALANMA VE BOĞULMALAR MİKROBİYOLOJİK TEHLİKE KİMYASAL TEHLİKE SU VE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ İşletme Toplum eğitimi Mevzuat düzenlemesi Tasarım ve inşaat UYGULAMA

4 Havuz Tipleri  Kapalı havuz  Açık havuz  Genel (Public) havuz  Belediyelerin işlettiği havuzlar  Yarı kamusal (Semi- public) havuz  Spor salonları, okullar…  Özel (Domestik) havuz  Aileye özel havuzlar  Çocuk havuzu  Olimpik havuz  Dalga havuzu  …..

5 Çocuk Havuzu  Mikrobiyolojik kirlilik riski fazla olduğundan  Büyük havuzundan ayrı olmalı  Su hazırlık ünitesi diğer havuzlardan ayrı olmalı  Ayda bir defa boşaltılmalı  Temizlenmeli  Dezenfekte edilmeli  Yeniden doldurulmalı

6 Erişkin Havuzları  Havuz büyüklüğü en yüksek kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanmalı  Deniz kenarındaki tesislerde maksimum kapasitenin %40’ının havuz kullanacağı varsayılmalı  Yüzey alanı: Kişi başı 4 m 2

7  Bakteri kirliliğinin %75’i havuzun üst 16 cm’de  Havuz suyu berrak olmalı  Secchii diski (15 cm çaplı, siyah-beyaz boyalı) en derin yerde görünür olmalı  Hergün dip temizliği  Haftada bir kez duvar temizliği  Yılda 1 kez boşaltma / dezenfeksiyon / yeniden doldurma Erişkin Havuzları

8 Havuzu Kirletenler  Tozlar  Dallar, yapraklar  Vücuda sürülen kimyasallar  Kıllar ve deri döküntüleri  Vücut yağı  Ağız, burun akıntıları  Fekal materyal  İdrar  Herbir kullanıcı ort 50 cc idrar

9 Kirlenme Riskini Artıran Durumlar  Kullanıcı sayısının fazlalığı  İshalli hastalık geçirenlerin havuzu kullanması  Bezli bebek / çocuklar  Yetersiz dezenfeksiyon  Yetersiz filtrasyon

10 Mikrobiyolojik Kirlilik Dışkı kaynaklı  Bakteri (Shigella, E.coli)  Virüs (Adenovirüs, Hepatit A, Norovirüs, Enterovirüs)  Protozoa (Giardiya, Kriptosporidium) Dışkı kaynaklı olmayan  Bakteri (Lejyonella, Pseudomonas, Mycobakterium, S. Aureus, Leptospira)  Virüs (Molluscipoxvirüs, Papillomavirüs, Adenovirüs)  Protozoa (Nagleria, Acantomoeba, Plasmodium)  Mantar (Trikofiton, Epidermofiton)

11  Sınırlı hacimdeki su kirlenir  Mikrobiyolojik  Kimyasal  Suyun yutulması hastalık riskini artırır Risk

12 Ne yapmalı?

13 Mikrobiyolojik kontaminasyon azaltılmalı

14 Nasıl ?  Havuz optimal koşullarda işletilmeli  Çalışanlar ve işleticilerin sağlık konusunda eğitilmesi  Yüzücü / kullanıcı davranışlarının geliştirilmesi

15 Nasıl ?  Havuz alanı girişlerinde duş  Tuvalet ve duşlar ulaşılabilir yerde  Yeterli sayıda lavabo  Sabun  Kağıt havluluklar  El kurutucuları

16 Nasıl ?  Çocuk havuzları erişkin havuzlarından ayrı olmalı  Bebek bakım / bez değiştirme alanları  Kolay ulaşılabilir  Havuz ve civarında periyodik gözlem

17 KİM / NE ?  İşletici  havuz suyu dezenfeksiyonu  Kullanıcı  hijyen kuralları

18 DEZENFEKSİYON

19  Su mikroorganizmalarla kirlendi mi? Sürekli mikrobiyolojik analiz yapamayız Dezenfeksiyon yapmalıyız  Her an kirlenme olabilir! Dezenfektan etki kullanım boyunca sürmeli ÖNEMLİ !

20 Dezenfeksiyon Yöntemleri  Kimyasal yöntemler  Fiziksel yöntemler

21  Kimyasal dezenfektanlar;  Klor  Brom bileşikleri  Klorlu izosiyanüratlar  Hidrojen peroksit  Biguanid

22  Yeterli dezenfeksiyon durumunda bakteriler inaktive olur  Ama dezenfektan düzeyi düşerse hızla çoğalırlar  Virüsler dezenfektanlara karşı bakterilere göre daha dirençlidir  Criptosporidium normal doz dezenfeksiyona oldukça dirençli

23 KLOR  Primer dezenfektan etkinliği yüksek  Rezidüel dezenfektan etkinliği var  Çok yönlü etki gösterir:  Mikrobisit  Algisit  Oksidasyon yapıcı etki  Ekonomik  Kolay uygulanabilir

24 BROM BİLEŞİKLERİ  Açık havuzlarda kullanımı uygun değil  Çünkü güneş ışığı ile hızla yıkıma uğrar  İki formda olabilir;  Bromoklorodimetilhidantoin (MCDMH)  Sodyum bromid+hipoklorid

25 KLORLU İZOSİYANÜRATLAR  Güneş ışığına dayanıklı  Açık havuzlar için uygun  Kullanım sırasında tehlikesi yok  Raf ömrü uzun

26 HİDROJEN PEROKSİT  Küçük boyutlu  Aile tipi yüzme havuzlarında  Gümüş ve bakır iyonları ile birlikte kullanılması önerilmektedir BİGUANİD  Açık  Küçük boyutlu  Aile tipi yüzme havuzlarında kullanılması önerilmektedir

27 ULTRAVİYOLE  Kimyasal kullanılmadığından bunların kullanımına ait sorunlar oluşmaz (taşıma- depolama…)  Dezenfeksiyon yan ürünleri oluşmaz  Virüs, spor ve kistlere etkili  Criptosporidiuma etkili

28 ULTRAVİYOLE  Rezidüel koruma yok  Kurulum ve işletme gideri yüksek  Enerji tüketimi yüksek  Ek dezenfektanlar gerekebilir  Kullanılan cıvalı lambalar çevre kirliliğine neden olabilir

29 DEZENFEKTAN SEÇİMİ  Uygulanması, kullanılması güvenli  Suyun özelliğine uyumlu (pH)  Rezidüel etkinlik  Kullanıcı yoğunluğu  Havuzun teknik yönetim biçimi

30 DEZENFEKTAN SEÇİMİ  Dezenfektan seçimi yüzme havuzunun özelliklerine göre yapılır.  Küçük boyutlu ve aile tipi havuzlarda;  kolay kullanılabilen  kolay uygulanabilen  Primer dezenfektan etkinliği iyi  Büyük ve kullanıcı yoğunluğu fazla havuzlarda;  rezidüel etkinliği olan

31 YÜZME HAVUZLARINDA KULLANILABİLECEK DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

32 İyi bir yüzme havuzu dezenfektanı;  Uygun sürede mikroorganizmaları yok edebilmeli  Suda yeterli süre kalabilmeli  İnsanlara toksik etkisi olmamalı  Ucuz  Depolanması, taşınması ve uygulanması kolay  İşlem sonunda kolay ölçülebilir kalıntıları olmalı

33 NEDEN KLOR / KLORLU BİLEŞİKLER?  PRİMER DEZENFEKSİYON için KLOR  REZİDÜEL KORUMA için KLOR

34 İZLEME  Yüzme havuzu suyu kalite standartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte  Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik  Sizler tarafından izlenmekte

35 Mevcut yönetmeliğe göre yüzme havuzlarında mikrobiyolojik parametreler ParametreAnaliz SıklığıSınır Değerler Toplam koloni (jerm) sayısı Ayda bir defa 200 CFU /ml Toplam koliform bakteri0/100 ml Escherichia coli0/100 ml Pseudomonas aeruginosa0/100 ml

36 Mevcut yönetmeliğe göre yüzme havuzlarında klor düzeyleri Parametre Sınır Değerler En azEn çok Bağlı klor-0,2 Serbest klor (Kapalı yüzme havuzu) 11,5 Serbest klor (Açık yüzme havuzu) 13

37 KULLANICI KATILIMI

38 Kullanıcılar  Havuza girmeden önce duş  Tuvaletten sonra eller sabun ile yıkanmalı  Havuz suyunu yutmaktan kaçınmalı  Havuzda sakız bile çiğnememeli

39  İshalli bir hastalık geçiriliyorsa havuza girilmemeli  Bulgular düzelene kadar  Criptosporidium saptananlar bulgular düzeldikten 2 hafta sonraya kadar Kullanıcılar

40 Anne ve Babalar Dikkat!  Çocuklar sık sık tuvalete götürülmeli ve bezi değiştirilmeli  Çocukların bezi havuz kenarında değiştirilmemeli  Bebek bezi değişinden sonra eller sabun ile yıkanmalı  Çocuk havuza girmeden önce yıkanmalı

41

42

43

44

45

46

47

48

49 KULLANICI KATILIMI DEZENFEKSİYON

50 Teşekkürler…


"HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları