Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ
Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

2 Yüzme havuzları; Turizm Fiziksel aktivite

3 YARALANMA VE BOĞULMALAR MİKROBİYOLOJİK TEHLİKE
YÜZME HAVUZU YARALANMA VE BOĞULMALAR MİKROBİYOLOJİK TEHLİKE KİMYASAL TEHLİKE SU VE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ UYGULAMA Tasarım ve inşaat İşletme Toplum eğitimi Mevzuat düzenlemesi

4 Havuz Tipleri Genel (Public) havuz Yarı kamusal (Semi- public) havuz
Belediyelerin işlettiği havuzlar Yarı kamusal (Semi- public) havuz Spor salonları, okullar… Özel (Domestik) havuz Aileye özel havuzlar Kapalı havuz Açık havuz Çocuk havuzu Olimpik havuz Dalga havuzu …..

5 Çocuk Havuzu Mikrobiyolojik kirlilik riski fazla olduğundan
Büyük havuzundan ayrı olmalı Su hazırlık ünitesi diğer havuzlardan ayrı olmalı Ayda bir defa boşaltılmalı Temizlenmeli Dezenfekte edilmeli Yeniden doldurulmalı

6 Erişkin Havuzları Havuz büyüklüğü en yüksek kullanıcı sayısı göz önünde bulundurularak hesaplanmalı Deniz kenarındaki tesislerde maksimum kapasitenin %40’ının havuz kullanacağı varsayılmalı Yüzey alanı: Kişi başı 4 m2

7 Erişkin Havuzları Bakteri kirliliğinin %75’i havuzun üst 16 cm’de
Havuz suyu berrak olmalı Secchii diski (15 cm çaplı, siyah-beyaz boyalı) en derin yerde görünür olmalı Hergün dip temizliği Haftada bir kez duvar temizliği Yılda 1 kez boşaltma / dezenfeksiyon / yeniden doldurma

8 Havuzu Kirletenler Tozlar Dallar, yapraklar Vücuda sürülen kimyasallar
Kıllar ve deri döküntüleri Vücut yağı Ağız, burun akıntıları Fekal materyal İdrar Herbir kullanıcı ort 50 cc idrar

9 Kirlenme Riskini Artıran Durumlar
Kullanıcı sayısının fazlalığı İshalli hastalık geçirenlerin havuzu kullanması Bezli bebek / çocuklar Yetersiz dezenfeksiyon Yetersiz filtrasyon

10 Mikrobiyolojik Kirlilik
Dışkı kaynaklı Dışkı kaynaklı olmayan Bakteri (Shigella, E.coli) Virüs (Adenovirüs, Hepatit A, Norovirüs, Enterovirüs) Protozoa (Giardiya, Kriptosporidium) Bakteri (Lejyonella, Pseudomonas, Mycobakterium, S. Aureus, Leptospira) Virüs (Molluscipoxvirüs, Papillomavirüs, Adenovirüs) Protozoa (Nagleria, Acantomoeba, Plasmodium) Mantar (Trikofiton, Epidermofiton)

11 Risk Sınırlı hacimdeki su kirlenir
Mikrobiyolojik Kimyasal Suyun yutulması hastalık riskini artırır

12 Ne yapmalı?

13 Mikrobiyolojik kontaminasyon azaltılmalı

14 Nasıl ? Havuz optimal koşullarda işletilmeli
Çalışanlar ve işleticilerin sağlık konusunda eğitilmesi Yüzücü / kullanıcı davranışlarının geliştirilmesi

15 Nasıl ? Havuz alanı girişlerinde duş
Tuvalet ve duşlar ulaşılabilir yerde Yeterli sayıda lavabo Sabun Kağıt havluluklar El kurutucuları

16 Nasıl ? Çocuk havuzları erişkin havuzlarından ayrı olmalı
Bebek bakım / bez değiştirme alanları Kolay ulaşılabilir Havuz ve civarında periyodik gözlem

17 KİM / NE ? İşletici Kullanıcı havuz suyu dezenfeksiyonu
hijyen kuralları

18 DEZENFEKSİYON

19 ÖNEMLİ ! Su mikroorganizmalarla kirlendi mi?
Sürekli mikrobiyolojik analiz yapamayız Dezenfeksiyon yapmalıyız Her an kirlenme olabilir! Dezenfektan etki kullanım boyunca sürmeli

20 Dezenfeksiyon Yöntemleri
Kimyasal yöntemler Fiziksel yöntemler

21 Klor Kimyasal dezenfektanlar; Brom bileşikleri Klorlu izosiyanüratlar
Hidrojen peroksit Biguanid

22 Yeterli dezenfeksiyon durumunda bakteriler inaktive olur
Ama dezenfektan düzeyi düşerse hızla çoğalırlar Virüsler dezenfektanlara karşı bakterilere göre daha dirençlidir Criptosporidium normal doz dezenfeksiyona oldukça dirençli

23 KLOR Primer dezenfektan etkinliği yüksek
Rezidüel dezenfektan etkinliği var Çok yönlü etki gösterir: Mikrobisit Algisit Oksidasyon yapıcı etki Ekonomik Kolay uygulanabilir

24 BROM BİLEŞİKLERİ Açık havuzlarda kullanımı uygun değil
Çünkü güneş ışığı ile hızla yıkıma uğrar İki formda olabilir; Bromoklorodimetilhidantoin (MCDMH) Sodyum bromid+hipoklorid

25 KLORLU İZOSİYANÜRATLAR
Güneş ışığına dayanıklı Açık havuzlar için uygun Kullanım sırasında tehlikesi yok Raf ömrü uzun

26 HİDROJEN PEROKSİT BİGUANİD Küçük boyutlu Aile tipi yüzme havuzlarında
Gümüş ve bakır iyonları ile birlikte kullanılması önerilmektedir Açık Küçük boyutlu Aile tipi yüzme havuzlarında kullanılması önerilmektedir

27 ULTRAVİYOLE Kimyasal kullanılmadığından bunların kullanımına ait sorunlar oluşmaz (taşıma- depolama…) Dezenfeksiyon yan ürünleri oluşmaz Virüs, spor ve kistlere etkili Criptosporidiuma etkili

28 ULTRAVİYOLE Rezidüel koruma yok Kurulum ve işletme gideri yüksek
Enerji tüketimi yüksek Ek dezenfektanlar gerekebilir Kullanılan cıvalı lambalar çevre kirliliğine neden olabilir

29 DEZENFEKTAN SEÇİMİ Uygulanması, kullanılması güvenli
Suyun özelliğine uyumlu (pH) Rezidüel etkinlik Kullanıcı yoğunluğu Havuzun teknik yönetim biçimi

30 DEZENFEKTAN SEÇİMİ Dezenfektan seçimi yüzme havuzunun özelliklerine göre yapılır. Küçük boyutlu ve aile tipi havuzlarda; kolay kullanılabilen kolay uygulanabilen Primer dezenfektan etkinliği iyi Büyük ve kullanıcı yoğunluğu fazla havuzlarda; rezidüel etkinliği olan

31 YÜZME HAVUZLARINDA KULLANILABİLECEK DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ

32 İyi bir yüzme havuzu dezenfektanı;
Uygun sürede mikroorganizmaları yok edebilmeli Suda yeterli süre kalabilmeli İnsanlara toksik etkisi olmamalı Ucuz Depolanması, taşınması ve uygulanması kolay İşlem sonunda kolay ölçülebilir kalıntıları olmalı

33 NEDEN KLOR / KLORLU BİLEŞİKLER?
PRİMER DEZENFEKSİYON için KLOR REZİDÜEL KORUMA için KLOR

34 Sizler tarafından izlenmekte
İZLEME Yüzme havuzu suyu kalite standartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik Sizler tarafından izlenmekte

35 Mevcut yönetmeliğe göre yüzme havuzlarında mikrobiyolojik parametreler
Analiz Sıklığı Sınır Değerler Toplam koloni (jerm) sayısı Ayda bir defa 200 CFU /ml  Toplam koliform bakteri 0/100 ml Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa

36 Mevcut yönetmeliğe göre yüzme havuzlarında klor düzeyleri
Parametre Sınır Değerler En az En çok Bağlı klor - 0,2 Serbest klor (Kapalı yüzme havuzu) 1 1,5 (Açık yüzme havuzu) 3

37 KULLANICI KATILIMI

38 Kullanıcılar Havuza girmeden önce duş
Tuvaletten sonra eller sabun ile yıkanmalı Havuz suyunu yutmaktan kaçınmalı Havuzda sakız bile çiğnememeli

39 Kullanıcılar İshalli bir hastalık geçiriliyorsa havuza girilmemeli
Bulgular düzelene kadar Criptosporidium saptananlar bulgular düzeldikten 2 hafta sonraya kadar

40 Anne ve Babalar Dikkat! Çocuklar sık sık tuvalete götürülmeli ve bezi değiştirilmeli Çocukların bezi havuz kenarında değiştirilmemeli Bebek bezi değişinden sonra eller sabun ile yıkanmalı Çocuk havuza girmeden önce yıkanmalı

41

42

43

44

45

46

47

48

49 DEZENFEKSİYON KULLANICI KATILIMI

50 Teşekkürler…


"HAVUZ SUYUNDA MİKROBİYOLOJİK UYGUNSUZLUKLAR VE DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları