Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koordinasyon Kurulları ÖSYM Temsilcileri Sınav Merkezi Görevlileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koordinasyon Kurulları ÖSYM Temsilcileri Sınav Merkezi Görevlileri"— Sunum transkripti:

1 Koordinasyon Kurulları ÖSYM Temsilcileri Sınav Merkezi Görevlileri
İÇERİK ÖSYM Başkanı ÖSYM Görevlileri Koordinasyon Kurulları ÖSYM Temsilcileri Sınav Merkezi Görevlileri Kurye ve Koruma Görevlileri Görevlilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular

2 ÖSYM Görevlileri ÖSYM Merkez Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kurulu
ÖSYM İl/İlçe/Bölge Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kurulu ÖSYM Temsilcileri ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticileri (İl/Bölge/İlçe) Bina Sınav Sorumlusu Bina Yöneticisi Bina Yöneticisi Yardımcısı Salon Başkanı Gözetmen/Yedek Gözetmen Nakil Kuryesi (il içi ve şehirler arası) Koruma Görevlisi Hâkem ve Şahitler Sınav Güvenlik Görevlileri

3 Merkez Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kurulu
ÖSYM Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Temsilcisi, Taşıma ve Dağıtım Şirketi Temsilcisinden oluşur. Sınav merkezlerinde sınavın tüm aşamalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve sınavdan sonra evrakın güvenli bir şekilde ÖSYM’ye ulaşmasını koordine etmek amacıyla oluşturulmuştur.

4 İl/İlçe/Bölge Sınav Güvenliği Ve Koordinasyon Kurulu
Rektör/Rektörler, EGM Temsilcisi, İl/İlçe/Bölge Sınav Merkezi Yöneticisinden oluşur. (Birden fazla Üniversite Rektörlüğünün bulunduğu sınav merkezlerinde Kurul Başkanı ÖSYM tarafından belirlenir.) İstanbul, İzmir ve Ankara sınav merkezleri bölgelere ayrılacak, her bir bölge için bir ÖSYM Sınav Merkezi Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kurulu oluşturulacaktır. Sınavın yapılacağı il/ilçe merkezlerinde sınavın tüm aşamalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve sınavdan sonra evrakın güvenli bir şekilde ÖSYM’ye ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

5 Sınav Merkezi Yöneticileri
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisi Sınavın yapıldığı merkezlerde (il veya ilçelerde) sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. ÖSYM Büyükşehir Bölge Sınav Merkezi Yöneticileri İstanbul, İzmir ve Ankara’da görevlendirileceklerdir. ÖSYM Büyükşehir Bölge Sınav Merkezi Yöneticileri kendi sınav bölgelerinde Sınav Merkezi Yöneticisi olarak görev yapacaklardır. Bölgelerinde sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir. Sınav Merkezi Yöneticileri ÖSYM tarafından atanmaktadır.

6 Bina Sınav Sorumlusu Binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından ve sınavın bütün salonlarda Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinden görevlendirilir. Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür.

7 Sınav Binası Sorumluları
Bina Yöneticisi Sınav yapılacak binadaki kurumun yetkili bir yöneticisidir. Bina Sınav Sorumlusu ile yakın iş birliği yapar. Binadaki salonların sınav koşullarına göre hazırlanmasından sorumludur. Bina Yöneticisi Yardımcısı Bina Yöneticisine yardım eder. Aynı zamanda bina sınav denetim görevlerini de üstlenir.

8 Salon Görevlileri Salon Başkanı
Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde uygulanması yetki ve sorumluluğu Salon Başkanına verilmiştir. Gözetmen/Yedek Gözetmen Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere, görevlendirildiği salonda, sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesini gözetir ve Salon Başkanına her konuda yardım eder.

9 ÖSYM Temsilcisi ÖSYM Başkanı ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisine karşı sorumludur. Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla sınav merkezlerine gönderilir. ÖSYM Temsilcisi sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini, önerilerini ve değerlendirmelerini sınavdan sonraki ilk hafta içerisinde ÖSYM’ye ulaştırır. ÖSYM Temsilcisinin sorun düzeltme gibi bir sorumluluğu yoktur. Sadece rapor etmekle yükümlüdür. Herhangi bir salondaki sınavın kurallara uygun yapılmadığı ya da kopya girişiminde bulunulduğu rapor edildiğinde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak, belirtilen salonda sınava giren adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir.

10 Sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konular
Tüm sınav görevlileri mutlaka sınav yönergelerini ve ÖSYM’nin sınavlarına yönelik yönetmeliklerini okumalıdır. Yönergede belirtilen davranışları eksiksiz yerine getirmelidir.

11 Sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konular
Mesela; Salon görevlileri Yoklama almalı, kimlik belgelerini kontrol etmeli, tuvalete gitmeye izin vermemeli, kalan sınav sürelerini tahtaya yazmalı, zamanında gelmeyen adayı almamalı ve son 15 dakika kimseyi dışarı çıkarmamalıdır. Yönerge dışı durumları ve gelmeyen adayların bilgilerini tutanağa yazmalıdır vb. Emniyet görevlileri Görevliler dâhil herkesi mutlaka aramalı ve elektronik taramadan geçirmelidirler. Burada sorun olmaz dememelidir. Diğer görevliler de benzeri şekilde kendi sorumluluklarını yerine getirmelidir.

12 Sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konular
Sınav görevlileri adayların durumunu dikkate alarak, onlara acıyarak, onların faydasına olduğunu düşünerek vb. her ne sebeple olursa olsun yönergeye aykırı davranmamalıdır. Sınav görevlilerinin kendilerinin inisiyatif kullanma hakları yoktur. Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kurulu gereken önlemleri almakla yükümlü olduğundan her türlü durumun oraya rapor edilmesi gerekmektedir. Tüm sınav görevlileri sınava yönergelerde belirtildiği saatlerde gelmeli, kesinlikle geç kalmamalıdır. Sınav süresince bütün sınav görevlilerinin görev kartları yakalarına görünür bir şekilde takılı olmalıdır.

13 Sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konular
Görevliler sınav sırasında kendi görevlerinin dışında bir iş ile uğraşmamalı, sınav salonlarında gazete, ödev, kitap vb. okumamalı, yüksek sesle konuşmamalı, sürekli camdan dışarıyı seyretmemeli ve adayların dikkatini bozacak hareketlerden kaçınmalıdırlar. Görevliler sınava gelirken, sınav sırasında adayları rahatsız edecek, dikkatlerini dağıtacak şekilde ses yapan ayakkabı giymemeye özen göstermelidir. Özellikle bayan görevlilerin yüksek topuklu ayakkabı giymemeleri gerekmektedir. Sınavın uygulanmasında yapılacak yanlışlıktan dolayı adayın uğrayacağı mağduriyetten, sınav görevlileri sorumlu olacaktır. Görevde kusuru saptanan görevliler kurumlarına bildirilerek bunlar hakkında soruşturma açılması istenecek ve görevli kartları iptal edilerek tekrar görevlendirilmeyeceklerdir.

14 Sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konular
Tüm sınav görevlileri sınav güvenliği ile ilgili ÖSYM tarafından uygulamaya konulan tedbirlere uymalıdır. Adaylar için sınav yasağı olarak ilan edilen her şey (tuvalete gitmek gibi) sınav görevlileri için de yasaktır. Sınav binasında sadece emniyet görevlileri ile Bina Sınav Sorumlusunda cep telefonu bulunabilecektir. Sınav görevlileri kendi araba anahtarları dâhil binalara metal eşya getirmemeli zorunlu durumları Bina Yöneticisi ile çözmelidir.

15 Sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konular
Sınav görevlileri, ÖSYM’ce alınan güvenlik tedbirlerine uymakla yükümlüdür. Bu güvenlik tedbirleri çerçevesinde sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri sınav binalarında görevli emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranacaktır. Bu önlemler, sınav güvenliğini zedeleyecek durumların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik olduğundan, sınav görevlileri bu durumu anlayışla karşılamalıdır.

16 aracılığı ile duyurmaktadır.
Sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konular ÖSYM çalışmaları ile ilgili her türlü bilgiyi internet sitesi (www.osym.gov.tr ve aracılığı ile duyurmaktadır. Sınav görevlilerinin zaman zaman internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

17 Sonuç olarak... ÖSYM sınavlarının başarısı ve sağlıklı bir şekilde yapılması sınav görevlilerinin hepsinin kendilerinden beklenen görevleri eksiksiz ve beklendiği gibi yerine getirmeleri ile mümkündür. Sınav görevlileri yönergelerde belirlenen davranışlara özen göstermeli ve sınav bilincini tüm sınav boyunca canlı tutmalıdır. Beklenen durumlarda görevini yapamayan görevliler ilgili bilgiler tutanaklarda veya daha sonra yazılacak olan raporlarda ÖSYM Başkanlığına bildirilmelidir. Sınav güvenliğini zedeleyici her türlü unsur anında ilgili güvenlik personeli ile paylaşılmalıdır.


"Koordinasyon Kurulları ÖSYM Temsilcileri Sınav Merkezi Görevlileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları