Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI."— Sunum transkripti:

1 DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI

2 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar2 Değerlendirme Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretim tasarım sürecinde temeldir. Öğrenci özelliklerini inceledikten sonra, kazanımları belirlediniz ve bu kazanımlara ulaşmak üzere öğretim süreçlerini seçtiniz. Şimdi son olarak öğrencilerin ne ölçüde bilgi kazandığını, becerileri ne ölçüde uygulayabildiğini ve kazanımların gerektirdiği tutum kazanım ve değişikliklerini ölçmek amacıyla ölçüm araçları ve materyalleri geliştirmeniz gerekmektedir. Bu bölümde, eğitim değerlendirmesinin amaçlarını ve temel şekillerini, öğretim tasarımı sürecinde değerlendirmenin rolü konusundaki önemli kavramları inceleyeceğiz.

3 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar3 Kavramlar ve aralarındaki farklar Değerlendirme: Bir ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılması yoluyla değer yargısına ulaşma olgusu ya da süreci. Ölçme: Belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının özellikle sayısal sembollerle ifade edilmesidir. Ölçüt: Bir ölçme sonucunun değer yargısına ulaşmak amacıyla karşılaştırıldığı kriterdir.

4 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar4 Değerlendirmenin Amaçları Öğretim tasarımına başlamadan önce değerlendirmenin hangi noktalarda yapılacağı ve hedefleri belirlenmelidir. Değerlendirme sonuçları, dersin nasıl öğretileceği konusunun geliştirilmesi amacıyla mı kullanılacaktır? dersin etkisini belirlemede mi kullanılacaktır? Değerlendirme sürecinin yapısı bu iki işlevden hangisine daha çok önem verildiğine dayalı olarak değişecektir.

5 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar5 Değerlendirme Türleri Değerlendirme Biçimlendirmeye dönük (formative) değerlendirme Bütüne dönük (summative) değerlendirme

6 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar6 Biçimlendirmeye dönük (formative) değerlendirme Öğretim tasarımı çerçevesinde geliştirilen materyal ve ortamın etkililiği ve verimliliğini sağlamak için, onların zayıf taraflarını bulup daha sonra düzeltmek adına yapılan değerlendirme çalışmalarıdır. Geliştirmeye dönük bir değerlendirmedir. Biçimlendirmeye dönük değerlendirme, geliştirme ve deneme sırasında düzenlendiğinde değerlidir.

7 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar7 Biçimlendirmeye dönük değerlendirme Tasarım sırasında hazırlanan; –Outline(anahatlar)lar –Öykü yaprakları –Planlar –Prototipler bu değerlendirme sırasında kullanılabilir. Bunların yanında test sonuçları, öğrenci tepkileri, öğrenci gözlemleri, uzmanların incelemeleri, meslektaşlardan alınacak öneriler, öğrenme bölümleri, prosedürler ve materyaller eksiklikleri gösterebilir.

8 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar8 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları Tasarımın gözden geçirilmesi Uzmanların incelemesi Öğrenenin sınaması Devam eden değerlendirme

9 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar9 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları Tasarımın gözden geçirilmesi –Kazanımların gözden geçirilmesi –Ortam ve öğrenen analizinin gözden geçirilmesi –Görev analizinin gözden geçirilmesi –Taslak ve değerlendirmenin gözden geçirilmesi

10 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar10 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları Uzmanların incelemesi Tasarımın, konu alanı uzmanı, öğretim tasarım uzmanı, konu alanı eğitim uzmanı, öğrenen uzman(örn: öğretmen vb.) tarafından incelenmesi.

11 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar11 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları Öğrenenin sınaması –Birebir değerlendirme (Öğrencinin sesli okuyup düşünmesi önemlidir.) –Küçük grup değerlendirmesi (Asıl grubu temsil eden küçük bir grup seçilmelidir. ) –Alan denemeleri (Hazırlanan materyaller ve ortam son aşamada olmalıdır.)

12 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar12 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları Devam eden değerlendirme Değerlendirme öğretim olduğu sürece devam eder ve bu noktada en büyük desteği öğretmenden alır.

13 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar13 Bütüne dönük (summative) değerlendirme Öğretim tasarımı çerçevesinde geliştirilen materyal ve ortamın kullanım sürecindeki etkililiği ve verimliliğini kontrol etmeye dönük yapılan değerlendirme çalışmalarıdır. Amacı, (müşteri olan kişi ya da kuruluşlardaki) karar vericilerin, öğretimin çekiciliği, etkililiği ve verimliliği ile ilgili karar verebilmeleri için veri toplama, bu verileri analiz etme ve özetlemedir.

14 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar14 Bütüne dönük (summative) değerlendirme Öğrenme etkisine ek olarak bütüne dönük değerlendirmesinin ilgi alanları çoğunlukla şunları içerir: –Öğrenimin etkisi –Program geliştirme maliyeti –Süregelen masraflar –Ders ya da programa yönelik tepkiler –Programın uzun dönemli kazançları Uzun dönemli kazançlar, öğrencilerin bilgileri, becerileri ve tutumları kullanıp kullanmadıkları ve kullanıyorlarsa ne zaman kullanıyor konularını açıklık getirmek üzere programı tamamlayan öğrencilerin izlenmesiyle görülebilir.

15 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar15 Bütüne dönük değerlendirmenin aşamaları Değerlendirmenin hedefini belirleyin. Başarı göstergelerini seçin. Değerlendirmenin nasıl yönlendirileceğini belirleyin. Değerlendirme tasarımını seçin. (örn: ön test- uygulama-son test, uygulama-son test,vb.) Değerlendirme ölçekleri seçin ya da tasarlayın. Ödeme çıktıları Veri toplama Veri analizi Sonuçların raporlanması

16 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar16 Değerlendirme Planlanışına göre GelişigüzelDüzenli Kullanılan ölçüte göre Norm dayanaklıÖlçüt dayanaklı Amacıma göre Tanıma yerleştirmeye dönük Biçimlendirme yetiştirmeye dönük Bütüne dönük

17 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar17


"DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları