Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trakea ve Bronş Anatomisi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trakea ve Bronş Anatomisi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi"— Sunum transkripti:

1 Trakea ve Bronş Anatomisi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Duygu Gizem Karali İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

2 Laringotrakeal oluğun kaudal ucundan ilkel trakea gelişir.
Embriyoloji Alt respiratuar sistemin ilk taslağı embriyoner dönemin 3. haftasında primitif tübün ventral bölümünde bir tomurcuğun belirmesiyle oluşur, bu tomurcuk “laringotrakeal oluk (krest)” adını alır. Laringotrakeal oluğun kaudal ucundan ilkel trakea gelişir. 4 trakeobronşial divertikül

3 Laringotrakeal oluğun kaudal ucundan ilkel trakea gelişir.

4 4. haftada oluşan tüp sağ ve sol olarak 2’ye ayrılır
4. haftada oluşan tüp sağ ve sol olarak 2’ye ayrılır. Taslaklar asimetrik olup sağdaki soldakinden daha büyüktür. Bu iki dalın genişlemesi ve dallanmasıyla akciğer ve bronşlar gelişir. 7. haftada sekonder tomurcuklar

5 Birbirine membranöz segmentlerle bağlanmış 16 – 20 adet U şeklinde kıkırdak halka
Erişkinde 10 – 14 cm Çapı 2cm

6 C6 düzeyinde krikoid kartilajın altında başlayıp - T5 seviyesinde karinaya kadar uzanır.
½ Ekstratorasik ½ İntratorasik

7

8 Trakea’nın komşulukları
Ekstratorasik Bölgede Anteriorda ; Tiroid İsthmusu A. Thyroidea ima Sternothyroid ve sternohyoid kasları Servikal Fascia Intratorasik Bölgede Anteriorda ; Manubrium sterni Timus Sol V. brakiosefalika Arcus aorta sol n.laringeus recurrens Sağ; v.azigos sağ n.vagus ve n.frenikus Sol; a.karotis comm sinistra a.subklavia sinistra sol n.vagus ve n.frenikus

9

10 Posteriorda; özefagus

11

12

13 Pretrakeal Boşluk ( Anterior Visceral)
Anteriorda strep kaslar, posteriorda visceral kompartmanın retrofarengeal parçası, superiorda tiroid kartilaj, inferiordaarcus aorta üst sınırı Trakea’yı tamamen sarar.

14 Pretrakeal Fasya Özefagus perforasyonuna bağlı enfeksiyon ve mediastinite ilerleme

15 Trakea Bifurkasyonu Sağ ana bronş karina ile daha geniş bir açı yapar. Bu nedenle trakeaya kaçan yabancı cisimlerin % 75’i sağ ana bronşa gitmektedir.

16

17

18 Arterleri Arterleri : A. Thyroidea Inferiordan gelir
Venleri: Tiroidin venöz pleksusuna drene olur İnnervasyon : N. Vagus ve sempatik trunkus

19 N. Laryngeus Recurrens

20

21 Bronşlar Akciğer lobları bronş dallanmasına uygun biçimde segmentlere ayrılmıştır. Segmentler kendilerine ait bronş, arter ve veni bulunan fonksiyonel olarak bağımsız akciğer üniteleridir.

22 Akciğer Segmentleri Sağ akciğerde 10 segment

23 Sol akciğerde 8 segment bulunur.

24

25 Hiluslarda ve trakea boyunca uzanan lenf nodları solda duktus torasikus’a, sağda ise trunkus lenfatikus dexter’e dökülürler.

26 Trakeostomi

27 Teşekkürler..

28 Kaynaklar Baş ve Boyunun Cerrahi Anatomisi, Montgomery
Akciğer Hastalıkları, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi


"Trakea ve Bronş Anatomisi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları