Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 “Metinleri, resimleri, kentleri, yüzleri, hareketleri ve manzaraları okuyorum.” (Roland Barthes)  Okumak  yorumlamak  Görünenin altındaki derin yapıyı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " “Metinleri, resimleri, kentleri, yüzleri, hareketleri ve manzaraları okuyorum.” (Roland Barthes)  Okumak  yorumlamak  Görünenin altındaki derin yapıyı."— Sunum transkripti:

1

2  “Metinleri, resimleri, kentleri, yüzleri, hareketleri ve manzaraları okuyorum.” (Roland Barthes)  Okumak  yorumlamak  Görünenin altındaki derin yapıyı ve sistemi incelemek.  Görünen ≠ gizli  Açık ≠ Örtük \ Kapalı Ancak nasıl?  Göstergebilim

3  "Bir gösterge, kendisinden başka bir şeye gönderme yapan, duyularımızla kavrayabileceğimiz fiziksel bir şeydir ve varlığı, kullanıcıların onu bir gösterge olarak kabul etmelerine bağlıdır." (J.Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, 1996, s.63)

4  Sonuçta, gösterge, kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişim kurmayı sağlayan araçtır, nesnedir, olgudur. (Japonca’da «Aşk»ın Simgesi)

5

6

7  Soyluluk  İncelik  Zenginlik

8

9  Sıradan Olmayan  Savaş  Güç  Dişilik

10

11  Annelik  Özveri  Dışlama  Erkek / Kadın

12  Resim  -Haz Kaynağı -Yaratı -Görsel bir nesne -Görsel bir metin -Görsel imgelerden oluşmuş bir bütün.

13  Çocukluk  Gençlik  Yaşlılık  Yaşam/ Ölüm

14 GÖSTERGE TÜRLERİ DOĞAL NİTELİKLİ GÖSTERGELER (BELİRTİLER) Varolan bağıntılar ya da neden- sonuç ilişkileri söz konusudur. Gözlem sonucu dolaysız algılanabilir. İnsan yaratımı olmadığından toplumsal nitelik taşımazlar. (Örn:bulut-yağmur ilişkisi) (Örn:bulut-yağmur ilişkisi) YAPAY NİTELİKLİ GÖSTERGELER (BELİRTKELER) İnsan yaratımıdır. Toplumsal anlaşma sonucu oluşurlar ve belli anlamlar aktarma amacı güderler. GÖRÜNTÜ GÖSTERGELER Benzerlik ilişkisi vardır. Yansıtma ve öyküleme işlevi görürler. İnsan yapısıdır. Nedene bağlı oluşurlar. (Örn. Fotoğraf, resim gibi...) SAYMACA/UZLAŞIMS AL GÖSTERGELER DİLSEL GÖSTERGELER Bir gösteren (işitim imgesi) ve bir gösterilen (içerik) oluşur. Buyruntusaldır. Çağrışım söz konusudur. Çizgisel ve ayrık nitelik taşır. DİL-DIŞI GÖSTERGELER (SİMGELER) Belli bir ekinsel çevrede anlamlandırılabili r, değerkazanır. Soyut anlam aktarmak amacıyla kullanılan somut biçimlerdir. Biçimsel niteliği nedenlilik katar.

15 Görüntü Gösterge – İKON Belirttiği nesne var olmasa bile, kendisini anlamlı kılan özelliği taşıyacak bir göstergedir. -Ör: geometrik bir çizgiyi canlandıran kurşun kalemle çizilmiş bir çizgi. Görüntüsel gösterge belirttiği şeyi doğrudan temsil eder, canlandırır. Bu açıdan bir resim, desen, fotoğraf bu tür özellik taşır. Varlığına işaret ettiği bir nesne ile benzerlik ilişkisi içerisindedir. Henri Matisse 1908 Ak ş am Sofrası

16 “ Masum göz” ≠ ”Bilen göz” Önbilginin önemi.  Çokboyutlu okuma  Çok anlamlılık

17  Pencere ve ışık kullanımı  Işık-Gölge  Işığın kaynağına yöneliş  Sarı Kullanımı  Günlük yaşamdan kesit  Pencereden gelen ışık ve kişinin aydınlanması

18 Pencere : -dış dünyayı simgeler -fiziksel nesne -dışa açılma arzusunun simgesi  Rönesans resimlerinde sık rastlanıyor.  Dikdörtgen biçim  Çerçeve etkisi  Pencere  açıklık ≠ kapalılık =. oda

19 Dört duvar arası izlenimi .2 duvar.1 izleyen. 1 pencere Resim içinde resim izlenimi

20

21 -”Masa” (Türk) -”la table” (Fransız) -”Desk” (İngiliz)

22 Yorumlayan olmasaydı kendisini gösterge yapan özelliği yitirecek olan bir göstergedir.

23  Örneğin Kılıç  gerçeğin simgesi Gül  güzelliğin simgesi Aslan  gücün simgesi

24 İKONBELİRTİSİMGEİlişkiBenzemeSebep/SonuçSaymaca ÖrneklerFotoğrafDuman/Ateş Haç/ Bayrak SüreçTanınabilir Düşüncede Canlandırılır. Öğrenilmek Zorundadır.


" “Metinleri, resimleri, kentleri, yüzleri, hareketleri ve manzaraları okuyorum.” (Roland Barthes)  Okumak  yorumlamak  Görünenin altındaki derin yapıyı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları