Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOBİ’ler İçin Araştırma Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOBİ’ler İçin Araştırma Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası."— Sunum transkripti:

1 KOBİ’ler İçin Araştırma Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası

2 AB KOBİ Tanımı İşletme Ölçeği En Fazla Çalışan Sayısı En fazla Ciro veya Bilanço Toplamı Bağımsızlık Orta25050 milyon € / 43 milyon € Başka firma hissesi %25'i geçmeyecek Küçük5010 milyon € / 10 milyon € Mikro102 milyon € / 2 milyon € KOBİ?

3 Neden İşbirlikleri?

4 Kapalı Yenilikçilik Sistemi Araştırma Geliştirme Pazar Projeler Şirket sınırları

5 Açık Yenilikçilik Sistemi Araştırma Geliştirme Mevcu t Pazar Projeler Şirket sınırları Yeni Pazarlar

6 Uluslararası Pazar Odaklı Sanayi Ar-Ge Ağı –İki program üyesi ülke –Türk kuruluşları için %60 hibe destek –Pazara yakın teknoloji geliştirme projeleri

7 AR-GE Adımları Tam zaman eşdeğer araştırmacılarının %10’u AR-GE faaliyetlerinde çalışan Ciro’sunun %10’unu AR-GE faaliyetlerine ayıran İlk Çağrı – Açılış: Ekim 2007 Kapanış: Şubat 2007 65 milyon €, bütçe miktarı 90 - 100 proje 1.4 milyon € ortalama, bir projenin bütçesi 1-3 KOBİ, bir projedeki ortalama KOBİ ortak sayısı 225.000 – 700.000 € ortalama, bir ortağın projedeki bütçesi

8 AB’de KOBİ’lerin Ar-Ge Yeteneklerine Göre Dağılımı Araştırma Yapan KOBİ’ler ~ %5 Araştırma Yaptıran KOBİ’ler ~ %25-35 Son Kullanıcı KOBİ’ler ~ %10-20 Konu ile İlgisiz KOBİ’ler ~ %50 Çerçeve Programların Hedef Kitlesi! Bu gruplarda yer alan veya bu gruplarda yer almak isteyen KOBİ’ler!

9 KOBİ’ler için doğru adresler-1 Hedef kitlesi Ar-Ge yetkinliği yüksek KOBİ’ler Güdümlü projeler: 10 farklı teknolojik alan Uzun vadede kendi alanınızda büyük oyunculardan biri olma fırsatı İşbirliği Özel Programı (32,3 milyar €)

10 Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamak. İşbirliği Özel Programı

11 KOBİ’ler için doğru adresler-2 Kısa-orta süreli olarak alanınızda bir akademisyeni kuruluşunuzda istihdam etme imkanı... Kişiyi Destekleme Programı (4,7 milyar €) “Industry-academia partnerships and pathways”

12 KOBİ’ler için doğru adresler-2 Ana Hatlar: Sektörler arası kalıcı işbirliği Deneyimli araştırmacıların personel değişimi ve yeni istihdam şekliyle dolaşımı Maaş masrafı İşbirliği ağı, çalıştay/konferans masrafı KOBİ: küçük teçhizat masrafı Proje süresi: 3 ile 4 yıl arası Katılımcılar: ≥ 1 üniversite/araştırma kuruluşu + ≥ 1 özel sektör ≥ 2 farklı AB Üye/Aday ülke (en az biri AB Üye olma koşulu ile) “Industry-academia partnerships and pathways”

13 KOBİ’ler için doğru adresler-2 Hedef Araştırmacılar: Personel Değişimi  Değişim süresi: 2 ay – 2 yıl  Mecburi dönüş: en az 1 sene Yeni İstihdam  Doktora derecesine sahip veya Yüksek Lisans derecesinden sonra 4 yıl tam zaman eş değer araştırma deneyimi  Ev sahibi kuruluşun bulunduğu ülkeden farklı herhangi bir ülke  3. ülkelerden istihdam konusunda limit bulunmaması  Yeni istihdam süresi: 1 – 2 yıl “Industry-academia partnerships and pathways”

14 KOBİ’ler için doğru adresler-2 Dolaşım Kuralları: Personel Değişimi  Personel Değişimi her zaman 2 sektör + 2 ülke arasında  ≥ 2 katılımcı durumunda; aynı ülkeden katılımcılara sektörler arası dolaşım imkanı sunulmakta fakat bu süre toplam araştırma süresinin %30’unu aşmamalı Yeni İstihdam  Ev sahibi kuruluşun bulunduğu ülkeden farklı bir ülkeden Komisyon Katkısı:  Yıllık yaşam masrafı  Dolaşım Masrafı  Araştırma Masrafı  Kariyer gelişimi destekleme katkısı  Seyahat Masrafı  Yönetim Giderleri “Industry-academia partnerships and pathways”

15 KOBİ’ler için doğru adresler-3 Research for the benefit of SMEs Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €) 1.3 Milyar Avro KOBİ’lerin inovasyon yetkinliklerini geliştirme bu yolla teknolojik yeni ürün ve servislerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İki alt destek mekanizması: –Research for SMEs –Research for SME associations Konu sınırlaması yok!

16 6.ÇP KOBİ Projelerinde Ortakların Organizasyon Türüne Göre Dağılımları (*) SMEP = SME participants in Cooperative + Core SME participants in Collective

17 6.ÇP KOBİ Projelerinde Ülke Bazında Ortaklık Dağılımı

18 6.ÇP KOBİ Projelerine KOBİ Katılımı

19 KOBİ’lere Yönelik Uygulama Araçları KOBİ’ler için Araştırma – FP7 –Cooperative Research Projects : Ortak Araştırma Projeleri (CRAFT) – FP6 KOBİ Birlikleri için Araştırma – FP7 –Collective Research Projects: Kollektif Araştırma Projeleri – FP6 Koordinasyon ve Destek Eylemleri – CSA / FP7

20 AR-GE Seviyelerine göre KOBİ’ler Yüksek AR-GE  Araştırma Yoğun KOBİ’ler  AR-GE Departmanı Var  Yenilikçi Teknolojiler  AR-GE Stratejileri  AR-GE Sonuçlarının Ürün ve Süreç Gelişimi için Kullanılması Orta AR-GE Düşük AR-GE Endüstriyel KOBİ’ler / AR-GE Departmanı Yok Küçük Geliştirme (AR-GE) Merkezleri ve Test Aktiviteleri olabilir AR-GE işbirliği faaliyetlerinde bulunabilir Dış Teknoloji Kullanır Endüstriyel KOBİ’ler / AR-GE Departmanı Yok Küçük Geliştirme (AR-GE) Merkezleri ve Test Aktiviteleri AR-GE işbirliği faaliyetlerinde bulunmak / AR-GE izleyip, kendi bünyesine adapte etmek 7.ÇP için KOBİ Profilleri

21 Yüksek AR-GE KOBİ’leri – Çerçeve Programı İşbirliği Programı için önemli katılımcılardır – Eurostars Programı için proje sunması beklenen KOBİ’ler – Uzmanlaşmış AR-GE sağlayarak Akademi-Sanayi işbirliklerini güçlendirir – Projelerde Demonstrasyon, Eğitim ve sonuçların Yayılması-kullanımı faaliyetlerinde bulunabilirler – KOBİ Projelerinde AR-GE sağlayıcısı olarak katilimi beklenmektedir 7.ÇP için KOBİ Profilleri

22 Orta ve Düşük AR-GE KOBİ’leri – Çerçeve Programı Kapasiteler Özel Programı için önemli katılımcılardır – EUREKA Programı için proje sunması beklenen KOBİ’ler – Başlangıç seviyesinde AR-GE sağlayarak, 1507- KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programına proje başvurusunda bulunabilirler – Projelerde Demonstrasyon, Eğitim ve sonuçların Yayılması-kullanımı faaliyetlerinde bulunabilirler – KOBİ Projelerinde yer almaları ve projelerdeki AR-GE faaliyetlerinin AR-GE sağlayıcılarına yaptırmaları beklenmektedir 7.ÇP için KOBİ Profilleri

23 KOBİ Yararına Araştırma Çağrıları Minimum Katılım Koşulları KOBİ’ler için Araştırma  Birbirinden bağımsız en az 3 farklı KOBİ, 3 farklı üye ya da asosye ülkede kurulmuş olmalıdır.  En az 2 AR-GE sağlayıcısı (RTD performers). Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Büyük Sanayi Kuruluşları ya da AR- GE yapabilme yeteneğine sahip KOBİ’ler.  Diğer Kullanıcılar (Other enterprises) ve Son Kullanıcılar (end-users) da projelerde ortak olarak yer alabilir. Projelerde, proje yönetiminde deneyim sahibi danışmanlık firmalarına projenin yönetimi verilebilir.

24 KOBİ Yararına Araştırma Çağrıları KOBİ’ler KOBİ Birlikleri AR-GE Sağlayıcıları Araştırmaya Yatırım Sonuçlar & FMH Diğer Kullanıcılar, Son kullanıcılar

25 AR-GE’ye Yatırım KOBİ’ler ile AR-GE sağlayıcıları arasında “Müşteri-Satıcı” ilişkisi görülmekte. KOBİ’ler AR-GE Projelerine yatırım yapmakta araştırma aktivitelerinin bir kısmını ya da tamamını “AR-GE Sağlayıcıları”na yaptırmaktadırlar. AR-GE Sağlayıcıları projedeki hizmetlerini KOBİ’lere fatura etmektedirler. Komisyon katkısı: Hibe miktarı projeye olan yatırımın bir kısmını kapsamaktadır. “Diğer Kullanıcılar ve Son Kullanıcılar" projeye kendi katkıları ile katılabilirler. Koordinatörlüğü KOBİ’ler ya da AR-GE sağlayıcıları yapabilmektedirler.

26 Destek Oranları RTD50 – 75% Demo50% Management100% Other100% Maximum Destek: –AR-GE sağlayıcıları tarafından KOBİ’lere fatura edilen AR-GE faaliyetleri toplam bütçesinin 110%’u.

27 KOBİ Yararına Araştırma Çağrıları Çağrı Numarası KOBİ’ler için Araştırma – Call 1 FP7-SME-2008-1-1 Amacı Katılımcı KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün, süreç ya da hizmetlerin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi için yeni bilgilerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Açılış Tarihi 22 Aralık 2007 Kapanış Tarihi 12 Mart 2008 Çağrı Bütçesi 100 Milyon € Proje Ortalama Süresi 1-2 Yıl Ortalama Ortak Sayısı 5-10 Proje Bütçesi 0.5-1.5 Milyon € Genel Bilgi Çağrı bütün araştırma alanlarına yöneliktir. Araştırma konusu olarak herhangi bir sınırlama yoktur.

28 KOBİ Yararına Araştırma Çağrıları Çağrı Numarası KOBİ Birlikleri için Araştırma – Call 1 FP7-SME-2008-2-1 Amacı Üyeleri adına katılımcı olarak bulunan KOBİ Birliklerinin, üyelerinin ortak teknik problemlerini belirlemesi ve araştırma sonuçlarının etkin yayılımını sağlaması yönünde projelerde yer alması hedeflenmektedir. Projelerin, araştırma sorunlarına yönelik ilk kuralların belirlenmesi, endüstri sektörünün mevzuat uygulamaları ve geliştirilmesi yönünde KOBİ’lerin teknolojik problemlerine cevap verebilecek şekilde olması hedeflenmektedir. Açılış Tarihi 22 Aralık 2007 Kapanış Tarihi 06 Haziran 2008, ilk aşama Kasım 2008 sonu, ikinci aşama Çağrı Bütçesi Yaklaşık 50 Milyon € Proje Ortalama Süresi 2-3 Yıl Ortalama Ortak Sayısı 10-15 Proje Bütçesi 1.5 - 4 Milyon € Genel Bilgi Çağrı bütün araştırma alanlarına yöneliktir. Araştırma konusu olarak herhangi bir sınırlama yoktur.

29 PROJE ÖRNEKLERİ Improving the Processin of Four Fermented Beverages from Eastern European Countries FERBEV CRAFT  Amacı: Fermente içeceklerin geliştirilmesi, ayran, boza, matsony ve soya kökenli fermente içeceği oluşturan bakterilerin belirlenmesinin ardından bu bakteri kompozisyonlarının standart şekilde üretilmesi  Projenin süresi: 24 ay  AB katkısı: 1.100.949 €  Ortaklar: İngiltere, Gürcistan, Polonya, İtalya, Türkiye

30 Novel Process for Reducing Sugar and Adding Fibre to Natural Apple Juices for Increased Public Health and Increased Competitiveness of the European Fruit Juice Industry LOW JUICE Collective Research PROJE ÖRNEKLERİ  Amacı: Özel yetiştirilmiş ve harmanlanmış meyve çeşitlerin kullanımının, meyve suyundan şekeri uzaklaştıracak ve lif ekleyecek yeni yollar ile birleştirilmesi  Projenin süresi: 60 ay  AB katkısı: 1.220.462 €  Ortaklar: Almanya, İngiltere, İspanya, Yunanistan, Norveç, İsrail, Danimarka, Türkiye

31 AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜBİTAK Kavaklıdere/ANKARA +90 312 4685300 / 1600 www.fp7.org.tr oguz.yapar@tubitak.gov.tr ncpsme@tubitak.gov.tr


"KOBİ’ler İçin Araştırma Oğuz YAPAR TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi KOBİ Yararına Araştırma Ulusal İrtibat Noktası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları