Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Durumlu Öğrenme (Situated Learning)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Durumlu Öğrenme (Situated Learning)"— Sunum transkripti:

1 Durumlu Öğrenme (Situated Learning)
Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

2 Durumlu öğrenme; gerçekçi ve günlük yaşamı yansıtan zengin bağlamlar içerisinde bilişsel çıraklık yoluyla, bilginin kendi özgünlüğü içerisinde içselleştirerek yapılandırmasına önem veren bir öğrenme kuramıdır.

3 Yapılandırıcı yaklaşım kapsamında ele alınan durumlu öğrenme, temel olarak Dewey’in görüşlerinde var olsa da, yoğun olarak 1980’li yılların sonlarında çeşitli makalelerde gündeme gelmiştir.

4 Durumlu biliş kavramı ilk olarak Brown, Collins ve Duguid tarafından 1989 yılında “Situated Cognition and the Culture of Learning” adlı makalesinde ortaya atılmıştır. Burada bilginin, kullanıldığı kültürden, etkinlikten ve bağlamdan etkilendiği ifade edilmiştir.

5 Bilgi, kendine özgü ve anlamlı etkinliklerin özel bağlamındaki bir etkileşimdir.

6 Durumlu öğrenmede kuramında öğrenme gerçek öğrenme bağlamında gerçekleşir.

7 Durumlu biliş bağlamında öğrenme bir sosyal olgu olarak görülür
Durumlu biliş bağlamında öğrenme bir sosyal olgu olarak görülür. Buna bağlı olarak öğrenme pek çok sosyal etkileşimin bir ürünü olarak oluşur.

8 Durumlu öğrenmeye göre anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin kendilerine özgü etkin öğrenme yollarını kullanmaları gerekmektedir.

9 Durumlu öğrenmede öğretmenin uzman konumunda rol alması ve bilişsel çıraklık yoluyla öğrenciye destek sağlaması gerekmektedir.

10 Durumlu öğrenmenin temel bileşenleri şunlardır:
Öyküler Yansıma Teknoloji İşbirliği Bilişsel çıraklık Yetiştirme Çoklu uygulama Öğrenme becerileri

11 Öyküler Durumlu öğrenme yaklaşımının uygulanabilmesi öncelikle öğrencilerin içerisine sokulacakları veya üzerinde çalışacakları bir bağlamın olması gerekmektedir. Bu bağlam öykülerdir. Uygulanmasında gerçek dünya ortamlarını yansıtan öyküler temel alınır.

12 Yansıma Bir bağlam içerisinde öğrenen öğrencinin, bilgiye ulaşıp içselleştirdikten sonra, bu bilgiyi kendi yapılandırdığı biçimiyle sözel ya da sözel olmayan yolla ifade etmesi olarak açıklanabilir. Yansıma, sürece etkin olarak katılan öğrencilerin süreçte özellikle ne öğrendikleriyle ve nasıl öğrendikleriyle ilgili kendi algılamalarını ifade edebilmelerine olanak tanıması açısından önemlidir.

13 Teknoloji Teknoloji, öğrenme sürecinde üzerinde çalışılacak bağlamın (öykülerin) sunum ve etkileşim olanağı sağlaması bakımından durumlu öğrenme yaklaşımının bir diğer bileşeni olarak görülmektedir. Gerçek hayat bağlamlarının sınıf ortamına aktarılması, videolarla, animasyonlarla ve diğer ortamlarla öğrencilere gerçeğe çok yakın bağlamlar sunmak ya da tamamen gerçek olayları sınıfa yansıtmak gelişen teknolojiyle mümkün olabilmektedir.

14 İşbirliği Durumlu öğrenmenin uygulanması sürecinde bir bağlam üzerinde çalıştırılan ve teknolojiden de yararlanma olanağı sunulan öğrencilerden, öğrenme sürecinde çevreyle etkileşim içerisinde olmaları beklenir. Etkileşimin en iyi sağlandığı uygulamalardan birisi de işbirlikli öğrenme etkinlikleridir. Burada öğrenme işbirlikli sosyal bir süreçte sağlanır.

15 Bilişsel Çıraklık Bilişsel çıraklık, deneyimsiz öğrenenlere rehberlerin ve daha deneyimli öğrenenlerin yol göstermesidir. Bilişsel çıraklık ile öğrenmenin sosyal etkileşime bakan yönüne vurgu yapılmaktadır.

16 Yetiştirme Öğrenenlere, öğrenme işi üzerinde nasıl ilerleyebilecekleri ile ilgili destek verilerek öğrenenin yavaş yavaş bağımsız hareket edebilecek düzeye çıkarılmadır.

17 Çoklu Uygulama Çoklu uygulamalar ile öğrenenlerin bildikleri işi yapmaları yerine, bilgiyi yeni ortam ve çerçevelerde kullanmaları ve uyarlamaları talep edilmektedir.

18 Öğrenme Becerileri Durumlu öğrenme süreci öğrenenlerin araştırma, değerlendirme ve bilgi kaynaklarını verimli kullanma gibi becerilerini kullanmalarını gerektirmektedir. Bu süreçte öğrenenler bağlamsal kaynakları nasıl kullanabileceklerini de öğrenirler.


"Durumlu Öğrenme (Situated Learning)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları