Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ SEMİNER SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ SEMİNER SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ SEMİNER SUNUMU
AKÇAY YUNUS EMRE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ SEMİNER SUNUMU HAZIRLAYAN: Gizay ATUK

2 ...Egitimhane.com... DEĞİŞEN OKUL ROLLERİ

3 DEĞİŞEN OKUL ROLLERİ ...Egitimhane.com... Hızla gelişen ve değişen dünyamızda birbiriyle iç içe geçen insanın hayatını derinden etkileyen aile ve okulun rolleri de değişmekte, eskiye nazaran öğrencinin üzerindeki etkinliği artmaktadır.

4 DEĞİŞEN OKUL ROLLERİ ...Egitimhane.com... Günümüzde okullar, sınıftaki dört duvar arasında sadece anlatıma dayalı bir anlayış ile eğitim verilen kurumlar olmaktan ziyade, toplumsal ihtiyaç ve beklentileri karşılayan, teknolojiyi eğitimin her aşamasında kullanmak zorunda olan, toplumla bütünleşerek sosyal yaşamın her boyutuna öğrenciyi hazırlayan kurumlar olarak yerini almaktadır.

5 DEĞİŞEN OKUL ROLLERİ ...Egitimhane.com... Bu nedenle,eğitim anlayışındaki gelişmelerle, değişen eğitim müfredatıyla, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşan bir öğrenci modeliyle karşılaşan velinin sorumluluğu artmaktadır. Bu bağlamda,

6 DEĞİŞEN OKUL ROLLERİ’ni
...Egitimhane.com... Okulların Halka Açılması, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal-Kültürel Etkinlikler ve Uygulama Örneklerinin Paylaşılması, konu başlıkları altında toplayabiliriz.

7 Okulların Halka Açılması
...Egitimhane.com... Okulların Halka Açılması

8 Okulların Halka Açılması
...Egitimhane.com... Eğitimi sadece öğrenci merkezli olmaktan çıkaran 'Okullar Hayat Olsun Projesi' çerçevesinde mahalle aralarındaki okulların halka açılmasıdır. Okullar Hayat Olsun Projesi, okulların eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonları ve okul bahçelerinin velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması;

9 Okulların Halka Açılması
...Egitimhane.com... okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren “yaşayan güvenli alanlar” haline dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Projede temel hedefin okulları halkın hizmetine açarak toplumun eğitim seviyesini yükseltmek olduğu söylenebilir.

10 ...Egitimhane.com... Hayat Boyu Öğrenme

11 Hayat Boyu Öğrenme ...Egitimhane.com... Kişisel, kamusal, sosyal ve/veya istihdam perspektifi içinde bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dahil olunan tüm öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.

12 Hayat Boyu Öğrenme ...Egitimhane.com... Öğrenme insanın doğuştan getirdiği ve hayatı boyunca sürdürdüğü özelliklerinden biridir. İnsan öğrenme yoluyla kendini geliştirir, nitelik kazanır ve toplum içerisinde saygın bir yer alır. Öğrenme her yerde ve her zaman gerçekleşebilir. Okulda sınıf ortamında olabileceği gibi, evde, sokakta, iş yerinde, yolculukta, bahçede, bir spor tesisi veya bir dinlenme merkezi gibi sosyal ortamlarda olabilir.

13 Hayat Boyu Öğrenme ...Egitimhane.com... Ancak öğrenme türlerinin bazıları önceden düzenlenmiş ortamlarda planlı, programlı, organize ve öğrenici tarafından istenerek gerçekleştirilir. Bazıları da kişinin bulunduğu herhangi bir ortamda farkına varmadan olayları veya nesneleri görerek, duyarak, dokunarak, ayrıca hissederek ve yaşayarak bir bakış açısı veya bilgi edinmesiyle gerçekleşir.

14 Hayat Boyu Öğrenme ...Egitimhane.com... Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek; çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmektir. Bu amaca ulaşmanın bir yolu da ;

15 Hayat Boyu Öğrenme ...Egitimhane.com... İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkanları ve karşılıksız mali katkı sağlamaktadır. Bu imkanları da ;

16 Hayat Boyu Öğrenme ...Egitimhane.com... Okul öncesinden, üniversite eğitimine, mesleki eğitimden, yetişkin eğitimine kadar hayatın her anındaki eğitimi kapsayacak şekilde yapılandırılmış Comenius (Okul Eğitimi), Erasmus (Yüksek Öğretim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) isimli dört sektörel alt program ile Ortak Konulu Programlar ile sağlanabilmektedir.

17 Hayat Boyu Öğrenme Amacını;
...Egitimhane.com... Amacını; Okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenilemek , böylelikle her vatandaşın bilgi tabanlı topluma uyum sağlayabilecek bilgi ve yeterliliği geliştirmesini ve sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlamasını teşvik ederek kendi geleceğini daha iyi kontrol edebilmesini olanaklı hale getirmek olarak söyleyebiliriz.

18 Hayat Boyu Öğrenme - Örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi kapsar,
...Egitimhane.com... - Örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi kapsar, - Yaş, sosyo - ekonomik statü veya eğitim seviyesine sınır koymaz, - Öğrenme sürecinin sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında da devam ettiği gerçeğine dayanır, hayat boyu sürer ve her alanda varlığını gösterir.

19 Hayat Boyu Öğrenmenin Temel Prensiplerini ise;
...Egitimhane.com... Temel Prensiplerini ise; – Bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için yeni beceriler, öğrenme fırsatlarına evrensel ve sürekli erişimin sağlanması, - İnsan kaynaklarına yatırımın arttırılması, - Hayat boyu ve hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için etkili öğrenme ve öğretim yöntemleri ile bağlamlarının geliştirilmesi,

20 Hayat Boyu Öğrenme Temel Prensiplerini ise;
...Egitimhane.com... Temel Prensiplerini ise; - Öğrenmeye değer verilmesi: öğrenmeye katılım ile öğrenme çıktılarının anlaşılması ve değerlendirilmesinde izlenen yolların iyileştirilmesi , - Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi, - Öğrenmeyi evlere kadar yaklaştırmak, Hayat Boyu öğrenme fırsatlarının bireylere mümkün mertebe yakından verilmesi olarak belirtebiliriz.

21 Hayat Boyu Öğrenmeyi, ...Egitimhane.com... Kısaca , Okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenileme olarak açıklamak mümkündür.

22 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
...Egitimhane.com... Sosyal – Kültürel Etkinlikler

23 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
...Egitimhane.com... Resmî, özel ilköğretim – İlkokul ve ortaöğretim -ortaokul, kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye,

24 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
...Egitimhane.com... Yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esasları düzenlemektir.

25 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
kapsamında ...Egitimhane.com... Ailelerin okullara aidiyetini artıracak toplantı, seminer ve konferanslar, aile-çocuk eğitimine ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, okuma yazma kursları,

26 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
kapsamında ...Egitimhane.com... Öğrencilerin ve gençlerin güvenli ortamlarda internete erişmeleri ve ödünç verme hizmetleri ile mahallelinin kitap okuma alışkanlığının güçlendirilmesi , Yetişkinler ve öğrenciler için bilgisayar ve dil kursları açılabilir.

27 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
kapsamında ...Egitimhane.com... Okullarda olmayan ve gençler için cazip olan spor alanlarında kurslar düzenlenebilir (güreş, uzak doğu sporları, atletizm vb).

28 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
kapsamında ...Egitimhane.com... Bu salonlar fitness programı imkânı sunacak ekipmanlarla donatılarak hem örgün öğretim öğrencilerine hem de mahallelinin yararlanmasına açılabilir.

29 Sosyal – Kültürel Etkinlikler
kapsamında ...Egitimhane.com... Okul bahçeleri mahallelinin eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için yararlanabilecekleri, çocuklar ve gençlerin oyun oynayıp spor yapabilecekleri mekânlar olarak kullanılabilir.

30 Uygulama Örneklerinin
...Egitimhane.com... Uygulama Örneklerinin Paylaşılması

31 Uygulama Örneklerinin
Paylaşılması ...Egitimhane.com... Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında , resmî okul/kurumlarda, kurum içinde ve dışında hayat boyu öğrenmeyi sağlamak, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan öğrenmek-öğretmek, değişmek-değiştirmek kavramları çerçevesinde iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmi okul / kurumlarımız tarafından model alınmasını amaçlamak olarak belirtebiliriz.

32 Uygulama Örneklerinin
Paylaşılması ...Egitimhane.com... Hedefleri; Ar-Ge altyapısından yoksun eğitim bölgesi/okulu ya da kurumlarına proje üretme, etkinlik yapma, verimli ve 1. Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin Ar-Ge altyapısından yoksun eğitim bölgelerinde (okullar-kurumlar)  yaygınlaştırılarak uçların birleştirilmesine imkân sağlanması,

33 Uygulama Örneklerinin
Paylaşılması ...Egitimhane.com... Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin artırılması, Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,

34 Uygulama Örneklerinin
Paylaşılması ... Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması, Okul aile birliği, mezunlar derneği, STK’lar gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi,

35 Uygulama Örneklerinin
Paylaşılması ...Egitimhane.com... Okul/kurum yardımcı personeli ve okul/kurumun tedarikçilerinin okul/kuruma daha fazla katkı sağlamalarının yolunun açılması, İyi örneklerin tüm okul/kurumlarda uygulanarak yaygınlaşmasının sağlamasıdır.


"EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ SEMİNER SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları