Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEMBER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEMBER."— Sunum transkripti:

1 ÇEMBER

2 ÇEMBER

3 ÇEMBER NEDİR ? Sabit bir noktada eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. . Her ne kadar dikkat etmesek de etrafımızda geometrik şekillerle dolu.İşte çember de bunlardan biri.Günlük hayatımızda birçok çember örneği var.Gelin şimdi çember örneklerimize bakalım.

4 SİMİT ÇEMBER ŞEKİLLERİNDENDİR

5 ALYANS VE YÜZÜKLER DE ÇEMBER ŞEKİLLERİNDENDİR

6 POTALAR ÇEMBER ŞEKİLLERİNDENDİR

7 ÇEMBER ÇİZELİM Çember çizmek için pergel kullanırız.Eğer pergelleriniz hazırsa şimdi geçebiliriz. Çember çizimi 3 adımda gerçekleşir.şimdi sırayla görelim.

8 1. ADIM İlk olarak pergelimizin uçlarını belirli bir miktar açıyoruz. 2.ADIM Ardından kağıdımızda sabit bir nokta belirleyerek pergelimizin sivri ucunu noktaya değdiriyoruz. 3. ADIM Son olarak da pergelimizi sivri ucu sabit kalmak üzere saat yönünde veya saat yönünün tersinde başladığımız noktaya gelene kadar çeviriyoruz.

9 ÇEMBERİN ELEMANLARI MERKEZ YARI ÇAP ÇAP YAY
Bu bölümde merkez, yarıçap, çap ve yayı öğreneceğiz.Lütfen öğrenmek istediğiniz başlığa tıklayınız. MERKEZ YARI ÇAP r r ÇAP r YAY

10 ÇAP Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren ve merkezden geçen doğru parçasına çap denir. Çap çemberi iki eş parçaya ayırır. Çap, yarıçapının 2 katıdır. Çap=2r . r r

11 YAY Çember üzerindeki 2 nokta arasında kalan çember parçasına çember yayı, kısaca yay denir. AB yayı A B

12 YARI ÇAP Çemberin merkezi ile çemberi birleştiren doğru parçasına yarıçap denir. “r” harfi ile gösterilir. . r

13 MERKEZ Çember çizerken sabit nokta olarak aldığımız nokta çemberin merkezidir. Diğer bir deyişle çemberin iç bölgesinde bulunan ve çemberi oluşturan noktalara eş uzaklıkta bulunan noktaya merkez denir. .

14 ÇEMBERİN DÜZLEMDE AYIRDIĞI BÖLGELER
Bir çember bulunduğu düzlemi 3 bölgeye ayırır.Bunlar çemberin kendisi, çemberin iç bölgesi ve çemberin dış bölgesidir. İç bölge Dış bölge çember

15 ÇEMBER VE DOĞRU Bu bölümde kesen, kiriş ve teğeti öğreneceğiz. kiriş

16 Bir çemberin üzerindeki 2 noktadan geçen doğruya kesen denir
Bir çemberin üzerindeki 2 noktadan geçen doğruya kesen denir. Şekildeki d doğrusu kesendir. Bir kesenin çember içinde kalan parçasına kiriş denir. Çemberdeki en büyük kiriş çaptır. Şekilde AB, CD birer kiriştir. KL de bu çemberin en uzun kirişidir, yani çaptır. Çember ile bir noktada kesişen doğruya teğet denir. C D L K B d A

17 ÇEMBERDE AÇI MERKEZ AÇI ÇEVRE AÇI
Çemberde açıyı 2 bölümde inceleyeceğiz. MERKEZ AÇI ÇEVRE AÇI

18 Köşesi çemberin merkezi olan açıya merkez açı denir
Köşesi çemberin merkezi olan açıya merkez açı denir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Köşesi çemberin üzerinde bulunan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Çevre açı . . Merkez açı

19 ÇEMBERDE YAY Majör yay Bir çemberde 2 nokta arasında kalan yaylardan küçük olana minör yay, büyük olana ise majör yay denir. Minör yayın ölçüsü kendisini gören merkez açının ölçüsüne eşittir. Majör yayın ölçüsünü bulmak için ise minör yayın ölçüsü 360 dereceden çıkarılır. x 360 - x Minör yay

20 ÇEMBER – DAİRE FARKI Çember Daire
Daire çember ile çemberin iç bölgesinin birleşiminden oluşur. Yani bir bakıma çemberin içi boştur, dairenin ise doludur. Örnekteki d doğrusunun çember ile kesişimi sadece A ve B noktalarıdır. Ama daire ile kesişimi AB doğru parçasıdır. Çember Daire d d A B A B

21 ÖRNEK SORULAR SORU-1 SORU-2

22 SORU-1 Şekildeki çemberde O merkez ise açı ve ABC açılarının ölçüleri toplam nedir ? A ÇÖZÜM : Burada AOC merkez açıdır. Ölçüsü 50 derece olur. ABC ise çevre açıdır. Ölçüsü 25 derece olur. Bu iki açının ölçüleri toplamı ise =75 olur. O B C

23 SORU-2 Yandaki çemberde O merkez ve LKM açısı 50 derece ise s(LMK) = ?
ÇÖZÜM : Burada MK çaptır. Öyleyse MK yayının ölçüsü 180 derece olur. LKM çevre açı olduğuna göre LM minör yayı 50 x 2 = 100 olur. Bu durumda LK minör yayı = 80 olur. LMK çevre açısının ölçüsü de 80 : 2 = 40 olarak karşımıza çıkar. L M K

24

25 HAZIRLAYAN : GİZEM DEMİR
KAYNAKÇA : Milli eğitim kitabı ve internet.


"ÇEMBER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları