Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler 2.Set Problem 1: 7.5 in genişli ğ inde plaka 3in. kalınlı ğ ında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler 2.Set Problem 1: 7.5 in genişli ğ inde plaka 3in. kalınlı ğ ında."— Sunum transkripti:

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler 2.Set Problem 1: 7.5 in genişli ğ inde plaka 3in. kalınlı ğ ında merkezi çatla ğ a sahiptir. Bu plaka 60 ksi lik çekme mukavemetine maruz bırakılırsa, kalınlık boyunca olan merkezi çatla ğ ı tolere etmesi için gerekli olan düzlem deformasyon kırılma toklu ğ unu bulunuz. K IC =? Cevap 1 :

2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR  Problem 2 : 20 in genişli ğ inde ve 0.050 in kalınlı ğ ında bir plaka bir ucundan sabitlenip di ğ er ucundan 36000 lb luk kuvvet(a ğ ırlık) ile yüklenmiştir. Çelikten imal edilen ve kırılma toklu ğ u K IC =50 ksi(in) 1/2 olarak bilinen bu yapının merkezinde çatlak bulundurdu ğ unu biliyorsak buna göre, kırılmadan önce oluşabilecek maksimum kritik çatlak boyunu hesaplayınız.  Cevap 2 :

3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problem 3 : Aşa ğ ıdaki özelliklere sahip bir çelik için JIc testi yapılmıştır: E= 207 GPa,  y =360 MPa  ult =560 MPa, v=0.28. Bu test için şu özelliklere sahip bir numune kullanılmıştır: W=50 mm, B= 20 mm, a=30 mm. Yükün yerde ğ iştirme ile do ğ rusal olarak arttı ğ ı tesbit edilmiştir. Çatlak uzamasının tam başlangıç anında yük 25 kN iken yerde ğ iştirme 4 mm olarak kaydedilmiştir. Buna göre, E ğ er çatlak başlangıcı anı için tanımlanır ise J Ic nedir? b)

4 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Cevap 3: A=25000x0.004/2=50Nm (yük-deplasman eğrisi altında kalan alan)

5 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problem 4 : Bir alaminyum alaşım plaka çeki yüküne maruzdur. Bu alaşımın kırılma toklu ğ u de ğ eri K IC =60 MPA(m) 1/2 ve akma mukavemeti  y=400 MPa ise, merkez çatlak ve sonsuz plaka kabulü için, a) 200 MPa de ğ erinde bir çeki gerilmesi uygulandı ğ ında kritik çatlak boyu ne olur? b) Bu kritik çatlak boyu için çatlak ucu plastik bölgesinin boyutu nedir? Cevap 4: a) 200 MPa =  çekme → a cr = ? β =1 oldu ğ una göre (sonsuz plaka kabulü) b)

6 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problem 5 : Çelik malzemeden yapılmış bir kompakt çekme numunesi için akma mukavemeti  y =1400 MPa, kırılma toklu ğ u de ğ eri ise 100 MPa  m olarak verildi ğ ine göre çatlak ucu plastik bölge boyutunu belirleyerek numunenin yaklaşık boyutlarını (B ve W) hesaplayınız. (b’=w-a) Cevap 5: B ≥12.75 mm W≥25.51 mm B = 13 mm W = 26 mm

7 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problem 6: 20 in genişli ğ inde plaka 2in. kalınlı ğ ında merkezi çatla ğ a sahiptir. Bu plakanın kalınlı ğ ı B 0.75 in ve akma mukavemeti  y =70 ksi dir. 600 lb lık bir P yüküyle yüklenen plakanın, kırılma şiddeti faktörünün kırılma toklu ğ u de ğ erini yakaladı ğ ı varsayılırsa elde edilen sonuçlar düzlem germe mi yoksa düzlem gerilme midir? Plastik bölge boyunu hesaplayınız. Cevap 6 :

8 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problem 7 : Üç nokta e ğ me numunesinde J integrali için aşa ğ ıdaki formüller kullanılacaktır. Yük-deplasman e ğ rileri (P-u) aşa ğ ıdaki gibi verilen numunede (a/w=0.6, u=1 mm’deki de ğ erler için ) J de ğ erini hesaplayınız.

9 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Cevap 7:


"Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler 2.Set Problem 1: 7.5 in genişli ğ inde plaka 3in. kalınlı ğ ında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları