Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir?"— Sunum transkripti:

1 SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

2 Cevap : A

3 SORU-2 Herhangi bir olay veya şahsın tenkit edildi ğ i şiir türü aşa ğ ıdaki seçeneklerden hangisidir? A) Pastoral B) Satirik C) Didaktik D) Lirik

4 Cevap: B

5 SORU-3 Aşa ğ ıdakilerin dizelerin hangisinde farklı bir sanat vardır? A) Dinle yolcu, bu ses onundur. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. B) Eskici dükkânındaki asma saat, Çelik bir sal almış omuzlarına. C) Ay, zeytin a ğ açlarından yere damlıyordu. Açtım avucumu, altına tuttum. D) Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, da ğ lar kahraman.

6 CEVAP: C

7 SORU-4 Ahlâk yolu pek dardır Tetik bas önün yardır Sakın hakkım var deme Hak yok vazife vardır. Yukarıdaki dörtlük aşa ğ ıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

8 CEVAP: C

9 SORU-5 “Gönül bir deva-yi mutlak ister hem kabul etmez Felekten sah-i darı verseler bir dem kabul etmez. Yukarıdaki beyitte hangi kafiye vardır? A) Yarim kafiye C) Cinaslı kafiye B) Zengin kafiye D) Tam kafiye

10 CEVAP:D

11 SORU-6 Aşa ğ ıdakilerin hangisinde zengin kafiye vardır? A) Eliyor dört bir yana sakin bir günü Bir rüyadan arta kalmanın hüzünü B) Ömrümün timsali beyaz nilüfer Türbeler, camiler, eski bahçeler C) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak D) Bursa'da bir eski cami avlusu Küçük şadırvanda sakırdayan su.

12 CEVAP: C

13 SORU-7 Aşa ğ ıdakilerden hangisi pastoral şiirin özelliklerine uygundur? A) Konusunu kahramanlıklardan alır. B) İ çten gelen duyguları coşkulu bir dille anlatır. C) Tabiat ve do ğ a güzelliklerini, çobanların yasayışlarını anlatır. D) İ nsanlara bir şeyi ö ğ retmek için yazılır

14 CEVAP: C

15 SORU-8 Zamanla nasıl de ğ işiyor insan! Nerde o günler, o şevk, o heyecan? Yalandır kaygısız oldu ğ um yalan! Yukarıdaki kıtada hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

16 CEVAP: B

17 SORU-9 Madem çoban de ğ ildin Ardındaki sürü ne? Beni yardan ayıran Sürüm sürüm sürüne Yukarıdaki kıtada koyu olarak yazılmış sözcükler arasında hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

18 CEVAP: D

19 SORU-10 “Kemal Paşa, yenilmez yi ğ it, şanlı komutan Savaşa girer gibi yetiş bize, Yetiş bize çöllerde bile olsan, İ nanç doldur, güç doldur içimize!” Yukarıdaki kıtada koyu olarak yazılmış sözcükler arasında hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

20 CEVAP: B

21 SORU-11 Gümüş bir dumanla kapandı her yer Yer ve gök bu akşam, bu akşam yayla dumansız, Sürüler, serçeler, sarı çiçekler, Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı. Yukarıdaki dörtlük aşa ğ ıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

22 CEVAP: D

23 SORU-12 Mert dayanır, namert kaçar, Meydan gümbür gümbürlenir Şahlar şahı divan açar, Divan gümbür gümbürlenir Yukarıdaki dörtlük aşa ğ ıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

24 CEVAP: B

25 SORU-13 İ lim kula açılmış bir kucaktır, Aydınlık, meşaledir, ocaktır, İ lim yüzü samimidir, sıcaktır, Cehaletin yüzü so ğ uk, buz o ğ ul... Yukarıdaki dörtlük aşa ğ ıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Lirik B) Epik C) Didaktik D) Pastoral

26 CEVAP: C

27 SORU-14 Bilginin, bilgin’in oca ğ ı okul, Annenin, sevginin kuca ğ ı okul, Askerin, inancın sanca ğ ı okul Okul yapmaya koş, yaptırmaya koş Yukarıdaki kıtada hangi tür uyak kullanılmıştır? A) Yarım Kafiye C) Zengin Kafiye B) Tam Kafiye D) Cinaslı Kafiye

28 CEVAP: C

29 SORU-15 Seccadesi çiçek çiçek Ninem cici, ninem gökçek, Göçmen kuşlarla göçecek, Mekânı uçmak ninemin. Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Tunç Uyak

30 CEVAP: B

31 SORU-16 Muhitime örnek olsun maksadım, Sevinir evladım söylenir adım. Hız ile yürüdüm olsa kanadım. Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Tam Uyak B) Yarım Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

32 CEVAP: A

33 SORU-17 Çalışırsam toprak verir cömerttir Çalışmak insana büyük servettir. Emeksiz istemek dermansız derttir Kese coşar, gönül coşar, el coşar Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

34 CEVAP: A

35 SORU-18 Dinle sana bir nasihat edeyim: Hatırdan gönülden geçici olma! Yi ğ idin başına bir hal gelince, Onu yad ellere açıcı olma! Dörtlük,konusuna göre hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

36 CEVAP: B

37 SORU-19 Ay geçer, yıl geçer uzarsa ara Giyin kara libas yaslan duvara Yanından, gö ğ sünden açılır yara Yar gelmezse yaraların elletme. Dörtlü ğ ün birinci ve üçüncü dizeleri arasındaki uyak çeşidi için aşa ğ ıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı Uyak D) Tunç Uyak

38 CEVAP: D

39 SORU-20 Sanma bir gün geçer karanlıklar, Gecenin ardında yine gece var; Çocuklar hıçkırır, anneler a ğ lar, Yaşlı gözlerinle kal anneci ğ im! Necip Fazıl KISAKÜREK Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

40 CEVAP: B

41 SORU-21 Bu gün gene bayram anneci ğ im On yıl önceki gibi bayram. Bilirim ne çok özlemişsindir beni Yolumu beklemişsindir günlerce; Postacıdan mektup, rüzgardan haber sormuşsundur. Ve uzun uzun düşünmüşsündür: Çocuklu ğ umun bu mesut bayram sabahlarını, O küçük ayakkabımı, mendilimi, ipek kravatımı. Bu şiir konusuna göre hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

42 CEVAP: C

43 SORU-22 Davranı da deli gönül davranı! Kemal Paşa dinlemiyor fermanı! Anası, bacısı, kızı, kızanı, Bizim millet gibi görülmemiştir. Bizim piyade yola ye ğ in gider, Bastı ğ ında topra ğ ı ezer! Dörtlük,konusuna göre hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B) Didaktik C) Lirik D) Epik

44 CEVAP: D

45 SORU-23 Dur yolcu! Bilmeden gelip bastı ğ ın Bu toprak, bir devrin battı ğ ı yerdir. E ğ il de kulak ver, bu sesiz yı ğ ın Bir vatan kalbinin attı ğ ı yerdir. Dörtlü ğ ün birinci ve üçüncü dizeleri arasındaki uyak çeşidi için aşa ğ ıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Tunç Uyak D) Zengin Uyak

46 CEVAP: D

47 SORU-24 Ak saçlı başını alıp eline, Kara hülyalara dal anneci ğ im! O titrek kalbini bahtın yeline, Bir ince tüy gibi sal anneci ğ im Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

48 CEVAP: B

49 SORU-25 Bülbül eyler güle naz, Girdim bir dost ba ğ ına, A ğ layan çok gülen az Vardım gittim da ğ ına. Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Zengin Uyak C) Cinaslı D) Tam Uyak

50 CEVAP: D

51 SORU-26 “Ölen insan mıdır, ondan kalacak şey: eseri; Bir eşek göçtü mü, ondan da nihayet semeri.” Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

52 CEVAP: B

53 SORU-27 “A ğ ır yaralara derman olanlar Üç günlük dünyada mihman olanlar Özü sözü do ğ ru insan olanlar Kondurur mu acep, toz aynasına.” Dörtlü ğ ün uyak şeması aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) ___a B) ___a ___b ___a ___a ___b ___b ___b C) __a D) ___a ___a ___a ___b ___a ___a ___b

54 CEVAP: D

55 SORU-28 İ çinde mi dışında mı Burgusunun başında mı Gö ğ sünün nakışında mı Şeytan bunun neresinde. Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Tam Uyak C) Cinaslı D) Zengin Uyak

56 CEVAP: B

57 SORU-29 “Daha deniz görmemiş bir çoban çocu ğ uyum Bu da ğ ların eskiden aşinâsıdır soyum Bekçileri gibiyiz ebenced buraların Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların Görmedi ğ i gün yoktur sürü peşinde bizi. Her gün ayrı pınardan, doldurup testimizi Kırlara açılırız çıngıraklarımızla... Bu dörtlük aşa ğ ıdaki şiir türlerinden hangisine girer? A) Didaktik B) Lirik C) Epik D) Pastoral

58 CEVAP: D

59 SORU-30 Tabirin sı ğ maz kaleme Derdin dermandır yareme İ smin yayılmaz aleme Aşıklarda meşk olmasa Dörtlü ğ ün uyak çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yarım Uyak B) Zengin Uyak C) Cinaslı D) Tam Uyak

60 CEVAP: D

61 SON


"SORU-1 "Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden." Yukarıdaki mısraların kafiye çeşidi aşa ğ ıdakilerden hangisidir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları