Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖSYM SINAV SONRASI UYGULAMALARI Modül 6

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖSYM SINAV SONRASI UYGULAMALARI Modül 6"— Sunum transkripti:

1 ÖSYM SINAV SONRASI UYGULAMALARI Modül 6

2 Salon Görevlilerinin Yapacağı İşler Salonda Doldurulması Gereken Evrak
İÇERİK Salon Görevlilerinin Yapacağı İşler Salonda Doldurulması Gereken Evrak Sınav Bitiminde Yapılacak Çalışmalar Sınav Evrakının ÖSYM’ye Geri Gönderilmesi Sonuçların Açıklanması Cevap Kâğıtlarının Internete Konulması Sonuçlara İtirazlar ve Değerlendirilmesi

3 Salon Başkanı ve Gözetmen-1
Sınav sona erdiğinde; adayların cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları toplanır. Soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları dikkatle sayılır. Adaylara, sayım işlemleri bitmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiği söylenir. Adayların cevap kâğıtlarına yazmaları gereken (T.C. Kimlik Numarası, ad, soyadı, soru kitapçığı numarası) bilgilerde eksikler varsa bunların aday tarafından tamamlanması sağlanır. İsteyen adaylar cevap kâğıdı paketleme işlemini izleyebilir.

4 Salon Başkanı ve Gözetmen-2
Kullanılmış cevap kâğıtlarını SIRA NUMARASI düzeninde sıralar. Adayların kullandığı kalem, silgi gibi kırtasiye malzemelerini geri toplamaz. Salon Sınav Tutanağını, Salon Başkanı ve Gözetmen/Gözetmenlerle birlikte dikkatle okuyarak eksiksiz doldurup imzalar. Salon Sınav Tutanağını bu listedeki sıra numarasına göre sıralanmış cevap kâğıtları destesi üzerine koyup hepsini ait oldukları mukavva plakalar arasına yerleştirir.

5 Cevap Kağıdı Kartonu Salon Başkanı, mukavva plakanın üst kısmına yapıştırılmış olan cevap kâğıdı karton etiketini üzerindeki açıklamalara uygun olarak doldurup bir Gözetmenle birlikte imzaladıktan sonra mukavva plakanın üstüne sınava girmeyen adaylara ait açılmamış poşetleri koyar ve lastik bantla kuşatarak cevap kâğıtları paketini oluşturur. 4/22

6 Cevap Kağıtları Dönüş Poşeti Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti içine,
Cevap Kâğıtları Paketi Aday Kontrol Listesi Varsa Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti ve Varsa kopya kanıtları konur ve bu poşet kapatılır. Bu poşet kapatıldıktan sonra tekrar açılamaz. Bu nedenle masaların üzerinde cevap kâğıdı kalmadığından emin olduktan sonra bu poşetin ağzı kapatılır. 5/22

7 Salon Sınav Evrakı Poşeti
Cevap Kağıtları Dönüş Poşeti ve soru kitapçıkları Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine konulur. Salon Sınav Evrakı Poşetinin içine bunların dışında herhangi bir şey (kalem, silgi vb.) konulmaz. 5/22

8 Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti
Hatalı olması nedeniyle yedek evrakın kullanıldığı durumlarda (örneğin basım hatası olan soru kitapçığı gibi) kullanılamayan hatalı evrak Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine konur.

9 Sınav Bitiminde Salon Başkanı Gözetmenler ile birlikte Salon Sınav Evrakı Poşetini Bina Sınav Sorumlusuna Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağını imzalayarak teslim eder. Bina Yönetici Yardımcısı sınav bitiminde sınav salonlarını dolaşarak görevlilerin ve adayların unuttukları belge, eşya vb. olup olmadığı kontrol eder.

10 Bina Sınav Evrakı Kutusu
Salon Başkanlarının geri getirecekleri Salon Sınav Evrakı Poşetlerini Bina Sınav Sorumlusu teslim alır. Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağını imzalatır. Sınav salonlarından gelen Salon Sınav Evrakı Poşetlerini Bina Sınav Evrakı Kutularına koyar. Son olarak da kutuları ÖSYM’den gönderilen özel kilitle kapatır. Bina Sınav Evrakı Kutularının içine bunların dışında herhangi bir şey (kalem, silgi vb) koyulmaz. Bina Sınav Evrakı Kutusu

11 Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağı
Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Formları içinde bulunan Tutanağın doldurulduğundan emin olmalıdır.

12 Sınav Evrakının Gönderilmesi
Bina Sınav Sorumlusu; Bina Yöneticisi ile birlikte Bina Sınav Evrakı Kutularını binaya gelecek Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine imza karşılığında teslim eder. Kent içi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi Bina Sınav Sorumlusundan imza karşılığı aldığı sınav evrakını ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine Emniyet Görevlisi eşliğinde imza karşılığında teslim eder. ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine getirilen sınav evrakı kapalı ve mühürlü kamyonlarla Sınav Evrakı Nakil Kuryesi ve Güvenlik Görevlileri eşliğinde ÖSYM’ye getirilir. ÖSYM’ye gelen sınav evrakı hakem/şahit gözetiminde il bazında bina sırasına konur, her bina kendi içinde sıralanır. Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetleri sınav evrakı paketlerinden çıkarılır ve sıralanır.

13 Evraklar ÖSYM’ye geldiğinde
Sıralanan cevap kâğıtları kapalı ve kilitli kamyonlarla hakem/şahit gözetiminde cevap kâğıdı teslim alma salonuna getirilir. Cevap kâğıdı teslim alma salonunda; hakem/şahit gözetiminde cevap kağıdı teslim alma sorumlularının eşliğinde Cevap Kâğıdı Dönüş Poşetleri tek tek açılır. Salon Sınav Tutanakları, Aday Kontrol Listeleri ayrılır. Cevap kağıtları arşiv sırasında görüntüleri alınarak kutulanır. Kutulanan ve görüntüleri alınan cevap kâğıtları imza karşılığı okunmak üzere optik alanına teslim edilir. Cevap kâğıtları optik alanında farklı makinelerde iki kez okutulur.

14 Tutanakların İncelenmesi
Salon Sınav Tutanakları il bazında dosyalanır ve okunur. Dosyalanan Salon Sınav Tutanakları oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve incelenen tutanaklar kılavuzlardaki ve sınav yönergelerindeki kurallara göre ayrılır. (Kopya, kendi yerine başkasını sınava sokma, cep telefonu bulundurma, ehliyet ile sınava girme vb.) Sınavı iptal edilmesi gereken adayların durumu Yürütme Kuruluna sunulur. Yürütme Kurulu son kararı verir. ÖSYM Yürütme Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda sınavı iptal edilecek aday listesi gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.

15 Madde Analizleri Sınav kağıtlarının okunmasından sonra sorulan sorular ve elde edilen sonuçlar üzerinde Madde Analizi gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme işlemleri bittikten sonra sınav sonuçları ilan edilmeye hazır hale getirilir ve ilan edilir.

16 Cevap Kağıtlarının ilanı ve İtiraz-1
Adayların Cevap Kağıtları sınav bittikten en geç 20 gün sonra adayların görmesi için internete konulur. Kendi sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde, Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi numaralı hesabına 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi dikkate alınır.

17 Sonuçlara İtiraz-2 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın adresi, T.C. Kimlik Numarası, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış, ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmaz. Dilekçeler Merkezimize geldikten sonra tasnifleri yapılır ve itiraz durumlarına bakılarak gerekli incelemeler (cevap kâğıdı kontrolü ve hatalı soru iddialarının incelenmesi vb.) ilgili birimler tarafından yapılır. İncelemesi yapılan dilekçeler inceleme sonucunu yansıtacak şekilde adaylara resmi yazı ile duyurulur.

18 Sınav Evraklarının Korunması
Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâğıtları ise iki yıl sonra imha edilebilir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

19 Sonuç olarak... ÖSYM sınavlarında elde edilen sonuçlar adaylara gösterilmekte ve ÖSYM hem adaylar hem de görevliler ile arasındaki mesafeyi kısaltmaktadır. Sonuçların ilan edilmesi ve cevap kâğıtlarının gösterilmesi önemli bir şeffaflık göstergesidir. Sınavın her adımı kontrol altına alınmış bir süreç izlenmektedir.

20 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler... ?


"ÖSYM SINAV SONRASI UYGULAMALARI Modül 6" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları