Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZAMAN YÖNETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZAMAN YÖNETİMİ."— Sunum transkripti:

1 ZAMAN YÖNETİMİ

2 ZAMANA HÜKMETMEK NİÇİN GEREKLİDİR?
TANIM Zaman, arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman, olayları ölçebildiğimiz bir süreçtir. Eğer olaylar ve olgular olmasaydı, zamanı ne algılayabilirdik, ne de ölçebilirdik. Zaman hayattır.Geri döndürülemez.Ve hiçbir şey onun yerini tutamaz. Zamanımızı harcamak hayatımızı harcamaktır. Zamanımızı iyi kullanabilmek hayatımızı iyi kullanıp hep iyi sonuçlar almak demektir. Zamanımızı nasıl değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar vermek, etrafta bulunan herhangi işi verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir.Verimlilik yerine göre iyidir. Başarılı insanın bizden daha fazla zamanı yoktur, bunlar zamanı etkili kullananlardır. Bütün diğer kaynaklar gibi, zamanda kullanılabilir bir özelliktir ve ondan yararlanılabilir. Zamanın tümünü birden kullanmaya ilişkin olanlara karşı elinde yeterince olduğunu bilerek onu azar azar harcamayı bilenlerin daha ender oluşu, zaman kavramının bir çelişkisidir. Zaman yenilenmesi mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır. Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak ; alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından aktarılamaz, depolanamaz, üretilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Ancak zaman tasarruflu kullanılabilir. ZAMANA HÜKMETMEK NİÇİN GEREKLİDİR? Yönetim değişikliğinin etkilerini, önerilerini kavramak. Değişme sürecine bağlı olarak durgunluk olgusu bilinci kazandırmak. Zaman ve planlamaya ilişkin geleneksel tutumunun eksikliklerini belirlemek. İşleri kümelendirip, planlama yapmak becerisini kazandırmak.

3 VI-ZAMANI KONTROL ETMEK
1. sorumlulukları, öncelikleri ve amaçları belirleyin 2. Gereksiz ve uygun olmayan faaliyetleri eleyin 3. haftalık ve günlük zamanı kullanmanızı planlayın ve proğramlayın 4. Zirve Enerji Zamanımızı Optimum Kullanım Mümkün olduğunca dağıtım yapın Beklenmedik olaylar için boşluk bırakın Engellerin Çoğunu Mümkün Olduğunca Eleyin veya Azaltın

4 ZAMAN YÖNETİMİ Zaman  Nedir? Arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların algılanmasıdır. Zaman Yönetimi Nedir ? Olayları ve olguları özelliklerine göre sıraya koyabilmektir

5 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ
Zamanın etkili bir şekilde yönetimi, sınıf yönetimi açısından önemli unsurdur. Bir  sınıf ortamında zamanın verimli ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için aşağıdaki evrelere göre hareket edilmelidir: 1.    Amacın  Belirlenmesi: Zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi için öncelikle amaçların belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede öğretmen bir dersi işlerken kendisinin, dersin ve konunun amaçlarını ve hedeflerini belirlemeli ve ortaya koymalıdır. Bu amaçlar hayata, derse, üniteye ve konuya yönelik;yani uzun ve vadeli olarak da belirlenebilir. 2.    Zamanın Düzenlenmesi                A=çok    önemli                B=önemli                C= önemsiz

6 3.    Zamanın  Programlanması: Programa önce A önem derecesine sahip olan maddeler ve ne kadar  zaman alacağı yazılır. Daha sonra  B önem derecesine sahip maddeler yerleştirilir. Eğer programda zaman kalırsa C önem derecesine sahip olan maddeler de programa konur. Bütün A’ların programa sığmaması durumunda amaçlara göre A’lar arasında seçim yapılır. (Erdoğan,2000)

7 SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?
Ne zaman susacaklar yahu..Of ! Of! Ne zaman susacaklar yahu..Of ! Of!

8 Okul ve sınıfta geçen zamanın örgütlenmesi ve amaca uygun bir biçimde kullanılması önemlidir.
Etkili bir öğretmen, sınıfta geçen zamanı etkili bir biçimde kullandığı gibi öğrencilerin de etkili olarak kullanmalarını sağlar. Araştırmalara göre öğretmenler, sınıfta geçen zamanın önemli kısmını genelde düzenin sağlanmasına harcanmaktadır.

9 Sınıfta geçen zamanın kullanım biçimi, öğrenmenin etkililiğini doğrudan etkiler. Bu nedenle zamanın çoğunun öğrenme ve öğretme etkinliklerine ayrılması gerekir. Bu durum, dersten önce, dersle ilgili birtakım hazırlıkların yapılmasını gerektirir. Öğrencilerin dersle ilgili hazırlıklarını öğretmen sınıfa gelmeden önce yapması, kullanılacak araç-gereçlerin önceden hazırlanması, tahtaya yazılacak bazı yazıların dersten önce yazılması, zaman tasarrufu sağlayabilir. Eğer öğretmen sınıfa girdikten sonra öğrenciler, hala dersle ilgili araç-gereçlerini hazırlama çabası içinde oluyorsa,ders başladıktan sonra da belirli bir süre,derse hazırlık çalışmaları ile geçecek demektir

10 Etkili sınıflarda, sınıf içinde derse hazırlık çalışmalarına,istenmeyen davranışların önlenmesine ve sınıf düzeninin sağlanmasına daha az zaman ayrıldığı;zamanın çoğunun öğrenme-öğretme etkinliklerine ayrıldığı görülmektedir. Öğretmen sınıfa girdikten ve derse başladıktan sonra, sınıfa öğrenci girmesi,okul yönetimi tarafından sınıflara duyuru gönderilmesi ve bu duyuruların okunması,okul yönetimi tarafından sınıftan öğrenci çağrılması,ders saatlerinde anons yapılması,okul ve sınıf dışı çevreden kaynaklanan gürültüler,sınıf içi zaman kullanımını olumsuz biçimde etkileyen faktörler arasın da yer almaktadır.

11 Eğer sınıf  içinde, ders sırasında bir boşluk oluşursa, yapacak başka işleri olmadığından öğrenciler,bu boşluğu değişik biçimlerde,konuşarak,resim çizerek,tercih ettikleri bazı şeylerle meşgul olarak doldurmak isteyebilirler. Bunlar,öğretmenin istemediği durumlardır. Daha çok derse başlangıç, ders içinde başka bir konuya geçiş veya ders bitimi sırasında bu tür boşluklar oluşabilir. Bu nedenle öğretmen, sınıf içinde zamanı yönetirken bu boşlukları dikkate almalı,öğrencileri meşgul edecek yollar bulmalıdır. Dersin akışını bozan istenmedik olaylar meydana geldiğinde de öğretmen, dersi bir tarafa bırakıp uzunca bir zaman bu durunla meşgul olursa , öğrencilerin dikkati dağılabilir. Bu bakımdan öğretmen, böyle durumlara gereğinden fazla zaman ayırıp uzun öğütler verme yoluna gitmemelidir. (Şişman,2002)

12 ZAMAN KAYBINA YOL AÇAN NEDENLERİN ANALİZİ
  Zamanın iyi ve etkili kullanılması bir süreç işidir. Zamanı daha iyi kullanabilmek için öncelikle zamanın geçmişte nasıl ve hangi durumlarda boşa harcandığının bilinmesi gerekir.   Bu amaçla sınıfta geçmişte yaşanan ve zaman kaybına yol açan olayları aşağıdaki tablo şeklinde    kaydetmek gerekir.

13 Zaman Kaybı Analiz Tablosu
        Zaman kaybına yol açan olay :         Saati                                 :         Nerede                              :         Ne yaparken                       :         Neden                               :         Kaybedilen zamanın miktarı    : Bu çalışmanın  birkaç kez yapılması durumunda öğretmen zamanını nasıl kullandığı konusunda bir fikir edinebilir  ve daha etkin kullanabilmek için neler yapılması gerektiğini kestirebilir. (Erdoğan,2000)

14 ZAMANIN ETKİLİ KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER
·        Zamanı boşa harcayan konuşma ve eylemlere karşı hazırlıklı olunmalı,bu amaçla zamanı çalmaya yönelik tavırlara baştan imkan tanınmalıdır. ·        Dersin daha önceden planlanan süresinin her an değişebileceğine hazırlıklı olmak gerekir. Sunulacak bir konu için önceden ayrılan zaman iki katına çıkabilir veya yarısına indirilebilir. ·        Ders veya sunun çoğu kez zamandan önce bitmesi bir zaman yönetimi sorunu olarak düşünülebilir. Böyle durumlarda konunun sonuna soru-cevap etkinlikleri yapılarak zaman iyi kullanılabilir, ayrıca yedek etkinlikler planlanmalıdır. ·        Bunun dışında, dersin akışı içerisinde herhangi bir şekilde ortaya boş bir zaman diliminin çıkması durumunda o zamanı dolduracak etkinliklerde tasarlanmalıdır.

15 ·        Sınıfa giriş ve çıkışların belirli ilkeler dahilinde gerçekleşmesi gerekir.
·        Yoklama, devamsızlık ve geç kalma gibi durumlarla ilgili olarak belirli ilkeler geliştirilmelidir. ·        Öğrencilerin,ders için ayrılan zamanı boşa harcayacak şekilde sınıfta dolaşmalarına ve kendi aralarında konuşmalarına izin verilmemelidir. ·        Dersin kesintiye uğraması da zaman kaybına yol açan önemli bir sorundur. Bu yüzden dersin kesintiye uğramasına yol açacak davranışlar önlenmelidir. ·        Dersin geç başlaması ve erken bitmesi de önemli bir zaman kaybıdır bu nedenle derse zamanında başlanmalı ve dersi zamanında bitirmelidir. ·        Sınıfa belirli materyaller getirilirken ve bu materyaller kullanılırken belirli bir plan dahilinde hareket edilmelidir. ·        Ders anında söz alma ,öğretmenden veya bir başkasından yardım isteme gibi davranışlar konusunda belirli ilkeler ve prosedürler geliştirilmelidir. ·        Ders anında verilecek bir ödevin veya alıştırmanın ne kadar zamanda bitmesi gerektiği belirlenmelidir.

16 ·        Etkili zaman kullanma alışkanlığının gelişmesi için,ders sonunda,zamanın kullanılmasına yönelik olarak bir değerlendirmenin yapılması faydalı olabilir. Bu amaçla bir dersi baz alarak aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır : 1.    Ders süresince ne yapılacaktı ? 2.    Ne kadarı yapıldı ? 3.    Ne kadarı yapılabilirdi ? 4.    Aradaki farkın nedenleri nelerdir ? · Etkili zaman kullanma alışkanlığının geliştirilmesi için bu soruların cevaplanması ile elde edilen cevaplar göz önünde bulundurulmalıdır

17 Batı toplumları zamanı  “Akıp giden bir  nehir “ olarak görürler ve zaman planlamasına çok büyük önem verirler. Doğu toplumları ise zamanı  “Kaynağı tükenmeyen ve sürekli akan bir nehir ” olarak görmektedirler. Hayatın en önemli başlangıç basamağı olan okullarda da sınıfta zaman yönetimine büyük önem verilmeli ve bunun planlanması sınıf yönetiminde öncü kavram olarak ele alınmalıdır.

18 SİZ NE KADAR ZAMANI OLUMLU KULLANSANIZDA, DERSE HAZIRLANSANIZDA ……
ÖĞRENCİNİN YÜREĞİNE … MERHABA DEMEDİKCE BEYNİNE MERHABA DİYEMEZSİNİZ.

19 ONA GÖRE ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEKTİR.
BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI GÖRÜNMEYEN KISMINDAN ÇOK DAHA KÜÇÜKTÜR. İŞTE ÖĞRENCİDE BUZ DAĞI GİBİDİR. ÖNEMLİ OLAN ÖĞRENCİNİN GÖRÜNEN KISMI İLE İLGİLENMEK DEĞİL GÖRÜNMEYEN KISMINI GÖREBİLMEKTİR. ONA GÖRE ÇÖZÜM ÜRETEBİLMEKTİR.

20 O ZAMAN BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR….

21 ARTIK ZAMANI KULLANMA PROBLEMİNİZİN KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ.
TEŞEKKÜRLER ARTIK ZAMANI KULLANMA PROBLEMİNİZİN KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. SAYGILAR………………


"ZAMAN YÖNETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları