Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 291 Aile Hekimliği Tarihçesi KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Salih Z. KARSLIOĞLU 26.08.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 291 Aile Hekimliği Tarihçesi KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Salih Z. KARSLIOĞLU 26.08.2014."— Sunum transkripti:

1 / 291 Aile Hekimliği Tarihçesi KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Salih Z. KARSLIOĞLU 26.08.2014

2  Dünya’da Aile Hekimliği tarihi ile ilgili  Türkiye’de Aile Hekimliğinin gelişim süreci ile ilgili bilgi verilmek istendi.

3  Genel pratisyenGeneral practitioner  Aile hekimiFamily physician  Aile hekimliğiFM/GP  Aile doktoruFamily doctor  İlk başvuru hekimiFirst contact physician  Kapsamlı bakım Comprehensive care  Birinci basamakPrimary care / 293

4  1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Carnegie Vakıf tarafından hazırlanan ve Flexner raporu olarak bilinen bir proje ile tıp eğitiminin hastanelerle bağlantılı olarak yapılması kararlaştırılmıştır.  İlk kez John Hopkins Hastanesinde yapılan bu uygulamayı, başka ABD ve Kanada örnekleri izlemiştir. / 294

5  İlk defa Francis Peabody 1923 de tıp bilimlerinde uzmanlaşma sonucunda hastaların ortada kaldığını ve insanları bir bütün olarak ele alacak bir uzmanlık dalının olması gerektiğini belirtmiştir. / 295

6  Folsom  Sağlık bir toplum sorunudur  Herkesin kendi doktoru olmalıdır  Millis  Uzmanlaşma çözüm değil; yeni bir doktor gerek!  Willard  Aile hekimlerinin eğitimi nasıl olacak? / 296

7  “Bir ülser hastası cerraha, psikiyatriste veya eczaneye ihtiyaç duyabilir. Hepsinden anlayan bir doktor gerek. Hastayı diğerlerinden anlamayan birine mahkum edemeyiz!” / 297

8  American Board of Family Practise (Amerika Aile Hekimleri Kurulu) kuruldu ve aile hekimliği uzmanlığı doğmuş oldu. / 298

9  1-Leeuwenhorst (Gereklilik, tanım)  2-Alma Ata Konferansı ( Birinci basamak hizmet sunumu)  3-Avrupa Birliği kararları (Eğitim süresi)  4-Ontario Konferansı (Politika) / 299

10  Tüm dünyada kabul görmüş bir Aile Hekimliği tanımının yapılması gerekliliği,  Birinci basamak hekimliğinin, insanı organ veya sistemlerini esas alarak inceleyen, diğer klinik uzmanlık dallarından farklı bir uzmanlık dalı olduğu vurgulanarak Aile Hekimliğinin tanımı yapılmıştır. / 2910

11  ‘2000 yılında herkese sağlık ‘ başlığı altında toplanan bir kısım hedefler ve stratejiler belirlendi.  Birinci basamak hekimliği kendine özgü bilgi ve tutum içerir.  Birinci basamak hizmet sunumu bu alanda uzmanlaşmış hekimlerce verilmelidir / 2911

12  Alma Ata Konferansının Sağlık hizmetlerine etkisi - Sağlık hizmetlerinin yönelimi değişti - Sağlık sistem ve politikaları tekrar gözden geçirildi - Tıpta uzmanlık dalları yeniden tanımlandı / 2912

13  Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışacak hekimlerin, tıp fakültesi mezuniyeti sonrası en az 2 yıl Aile Hekimliği hizmeti eğitimi alması gerektiğini karara bağlamış.  Bu uygulamaya başlanması için 1 Ocak 1995 tarihini hedef olarak belirlemiştir.  2001 de bu süre 3 yıl olarak kabul edilmiştir. / 2913

14  Sağlık bakımını daha eşit, maliyet etkin ve gereksinimlere yanıt verir kılabilmek için kökten değişiklikler yapmak gerekir.  Her ülkede bağımsız aile hekimliği örgütleri kurulmalıdır.  Bu şekilde aile hekimliği politikası konularında önemli kararlar alınmış oldu. / 2914

15  TR 1940: Genel tababet ihtisası  TR 1947_1955: Sağlık Merkezleri.Genel Sağlık Uzmanlığı.  TR 1961: 224 sayılı yasa Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Pratisyen Hekimler  TR 1983: Tababet Uzmanlık Tüzüğünde ilk defa aile hekimliği uzmanlığı ele alındı(3 yıl_1yıl 4ay)  TR 1985 Eğitim Araştırma hastanelerinde AH  1990 AHUD, 1998 TAHUD  1993 YÖK kararı  İlk anabilim dalları:  Edirne, Eskişehir, Adana, Kocaeli / 2915

16  1990 yılında Ankara da Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (AHUD) kuruldu,  Daha sonra 1998 yılında 2/3/1998 tarih, 98/1074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) oldu. / 2916

17  İlk Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulmuştur.  16 Temmuz 1993’de alınan YÖK Kararı uyarınca tıp fakültelerinde aile hekimliği anabilim dallarının kurulması uygun görülmüştür.  17 Eylül 1993’de Trakya Üniversitesi’nde Aile Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuştur. / 2917

18  İlk aile hekimliği asistan eğitimi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında başlatılmıştır (Nisan TUS 1995).  1994 yılında aile hekimliği uzmanları akademik kadrolarda yer almaya başlamıştır. / 2918

19  1993: İlk ulusal kongre (İstanbul)  7. kongre 2006 İzmir  2001: İlk aile hekimliği günleri (Edirne)  3. aile hekimliği günleri 2005 Aydın  1997: Türkiye Aile Hekimliği Dergisi  3 ayda bir / 2919

20  2003: TR Wonca’ya(Dünya Aile Hekimleri Birliğine) tam üye  2005: TR Wonca Dünya konseyinde temsil edildi. 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna dayanarak 3 Ocak 2005 tarihli Bakan onayıyla Düzce ili Pilot il olarak belirlendi.  2008: Ulusal aile hekimliği kongresi  TAHUD Edirne şubesi  2008: Avrupa aile hekimliği kongresi Türkiye’de  2010: Yılın sonunda tüm illerimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçildi. / 2920

21  Türkiye Aile Hekimliği Dergisi; 1997’den bu yana hakemli dergi olarak yayımlanmaktadır.  PRN Aile Hekimliği Dergisi Ocak 2006'dan itibaren aylık olarak yayınlanmaktadır.  The Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care (TJFMPC) yılda dört kez internet aracılığıyla 2007 yılından bu yana yayınlanmaktadır. / 2921

22 Kaynaklar 1- Aile Hekimliği Avrupa Tanımı WONCA 2005 2- Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara. Aile Hekimliğinin tanımı ve ilkeleri, dünyada ve Türkiye’de aile hekimliği 3- Prof. Dr. Hüsnü Çağlar. Bir tıp disiplini olarak aile hekimliği 4- http://ailehekimligi.gov.tr 5- http://www.tahud.org.trhttp://www.tahud.org.tr

23 / 2923


"/ 291 Aile Hekimliği Tarihçesi KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Salih Z. KARSLIOĞLU 26.08.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları