Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZLÜK KULLANMAYI ÖĞRENİYORUM. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bu cümlelerde, anlamını bilmediğiniz kelime var mı?  Ali, doktorun elinde stetoskop gördü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZLÜK KULLANMAYI ÖĞRENİYORUM. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bu cümlelerde, anlamını bilmediğiniz kelime var mı?  Ali, doktorun elinde stetoskop gördü."— Sunum transkripti:

1 SÖZLÜK KULLANMAYI ÖĞRENİYORUM

2 Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bu cümlelerde, anlamını bilmediğiniz kelime var mı?  Ali, doktorun elinde stetoskop gördü.  Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda milletimize önder oldu.  Babam spordan sonra duş yapar.  Ö ğ retmenim “Bu mangırları kim verdi.”diye sordu.

3  Ali, doktorun elinde stetoskop gördü.  Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda milletimize önder oldu.  Babam spordan sonra duş yapar.  Öğretmenim “Bu mangırları kim verdi.”diye sordu. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin anlamlarını nereden öğrenebiliriz?

4 SÖZLÜKTEN

5 Bazı sözlük kapakları

6

7

8

9 Alfabemizde 29 tane harf vardır. Bu harfler: ALFABEMİZDE KAÇ TANE HARF VARDIR?

10 Alfabemizdeki 29 harf sırasını çok iyi bilmemiz gerekmektedir. SÖZLÜK KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

11 a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z.

12 A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z.

13  Önce anlamını bilmediğimiz bir kelime belirleyelim.  Bu kelime: aktar olsun. SÖZLÜK NASIL KULLANILIR?

14 Şimdi adım adım keli- meyi sözlükte bulma yollarını öğrenelim.

15 aktar  Kelimenin ilk harfi nedir?

16  “a”

17  O zaman sözlükte a harfini bulalım.

18  Bulduk mu? Bulduk.Çünkü ilk harf.

19  Kelimenin ikinci harfi ne?

20  “k”  Şimdi ikinci harfi k olan kısma kadar sayfa ilerle- yelim.Yani “ak…” ile baş- layan kelimelerin bulun- duğu kısma geçelim.

21 Akt.. Üçüncü harfi ne? Akt.. * Üçüncü harfi “t” olan keli- melere gelelim.

22 “aktar” kelimesini bulan var mı? * Dördüncü harfi “a” olan kelimelere gelelim. akta. “aktar” kelimesini bulan var mı? * Dördüncü harfi “a” olan kelimelere gelelim. akta.

23 * “aktar” kelimesini bulan var mı? * Beşinci harfi “r” olan kelimelere gelelim. aktar: * “aktar” kelimesini bulan var mı? * Beşinci harfi “r” olan kelimelere gelelim. aktar:

24 aktar: Baharat ve kuru- tulmuş şifalı bitki satılan dükkan.

25 abaküs “ abaküs ” kelimesini sözlükten bu-lalım 1. Önce “a…..” 2. Sonra “ab….” 3. Daha sonra “aba…” 4. Daha da sonra “abak..” 5. Sonra sonra “abakü.” 6. “abaküs” Abaküs:……………………

26 “İcat” kelimesinin anlamını bulalım 1. “ İ ” HARF İ N İ BULALIM. 2. a,b,c,ç,d,e,f,g, ğ,h,ı, i 3. İ kinci harfi “c” olsun. “ İ C..” 4. Üçüncü harfte “a” “ica.” 5. Son harfimiz de “t” “icat“

27 İcat:Yeni bir şey yapma,bulma. Elektriği kim icat etti?

28 SÖZLÜKTEN, “KELİME BULMA” OYUNU OYNAYALIM MI?

29 Nasıl oynanır?  Önce tahtada 4’er li 5 grup çıkaralım.  Gruplar sözlüklerini hazır hale getirsinler  Bulunacak kelimeyi ilk önce bulan grup 10 puan kazanır. KIRLANGIÇPAPATYA ASLAN CEYLAN RÜZGAR 1. 0 0 010 0 2. 010 0 0 0 3. 10 0 0 0 0

30 Türkçe’de “ğ” harfi ile başla-yan kelime olmadığı için bu harf sözlükte yoktur.

31 Hangi kelime sözlükte daha önce gelir?  arı  ayı  a rı a yı  “a” harfleri aynı olduğu için ikinci, harflere bakarız.  a r ı a y ı  “r harfi önce geldiği için arı sözlükte daha önce yazılır.

32 Hangi kelime sözlükte daha önce gelir?  Serin  Kerim  derin

33

34 HANGİ KELİME DAHA ÖNCE GELİR?  E ğ er birden fazla kelime içinden “ Hangisi önce gelir ” diye soru sorulursa  NE YAPMALIYIZ?

35 ÖNCE GELENİ BULALIM  Kelimelerimiz ak,ev olsun.  29 harfimizin sırasında ilk harfi önce gelen kelime, önce olur.

36  baş ile göz kelimelerinden hangisi önce gelir?  Kelimelerin ilk harflerine bakalım baş--- göz  Hangi harf,alfabe sırasında önce gelir?  B harfi  O zaman baş kelimesi sözlükte önce yazılmıştır.

37  Aşa ğ ıdaki kelimelerden hangisi sözlükte ilk önce yazılır?  yaz—kaz—vız  İ lk harflerine bakalım: y az— k az— v ız  Alfabemizdeki sıraya göre :  önce k — v — y  O zaman “kaz” kelimesi önce gelir.

38 Aşağıdaki kelimeleri sözlükteki yazım sırasına göre diziniz.  mal  dal  sal  bal

39 1. bal 2. dal 3. mal 4. sal

40 Sözlük sırasına göre hangi kelime en son yazılır?  minare  imam  cami  müezzin

41 1. cami 2. imam 3. minare 4. müezzin

42 “kaz-kayık-kaşık” kelimelerinden hangisi sözlükte ilk önce gelir? a) kaşık-kaz-kayık b) kayık-kaz-kaşık c) kaşık-kayık-kaz

43 1. Kaşık 2. Kayık 3. Kaz c) kaşık-kayık-kaz

44 Teşekkürler öğretmenim!

45 ARTIK SÖZLÜK KULLANMAK ÇOK DAHA KOLAY OLACAK! ARTIK SÖZLÜK KULLANMAK ÇOK DAHA KOLAY OLACAK!


"SÖZLÜK KULLANMAYI ÖĞRENİYORUM. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bu cümlelerde, anlamını bilmediğiniz kelime var mı?  Ali, doktorun elinde stetoskop gördü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları