Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sözcükte anlam Soru 1- Aşağıdakilerden hangisinde “kurtulmak” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır ? A)Bu yaz bolca sebze kuruttuk B)Güneş karları erittiği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sözcükte anlam Soru 1- Aşağıdakilerden hangisinde “kurtulmak” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır ? A)Bu yaz bolca sebze kuruttuk B)Güneş karları erittiği."— Sunum transkripti:

1 Sözcükte anlam Soru 1- Aşağıdakilerden hangisinde “kurtulmak” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır ? A)Bu yaz bolca sebze kuruttuk B)Güneş karları erittiği gibi Yerleri de kuruttu C)Belediye çevredeki bataklığı kuruttu D)Ne uğursuz adam gittiği yeri kuruttu

2 Soru 1-Cevap Cevap D Çünkü: “Kurutmak” sözcüğü B seçeneğinde gerçek,A ve C seçenekleri ise yan anlamıyla Kullanılmıştır ! D seçeneğinde “uğursuzluk getirmek , yok etmek” anlamında mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

3 Soru 2- “Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır? A)Bu işin doğrusunu bir de sen anlat B)Hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı C)iki noktayı birleştirerek bir doğru çizdi D)İki yanlış bir doğru eder mi?

4 Soru 2-Cevap Cevap C Çünkü: “Doğru” sözcüğü a,b ve d seçeneklerinde herhangi bir bilim yada sanat dalıyla ilgili değildir. C seçeneğinde “Doğru” sözcüğü matematik bilimi ile ilgilidir.

5 Soru 3- Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde yakın anlamlılık söz konusudur ! A)Yalan – Yanlış B) fakir – yoksul C) geniş – bol D)hasım – düşman

6 Soru 3- Cevap Cevap A Çünkü: b,c ve d seçeneklerindeki sözcükler arasında eş anlamlılık ilişkisi A seçeneğindeki sözcükler arasından ise yakın anlamlılık ilişkisi vardır.

7 Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelimedir? A)Ben
B)Bir C) Beş D) Bal

8 Soru 4- Cevap Çünkü : Bir, beş ve bal sözcükleri tek bir anlamı karşılamaktadır. “ben” sözcüğü ise üç varlığı anlatmaktadır. Cevap A

9 Soru 5- 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime yoktur? A) Suratını bir karış asmıştı. B) Boş yere yalan atıyordu. C) Sıcak bir gülümsemeyle karşıladı bizi. D) Bilgisi olmadığı yerde susuyordu.

10 Soru 5- cevap Cevap:D Çünkü: A & B ve C şıklarında mecaz bir anlam vardır.onun için doğru cevap D seçeneğidir.

11 Soru 6- 6. Aşağıda verilen deyim ve açıklamasından hangisi yanlıştır? A) Gözleri kamaşmak-Hayran olmak B) Bitap düşmek-Yorulmak C) Yüz akıyla çıkmak-İşte fazla başarılı olamamak D) Alnı açık olmak-Verilemeyecek hesabı olmamak

12 Soru 6-Cevap Cevap C Çünkü: a seçeneğinde gözleri kamaşmağın doğru cevabı verilmiştir.b ve d seçeneklerinde de doğru verilmiş ama, c seçeneğinde yanlış.

13 Soru 7- 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çevresi*ne yararlı olamama" anlamında bir atasözü vardır? A) Besle kargayı oysun gözünü. B) Mum dibine ışık vermez. C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. D) Bugünün işini yarına bırakma.

14 Soru 7- cevap Cevap B Çünkü: mesela a seçeneğinde çok sevdiğin birine iyilik yap o sana beklemediğin bir anda seni arkandan vurması !

15 Soru 8- 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime yoktur? A) Rahat tavırlarıyla çevresine güven veriyordu. B) Komedi en çok sevdiğim tiyatro türüdür. C) Notaları bilen çok rahat müzik aleti çalar. D) Şiire gönül verenleri bir araya topladı.

16 Soru 8- cevap Cevap: A Çünkü:c b d şıklarında terim anlam yoktur ama a seçeneğinde vardır.

17 Soru 9- 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) Köyde fırtına öncesi sessizlik yaşanıyordu. B) Eserlerinde eski ile yeniyi iç içe yaşatıyordu. C) Arkadaşlarına için için dert yanıyordu. D) Düşüncelerimi size söyleyip söylemediğini bilmiyorum.

18 Soru 9- cevap Cevap: B Çünkü: ß seçeneğinde eski_yeni kelimeleri verilmiş bu kelimeler zıt anlamlı kelimelerdir.

19 Soru 10- 10. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır? A) Uzak-Yakın B) İnce-Kalın C) Yalan-Yanlış D) Alt-Üst

20 Soru 10- cevap Cevap:C Çünkü:A B D seçeneklerinde zıt anlam vardır ama c de yoktur.

21 Soru 11- 11."Açmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? A) Kapıyı açınca karşımda ablamı gördüm. B) Köy kahvesi sabaha kadar açıktı. C) Çevresindekilere açık sözler sarf ediyordu. D) Burada marketler gece açılmaz. .

22 Soru 11- cevap Cevap:C Çünkü: C seçeneğinde doğru verilmemiştir a,b,d de gerçek anlamında verilmiştir.

23 Soru 12- 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur? A) Balıkçı derya kuzusu bunlar diyordu. B) Çevremizi temiz tutmak insanlık görevidir. C) Sarı kanaryalar şampiyonluğa hazırlanıyor. D) Sihirli kutu daha çok çocuklara hitap ediyor.

24 Soru 12- cevap Cevap:B Çünkü: a,c ve d seçeneklerinde dolaylama vardır ama b seçeneğinde yoktur !

25 Soru 13- 13. "Söylediği son sözlerle ortam bir anda buz kesti." cümlesindeki hangi kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Sözler B) Kesti C)An D)Ortam

26 Soru 13- cevap Cevap: B Çünkü: a,c ve d seçeneklerinde mecaz anlam verilmiştir ama b seçeneğinde mecaz anlam verilmemiştir bunun için doğru cevap ß seçeneğidir.

27 Soru 14- 14.Aşağıdakilerden hangisinin eş seslisi yoktur? A)Sel B)Yüz C)Sağ D)Din

28 Soru 14- cevap Cevap A Çünkü: A seçeneğinde eş sesli verilmemiştir ama b,c ve d seçeneklerinde verilmiştir.

29 Soru 15- 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? A) Evin küçük çocuğu el üstünde tutuluyordu. B) Kimseye avuç açmayacağım diyordu. C) Sevgi umutsuzlukla birlikte yok oldu. D) Tepesi attığında kimse yanına yaklaşamıyordu.

30 Soru 15- cevap Cevap:C Çünkü: a,b ve d seçeneklerinde deyim vardır ama c seçeneğinde yoktur.

31 Cümlede anlam soru 1- 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tehdit etme" anlamı vardır? A)   Bundan böyle kepçe temiz iken önce hoşafları dağıt. B)   Çok çile çektik vesselam! C)   Neyi, nerede arayacağımı bilemiyorum. D)   Hele bir yürümeye başlasın, kırmadık bardak bırakmayacak. E)   Hele bir söylediklerimi yapma da görüşürüz!

32 Soru 1- cevap Cevap: E Çünkü:a,b,c,d seçeneklerinde tehdit etme anlamı yoktur.

33 Soru 2- 2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? A)   Öğrencilerimizin başarılı olması için her şeyi yaparız. B)   Kabak benim başıma patladı. C)   Bunca olaydan sonra aklın başına gelir sanmıştık. D)   Kendisiyle mücadele edebilen insan, en değerli insandır. E)   Onun ağzında bakla ıslanmaz.

34 Soru 2- cevap Cevap: C Çünkü: C seçeneğinde bir beklenti söz konusudur.

35 Soru 3- 3.  Yalınlaştırılmış bilgiden başka bir şey vermeyen bir edebiyat yapıtını, bu bilgiyi öğrendikten sonra, her salt bilgisel kitap gibi, bir yana atmamız gerekirdi. Ama atmayız. Yukarıdaki cümleye anlamca yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? A)   Kullandıktan sonra ilişiğimizi kestiğimiz bir gereçtir edebiyat yapıtı. B)   Pek çok edebiyat yapıtı yalnızca bilgi vermektedir. C)   Kitaplarından bilgi sağlanan her yazar, yalnızca bilgi vermek amacıyla yazmamıştır kitabını. D)   Edebiyat yapıtı herhangi bir bilgi içermez. E)   Edebiyat yapıtı okunduktan sonra değerlendirilmemelidir.

36 Soru 3- Cevap Cevap:C Çünkü: cümleye anlamca yakın olan tek o vardır.

37 Soru 4- 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesidir?
A)   Lale o haberle gönlünü dağladı. B)   Külhan, hamamlarda suyun ısıtıldığı bölümdür. C)   Sonbaharı, eski adıyla hazanı, divan şairleri "hüzün" ile birlikte anar. D)   Gül bülbüle, bülbül güle gülmedi gitti. E)   Kadehi eline alan nergis, çemende içki içmiş.

38 Soru 4- Cevap Cevap: B Çünkü: ß seçeneğindeki cümle tanım cümlesidir.ama a,c,d ve e deki cümleler değildir.

39 Soru 5- 5.  Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı, hangi güzel gözdür ki yere akmadı! Yukarıdaki cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A)   Güzelliğin verdiği hüzün B)   Ölüm karşısında çaresizlik C)   Vurdumduymazlık D)   Bencillik E)   Hoşgörü

40 Soru 5- Cevap Cevap: ß Çünkü: B seçeneğinde hakim olan duygu vardır.onun için b seçeneğidir.

41 Soru 6- 6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir? A)   Gelincik baharın sonlarına doğru açarken çiğdem baharın hemen başında açar. B)   Bahar mevsimi, beni yaz mevsiminden çok mutlu eder. C)   Meltem bu yağmurları yaz yağmurlarına tercih ediyor. D)   Nevruz çiçeği baharın müjdecisidir. E)   Nevruz çiçeğinin çiçekleri aslanağzına benzer.

42 Soru 6- Cevap Cevap: D Çünkü: D seçeneğinde karşılaştırma söz konusu değil.

43 Soru 7 - 7.  (I) İstanbul'da bir süre tatil yapacak olan Truvalı Helene rolünün sahibi Diana Kruger, özel hayatında Guillaume Canet ile evli. (II) On altı yaşında bir yarışmayı kazanıp manken olmuş. (III) Vücudunun mankenlik için gerekli olan inceliğini koruyamadığından podyumlara Veda etmiş. (IV) İki buçuk yıldan beri de film çeviriyor. (V) Diana Kruger, Hannover'de sakin bir yaşam sürüyor. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? A)l.             B)ll.            C)lll.           D) IV.       E) V.

44 Soru 7- cevap Cevap: C Çünkü: c seçeneğinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiş. Onun için cevap c seçeneğidir.

45 Soru 8- 8.  (I) XIII. yüzyılda dinî ve tasavvufî konuların dışında gazeller yazan ilk şair Hoca Dehhanî'dir. (II) Hoca Dehhanî'nin son araştırmalara göre bugün elimizde 1 kasidesi ve 6 gazeli vardır. (III) Oldukça akıcı ve seçkin bir dille yazılmış gazellerinde din dışı konulara yer vermiştir, şair. (IV) Aruzu Türkçeye uygulamakta çağdaşlarına göre daha başarılıdır kanımca. (V) Hoca Dehhanî, mazmunları ve sanatları, kendinden sonra gelen şairlere örnek olabilecek bir ustalıkta şiirlerinde kullanmıştır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazar, sözlerine yorumunu katmaya başlamıştır? A) V.           B) IV.           C) III.           D) II.         E) I.

46 Soru 8- cevap Cevap: C Çünkü: C seçeneğindeki cümlede yorum katmaya başladığı için doğru cevap C seçeneğidir.

47 Soru 9- 9. "İlk hata saflığın fakat sonrakiler suçun ürünüdür." sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A)   Hata yapanlar cezalandırılmalıdır. B)   Yapılan bütün hatalar saflıktan ileri gelir. C)   Önemli olan hata değil, insanı hata yapmaya iten nedendir. D)   Hatasız insan olmaz. E)   Yapılan ikinci hata suçun göstergesidir.

48 Soru 9- cevap Cevap: E Çünkü: E seçeneğinde anlatılmak istenen o seçenektedir.

49 Soru 10- 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi genel bir yargı bildirmemektedir? A)   Sanatçı dün gece sevenleriyle buluştu. B)   insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. C)   Yazar dediğin okurunu dikkate almalıdır. D)   Resim, boyaları konuşturma sanatıdır. E)   Gözler kalbin aynasıdır.

50 Soru 10- cevap Cevap: A Çünkü: a seçeneğinde genel bir anlam bildirmemektedir.

51 Soru 11- 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "önyargı" bildirmektedir?
A)   Bir pamuk şekerini andırıyor bulutlar. B)   Gül bahçesine varmak isterken yolundaki papatyaları ezdin. C)   Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde. D)   Sen iki ay sonra da gelmezsin. E)   Sözlerinden çiçekler bile üşüdü.

52 Soru 11- cevap Cevap: D Çünkü: D seçeneği ön yargı belirtmez.

53 Soru 12- 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?
A)   Bu eşsiz manzara karşısında dilim tutuldu. B)   Doktor oldun diyelim, bu mesleğin zorluklarına hazır mısın? C)   Sevdasına kurban olduğum, bilsen ne zor geceler yaşarım. D)   işte biz de o gün tükeneceğiz. E)   Bu şarkı bütün Ağrılılara gelsin.

54 Soru 12- cevap Cevap: B Çünkü: b seçeneğinde varsayım söz konusu.

55 Soru 13- 13. (I) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara nutuk denir. (II) Topluluğa hitap eden kişiye konuşmacı ya da hatip adı verilir. (III) Söylev, gücünü işlenen düşüncenin doğruluğundan ve konuşmacının yeteneğinden alır. (IV) Söylevin içeriği kadar, konuşmacının ses tonu, jestleri, sözcük ve cümle vurgusundaki ustalığı da önem taşır. (V) Söylevci etkilemek, inandırmak, dinleyicileri yönlendirmek zorundadır çünkü. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir? A) V.           B) IV.           C) III.           D) II.         E) I.

56 Soru 13- cevap Cevap: A Çünkü: a seçeneğinde kendinden önceki cümlenin gerekçesidir.

57 Soru 14- 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç sonuç ilişkisi" vardır? A)   Gözleri görmediğinden okula gidememiş. B)   Ece onu sevdiği için bu zorluklara katlanıyor. C)   Seni görmek için dağ tepe aştık. D)   Hastalandığı için arayamamış. E)   Yolunu kaybedince ne yapacağını şaşırmış.

58 Soru 14- cevap Cevap: C Çünkü: c seçeneğinde amaç sonuç ilişkisi vardır.

59 Soru 15- 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "dolaylı anlatım" söz konusudur? A)   Hayat öğrenme hırsıyla birleşmezse, yaşamaya değmez, der. B)   Sana kaç kez, beni bir daha arama, dedim. C)   "Herhalde Ankara'dan vazgeçecek değiliz." dedi. D)   Gözlerin yalan söylemediğini sen mi söylüyorsun? E)   Beni asla unutma, derdi.

60 Soru 15- cevap Cevap: D Çünkü: D seçeneğinde dolaylı anlatım söz konusudur !

61 Paragrafta anlam soru 1-
Kalabalık karşısında konuşmak bana göre değil. En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum . Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor. Sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın. Sıkılmadan,bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan. Bu kez yapmadım. Bakırköy Kültür Koleji’nde "edebiyat üzerine" bir konuşma yaptım. Yazmıştım diyeceklerimi. Bıraktım kağıdı,sıkılıyor kişi kağıdı okurken,dinleyiciler de sıkılır diye düşünüyor,sıkıntısı daha da artıyor! Oktay AKBAL (Günlerde) (Aşağıdaki ilk dört soruyu paragrafı göz önünde bulundurarak yanıtlayınız. ) 1. Yazar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Dinleyicilere düşüncelerini aktarırken notlara bakmaktan sıkılıyor. B. Kalabalık karşısında konuşmayı kendine uygun bulmuyor. C. Çok iyi bildiği konularda bile ne diyeceğini şaşırıyor. D. Konuşmalarını,seyirciyi oyalamak için yapıyor.

62 Soru 1- cevap Cevap: d Çünkü: D şıkkı yazara ait bir davranış değil.

63 Soru 3- 2. Yazar hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi uygun değildir? A. çekingen B. sıkılgan C. öfkeli D. duyarlı

64 Soru 3- cevap Cevap: 2)C Çünkü: Yazar sıkılgan bir yapıda değildir.

65 Soru 4- 4. Yazar, düşüncelerini açıklarken aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir? A. devrik B. kişisel özelliklerini yansıtmaya C. izleyicilere karşı duyduğu sorumluluğu belirtmeye D. konuşma tekniklerini çok iyi bildiğini söylemeye

66 Soru 4- cevap Cevap: d Çözüm: Yazar konuşma tekniklerini çok iyi bildiğinden bahsetmemiştir.

67 Soru 5- 5. "Bakırköy Kültür Koleji’nde ‘edebiyat üzerine’ bir konuşma yaptım." Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaptım. B. Konuşma yaptım. C. Bir konuşma yaptım. D. üzerine " bir konuşma yaptım.

68 Soru 5-cevap Cevap: d Çözüm: “Üzerine bir konuşma yaptım “ bütün halinde bir yüklemdir.

69 Soru 6- 1. Nerde kaldı o güzelim günler, Ey vatanın bağrı yanık bucağı! Hani senin bereketli hasadın, Yeşil yurdun, şen evin, nerde? Bu dörtlükteki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızgınlık      B) Özlem       C) Şaşma       D) Sevinç

70 Soru 6- cevap cevap: B Çünkü: dörtlükte ana duygu b seçeneğidir.

71 Soru 7- 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum. B) Dişleri inci gibi beyazdı. C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar. D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.

72 Soru 8-cevap Cevap: B Çünkü: B seçeneğinde benzetme vardır.

73 Soru 8- Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır? A) Yorgun      B) Dargın      C) Küskün      D) Kırgın

74 Soru 8- cevap Cevap: A Çünkü: a seçeneği dışta kalır.

75 Soru 9- 4. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? A) Az veren candan, çok veren maldan. B) Her inişin bir yokuşu vardır. C) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı. D) Ahmet deli dolu bir çocuktu.

76 Soru 9- cevap Cevap: D Çünkü: D seçeneğinde zıt anlamlılar bir arada kullanılmamıştır

77 Soru 10- Ağaçlar da insanlar gibidir, Seveni de olur sevmeyeni de… Kesersiniz ağlarlar, Tıpkı dövülen insan gibi. Şiirde, ağaçlarla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir? A) Kin güttükleri B) Üzüldükleri C) Sevildikleri D) Acı duydukları

78 Soru 10- cevap Cevap: A Çözüm: A seçeneğinde ağaçlarla ilgili olarak cümle verilmiştir

79 soru 11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur? A) Bu adam ne yapıyor? B) Kocaman kadın salıncağa biniyor? C) Geniş bir ev satın aldık. D) Eski arkadaşlarla bir yerde oturduk.

80 Soru 11- cevap Cevap: A Çünkü: A seçeneğinde niteleme sıfatı yoktur !

81 Soru 12- “Sanki kendisi erken mi geldi?”cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) O da erkenden geldi. B) O da geç geldi. C) En sonra o geldi. D) O benden sonra geldi.

82 Soru 12- cevap Cevap: B Çözüm: anlatılmak istenen b seçeneğindedir!

83 Soru 13- Hangi cümlede küçümseme söz konusudur? A) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum. B) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma. C) Onu aradık da bulamadık. D) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.

84 Soru 13- cevap Cevap: D Çözüm: D seçeneğinde küçümseme söz konusudur.

85 Soru 14- Aşağıdaki kavramlardan hangisi somuttur? A) Vicdan      B) Mutluluk      C) Başarı      D) Sözlük

86 Soru 14- cevap Cevap: D Çözüm: D seçeneğinde somut kelime vardır.

87 Soru 15- Aşağıdaki cümlelerin hanginde “yarın” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Babam eve yarın erken gelecek. B) Yarın erken kalkmak zorundayız. C) Bu gençler yarın ülkeyi yönetecekler. D) Yarın kar yağsa da okullar tatil olsa.

88 soru 15- cevap Cevap: C Çözüm: C seçeneğinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır.

89 Ses bilgisi soru 1- 1) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaşma sesi yoktur? A) Burslu okumayı aklına koymuş. B) Kalemini yere düşürmüşsün. C) Cevap anahtarını henüz hazırlamadım. D) Yeni sokak lambalarını gördün mü?

90 Soru 1- cevap Cevap: B Çözüm: b seçeneğinde kaynaştırma yoktur.

91 Soru 2- 2) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki alırken bir ünlü kaybına uğramıştır? A) Oktay Akbal’ın kitaplarıyla tanışmamın uzunca bir öyküsü var. B) Dün akşam Azra Erhat’ın Mavi Yolculuk adlı kitabını fazlaca okudum. C) Sait Faik’in öykülerinin özelliklerini ayrıca anlatacağım. D) Deniz, Cahit Külebi’nini Sivas Yollarında adlı şiirini iyice ezberledi.

92 Soru 2- cevap Cevap: C Çözüm: c seçeneğinde yapım eki alırken bir ünlü kaybına uğramıştır

93 Soru 3- 3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe olduğu halde küçük ünlü uyumuna uymaz? A) salon       B) düşman      C) orman       D) çamur

94 Soru 3- cevap Cevap:D Çözüm: D seçeneğinde küçük ünlü uyumuna uymaz.

95 Soru 4- ) “Ben de çoşku içinde o insan seline kapılmış koşuyordum… Benim de türeğim hayecandan yerinden fırlayacakmışcasına çarpıyordu. Bu kalabalıkta onu, Gazi Paşa’yı, kurtarıcımızı görmek mümkün müydü?” Paragrafta aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması C) Ünlü daralması B) Ünsüz sertleşmesi D) Kaynaştırma

96 Soru 4- cevap Cevap:D Çözüm: D seçeneğinde ses olaylarından yoktur.

97 Soru-5 5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A) Bir yudum sevgi için neleri feda etmezdi. B) Onun bu kadar dar görüşlü olabileceğini hayal bile edemezdim. C) Hayatım renkleniyor, geleceğim ışıl ışıl parlıyordu. D) Öğrenciler sıkıntılı bir şekilde sınıfa girdiler.

98 Soru 5- Cevap Cevap: D Çözüm: D seçeneğinde altı çizili sözcüklerden gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

99 soru 6- 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur? A) Neye yarar, neye yarar dedikçe insan hiçbir şey yapamaz olur. B) Kendi varlıklarından memnun olanlar, iyi sonuçlar yaratırlar. C) Bilgi farklılık yaratan bir bağdır D) O, insanın öğrenme kapasitesinin ne kadar büyük ve şaşırtıcı olduğunu biliyordu.

100 Soru 6- cevap Cevap: B Çünkü: b şıkkında ünsüz benzeşmesine örnek yoktur

101 Soru 7- 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Köyceğiz’de bir başka mavidir gökyüzü. B) Aydınlarımız günlük kaynaklarının kaybolmasından korkarlar. C) Sevgi nedir, nasıl hissedilir, nasıl verilir? D) Fuat Bey, emredersiniz efendim, diyerek uzmanları çağırttı.

102 Soru 7- cevap Cevap: A Çünkü: a seçeneğinde bileşik sözcük kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır

103 Soru 8- 8) ‘Babam, sabah kalktığımız kadar cahil, gece yatağa girmenin en büyük günahlardan biri olduğuna inanırdı. Her gün yeniş bir şeyler öğrenmememizi isterdi. Belirli bir şey öğrenmemizi öğrenmek istemezdi,öğrendiğimiz her yeni şeyin bizi bambaşka bir insan yaptığını ve bizleri tekdüzelikten ve sıkıntıdan kurtardığını söylerdi. Akşam yemeğinde öğrendiğimiz bilgileri hep birlikte paylaşırdık.’ Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrendiğimiz yeni bilgilerin paylaşılması çok önemlidir. B) Her zaman değişik konular öğrenmek gerekir. C) Öğrenilen yeni şeyler insanı değiştirir. D) Hiçbir şey öğrenmeden günü geçirmek günahtır.

104 Soru 8- cevap Cevap: C Çünkü: c seçeneğinde Parçanın ana düşüncesi vardır.

105 Soru 9- 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Hayat hem acı hem de tatlı sürprizlerle doludur. B) Sınavda yaptığı yanlışlar, Meltem’i bütün doğrularını götürmüş. C) Burkulan ayağını ılık suyla değil soğuk suyla yıkamalısın D) aydınlığa ulaşmaya çalıştıkça karanlığa gömülüyoruz sanki.

106 Soru 9- cevap Cevap: C Çünkü: c seçeneğinde anlamca karşıt sözcükler bir arada kullanılmıştır.

107 Soru 10- 10) ‘ Dünyamız Oysaki insanlar vardır yeryüzünde İşimiz, derdimizin ortağı Dostumuz kardeşimiz insanlar Onları düşündüğüm zaman Öyle bağlanıyorum ki hayata Gecelerim gündüz olur.’ Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) bileşik sözcük B) ünsüz düşmesi C) ünsüz yumuşaması D) türemiş sözcük

108 Soru 10- cevap Cevap: B Çünkü: b seçeneğinde şiirde anlatılan cümle yoktur.

109 Soru 11- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? A) sınırlı B) görgülü C) bakımsız D) meraklı

110 Soru 11- cevap Cevap: D Çünkü: D seçeneği büyük ünlü uyumuna uymaz.

111 Soru 12- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük sesli uyumu aranır? A) Kütüphane B) Söz C) Öğrenci D) Televizyon

112 Soru 12- cevap Cevap: C Çünkü.: c seçeneği büyük sesli uyumu aranır.

113 Soru 13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymamaktadır? A) Soğanı iyice kavur. B) Dergileri rafa diziver. C) Artık bu masal kabak tadı verdi. D) Gölün suyu çekildi.

114 Soru 13- cevap Cevap: A Çünkü: a seçeneğinde küçük ünlü uyumuna uymamaktadır

115 Soru 14- Aşağıdaki kelimelerden hangisine sesliyle başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez? A) Kırbaç B) Yatak C) Devlet D) Kebap

116 Soru 14- cevap Cevap: C Çünkü: c seçeneğinde sesliyle başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez

117 Soru 15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesine örnek vardır? A) Bu sokağın yolları çok bozuk. B) Baskın basanındır, derler. C) Kapalı yollar bir bir açılıyor. D) Her söze hemen inanır.

118 Soru 15- cevap Cevap: B Çünkü: b seçeneğinde sert ünsüz benzeşmesine örnek vardır.


"Sözcükte anlam Soru 1- Aşağıdakilerden hangisinde “kurtulmak” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır ? A)Bu yaz bolca sebze kuruttuk B)Güneş karları erittiği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları