Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?"— Sunum transkripti:

1 SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

2 Cevap : A

3 SORU-2 Herhangi bir olay veya şahsın tenkit edildiği şiir türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? A) Pastoral B) Satirik C) Didaktik D) Lirik

4 Cevap: B

5 SORU-3 Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde farklı bir sanat vardır? A) Dinle yolcu, bu ses onundur.  Sinsi adımlarla akşam yürüyor. B) Eskici dükkânındaki asma saat, Çelik bir sal almış omuzlarına. C) Ay, zeytin ağaçlarından yere damlıyordu Açtım avucumu, altına tuttum. D) Tarihin dilinden düşmez bu destan Nehirler gazidir, dağlar kahraman.

6 CEVAP: C

7 SORU-4 Ahlâk yolu pek dardır Tetik bas önün yardır Sakın hakkım var deme Hak yok vazife vardır. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

8 CEVAP: C

9 SORU-5 “Gönül bir deva-yi mutlak ister hem kabul etmez Felekten sah-i darı verseler bir dem kabul etmez. Yukarıdaki beyitte hangi kafiye vardır? A) Yarim kafiye C) Cinaslı kafiye B) Zengin kafiye D) Tam kafiye

10 CEVAP:D

11 SORU-6 Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye vardır? A) Eliyor dört bir yana sakin bir günü Bir rüyadan arta kalmanın hüzünü B) Ömrümün timsali beyaz nilüfer Türbeler, camiler, eski bahçeler C) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak D) Bursa'da bir eski cami avlusu Küçük şadırvanda sakırdayan su.

12 CEVAP: C

13 SORU-7 Aşağıdakilerden hangisi pastoral şiirin özelliklerine uygundur? A) Konusunu kahramanlıklardan alır. B) İçten gelen duyguları coşkulu bir dille anlatır. C) Tabiat ve doğa güzelliklerini, çobanların yasayışlarını anlatır. D) İnsanlara bir şeyi öğretmek için yazılır

14 CEVAP: C

15 SORU-8 Zamanla nasıl değişiyor insan! Nerde o günler, o şevk, o heyecan? Yalandır kaygısız olduğum yalan! Yukarıdaki kıtada hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

16 CEVAP: B

17 SORU-9 Madem çoban değildin Ardındaki sürü ne? Beni yardan ayıran Sürüm sürüm sürüne Yukarıdaki kıtada koyu olarak yazılmış sözcükler arasında hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

18 CEVAP: D

19 SORU-10 “Kemal Paşa, yenilmez yiğit, şanlı komutan Savaşa girer gibi yetiş bize, Yetiş bize çöllerde bile olsan, İnanç doldur, güç doldur içimize!” Yukarıdaki kıtada koyu olarak yazılmış sözcükler arasında hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

20 CEVAP: B

21 SORU-11 Gümüş bir dumanla kapandı her yer Yer ve gök bu akşam, bu akşam yayla dumansız, Sürüler, serçeler, sarı çiçekler, Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

22 CEVAP: D

23 SORU-12 Mert dayanır, namert kaçar, Meydan gümbür gümbürlenir Şahlar şahı divan açar, Divan gümbür gümbürlenir Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

24 CEVAP: B

25 SORU-13 İlim kula açılmış bir kucaktır, Aydınlık, meşaledir, ocaktır, İlim yüzü samimidir, sıcaktır, Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

26 CEVAP: C

27 SORU-14 Bilginin, bilgin’in ocağı okul, Annenin, sevginin kucağı okul, Askerin, inancın sancağı okul Okul yapmaya koş, yaptırmaya koş  Yukarıdaki kıtada hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

28 CEVAP: C

29 SORU-15 Seccadesi çiçek çiçek Ninem cici, ninem gökçek,  Göçmen kuşlarla göçecek,  Mekânı uçmak ninemin. Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Tunç Uyak

30 CEVAP: B

31 SORU-16 Muhitime örnek olsun maksadım, Sevinir evladım söylenir adım. Hız ile yürüdüm olsa kanadım. Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam Uyak B) Yarım Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

32 CEVAP: A

33 SORU-17 Çalışırsam toprak verir cömerttir Çalışmak insana büyük servettir. Emeksiz istemek dermansız derttir Kese coşar, gönül coşar, el coşar Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

34 CEVAP: A

35 SORU-18 Dinle sana bir nasihat edeyim: Hatırdan gönülden geçici olma! Yiğidin başına bir hal gelince, Onu yad ellere açıcı olma! Dörtlük,konusuna göre hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

36 CEVAP: B

37 SORU-19 Ay geçer, yıl geçer uzarsa ara Giyin kara libas yaslan duvara Yanından, göğsünden açılır yara  Yar gelmezse yaraların elletme. Dörtlüğün birinci ve üçüncü dizeleri arasındaki uyak çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı Uyak D) Tunç Uyak

38 CEVAP: D

39 SORU-20 Sanma bir gün geçer karanlıklar, Gecenin ardında yine gece var; Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, Yaşlı gözlerinle kal anneciğim! Necip Fazıl KISAKÜREK Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

40 CEVAP: B

41 SORU-21 Bu gün gene bayram anneciğim On yıl önceki gibi bayram. Bilirim ne çok özlemişsindir beni Yolumu beklemişsindir günlerce; Postacıdan mektup, rüzgardan haber sormuşsundur. Ve uzun uzun düşünmüşsündür: Çocukluğumun bu mesut bayram sabahlarını, O küçük ayakkabımı, mendilimi, ipek kravatımı. Bu şiir konusuna göre hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

42 CEVAP: C

43 SORU-22 Davranı da deli gönül davranı! Kemal Paşa dinlemiyor fermanı! Anası, bacısı, kızı, kızanı, Bizim millet gibi görülmemiştir. Bizim piyade yola yeğin gider,  Bastığında toprağı ezer! Dörtlük,konusuna göre hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

44 CEVAP: D

45 SORU-23 Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sesiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Dörtlüğün birinci ve üçüncü dizeleri arasındaki uyak çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Tunç Uyak D) Zengin Uyak

46 CEVAP: D

47 SORU-24 Ak saçlı başını alıp eline, Kara hülyalara dal anneciğim! O titrek kalbini bahtın yeline, Bir ince tüy gibi sal anneciğim Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

48 CEVAP: B

49 SORU-25 Bülbül eyler güle naz, Girdim bir dost bağına, Ağlayan çok gülen az Vardım gittim dağına. Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Zengin Uyak C) Cinaslı D) Tam Uyak

50 CEVAP: D

51 SORU-26 “Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri; Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.” Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

52 CEVAP: B

53 SORU-27 “Ağır yaralara derman olanlar Üç günlük dünyada mihman olanlar Özü sözü doğru insan olanlar Kondurur mu acep, toz aynasına.” Dörtlüğün uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir? A) ___a B)    ___a     ___b         ___a     ___a         ___b     ___b         ___b C) __a D) ___a    ___a     ___a    ___b     ___a    ___a     ___b

54 CEVAP: D

55 SORU-28 İçinde mi dışında mı Burgusunun başında mı Göğsünün nakışında mı Şeytan bunun neresinde. Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

56 CEVAP: B

57 SORU-29 “Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum Bu dağların eskiden aşinâsıdır soyum Bekçileri gibiyiz ebenced buraların Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. Her gün ayrı pınardan, doldurup testimizi Kırlara açılırız çıngıraklarımızla Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine girer? A) Didaktik B) Lirik C) Epik D) Pastoral

58 CEVAP: D

59 SORU-30 Tabirin sığmaz kaleme  Derdin dermandır yareme  İsmin yayılmaz aleme  Aşıklarda meşk olmasa Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden  hangisidir? A) Yarım Uyak B) Zengin Uyak C) Cinaslı D) Tam Uyak

60 CEVAP: D

61 SON


"SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları