Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış;ne filmler çevirebilirmişiz,ama halk böylesini istiyormuş.Ne ince nükteler yapabilirmişiz ama halk yalnız kabasından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış;ne filmler çevirebilirmişiz,ama halk böylesini istiyormuş.Ne ince nükteler yapabilirmişiz ama halk yalnız kabasından."— Sunum transkripti:

1 Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış;ne filmler çevirebilirmişiz,ama halk böylesini istiyormuş.Ne ince nükteler yapabilirmişiz ama halk yalnız kabasından anlıyormuş.Sanki halk en iyi sanatçılarımızı tutmamış,Nasrettin Hoca’yı,Şarlo’yu bizden önce beğenmemiş gibi.Gelin,işleri- mizi halkçı gibi değil,düpedüz halk gibi yapalım.Halkın sözde istediği gibi değil,kendi aklımızın erdiğini,gönlümüzün dilediğini söyleyelim.Zevksizliklerimizin sorumluluğunu halka değil,kendimi- ze yükleyelim. Sabahattin EYÜBOĞLU (Mavi ve Kara) (Aşağıdaki ilk üç soruyu paragrafı göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.) 1.Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A.Halk,Nasrettin Hoca ve Şarlo’yu beğenmiştir. B.Zevksizliğin ve sorumsuzluğun nedenlerini kendimizde aramalıyız. C.Halkın ince nüktelerden anlamasını beklememeliyiz. D.İşlerimizi halkçı gibi değil,halk gibi yapmalıyız.

2 1.c Çünkü bu paragraftan c şıkını çıkaramayız

3 2.”Gelin,işlerimizi halkçı gibi değil,düpedüz halk gibi yapalım.”cümlesinde anlatı istenen aşağıdaki-lerden hangisidir? A.Toplumsal yaşamda herkesin yapması gereken bir iş vardır. B.Yaşamda gerçekleştirdiğimiz şeyleri halkın yaptığı gibi yapmalıyız. C.Halk,kendi işini bilir ve iyi yapar. D.Halka yönelik eleştirilerimizde dikkatli olmalıyız.

4 2:b çünkü :Cümlede anlatılmak istenen b şıkkıdır

5 3.Yazar paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmamıştır? A.sıfatlardan B.belirtili ad tamlamalarından C.ilgeçlerden D.ünlemlerden

6 3: d Çünkü : diğerlerinde kullanılmış ama d de kullanılmamıştır

7 4.Canım Ankara! Vurulmadığım bir saati mi vardır?Kış günlerinin, baharı ile güzünün sabah, akşam vakitlerini, gecelerini hep bilirim.Hiçbirine doyamadım.Kara toprağında çözülüp dağılacağımı düşünürken de içimi bir sevinç kaplamıyor mu?Senden bir an olsun ayrılmak istemem. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A)Ankara’nın yolları B)Ankara’nın mevsimleri C)Ankara sevgisi D)Ankara’ya özlem

8 4:c Çünkü :bu metnin konusu Ankara sevgisi

9 5.Sait Faik, hikayelerinde gözlem gücünden yararlanarak o zamana kadar, bizde hiç değinilmemiş konulara el atarak ilginç hikayeler yazmıştır.Onun hikayelerinde önemli olaylar yoktur, onda önemli olan yaşam sahneleri ve sahne içindeki kişilerdir. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A)Sait Faik’in, hikayeciliğimize farklı bir yön verdiği B)Sait Faik’in, hikayelerinde hayatın içinde yer aldığı C)Sait Faik’in, hikayelerinde olayları detaylı anlattığı D)Sait Faik’in, dikkat çekici hikayeler yazdığı

10 Çünkü : A,b ve d den çıkarabiliriz ama c den çıkara mıyız 5:c

11 6.Gül kokan yurdunda, bülbüller öter, Vuslatın arzusu ruhumda tüter, Gün gelir alemde, bu hasret bite, Ferhat’ın hüznünü çaldım dün gece Dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? A)Sevgi B)Öfke C)Ümit D)Özlem

12 6: c Çünkü : Parçada ümit yoktur

13 Kalabalık karşısında konuşmak bana göre değil.En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyo- rum.Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor.Sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat,yarım saat oyalaya- caksın.Sıkılmadan,bıktırmadan.Hep kaçarım böyle durumlardan.Bu kez yapmadım.Bakırköy Kültür Ko- leji’nde “edebiyat üzerine” bir konuşma yaptım.Yazmıştım diyeceklerimi.Bıraktım kağıdı,sıkılıyor kişi kağıdı okurken,dinleyiciler de sıkılır diye düşünüyor,sıkıntısı daha da artıyor! Oktay AKBAL (Günlerde) (Aşağıdaki ilk dört soruyu paragrafı göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.) 7.Yazar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A.Dinleyicilere düşüncelerini aktarırken notlara bakmaktan sıkılıyor. B.Kalabalık karşısında konuşmayı kendine uygun bulmuyor. C.Çok iyi bildiği konularda bile zaman zaman ne diyeceğini şaşırıyor. D.Konuşmalarını,seyirciyi oyalamak için yapıyor.

14 7:d Çünkü: Yazılarını seirciyi oylamak için yopuyor yanlış

15 8.Yazar hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi uygun değildir? A.çekingenB.sıkılganC.öfkeliD.duyarlı

16 8:C çünkü : yazar için öfkeli denilmez

17 9.Yazarı en çok düşündüren aşağıdakilerden hangisidir? A.dinleyicilerin az olması B.dinleyicileri sıkmadan,bıktırmadan konuşma yapması C.konunun başka alanlara çekilerek,anlaşılamaması D.dinleyicilerin küçük yaştaki gençlerden oluşması

18 9:B çünkü : yazarı sıkan seyircileri sıkmadan konuşma yapmak

19 10.Yazar,düşüncelerini açıklarken aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir? A.devrik cümlelere B.kişisel özelliklerini yansıtmaya C.izleyicilere karşı duyduğu sorumluluğu belirtmeye D.konuşma tekniklerini çok iyi bildiğini söylemeye

20 10:D çünkü D yer vermemiştir

21 11) Çocukluğum olmadı benim.Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.Bir şey söyleyeyim mi ben size?İhtiyarlığı da olmuyor öylesinin.İnsan, çocukluğunda yaptıklarını anlatır da gözlerinin içi parlar. Ben kendimde değil,başkalarında gördüm onu. Paragrafın konusu nedir? A) Yaşlanma korkusu B) Gelecek kaygısı C) Çocukluğa özlem D) Gençlik yılları

22 11 :C Çünkü : paragrafın konusu çocukluğa özlem

23 12. Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eğitimin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çünkü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Eğitim öğretim durumu B) Çalışmanın faydaları C) Okuma alışkanlığı D) Kalkınmanın gerekliliği

24 12c Çünkü : Paragrafın konusu okuma alışkanlığı

25 13) “Ben de coşku içinde o insan seline kapılmış koşuyordum… Benim de yüreğim heyecandan yerinden fırlayacakmışçasına çarpıyordu. Bu kalabalıkta onu, Gazi Paşa’yı, kurtarıcımızı görmek mümkün müydü?” Paragrafta aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A) Ünsüz yumuşaması C) Ünlü daralması B) Ünsüz sertleşmesi D) Kaynaştırma

26 13 c Paragrafta ünlü daralması yoktur

27 14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir ? a)Sanatçı haklı eleştirilere her zaman açık olmalıdır b)Sanat eseri konusunu halktan alırsa başarı olmalıdır c)Hece ölçüsünün bu kadar yaygınlaşmasında ziya Gökalp in etkisi yadsınamaz d)Ne anlatıcınız değil nasıl anlatılacağını bilen sanatçı başarılı olur

28 14 :c Çünkü : C şıkkı uygun değildir

29 15-Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir kaybedilebilir. Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım eğitime yaptığı yatırımdır. Böyle düşünen bir yazara göre bir milletin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Gelişmiş milletlerle iyi ilişkiler kurulmasına B) Ticarette yeni atılımlar yapılmasına C) Ekonomik alanda reformlara D) Eğitim seviyesinin yükseltilmesine

30 15 :d Çünkü : Milletin gelişmesi eğitim yükselişine bağlıdır


"Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış;ne filmler çevirebilirmişiz,ama halk böylesini istiyormuş.Ne ince nükteler yapabilirmişiz ama halk yalnız kabasından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları