Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU
BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU

2 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar
Değerlendirme Öğrenmenin değerlendirilmesi, öğretim tasarım sürecinde temeldir. Öğrenci özelliklerini inceledikten sonra, kazanımları belirlediniz ve bu kazanımlara ulaşmak üzere öğretim süreçlerini seçtiniz. Şimdi son olarak öğrencilerin ne ölçüde bilgi kazandığını, becerileri ne ölçüde uygulayabildiğini ve kazanımların gerektirdiği tutum kazanım ve değişikliklerini ölçmek amacıyla ölçüm araçları ve materyalleri geliştirmeniz gerekmektedir. Bu bölümde, eğitim değerlendirmesinin amaçlarını ve temel şekillerini, öğretim tasarımı sürecinde değerlendirmenin rolü konusundaki önemli kavramları inceleyeceğiz. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

3 Kavramlar ve aralarındaki farklar
Değerlendirme: Bir ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılması yoluyla değer yargısına ulaşma olgusu ya da süreci. Ölçme: Belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının özellikle sayısal sembollerle ifade edilmesidir. Ölçüt: Bir ölçme sonucunun değer yargısına ulaşmak amacıyla karşılaştırıldığı kriterdir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

4 Değerlendirmenin Amaçları
Öğretim tasarımına başlamadan önce değerlendirmenin hangi noktalarda yapılacağı ve hedefleri belirlenmelidir. Değerlendirme sonuçları, dersin nasıl öğretileceği konusunun geliştirilmesi amacıyla mı kullanılacaktır? dersin etkisini belirlemede mi kullanılacaktır? Değerlendirme sürecinin yapısı bu iki işlevden hangisine daha çok önem verildiğine dayalı olarak değişecektir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

5 Değerlendirme Türleri
BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

6 Biçimlendirmeye dönük (formative) değerlendirme
Öğretim tasarımı çerçevesinde geliştirilen materyal ve ortamın etkililiği ve verimliliğini sağlamak için, onların zayıf taraflarını bulup daha sonra düzeltmek adına yapılan değerlendirme çalışmalarıdır. Geliştirmeye dönük bir değerlendirmedir. Biçimlendirmeye dönük değerlendirme, geliştirme ve deneme sırasında düzenlendiğinde değerlidir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

7 Biçimlendirmeye dönük değerlendirme
Tasarım sırasında hazırlanan; Outline(anahatlar)lar Öykü yaprakları Planlar Prototipler bu değerlendirme sırasında kullanılabilir. Bunların yanında test sonuçları, öğrenci tepkileri, öğrenci gözlemleri, uzmanların incelemeleri, meslektaşlardan alınacak öneriler, öğrenme bölümleri, prosedürler ve materyaller eksiklikleri gösterebilir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

8 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
Tasarımın gözden geçirilmesi Uzmanların incelemesi Öğrenenin sınaması Devam eden değerlendirme BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

9 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
Tasarımın gözden geçirilmesi Kazanımların gözden geçirilmesi Ortam ve öğrenen analizinin gözden geçirilmesi Görev analizinin gözden geçirilmesi Taslak ve değerlendirmenin gözden geçirilmesi BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

10 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
Uzmanların incelemesi Tasarımın, konu alanı uzmanı, öğretim tasarım uzmanı, konu alanı eğitim uzmanı, öğrenen uzman(örn: öğretmen vb.) tarafından incelenmesi. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

11 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
Öğrenenin sınaması Birebir değerlendirme (Öğrencinin sesli okuyup düşünmesi önemlidir.) Küçük grup değerlendirmesi (Asıl grubu temsil eden küçük bir grup seçilmelidir. ) Alan denemeleri (Hazırlanan materyaller ve ortam son aşamada olmalıdır.) BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

12 Biçimlendirmeye dönük değerlendirmenin aşamaları
Devam eden değerlendirme Değerlendirme öğretim olduğu sürece devam eder ve bu noktada en büyük desteği öğretmenden alır. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

13 Bütüne dönük (summative) değerlendirme
Öğretim tasarımı çerçevesinde geliştirilen materyal ve ortamın kullanım sürecindeki etkililiği ve verimliliğini kontrol etmeye dönük yapılan değerlendirme çalışmalarıdır. Amacı, (müşteri olan kişi ya da kuruluşlardaki) karar vericilerin, öğretimin çekiciliği, etkililiği ve verimliliği ile ilgili karar verebilmeleri için veri toplama, bu verileri analiz etme ve özetlemedir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

14 Bütüne dönük (summative) değerlendirme
Öğrenme etkisine ek olarak bütüne dönük değerlendirmesinin ilgi alanları çoğunlukla şunları içerir: Öğrenimin etkisi Program geliştirme maliyeti Süregelen masraflar Ders ya da programa yönelik tepkiler Programın uzun dönemli kazançları Uzun dönemli kazançlar, öğrencilerin bilgileri, becerileri ve tutumları kullanıp kullanmadıkları ve kullanıyorlarsa ne zaman kullanıyor konularını açıklık getirmek üzere programı tamamlayan öğrencilerin izlenmesiyle görülebilir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

15 Bütüne dönük değerlendirmenin aşamaları
Değerlendirmenin hedefini belirleyin. Başarı göstergelerini seçin. Değerlendirmenin nasıl yönlendirileceğini belirleyin. Değerlendirme tasarımını seçin. (örn: ön test- uygulama-son test, uygulama-son test,vb.) Değerlendirme ölçekleri seçin ya da tasarlayın. Ödeme çıktıları Veri toplama Veri analizi Sonuçların raporlanması BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

16 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar

17 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı 2008/2009 Bahar


"Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ-SOYLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları