Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6. SINIFLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6. SINIFLAR"— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6. SINIFLAR
DÜZEN KUŞAĞI TANITIMI

2 Bu dersin amacı; Daha ihtiyaçlar ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım hâline getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanmaktır.

3

4 araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi tasarım ve
Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi tasarım ve teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hâle getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir.

5 Araç asansörüyle otopark derdine son!...

6 Program 6, 7 ve 8. sınıflarda düzen, kurgu ve yapım olmak üzere üç kuşaktan oluşmakta;
Düzen ve Kurgu kuşağı çalışmaları I. dönemde, Yapım kuşağı ise II. dönemde çalışılmaktadır.

7 6 Haftalık (12 Ders Saati) Bir Süreç
Düzen Kuşağı: 6.sınıflarda; 6 Haftalık (12 Ders Saati) Bir Süreç

8 Öğrenci düzen fikrini geliştirmek için hazır birimlerden (pipet, bardak, mandal vs.) faydalanır. Kullanacağı birime kendisi karar verir ve bu birimden ulaşacağı bütüne deneme ve arama ile ulaşır.

9 ÖRNEK ÇALIŞMALAR

10

11

12

13 Çalışmalar sadece sınıf içinde yapılır..

14 Öğrenciler Etkinlik Bitiminde;
“Öz Değerlendirme Formlarını” doldururlar. Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları düzeni bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.

15 Düzen Etkinliği ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı:…………………… Sınıfı :………… No: Açıklama: Aşağıdaki tabloda proje boyunca çalışmalarınızı en iyi şekilde ifade eden seçeneğin altına (X) işareti koyunuz. DEĞERLENDİRİLECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR DERECELER Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 1 Planlı çalışmaya özen gösterdim. 2 Proje çalışmalarım sırasında planıma uygun hareket ettim 3 Araştırmada çeşitli kaynaklardan yararlandım 4 Öğretmenimin önerilerini dinledim 5 Çalışmalarım sırasında zamanı akıllıca kullandım 6 Çalışmalarım sırasında değişik materyallerden faydalandım 7 Sorumluluklarımı tam anlamıyla yerine getirdim 8 Çalışmalarımı sunarken görsel materyalleri kullanmaya çalıştım. 9 Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler ve diğer yorumlarım: Düzen Etkinliği ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

16 Tasarım Günlüğü Öğrencinin etkinlik sürecinde yaptığı arama, araştırma, sorgulama, deneme-yanılma, gözlem, öneri vb. çalışmalarını yazdığı, duygu ve düşüncelerini ifade ettiği yazılı belgelerdir.

17 Tasarım sürecinde yaptıkları her çalışmayı, yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini tasarım günlüklerine yazarak ifade ederler. Günlüklerle etkinlik sürecini bizlere yansıtırlar. Değerlendirmeye esas ölçütlerin varlığına delil oluştururlar.

18 Tasarım Günlüğü Nasıl Olmalı?
(5N1K) neden, nasıl, niçin, ne zaman, nerede, kim için sorularına yanıt vermelidir. Öğrenci bir haftalık çalışma sürecinde ne yaptıysa onları tasarım günlüklerinde belgelendirmelidir (sorgulamalı, eleştirmeli, tespitte bulunmalı, beğenilerini söylemeli, başka görüşlere başvurmalı, resmetmeli, fotoğraf eklemeli vb.).Kısaca yaşadığı süreci anlatmalıdır.

19 “Sınıf İçi Etkinlikler Performansı”
Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilere “Sınıf İçi Etkinlikler Performansı” puanı verilir.

20 ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU Öğretmen öğrenci gözlem formunu doldururken aşağıdaki ölçütleri gözlemleyerek bunları puana dönüştürür. ÖLÇÜTLER Gözlenmedi Hiç yeterli değil Orta düzeyde yeterli Çok iyi

21 TOPLAM PUAN 1 Kullanmayı düşündüğü hazır birimleri listeleme 2
Hazır birimleri seçme 3 Düzeni oluşturmaya yönelik arama ve denemeler yapma 4 Oluşturduğu birimin çoğalabilirliliğini test etme 5 Kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleme ve kullanma 6 Düzen oluşturmada istekli davranma 7 Oluşturduğu bütüne bireysel farklılığını yansıtma 8 Oluşturduğu düzendeki teknolojik değerleri söyleme 9 Duygu ve düşüncelerini paylaşmada istekli olma 10 Kendini değerlendirmede yanlı yargılardan kaçınma 11 Çevresinin görüşlerini alma TOPLAM PUAN

22 Hazırlayan; Meral SOMKAN İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İ.Ö.O. Tek. Ve Tas. Öğrt.


"TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6. SINIFLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları