Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ
KTÜ Aile Hekimliği AnabilimDalı Dr. Salih Z. KARSLIOĞLU

2 AMAÇ Aile hekimliğinin tanımı hakkında
Aile hekimliğinin temel özellikleri ve ilkeleri hakkında, bilgi verilmesi amaçlandı.

3 AiLE HEKİMİNİN TANIMI Yaş, cins, hastalık ayırt etmeksizin,
Bireysel,kapsamlı ve sürekli Bütüncül sağlık hizmeti veren Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimi almış, birinci basamak hekimidir.

4 Aile Hekimi; Disiplininin prensipleri doğrultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen kişiye, yaş, cinsiyet ve hastalıktan bağımsız, kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı sunmakla sorumludur. Yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür. European definition of GP/FM, WONCA 2002

5 AİLE HEKİMLİĞİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ
kendine özgü eğitim içeriği olan, araştırması olan kanıt temeli ve uygulaması olan, akademik ve bilimsel bir disiplin olan birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır. WONCA 2005

6

7 Bütüncül Modelleme Sağlık sorunlarını bedensel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır. Bunların çoğu rahatsızlık davranışını ve hastalık kalıplarını değiştirir ve çoğu mutsuzluğun nedeni hasta için sorunun temelindeki nedeni dikkate almayan girişimlerdir.

8

9 Birinci Basamak Yönetimi
İlk temas, açık erişim, tüm sağlık sorunları Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giriş sağlar; yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

10 Birinci Basamak Yönetimi
Bakımın koordinasyonu ve savunmanlık Bunu bireylere sunulan bakımı koordine ederek, birinci basamakta diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışarak, gerektiğinde hasta adına üstlendiği savunmanlık göreviyle diğer uzmanların sunduğu hizmetlerle teması yöneterek yapar.

11

12 Kapsamlı Yaklaşım Hasta sıklıkla semptomların henüz başlangıcında başvurur ve bu erken evrede tanı koymak güçtür. Bu tarz başvurunun anlamı, hasta için önemli kararların sınırlı bilgiler temelinde alınmak zorunda kalınması ve klinik bakı ve testlerin kestirim değerinin daha az kesin olmasıdır .

13 Kapsamlı Yaklaşım Akut ve kronik sağlık sorunları
Hastaların akut ve kronik sağlık sorunlarını eş zamanlı yönetir Sağlık ve esenlik durumunu geliştirme Uygun ve etkili girişimlerle sağlığı ve iyilik durumunu geliştirir

14

15 Özgül Sorun Çözme Becerileri
İnsidans ve prevalansa dayalı karar verme Rahatsızlıkların toplum içindeki prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci vardır. Hiçbir ön eleme olmadığı için rahatsızlıkların prevalans ve insidansı hastane ortamından farklıdır ve ciddi hastalıklar birinci basamakta hastanede olduğundan daha az sıklıkla görülür. Sorunları erken ayrışmamış evrelerde görülmesi Gelişiminin erken evresinde henüz ayrımlaşmamış bir şekilde ortaya çıkan ve ivedi girişim gerektirebilen rahatsızlıkları yönetir.

16

17 Toplum Yönelimli Olma Sağlık sorunlarını bedensel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır.

18

19 Kişi Merkezli Bakım Hasta ve bağlam merkezli Doktor hasta ilişkisi
Bireye, ailesine ve toplumuna yönelmiş kişi merkezli yaklaşım geliştirir. Doktor hasta ilişkisi Kendine özgü bir hastayla görüşme süreci vardır. Bu süreç etkili bir iletişimle, doktor ve hasta arasında zaman içinde gelişen bir ilişki kurulmasını sağlar.

20 Kişi Merkezli Bakım Süreklilik Hastayla birlikte karar verme
Sağlık bakımının hastanın gereksinimleriyle belirlenen boylamsal (longitüdinal) sürekliliğini sağlamaktan sorumludur. Hastayla birlikte karar verme

21 Bu ilkelerin uygulanmasında temel kabul edilmesi gereken 3 önemli ek özellik vardır.
Bağlamsallık: Hekimlerin kendi bağlamlarının ve içinde çalıştıkları ortamın anlaşılması Tutumsallık: Hekimin mesleksel yeteneklerine, değerlerine ve etiğe dayalı tutumlar oluşturması Bilimsellik: Tıbbi uygulamaya eleştirel ve araştırmaya dayalı bir yaklaşım gösterme ve sürekli öğrenme ve kalite geliştirme yoluyla bunu sürdürme.

22 Kaynaklar Aile Hekimliği Avrupa Tanımı WONCA 2005
Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara. Aile Hekimliğinin tanımı ve ilkeleri, dünyada ve Türkiye’de aile hekimliği

23


"AİLE HEKİMLİĞİ TANIMI VE İLKELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları