Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAHÇE KÜTÜPHANESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAHÇE KÜTÜPHANESİ."— Sunum transkripti:

1 BAHÇE KÜTÜPHANESİ

2 PROJE EKİBİ YAVUZ BASUT OKUL MÜDÜRÜ Ömer BAYIR OKUL MÜDÜR YARD.
NURGÜL YALÇIN OKUL MÜDÜR YARD. FEYZA KORKMAZ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ FİRDEVS KOÇ SINIF ÖĞRETMENİ NEVRİYE YILDIZ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

3 Projenin uygulandığı il / İlçe Bursa/Kestel
Projenin uygulanmasından sorumlu kurum / kuruluş Kestel Atatürk İlkokulu İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar Kestel Belediyesi ,Okul Aile Birliği,Hayırsever Kuruluşlar

4 TÜRKİYE’DEKİ OKUMA ALIŞKANLIĞI
Bir ülkenin veya toplumun ayakta kalabilmesi ve kalitesi geleceğini teslim edecek gençlerinin birikim ve seviyesi ile doğru orantılıdır. Ne yazık ki, geleceğimizin teminatı olan gençler her geçen gün uzaklaşıyor kitaptan, yabancılaşıyor kütüphanelere. Dergi dâhil yüzde 4'ü okuyan ülkemizde televizyon izleme oranının yüzde 95 olması gelinen noktayı çok güzel özetlemektedir. Oysa kan kaybeden ve birikimimizin ana taşıyıcısı olan kitap ve yayın sektörünün canlı tutulması ülkenin hem hali hem de istikbali için çok hayati bir konudur.

5 Okuma oranlarına bakıldığında ilk emri 'oku' olan bir öğretinin takipçisi toplumumuzun ülkeler arası sıralamasında sonlardaki durumu içimizi sızlatmaktadır. Sadece evimizde zengin kütüphaneler tefriş ederek kitap okuru olunmayacağı hepimizin malumu iken, bu konuda kayda değer ve geniş bir hareket oluşturacak bir atılımın olmaması, projelerden yoksunluk ibretlik bir durumdur. Araştırma ve istatistikler işin vahametini ariz ve amik olarak göz önüne sermektedir. Kitap okuma alışkanlığının ülkelere göre oranına baktığımızda, ülkemizin hal-i pür melali açıkça görülecektir.

6 SAYISAL VERiLER Türkiye'de kitap okuma konusunda çoğu Afrika ülkelerinin gerisinde kalmış durumda. » Japonya'da toplumun % 14'ü, » Amerika'da %12' si, » ingiltere ve Fransa2da % 21'i düzenli kitap okur iken, » Türkiye'de durum % 0, 01 yani on binde bir. » Toplam nüfusu sadece 7 milyon olan Azerbaycan'da kitap ortalama tirajla basılırken, Türkiye'de bu rakam civarında basılmaktadır. » Birleşmiş Milletler insani Gelişim Rapor'unda kitap okuma oranında Türkiye, Malezya, Libya ve Ermenistan gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke arasında 86. sıradadır.

7 BiR YILDA KiŞi BAŞINA OKUMA SAYILARI:
» Bir Japon bir yılda ortalama 25 kitap okuyor » Bir isviçreli bir yılda ortalama 10 kitap okuyor. » Bir Fransız bir yılda ortalama 7 kitap okuyor » Türkiye'de 6 kişiye yılda 1 bir kitap düşüyor. Türkiye'de okuma alışkanlığına sahip olan kişi sayısı ortalama 40 bin kişi

8 KiTAP OKUMAK iÇiN Türkiye'de bir kisinin ayırdığı zamanın; » 300 katını bir Norveçli ayırıyor. » 210 katını bir Amerikalı ayırıyor. » 87 katını bir ingiliz ayırıyor. » 87 katını bir Japon ayırıyor. » Dünya ortalaması bile bizim ayırdığımız zamandan 3 kat fazla.

9 GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOCUKLARA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMAK ZORUNDAYIZ. BUNUN İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETMELİYİZ. PEKİ BİZİM BU KAZANIMA KATKIDA BULUNMAK İÇİN PROJEMİZ NE? ’BAHÇE KÜTÜPHANESİ’

10 Projenİn BaşlatIlmasIna Sebep Olan Faktörler/Gerekçe
Bakanlığımızın yürüttüğü Okullar Hayat Olsun Projesi çerçevesinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, okullar hayat olsun projesinin halka duyurulmasının gerekliliği, hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde okul alanının halkın kullanımına açılmasının gerekliliği,Vani Mehmet Mahallesi'nde ailelerin okuma alanlarının ve belirli bir kütüphanesinin olmaması, çocukların teneffüslerini nitelikli değerlendirememesi bu projenin oluşmasında etkili olmaktadır. Projemiz, çocuklar için vazgeçilmez bir yaşam alanı olan okul bahçelerini birer kitap yuvasına dönüştürmeyi hedeflemektedir; amacımız teneffüste kütüphane yerine okul bahçesinde oynamayı tercih eden öğrencilere kütüphane hizmetini götürmektir. Ders dışındaki vaktini açık havada geçirmeyi tercih eden öğrencilerin açık havada oyun oynamaktan sıkıldığı zamanlarda kitap okumasını sağlayacak olan projemiz velilerimize ve okul çevresindeki bireylere de kütüphane hizmeti sunacaktır.

11 Projenİn hedefİ ve amaçlarI
Okullar Hayat Olsun Projesi amaçlarına katkıda bulunmak, Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak, Kitaba ve okumaya yönelik olumlu yönde zihniyet değişimi sağlamak, Öğrencilerimizin boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmesini sağlamak, Kitap ve okuma temasının okullarımızın gündeminde sürekliliğini sağlamak, Öğrencilerde yardımlaşma duygusunu geliştirmek, Bahçede bir kütüphane oluşturarak mahalle halkına ve öğrencilere okuma sevgisini aşılamak, Kütüphane dışında öğrencilerin okuyabileceği yeni alanlar yaratmak, Teneffüslerini okul bahçesinde geçiren öğrencilerin kitaplara olan ilgisini arttırmak, Öğrencilerini bekleyen velilerin boş zamanlarını değerlendirerek okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak

12 Okulumuzda toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir hayat boyu öğrenme sistemi oluşturmak ve bu sistemi işler ve sürdürülebilir duruma getirmek, Ülke ve il genelinde Atatürk İlkokulu'nu örnek okul durumuna getirmek, Okul bina ve eklentileri ile okul bahçesinden verimli yararlanmak, Okul-aile ilişkisi ve ailelerin okula aidiyetlerini güçlendirmek, Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebini karşılamak, Ülke kaynaklarını etkin kullanmak, Okul toplumunu ve halkı bir araya getirmek, Vani Mehmet Mahallesinde ailelerin okuma ve dinlenme aktivitelerine imkân veren “Bahçe Kütüphanesi” oluşturmak. Eğitim süresi dışında okul binası ve bahçesinin halk tarafından kullanımını sağlamak.

13 Proje özetİ Projemiz ''Hem oynarım, hem okurum!'' sloganıyla öğrencilerin bahçede oynadığı zamanların dışında da kitap okumalarını, okul çevresindeki insanların kitaplara daha rahat ulaşmasını sağlayacaktır. Projemiz, çocuklar için vazgeçilmez bir yaşam alanı olan okul bahçelerini birer kitap yuvasına dönüştürmeyi hedeflemektedir; amacımız teneffüste kütüphane yerine okul bahçesinde oynamayı tercih eden öğrencilere kütüphane hizmetini götürmektir. Ders dışındaki vaktini açık havada geçirmeyi tercih eden öğrencilerin kitap okumasını sağlamaktır.Ayrıca çocuklara örnek olması açısından velileri kitap okumaya özendirmek hedeflenmektedir.

14 Projenin Hayata Geçirilme Süreci:
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2014 – Süreklilik devamı esastır Projeye Ayrılan Bütçe ve Kaynağı: Okullar Hayat Olsun Projesi Hedef Kitle: Vani Mehmet Mahallesi Sakinleri, Okul Toplumu

15 Proje KapsamInda YapIlacak Temel ÇalIşmalar
Okulun eğitim öğretim zamanı dışında hafta sonları ve yaz aylarında dersliklerinin kullanıma açılarak, öğrenci ve yetişkinler için hayat boyu öğrenme merkezi haline dönüştürerek ''Bahçe Kütüphanesi'' oluşturulacaktır, Hayat boyu öğrenme; kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin amacı, bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkân vermektir. Öğrenciler için nefes alma zamanı olan ''teneffüs'' oldukça önemlidir. Öğrenciler, teneffüste bir sonraki derse motive olmak için en çok hoşlandıkları aktiviteleri yapmaktadırlar. Öğrenciler için en belirgin teneffüs alanı ise herkesin malumudur ki ''okul bahçesi''dir. Okul bahçesi, öğrencilerin ders aralarında koşturduğu, oyunlar oynadığı vazgeçilmez mekanlarıdır. Öğrenciler , kütüphanelere ancak teneffüs zamanlarında vakit ayırmaktadır. Oysa dışarıda bekleyen oyun ve bahçedeki arkadaşları kışın en soğuk günlerinde bile onlara daha cazip gelmektedir. Okullarımızın arasında kütüphaneye sıkışan kitaplar ne yazık ki dışarıda bekleyen oyundan daha az caziptir öğrencilerimiz için. Aslında öğrenciler bu konuda çok da haksız sayılmazlar. Kırk dakika boyunca dört duvara sıkışan bu genç beyinler beş dakika da olsa biraz rahatlamak için kendilerini dışarıya atmaktadırlar. Bundandır ki ''okul bahçesi'' ve ''teneffüs'' çocuklar için oldukça önemlidir ve ayrılmaz ikilidir.

16 Okuma alışkanlığımızın olmaması ülkemizin en büyük sıkıntılarından biridir. Dünya çapında yapılan birçok araştırmada ülkemiz kitap okuma konusunda son sıralarda yer almaktadır. Gerçek şu ki okuma alışkanlığı kazandırmada en büyük yükü okullarımız sırtlamaktadır. Klasik olarak okul içinde, bir köşede bulunan kütüphane anlayışı modern çağımızın gerisinde bir anlayıştır. Otobüste, metroda, uçakta, gemide her alanda kitap okumayı özendirirken , okullarımızda kitap okumayı sadece birkaç alanla sınırlandırmak doğru değildir. Öğrencilerimizin teneffüslerini daha verimli kullanmalarını, her daim kitapla haşır neşir olmalarını sağlamak, özendiriciliğini artırmak adına okul bahçelerimizde küçük bir kütüphane bulundurulması oldukça faydalı olacaktır. Teneffüste koşmaktan yorulan bir öğrenci belki de bir dergi karıştırarak yorgunluğunu atacak, kantinden simitini alan öğrenci yiyeceğini güzel bir hikaye eşliğinde bitirme imkanı bulacaktır. Kitaplara karşı en ilgisiz öğrenci bile en azından''farkındalık'' sahibi olacaktır. Ömründe bir kere bile kütüphaneye gitmemiş, kitap almamış olan öğrencilerimiz her gün bu minik kitap yuvasının önünden geçecektir.Bu öğrencilerde ve velilerinde kütüphane ve kitaplara karşı merak uyanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda okulun ön bahçesine ,herkesin görebildiği bir alanda, çocukların ve velilerin rahat ulaşabileceği, üstü kapalı, içindekilerin görülebileceği ,cam kapaklı bölmeler halinde bir kitaplık oluşturulacaktır.Bu kitaplıkta öğrenci ve velilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun kitaplar ve dergiler bulundurulacaktır. Kitaplığın yanında kitap okumaya uygun banklar yapılacak ve hava şartlarından korunmak amacıyla bankların da üstü kapatılacaktır.

17 Projeden Beklenen ÇIktIlar
Okulumuzda Vani Mehmet Mahallesi halkına güvenli, kitap okuyabilecekleri bir alan sunulması, Öğrencilerin teneffüsteki vakitlerini okul bahçesinde kitap okuyarak geçirmesi, Öğrencilere ve mahalle halkına kütüphane imkanının sunulması, Okulun imkânlarından mahallede yaşayan tüm halkın faydalanması.

18 Projenİn Beklenen SonuçlarI
Okullar Hayat Olsun Projesi amaçlarına katkıda bulunulması, Vani Mehmet Mahallesi'nde öğrencilerin,velilerin ve mahalle sakinlerinin okuma aktivitelerine imkân veren “Bahçe Kütüphanesi” oluşturulması, Öğrencilere,velilere ve mahalle sakinlerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, Okulumuzda toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir hayat boyu öğrenme sistemi oluşturulması Atatürk İlkokulu'nun halka tanıtılması, Okul bina ve eklentileri ile okul bahçesinden halkın yararlanmasının sağlanması, Okul-aile ilişkisi ve ailelerin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi, Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebini karşılanmasına katkıda bulunulması, Okul kaynaklarının daha etkin kullanılması, Okul toplumunun ve halkın bir araya getirilmesi, Eğitim süresi dışında okul bahçesinin halk tarafından kullanımının sağlanması.

19 ProjenİN Sürdürülebİlİrlİğİ
Proje ile uygulanmaya çalışılan anlayış Atatürk İlkokulu kültürü olarak devam edecektir. Ayrıca diğer okullara örnek olacaktır. Kurumsal ikna ve aktif destek çalışmaları yanında halk memnuniyetini takip sürekliliği sağlanacaktır. Bir ülkenin gelişimi için en vazgeçilmez unsurunun ''okuma'' olduğu çağımızda , bu alışkanlığı kazandırmada en önemli görevin okullarımıza düştüğü bilinmektedir. Hedefi büyük, çağdaş, okuyan, araştıran bireyler yetiştirmeyi amaç edinen eğitim kurumlarımızda ''Bahçe Kütüphanesi'' projesi sadece okul öğrencilerinin değil, çevredeki bireylerin de dikkatini çekecek ve ufkunu geliştirecek bir projedir. İnsanların sokakta, bahçede, otobüste, lokantada her yerde okuyabileceklerini gösteren bu proje okul çevresindeki sosyo-kültürel faaliyetlerin ve kütüphane eksikliğinin giderilmesinde de olumlu katkılar sağlayacaktır.

20 HEM OYNARIM HEM OKURUM!

21 TENEFFÜS VAKTİ OKUMA VAKTİ

22 ÇOCUĞUMU BEKLİYORUM KİTABIMI OKUYORUM


"BAHÇE KÜTÜPHANESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları