Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PARGRAFTA ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PARGRAFTA ANLAM."— Sunum transkripti:

1 PARGRAFTA ANLAM

2 Türkçe Ödevi Ad:BERRE Koca SINIF:7-B NO:249 KONU:Paragrafta Anlam
TARİH:

3 SORU 1 Hikaye romana benzer.Romana oranla şahıslar daha az, hacimler daha küçüktür.Burada bir küçük bina ile bir büyük bina arasındaki farkı görebilmek mümkündür.Hikaye okuyucuya dışardan göründüğü ama özel dünyasını bilmediği insanları yakından gözlemek ve tanımak imkanı sunar. Paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? A)Açıklama B)Karşılaştırma C)Benzetme D)Tanımlama

4 CEVAP:B

5 SORU 2 Bu karanlık bitse artık bir ay doğsa.
Bir deli rüzgar çıksa alıp götürse, Yılların içinde bıraktıklarını. Yukarıdaki dizelere uygun olan duygu hangisidir? A)Kaygı B)Özlem C)Ümit D)Sevinç

6 CEVAP:D

7 SORU 3 Bembeyaz bir gemi kalka dursun İki gözüm iki çeşme
Bu dizelerde altı çizili kısmın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A)Sevinmek B)Gülmek C)Ağlamak D)Üzülmek

8 CEVAP:D

9 SORU 4 Zaman geçiyor sultanım geçiyor zaman
Zaman değil geçen çağın ömrü O büyük dalga bizi de alacak bir ün Bu dizelerdeki şair hangi gerçeğe işaret etmektedir? A)Ayrılığa B)Ölüme C)Yalızlığa D)Fakirliğe

10 CEVAP:C

11 SORU 5 Sen korkutursun Küçücük kaşları Bahçelerde sabahtan akşama dek
Ama gelince kocaman gökler geceleyin Üstüne doğru Senin korktuğunu duyarım Bu şiirin hitap edildiği kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A)Korkunun ecele faydası yok. B)Eden bulur. C)Dostun attığı taş baş yarmaz D)Aslan,kocayınca fare deliği gösterir.

12 CEVAP:D

13 SORU 6 Hastalıklarımızın çoğunlukla gerilimlerimizin ve üzüntülerimizin eseridir.Çiçeklerse gerilimleri süpürür atar.(1)Her çiçek bir doktor gibi davranır.(2)Her güzel kokuda ayrı bir şifası gizlidir.(3)Dünyada koku ile tedavi teknikleri hızla gelişiyor.(4)Bitki özlerinden özel yağlar,kokular damıtılıyor. Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış cümlelerin hangisi ile başlar? A)1 B)2 C)3 D)4

14 CEVAP:B

15 SORU 7 Kitaplarımın sayısını kaça çıkarırım bilmiyorum.Sağlığı hesaba katmayacak olsak bu birazda okurlarıma bağlı.Şimdiler kalabalıklar kitap yazmamı istiyor ama bir gün dur derlerse ne parım? Paragrafta aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A)Yazar sağlığından endişe etmektedir. B)Kitapların sayısını artırma islemektedir. C)Beğenilen bir yazardır. D)Okurlarının düşüncelerini önemsemektedir.

16 CEVAP :B

17 SORU 8 Bazı yazıların giriş kısmı okuyunca devamını da okumaktan kendimizi alamayız.Bazı yazılar ise tam tersidir.Okumak zorunda kalırsak ruhumuzu sıkıntı basar.Bu durum diğer faktörlerin yanı sıra Yukarıdaki parça aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanabilir? A)bu çok özgünlükle ilgilidir. B)bu çok açıklıkla ilgilidir. C)bu çok doğallıkla ilgilidir. D)bu çok akıcılıkla ilgilidir.

18 CEVAP:C

19 SORU 9 Bekçisiyim bu serin Bu siyah gecelerin Gurbetten daha derin
Bir yara yok içimde Dörtlükte şair neyden yakınmaktadır ? A)hastalıktan B)ayrılıktan C)geceden D)soğuktan

20 CEVAP:B

21 SORU 10 Çocuklar beni de alın içinize
Bende güzel oyunlar oynamayı bilirim Çocuklar,imreniyorum şimdi size Yıllar oldu ki kırıldı çemberim. Remzi beyin okuduğu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır? A)özlem B)sevinç C)heyecan D)yakınma

22 CEVAP: A

23 SORU 11 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Kuşlar geçiyor derken
Yükseklerde sürü sürü , çığlık çığlığa Ağlar çekiliyor dalyanlarda Bir kadının suya deyiyor ayakları Yukarıdaki dizeler de hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? A)görme B)işitme C)koklama D)dokunma

24 CEVAP:D

25 SORU 12 Geçti yaz günlerin güzelliği Açık pencereler damlar bahçeler
Her şey ne sıcaktı ne iyiydi Hatta o karanlık aysız geceler Dörtlükte aşağıdaki duyguların hangisinden söz edilmez? A)ümit B)özlem C)üzüntü D)beğeni

26 CEVAP:A

27 SORU 13 Çevrenin korunması,gelişmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı,insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olanda insanın kendisidir.Çünkü çevreye zarar veren de çevreyi koruyan ve geliştiren de insandır. Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)çevre temizliği B)çevre ve insan C)sağlıklı yaşam D)çevrenin önemi

28 CEVAP:B

29 SORU 14 İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı Serin serin kapalı çarşı
Cıvıl cıvıl Mahmut paşa Güvercin dolu avlular İstanbul’u diniliyorum gözlerim kapalı Yukarıdaki dizelerde hangi duyularımızla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir? A)dokunma-işitme B)görme-dokunma C)işitme-görme D)görme koklama

30 CEVAP:B

31 SORU 15 Gerçeklerle düşleri dengeleyin.Hayaller kurun ama bir şeyler de yapın.Umut edin ama harekete de geçin.Düş gücünüzü kullanın ama gerçeklerden uzak almayın. Aşağıdakilerden hangisi Necdet Beyin verdiği öğütlerden biri değildir? A)Hayallerin gerçekleşmesi için bir şeylerin yapılması gerektiği. B)Gerçekleşmeyecek hayaller kurmamak gerektiği. C)Kurulan her hayalin gerçekleşmesi gerektiği. D)Ümitli olmak gerektiği.

32 CEVAP:C

33 SORU 16 Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattığım bu eller miydi ? Arzu dolu yaşamak dolu Bu eller miydi Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir ? A) Hayıflanma B) Yalnızlık C) Korku D) Öfke

34 CEVAP :A

35 SORU 17 Bir annenin içinde biriken acıları, yaşama hep kıyıdan kıyıya yaklaşmasını, yüreğinde çoğalan korkuları, derin ağlamaları; dile gelmeyen gizemini, içinde çalkalanan arzuları anlatmayı hayal ederim. Böylece bu kutsal varlığa tüm insanlar değer versin, “ başlarını ayaklarının dibine kaldırım taşları gibi” koysunlar. Bu parçaya göre yazarın, anneleri bütün özellikleri ile anlatmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir. A) Bütün insanlar tarafından annelere değer verilmesi B) Annelerin emeklerin boşa gitmemesi C) Toplumsal sevgi-saygı ortamının gelişmesi d) Annelerin çektiği sıkıntıların hafifletilmesi

36 CEVAP : A

37 SORU 18 Her şey ölümün koynunda sanki.Kışla birlikte doğanın öldüğünü düşünüyor insan. Sonuçta cemreler iniyor; havaya, suya ve toprağa. Cemrelerle birlikte bir buhardan gibi tütüyor doğa ve yep yeni bir hayat beliriyor bu görünümün ardından. Tomurcuklar çatlıyor, yapraklar açıyor, çiçekler bir gelin duvağı. Hele mevsimine denk gelmişse; yağmur ve siste olmamışsa, o zaman bir güzelliğin fışkırdığını görürsünüz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir. A) Kıştan sonra gelen bahar B) Baharın bizim için anlamı C) Bahar ve kelebekler D) Dünyadaki hızlı değişim.

38 CEVAP: A

39 SORU 19 Dildeki ulusal ayıbımızın son örneği, geçen hafta oynanan GS-FB maçı öncesinde sahaya çıkan pankartlarda yaşandı. İnsanları kan bağışına davet eden kampanya afişinde “ sende hayat kurtarabilirsin !” deniliyordu koca koca harflerle. Ama oradaki “sende...”nin doğru yazılışının “sen de olması gerektiğini, anlaşılan afişi yazdıran kurumlardan, taşıyanlara kadar kimsenin umurunda değildi. Yerine göre bir kişiye lazım olan kanın hayati önemi kadar dilimizin de önemi olduğunu anlayıp ona sahip çıkmadıkça, yakında konuşacak da dilimiz kalmayacak. Yukarıdaki parçada yakınılan durum aşağıdakilerden hangidir ? A) Sahalarda dilin kullanımına dikkat edilmemesi B) Afiş ve pankartlardaki yazım yanlışlıkların fazla olması. C) Dilin milletçe yanlış kullanılması. D) Dilin yanlış kullanılmasına tepki gösterilmemesi

40 CEVAP: D

41 SORU 20 Trajedi, eski yunan tohumunda en sevilen tiyatro türüydü. Halk trajedilerde kendi olaya o kadar kaptırırdı ki seyircilerin büyük bir kısmı oynanan oyunu gerçek sanır ve ağlardı. Çünkü olaylar öylesine dikkatle seçilirdi ki herkes kahramanlarda kendisini görürdü. İşte trajedi kurguyu hayata yaklaştırdığı için seyirci de bu kadar etkili olabiliyordu. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir. A) Yunanistan da tiyatro nasıl ortaya çıkmıştır? B) Tiyatro oyuncusu seyirciye nasıl yaklaşmalarıdır ? C) Trajedi neden Yunan halkı üzerinde çok etkili olabiliyordu ? D) İyi bir tiyatro yazarı hangi konuları işlemelidir?

42 CEVAP:C

43 SORU 21 Kaç kere yaşadım ben bu romanı Ne zaman sevdimse ayrılık vardı
Hep kendim kuruttum gözyaşları mı Ne zaman sevdimse yalnızlık vardı Dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)sevdiklerinden ayrılmıştır. B)dertlerini paylaşan dostu olmamıştır. C)birçok kere aşık olmuştur. D)sevdikleri kendine eziyet etmiştir.

44 CEVAP:D

45 SORU 22 Severim kırlarda ben yaşamayı On iki ayı
Severim kırların yeşil göğsünü Bütün süsünü İstemem başımın üstünde dam Tabiat odam Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A)doğa sevgisi B)yaşam sevinci C)mutluluk D)çocukluğa özlem

46 CEVAP:A

47 SORU 23 Filizlenen günün güneşi yudumlayışı gibi
Yudumladınız tüm körpe yürekleri Sıcak çayın ruha verdiği huzur gibi Huzura boğdunuz,umuda hasret bedenleri Şiirin seslendiği varlık aşağıdakilerden hangisidir? A)anne B)öğretmen C)çocuk D)güneş

48 CEVAP:B

49 SORU 24 “Han duvarları” uzun soluklu bir şehirdir ve içerdiği unsurlar açısından; dil ,konu,duygu,ses,biçim ve gelecek yönünden bir dönemin bütün özelliklerini ve kaygılarını yansıtmaktadır. Altı çizili bölümle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A)Sürükleyicilik B)etkileyicilik C)kalıcılık D)özlülük

50 CEVAP:C

51 SORU 25 İhtiyaçlarımız aniden gökten yağsaydı,çiftlik tavukları gibi yattığımız yerden yemleneler yaşardık.İhtiyaçlarımızı karşılamak için emek harcamasaydık ,başarıya tutunmayı öğrenemezdik. Bu paragrafı karşılayan en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A)Cefayı çekmeyen sefasının kıymetini bilemez. B)Paça ıslanmadan balık tutulmaz. C)Hazıra dağ dayanmaz. D)Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

52 CEVAP:B

53 SORU 26 Okuyucu yazarını kendi seçtiğini sanır,hiçte öyle değildir.Okuyucusunu seçen sanatçıdır.Biri diğerine layıktır.Bayağı iltifatları pek aramayan bazı yazarlar,büyük ve işi başından aşkın bir kalabalıkta kendilerine layık olan pek az okuyucu bulurlar.Onlara daha geniş ve birbirinden daha uzaklarda bulunan bir topluluk içinde seçkin okuyucular lazım. Paragrafta anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır ? A)betimleme B)tartışma C)öyküleme D)açıklama

54 CEVAP:B

55 SORU 27 Kitap yaşamı genişleten öğelerin en önemlisidir.Ülkemizdeki okuma eksikliği bireylerin yaşamı kucaklayamamasına neden olmaktadır.Okumayan insan az yaşayan insandır.Az yaşayan insanlar ne genç kuşaklara iyi yetiştirebilir ne de kendilerini geliştirebilir. Paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir ? A)kitap okumayan insanların başkalarına verebileceği fazla bir şey olmaması. B)okuyan insanın kendini geliştireceği. C)ülkemizde kitap okuma oranının çok düşük olduğu. D)okumayan insanların hayata bakış açılarının dar olduğu.

56 CEVAP:C

57 SORU 28 Sanatta fayda gözetilemeyeceğini savunanlar vardır.Onlara göre sanattan fayda beklemek ,sanat eserlerini gerçek değerlerinden uzaklaştırır.Oysa sanatın görevi toplumu eğitmektir.Toplumu eğiten sanat ,aynı zamanda toplumun faydasına hizmet etmiş oluyor mu? Bu parçanın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? A)Açıklama B)Betimleme C)Tartışma D)Öyküleme

58 CEVAP:C

59 SORU 29 Kışın beyaz güzelliğinin de yazın sıcak ve nemli ünlerinde zevki vardır.Her mevsim ,her gün,her an gelir geçer ve hiçbiri asla birbirinin aynı ya da tekrarı değildir.Kış soğuğunun ortasında yazı,yazın bunaltıcı sıcağında da kışı özlemek yerine ,her mevsimi kendi güzelliği ile kabul et. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A)her mevsimin kendine has güzelliği vardır. B)kış mevsiminin şartları diğer mevsimlere göre daha da ağır geçer. C)her mevsimin güzelliğinden faydalanmak gerekir. D)her mevsim kendi güzelliği ile değerlendirilmelidir.

60 CEVAP:B

61 SORU 30 Dikkatinizi kendi üzerinize çevirin,duygularınıza zincir vurun ve mutluluğu tutkularda değil kendi yüreğinizde arayın.Mutluluğun kaynağı Mutluluk ile ilgili bir yazı yazan Can,düşüncelerini aşağıdakilerin hangisi ile tamamlanmalıdır ? A)Her şeye sahip olmalıdır. B)Sizin dışınızdadır. C)Sizin dışınızda değil içinizdedir. D)Hayallerinizin gerçekleşmesindedir.

62 CEVAP:C


"PARGRAFTA ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları