Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atmosferik Kirleticiler Ozon ve fotokimyasal smog  İyi ozon – stratosferde  UV radyasyonundan korur.  Kötü ozon – troposferde, yere yakın  Daha çok.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atmosferik Kirleticiler Ozon ve fotokimyasal smog  İyi ozon – stratosferde  UV radyasyonundan korur.  Kötü ozon – troposferde, yere yakın  Daha çok."— Sunum transkripti:

1 Atmosferik Kirleticiler Ozon ve fotokimyasal smog  İyi ozon – stratosferde  UV radyasyonundan korur.  Kötü ozon – troposferde, yere yakın  Daha çok sıcak yaz günlerinde oluşur. günlerinde oluşur.  Smog indikatörü  Kahverengi sis  İkincil kirletici  Fitotoksin (bitkilere zararlı)  Malzemelere zarar verir, özellikle lastik vb. özellikle lastik vb.  Sera etkisi vardır.  Sınır değer: 1 saatte 120 ppb.  Güçlü bir oksitleyicidir, C=C çift bağlı organiklerle reaksiyona gire ve epoksitler oluşturur. O + O 2 + güneş ışığı  O 3 Havadan daha ağır; yere yakın yerlere çöker. Havadan daha ağır; yere yakın yerlere çöker. Çok uzun mesafelerde yayılabilir. Çok uzun mesafelerde yayılabilir.

2 Atmosferik Kirleticiler Ozon ve fotokimyasal smog  Sağlık etkileri  Akciğer, burun ve gözü tahriş eder.  Akciğer ve solunum sisteminde hasarlara yol açar (astım, göğüs ağrısı, öksürük vb.)  Bebekler ve çocuklar daha hassas olup daha fazla etkilenirler.  Solunum ve akciğer hastalığına sahip olanlar da önemli bir risk grubudur.  Çok uzun süreler maruz kalındığı takdirde akciğer ve solunum sisteminde kalıcı zararlara yol açabilir.  Bitkilere ve ekosisteme zarar verir, tarımsal ürünlerin kalite ve miktarında düşüşe neden olur, bitkilerde gelişme ve büyüme fonksiyonlarına etki eder, çeşitli hastalıklara ve diğer zararlı böceklere direnci azaltır.

3 Atmosferik Kirleticiler Troposferik Ozon Fotokimyası TEMİZ HAVA (1) O 3 + h  O 2 + O( 1 D) (1) O 3 + h  O 2 + O( 1 D) (2) O( 1 D) + H 2 O  2OH (2) O( 1 D) + H 2 O  2OH (3) OH + O 3  HO 2 + O 2 (3) OH + O 3  HO 2 + O 2 (4) HO 2 + O 3  2O 2 + OH (4) HO 2 + O 3  2O 2 + OH----------------------------------------- (3+4) 2O 3  3O 2 NET (3+4) 2O 3  3O 2 NET

4 KİRLİ HAVA (3') OH + CO  H + CO 2 (3') OH + CO  H + CO 2 (4') H + O 2 + M  HO 2 + M (4') H + O 2 + M  HO 2 + M (5') HO 2 + NO  NO 2 + OH (5') HO 2 + NO  NO 2 + OH (6') NO 2 + h  NO + O (6') NO 2 + h  NO + O (7') O + O 2 + M  O 3 + M (7') O + O 2 + M  O 3 + M------------------------------------------------- (3'-7') CO + 2 O 2  CO 2 + O 2 NET (3'-7') CO + 2 O 2  CO 2 + O 2 NET Atmosferik Kirleticiler Troposferik Ozon Fotokimyası

5 Atmosferik Kirleticiler Troposferik Ozon Fotokimyası NO 2 + hv  NO + O(1) O + O 2 + M  O 3 + M(2) NO + O 3  NO 2 + O 2 (3) NO 2 + hv  NO + O(1) O + O 2 + M  O 3 + M(2) HO 2. + NO  NO 2 + OH(4) RO 2. + NO  NO 2 + RO. (5) O 3 oluşumu yok O 3 oluşur. (1)+(2)+(4) sonucu: RO2. + O2  O3 + RO. NO 2 güneş ışığını absorplayarak (<400 nm) O üretebilir.

6 Atmosferik Kirleticiler Troposferik Ozon Fotokimyası Karbon monoksit oksidayonu CO +. OH + O 2  CO 2 + HO 2. HO 2. + NO  NO 2 +. OH NO 2 + hv  NO + O O + O 2 + M  O 3 + M Net: CO + 2 O 2 + hv  CO 2 + O 3 CO’nun CO 2 ’ye katalitik oksidayonu sonucu net O 3 oluşumu olur.

7 Atmosferik Kirleticiler Troposferik Ozon Fotokimyası/metan CH 4 + OH  CH 3 + H 2 O CH 3 + O 2 + M  CH 3 O 2 + M CH 3 O 2 + NO  NO 2 + CH 3 O CH 3 O + O 2  H 2 CO + HO 2 HO 2 + NO  NO 2 + OH NO 2 + h  NO + O O + O 2 + M  O 3 + M ----------------------------------------------------------------- CH 4 + 4 O 2 + h 2 O 3 + H 2 CO + H 2 O NET

8 2H 2 CO + h  H 2 + CO  HCO + H H + O 2 + M  HO 2 + M HCO + O 2  HO 2 + CO -------------------------------------------- 2H 2 CO + 2O 2  2CO + 2HO 2 + H 2 Troposferik Ozon Fotokimyası/formaldehit Atmosferik Kirleticiler Sonuç olarak formaldehit başına iki ozon molekülü oluşur. Metan başına ise toplamda dört ozon molekülü oluşur. Metan alkanlar için iyi bir modeldir, ancak metandan ozon oluşumu yerel ölçekte oldukça yavaştır ve küresel ölçekte etkilidir.Ozonun net üretimi NO’nun O 2 tüketmeden NO 2 ’ye dönüşmesi sırasında olur.

9 Troposferik Ozon Fotokimyası Atmosferik Kirleticiler Ozon oluşumu için gerekenler  Güneş ışığı  NOx (NO, NO 2 )  Hidrokarbonlar (VOCs) VOCs + NOx + h  O 3 + diğer kirleticiler O atomu üretimi RO2 oluşumu, daha sonra NO ile reaksiyon sonucu O 3 birikimi

10 Troposferik Ozon Fotokimyası Atmosferik Kirleticiler CH 4 +. OH + O 2  CH 3 OO. + H 2 O CH 3 OO. + NO  CH 3 O. + NO 2 CH 3 O. + O 2  HCHO + HO 2. HO 2. + NO . OH + NO 2 NO 2 + h  NO + O (2x) O + O 2 + M  O 3 + M (2x) Net: CH 4 + 4 O 2  HCHO + H 2 O + 2 O 3 VOC Güneş ışınları

11 Diğer Oksidanların Oluşumu  Aldehitler (e.g. formaldehit)  PAN (peroxyacetyl nitrate) ve benzerleri ROO. + NO2  ROONO2 (peroxyalkyl nitrate) PAN Atmosferik Kirleticiler

12 Ozon Kontrolü Atmosferik Kirleticiler  O 3 ikincil kirleticidir  bu bakımdan kontrolü ozon oluşumuna yol açan maddelerin kontrolü ile mümkündür.  VOC kontrolü Çok sayıda ve miktarda olduklarından kontrolü zordur.Çok sayıda ve miktarda olduklarından kontrolü zordur. Bazı bölgelerde biyolojik kaynaklar da önemlidir..Bazı bölgelerde biyolojik kaynaklar da önemlidir..  NOx kontrolü NOx oluşumuna yol açan yüksek sıcaklıklar genellikle verimli bir yanma sürecinde istendiği için kontrol edilmeleri zordur..NOx oluşumuna yol açan yüksek sıcaklıklar genellikle verimli bir yanma sürecinde istendiği için kontrol edilmeleri zordur..

13

14

15 LA smog Atmosferik Kirleticiler Yüksek basınç İnversiyon tabakası-Sıcak hava Soğuk hava yukarıda Serin deniz esintisi – kentsel sarı sis – NO 2 ve hidrokarbonlar  Oksijen ve UV ışıması ile ozon (O 3 ), peroxyacylnitrates (PAN) ve diğer kimyasalları (arabalardan) oluştururlar. Güneşli ve sıcak Güneşli ve sıcak havalarda oluşur. havalarda oluşur.

16 Termal/sıcaklık inversiyonu  Normalde hava yüksek sıcaklıklarda daha soğuktur.  Yüzeydeki sıcak hava yükselir; ısı dağılır.  Soğuk hava tabakası üzerinde sıcak hava tabakası oluşur-bu da gazları kapalı bir sistemde tutar. Sıcak Soğuk İnversiyon Sıcak Soğuk Sıcak Soğuk Atmosferik Kirleticiler

17  Işıma inversiyonu: geceleri yer yüzeyinde hava soğur.  Bu durumda havanın yükseldikçe soğuması eğilimi kırılır.  Emisyonlar dolayısıyla ısınan hava tabakası, iki soğuk katman arasına sıkışır.  Sabah kirliliği üzerinde etkili.  Londra tipi smog oluşumunda etkin. Figure 18.8 Termal/sıcaklık inversiyonu Atmosferik Kirleticiler

18 Termal/sıcaklık inversiyonu

19  Çökelme inversiyonu: sıcak hava kütlesi bir bölge üzerinde kapak oluşturur.  Fotokimyasal smog oluşumunda etkin. Atmosferik Kirleticiler

20

21 Fotokimyasal smog

22 Atmosferik Kirleticiler Endüstriyel smog

23 Mexico City Smog Atmosferik Kirleticiler

24 Mexico City Smog Atmosferik Kirleticiler

25 Kentsel ısı alanları

26 Atmosferik Kirleticiler Kentsel ısı alanları  Nedenleri Yüzey örtüsünün değişmesi  enerji dengesinin değişmesiYüzey örtüsünün değişmesi  enerji dengesinin değişmesi Antropojenik faaliyetlerden çıkan ısı.Antropojenik faaliyetlerden çıkan ısı.  Kentin büyüklüğü ve nüfus yoğunluğu ile ilişkili.  Işıma nedeniyle oluşur.  İklim değişikliklerine neden olur.


"Atmosferik Kirleticiler Ozon ve fotokimyasal smog  İyi ozon – stratosferde  UV radyasyonundan korur.  Kötü ozon – troposferde, yere yakın  Daha çok." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları