Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda birbiriyle iç içe geçen insanın hayatını derinden etkileyen aile ve okulun rolleri de değişmekte, eskiye nazaran öğrencinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hızla gelişen ve değişen dünyamızda birbiriyle iç içe geçen insanın hayatını derinden etkileyen aile ve okulun rolleri de değişmekte, eskiye nazaran öğrencinin."— Sunum transkripti:

1

2 Hızla gelişen ve değişen dünyamızda birbiriyle iç içe geçen insanın hayatını derinden etkileyen aile ve okulun rolleri de değişmekte, eskiye nazaran öğrencinin üzerindeki etkinliği artmaktadır.

3 Günümüzde okullar, sınıftaki dört duvar arasında sadece anlatıma dayalı bir anlayış ile eğitim verilen kurumlar olmaktan ziyade, toplumsal ihtiyaç ve beklentileri karşılayan, teknolojiyi eğitimin her aşamasında kullanmak zorunda olan, toplumla bütünleşerek sosyal yaşamın her boyutuna öğrenciyi hazırlayan kurumlar olarak yerini almaktadır.

4 Bu nedenle,eğitim anlayışındaki gelişmelerle, değişen eğitim müfredatıyla, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşan bir öğrenci modeliyle karşılaşan velinin sorumluluğu artmaktadır.

5

6

7 Bu bağlamda,

8  Okulların Halka Açılması,  Hayat Boyu Öğrenme,  Sosyal-Kültürel Etkinlikler ve  Uygulama Örneklerinin Paylaşılması, konu başlıkları altında toplayabiliriz.

9

10

11

12

13 Eğitimi sadece öğrenci merkezli olmaktan çıkaran 'Okullar Hayat Olsun Projesi' çerçevesinde mahalle aralarındaki okulların halka açılmasıdır. Okullar Hayat Olsun Projesi, okulların eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonları ve okul bahçelerinin velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması;

14 okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren “yaşayan güvenli alanlar” haline dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Projede temel hedefin okulları halkın hizmetine açarak toplumun eğitim seviyesini yükseltmek olduğu söylenebilir.

15

16 Kişisel, kamusal, sosyal ve/veya istihdam perspektifi içinde bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dahil olunan tüm öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.

17 Öğrenme insanın doğuştan getirdiği ve hayatı boyunca sürdürdüğü özelliklerinden biridir. İnsan öğrenme yoluyla kendini geliştirir, nitelik kazanır ve toplum içerisinde saygın bir yer alır. Öğrenme her yerde ve her zaman gerçekleşebilir. Okulda sınıf ortamında olabileceği gibi, evde, sokakta, iş yerinde, yolculukta, bahçede, bir spor tesisi veya bir dinlenme merkezi gibi sosyal ortamlarda olabilir.

18 Ancak öğrenme türlerinin bazıları önceden düzenlenmiş ortamlarda planlı, programlı, organize ve öğrenici tarafından istenerek gerçekleştirilir. Bazıları da kişinin bulunduğu herhangi bir ortamda farkına varmadan olayları veya nesneleri görerek, duyarak, dokunarak, ayrıca hissederek ve yaşayarak bir bakış açısı veya bilgi edinmesiyle gerçekleşir.

19 Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek; çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmektir. Bu amaca ulaşmanın bir yolu da ;

20 İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizden yetişkinlere, mesleki eğitim stajyerlerinden üniversite öğrencilerine, temel beceri ihtiyacı duyan insanlardan eğitim profesyonellerine kadar herkes için eğitim ve öğretimde gelişme imkanları ve karşılıksız mali katkı sağlamaktadır. Bu imkanları da ;

21 Okul öncesinden, üniversite eğitimine, mesleki eğitimden, yetişkin eğitimine kadar hayatın her anındaki eğitimi kapsayacak şekilde yapılandırılmış Comenius (Okul Eğitimi),  Erasmus (Yüksek Öğretim),  Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve  Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) isimli dört sektörel alt program ile Ortak Konulu Programlar ile sağlanabilmektedir.

22 Okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenilemek, böylelikle her vatandaşın bilgi tabanlı topluma uyum sağlayabilecek bilgi ve yeterliliği geliştirmesini ve sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlamasını teşvik ederek kendi geleceğini daha iyi kontrol edebilmesini olanaklı hale getirmek olarak söyleyebiliriz.

23 - Örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi kapsar, - Yaş, sosyo - ekonomik statü veya eğitim seviyesine sınır koymaz, - Öğrenme sürecinin sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında da devam ettiği gerçeğine dayanır, hayat boyu sürer ve her alanda varlığını gösterir.

24 – Bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için yeni beceriler, öğrenme fırsatlarına evrensel ve sürekli erişimin sağlanması, - İnsan kaynaklarına yatırımın arttırılması, - Hayat boyu ve hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için etkili öğrenme ve öğretim yöntemleri ile bağlamlarının geliştirilmesi, Temel Prensiplerini ise;

25 - Öğrenmeye değer verilmesi: öğrenmeye katılım ile öğrenme çıktılarının anlaşılması ve değerlendirilmesinde izlenen yolların iyileştirilmesi, - Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin gözden geçirilmesi, - Öğrenmeyi evlere kadar yaklaştırmak, Hayat Boyu öğrenme fırsatlarının bireylere mümkün mertebe yakından verilmesi olarak belirtebiliriz. Temel Prensiplerini ise;

26 Kısaca, Okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenileme olarak açıklamak mümkündür.

27

28 Resmî, özel ilköğretim – İlkokul ve ortaöğretim -ortaokul, kurumlarında ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye,

29 Yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarının usul ve esasları düzenlemektir.

30 Ailelerin okullara aidiyetini artıracak toplantı, seminer ve konferanslar, aile-çocuk eğitimine ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, okuma yazma kursları,

31 Öğrencilerin ve gençlerin güvenli ortamlarda internete erişmeleri ve ödünç verme hizmetleri ile mahallelinin kitap okuma alışkanlığının güçlendirilmesi, Yetişkinler ve öğrenciler için bilgisayar ve dil kursları açılabilir.

32 Okullarda olmayan ve gençler için cazip olan spor alanlarında kurslar düzenlenebilir (güreş, uzak doğu sporları, atletizm vb).

33 Bu salonlar fitness programı imkânı sunacak ekipmanlarla donatılarak hem örgün öğretim öğrencilerine hem de mahallelinin yararlanmasına açılabilir.

34 Okul bahçeleri mahallelinin eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için yararlanabilecekleri, çocuklar ve gençlerin oyun oynayıp spor yapabilecekleri mekânlar olarak kullanılabilir.

35

36 ...Egitimhane.com...

37

38 Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, resmî okul/kurumlarda, kurum içinde ve dışında hayat boyu öğrenmeyi sağlamak, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan öğrenmek- öğretmek, değişmek-değiştirmek kavramları çerçevesinde iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmi okul / kurumlarımız tarafından model alınmasını amaçlamak olarak belirtebiliriz.

39 Hedefleri; Ar-Ge altyapısından yoksun eğitim bölgesi/okulu ya da kurumlarına proje üretme, etkinlik yapma, verimli ve 1. Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin Ar-Ge altyapısından yoksun eğitim bölgelerinde (okullar-kurumlar) yaygınlaştırılarak uçların birleştirilmesine imkân sağlanması,

40  Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin artırılması,  Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,

41  Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması,  Okul aile birliği, mezunlar derneği, STK’lar gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi,

42  Okul/kurum yardımcı personeli ve okul/kurumun tedarikçilerinin okul/kuruma daha fazla katkı sağlamalarının yolunun açılması,  İyi örneklerin tüm okul/kurumlarda uygulanarak yaygınlaşmasının sağlamasıdır.

43

44

45

46


"Hızla gelişen ve değişen dünyamızda birbiriyle iç içe geçen insanın hayatını derinden etkileyen aile ve okulun rolleri de değişmekte, eskiye nazaran öğrencinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları