Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Amaçlar Obezite ve obezitede rol oynayan genetik faktörler hakkında bilgilendirme Genetik faktörlerin direkt ve dolaylı olarak obeziteye nasıl etkilediği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Amaçlar Obezite ve obezitede rol oynayan genetik faktörler hakkında bilgilendirme Genetik faktörlerin direkt ve dolaylı olarak obeziteye nasıl etkilediği."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Amaçlar Obezite ve obezitede rol oynayan genetik faktörler hakkında bilgilendirme Genetik faktörlerin direkt ve dolaylı olarak obeziteye nasıl etkilediği İnsanda tek gen ve multifaktöryel kalıtımlı obezite formlarında rol oynayan genler ve yolaklar (özellikle Melanocortin pathway) hakkında bilgilendirme ve bilgileri güncelleme Obezite ve obezitede rol oynayan genetik faktörler hakkında bilgilendirme Genetik faktörlerin direkt ve dolaylı olarak obeziteye nasıl etkilediği İnsanda tek gen ve multifaktöryel kalıtımlı obezite formlarında rol oynayan genler ve yolaklar (özellikle Melanocortin pathway) hakkında bilgilendirme ve bilgileri güncelleme

3 3 Ana hatlar Obezite arka planı –Tanım –Tanı kriterleri –Katkıda bulunan faktörler –Obezite trendleri ve prevalansı Obezite Genetiği –Hayvan modelleri –İnsanda Obezite Monogenic versiyonları Poligenik, multifaktöryel versiyonları Obezite’de rol alan Metabolik yolaklar (Melanokortin sinyalleme kaskadı). Bu yolaktaki bazı genler Obezite gen haritası veritabanı (obesity gene map database) Özet ve Sonuç Obezite arka planı –Tanım –Tanı kriterleri –Katkıda bulunan faktörler –Obezite trendleri ve prevalansı Obezite Genetiği –Hayvan modelleri –İnsanda Obezite Monogenic versiyonları Poligenik, multifaktöryel versiyonları Obezite’de rol alan Metabolik yolaklar (Melanokortin sinyalleme kaskadı). Bu yolaktaki bazı genler Obezite gen haritası veritabanı (obesity gene map database) Özet ve Sonuç

4 4 Obezite Giriş Hızla artan obezite oranları modern yaşam, çok miktardaki damağa hoş gelen ve yüksek kalorili besinleri kolayca elde etme ve sınırlı fiziksel aktivite ihtiyacı sonucu olduğu gözükmektedir. Bununla beraber, bu çevre her bireyi aynı şekilde etkilemez. Bazı kimseler enerji alımı ile harcaması arasında makul bir dengeyi koruyabilirlerken; diğer bir kısmı kendini fazla kiloluluk ve obezite olarak ortaya çıkaran enerji alımı lehine kronik bir dengesizlik yaşamaktadırlar. Hızla artan obezite oranları modern yaşam, çok miktardaki damağa hoş gelen ve yüksek kalorili besinleri kolayca elde etme ve sınırlı fiziksel aktivite ihtiyacı sonucu olduğu gözükmektedir. Bununla beraber, bu çevre her bireyi aynı şekilde etkilemez. Bazı kimseler enerji alımı ile harcaması arasında makul bir dengeyi koruyabilirlerken; diğer bir kısmı kendini fazla kiloluluk ve obezite olarak ortaya çıkaran enerji alımı lehine kronik bir dengesizlik yaşamaktadırlar.

5 5 Obezite Halk Sağlığı Perspektifi Obezite –Bir kamu sağlığı problemi olan obezite fazla vücut yağ birikimiyle sonuçlanan fizyolojik bir bozukluktur ve birçok nisbeten yaygın olan diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanserlerle ilişkili dünya çapında bir sağlık tehlikesidir Obezite –Bir kamu sağlığı problemi olan obezite fazla vücut yağ birikimiyle sonuçlanan fizyolojik bir bozukluktur ve birçok nisbeten yaygın olan diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanserlerle ilişkili dünya çapında bir sağlık tehlikesidir

6 6 Obesity: Halk Sağlığı Perspektifi 2 Mortalite –Artan erken ölüm riski Morbidite –Diyabet, Kalp hastalığı, Hipertansiyon, bazı kanserler, Solunum problemleri, İşkemik Stroke, Artrit, ve Üremeyle ilgili Komplikasyonlar Prevalence –ABD’de 59 milyon (30%) Amerikalı obez (BMI>= 30) Türkiyede: erişkin erkeklerde 21%, kadınlarda 43% –Oranlar hızla artmaktadır (epidemik oranlarda) Mortalite –Artan erken ölüm riski Morbidite –Diyabet, Kalp hastalığı, Hipertansiyon, bazı kanserler, Solunum problemleri, İşkemik Stroke, Artrit, ve Üremeyle ilgili Komplikasyonlar Prevalence –ABD’de 59 milyon (30%) Amerikalı obez (BMI>= 30) Türkiyede: erişkin erkeklerde 21%, kadınlarda 43% –Oranlar hızla artmaktadır (epidemik oranlarda)

7 7 Obezite Tanım Kilo fazlalığı (overweight) ve obezite genel olarak sağlıklı kabul edilenden daha fazla olan ağırlık değerleri aralığı ve belli hastalıklar ve bazı sağlık problemleri olasılığını artırdığı gösterilmiş kilo aralığını tanımlamaktadır.

8 8 Obezite Tanı kriterleri BMI kullanılır BMI kullanılarak toplam vücut yağı tahmin edilir Body Mass Index - BMI =BKE=VKE –Beden kitle endeksi kilonun (kg) boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır. –BMI = weight / (height) 2 –BMI birçok kimse için o kişilerdeki vücut yağı ile korelasyon halindedir. –Abdoninal obezite ölçütleri (sağda) BMI kullanılır BMI kullanılarak toplam vücut yağı tahmin edilir Body Mass Index - BMI =BKE=VKE –Beden kitle endeksi kilonun (kg) boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır. –BMI = weight / (height) 2 –BMI birçok kimse için o kişilerdeki vücut yağı ile korelasyon halindedir. –Abdoninal obezite ölçütleri (sağda) http://www.copacabanarunners.net/ibmi.html Risk faktorüBelirleyici düzeyi level* Abdominal obezite Men Women Bel çevre uzunluğu (cm) >102 cm (>94cm at risk) >88 cm (> 80 cm at risk)

9 9 Obezite Tanı kriterleri II Bu kriterlere göre; BMI 25 ila 29.9 arasında olanlar “fazla kilolu” (overweight), BMI 30 ve üzeri olanlar da “obez” olarak değerlendirilir. Bu kriterlere göre; BMI 25 ila 29.9 arasında olanlar “fazla kilolu” (overweight), BMI 30 ve üzeri olanlar da “obez” olarak değerlendirilir.

10 10 Metabolik Sendrom NCEP ATP III kriterlerini kullanarak metabolik sendromun Klinik Tanısı Risk factorDefining level* FPG≥6.1 mmol/L BP≥130/85 mm Hg TGs≥1.7 mmol/L HDL-C Men Women <1.0 mmol/L <1.3 mmol/L Abdominal obesity Men Women Waist circumference >102 cm (>94cm at risk) >88 cm (> 80 cm at risk) *A diagnosis of metabolic syndrome is made when 3 or more of the risk determinants are present. BP = blood pressure FPG = fasting plasma glucose HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol NCEP ATP III = National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III TG = triglyceride

11 11 Obezite Katkıda Bulunan Faktörler Genel bakış –Obezite epidemik gün aşırı ortaya çıkan bir durum değildir ve birçok faktörün bunda katkısı sözkonusudur. Bunlar arasında davranış, çevre ve genetik faktörlerin etkisi sayılabilir. Fazla kiloluluk ve obezite enerji dengesizliğinden sonuçlanır ki bu da çok fazla kalorili besin yemek ve yeterli fiziksel aktivite yapamamanın bir sonucudur. –Vücut kilosu genler, metabolizma, davranış, çevre ve sosyoekeonomik durum gibi birçok etkenin bir sonucudur. Davranış ve çevre kişilerin fazla kilolu ve obez olmalarında en büyük role sahiptir. Genel bakış –Obezite epidemik gün aşırı ortaya çıkan bir durum değildir ve birçok faktörün bunda katkısı sözkonusudur. Bunlar arasında davranış, çevre ve genetik faktörlerin etkisi sayılabilir. Fazla kiloluluk ve obezite enerji dengesizliğinden sonuçlanır ki bu da çok fazla kalorili besin yemek ve yeterli fiziksel aktivite yapamamanın bir sonucudur. –Vücut kilosu genler, metabolizma, davranış, çevre ve sosyoekeonomik durum gibi birçok etkenin bir sonucudur. Davranış ve çevre kişilerin fazla kilolu ve obez olmalarında en büyük role sahiptir.

12 12 Obezite Katkıda Bulunan Faktörler Genel bakış - devamı –Bu yüzden fazla kiloluluğu ve obeziteyi önleme müdahaleleri ve tedavide bu iki alan daha büyük önem taşımaktadır. –Çünkü obezite güçlü genetik belirleyici faktörlerin etkisine rağmen, populasyonun genetik kompozisyonu hızla değişmiyeceğinden dolayı obezitedeki büyük artış genetik olmayan faktörlerdeki önemli değişiklikleri yansıttığı düşünülmektedir. Genel bakış - devamı –Bu yüzden fazla kiloluluğu ve obeziteyi önleme müdahaleleri ve tedavide bu iki alan daha büyük önem taşımaktadır. –Çünkü obezite güçlü genetik belirleyici faktörlerin etkisine rağmen, populasyonun genetik kompozisyonu hızla değişmiyeceğinden dolayı obezitedeki büyük artış genetik olmayan faktörlerdeki önemli değişiklikleri yansıttığı düşünülmektedir.

13 13 Obezite Katkıda Bulunan Faktörler Enerji dengesizliği –Alınan kalori miktarı ile kullanılan kalori miktarının eşit olmadığı durumlarda ortaya çıkar –Kilo alma: Alınan kalori > Kullanılan kalori –Kilo verme: Alınan kalori < Kullanılan kalori –Değişiklik Yok: Alınan kalori = Kullanılan kalori Enerji dengesizliği –Alınan kalori miktarı ile kullanılan kalori miktarının eşit olmadığı durumlarda ortaya çıkar –Kilo alma: Alınan kalori > Kullanılan kalori –Kilo verme: Alınan kalori < Kullanılan kalori –Değişiklik Yok: Alınan kalori = Kullanılan kalori

14 14 Obezite Risk faktörleri Diet: yüksek kalorili ve düşük besleyici değerli gıdalar Fiziksel İnaktivite Yaş Sosyoekonomik durum Belli medikal durumlar ve ilaçlar Irk Sigarayı bırakma Aile öyküsü Genetik yatkınlık Diet: yüksek kalorili ve düşük besleyici değerli gıdalar Fiziksel İnaktivite Yaş Sosyoekonomik durum Belli medikal durumlar ve ilaçlar Irk Sigarayı bırakma Aile öyküsü Genetik yatkınlık

15 15 Obezite Katkıda Bulunan Faktörler Bir yorum – “Obezitede güçlü genetik belirleyicilerin bulunmasına rağmen, bir populasyonun genetik kompozisyonu hızla değişmez. Bu nedenle, [obezite]...deki büyük artış genetik-olmayan faktörlerdeki ana değişimi yansıtmalıdır." * * Hill, James O., and Trowbridge, Frederick L. Childhood obesity: future directions and research priorities. Pediatrics. 1998; Supplement: 571. Bir yorum – “Obezitede güçlü genetik belirleyicilerin bulunmasına rağmen, bir populasyonun genetik kompozisyonu hızla değişmez. Bu nedenle, [obezite]...deki büyük artış genetik-olmayan faktörlerdeki ana değişimi yansıtmalıdır." * * Hill, James O., and Trowbridge, Frederick L. Childhood obesity: future directions and research priorities. Pediatrics. 1998; Supplement: 571.

16 16 Obezite Trendleri ABD From the CDC Website: NHANES Study Data

17 17 Obezite Trendleri ABD From the CDC Website: NHANES http://www.cdc.gov/nchs/products/pubs/pubd/hestats/http://www.cdc.gov/nchs/products/pubs/pubd/hestats/ obese03_04/overwght_adult_03.htm#Table%201

18 18 Obezite Trendleri Birleşik Krallık http://www.mrc-hnr.cam.ac.uk/research/obesity/obesity.html

19 19 Obezite Trendleri Türkiye Erişkinler için (30 yaş ve üzerindeki) : –erkeklerin % 21’i ve (nüfusun 1/5i) –kadınların % 43’ü (nüfusun 1/3ü) obez. –Totalde; obez prevalansı 25%, –ve fazla kilolu prevalansı 55-60% Erişkinler için (30 yaş ve üzerindeki) : –erkeklerin % 21’i ve (nüfusun 1/5i) –kadınların % 43’ü (nüfusun 1/3ü) obez. –Totalde; obez prevalansı 25%, –ve fazla kilolu prevalansı 55-60% from http://www.ntv.com.tr/news/390732.asp andhttp://www.ntv.com.tr/news/390732.asp http://www.yemekyapye.com/obezite.asp

20 20 Obezite Genetiği Hayvan modelleri

21 21 Obezite Genetiği Hayvan modelleri From: Diabetes Mellitus A Fundamental and Clinical Text (3 rd Ed.) D. LeRoith, S.I. Taylor and J.M. Olefsky, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, Philadelphia Strain InheritanceEncoded Protein Defect Obese (ob) MouseRecessiveLeptin Stop codon/promoter defect in leptin Diabetes (db)MouseRecessiveLeptin receptor Defect lepR Agouti yellow (a y ) Mouse DominantAgouti Ectopic expression of melanocortin receptor antagonist Tubby (tub) Mouse RecessivePhosphodiesterase Apoptosis in the brain? Fat Mouse Recessive Carboxypeptidase E Carboxypeptidase E activity abolished Zucker/fatty (fa) RatRecessiveLeptin receptor Defect lepR Koletsky (kol) RatRecessiveLeptin receptor Defect lepR Corpulent (cp)Rat RecessiveLeptin receptor Defect lepR

22 22 “Hayvan modellerinde rapor edilen QTLs sayısı 408’e ulaşmış bulunmaktadır. (Ekim 2005 itibariyle) “Hayvan modellerinde rapor edilen QTLs sayısı 408’e ulaşmış bulunmaktadır. (Ekim 2005 itibariyle) From Rankinen T, Snyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC, Weisnagel SJ,, Bouchard C.Rankinen TSnyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC, Weisnagel SJ,, Bouchard C. The human obesity gene map: the 2005 update. Obes Res. 2005 Mar;12(3):369-439. Review. Obezite Genetiği Hayvan modelleri

23 23 İnsanlarda Obezite Genetiği İnsanlarda genetik etkiye dair kanıtlar Familyal yığılmalar - ailelerde obezitenin familyal yığılımı İkiz Çalışmaları - Tek yumurta (MZ) ikizleri arsındaki konkordans çift yumurta (DZ) ikizlerine kıyasla daha büyük olması

24 24 İnsanlarda Obezite Genetiği Obezite yatkınlık (duyarlılık) genlerinin araştırılması “I found one! I found one!” Kenneth M. Weiss & Joseph D. Terwilliger nature genetics volume 26 October 2000

25 25 İnsanlarda Obezite Genetiği Aday genler ve tek gen hastalıkları: Kromozomal Lokalizasyonları Image adapted from: Loos, R. J. and C. Bouchard (2003). J Intern Med 254(5): 401-25.

26 26 İnsanlarda Obezite Genetiği Monogenik obezite formları Ekim 2005 itibariyle “11 farklı gendeki tek gen mutasyonlarından dolayı 176 insan obezite olgusu”, “Obeziteyle ilişkili Mendelyen sendromlarla bağlantısı olan 50 lokus genomik bir bölgeye haritalanmış, ve bu sendromlar için kauzal genler veya güçlü adaylar belirlenmiştir” Ekim 2005 itibariyle “11 farklı gendeki tek gen mutasyonlarından dolayı 176 insan obezite olgusu”, “Obeziteyle ilişkili Mendelyen sendromlarla bağlantısı olan 50 lokus genomik bir bölgeye haritalanmış, ve bu sendromlar için kauzal genler veya güçlü adaylar belirlenmiştir”

27 27 İnsanlarda Obezite Genetiği İlgili genler ve QTL’ler Ekim 2005 itibariyle “244 genes that, mutated or expressed as transgenes in mouse result in phenotypes that affect body weight and adiposity”, 61 genom-çapındaki taramalardan ortaya çıkan insan obezite QTL (Qantitative trait loci) sayısı = 253”, “Bu QTL’leri içine alan toplam 52 genomik bölge 2 veya daha fazla çalışm aile desteklenmiştir. Ekim 2005 itibariyle “244 genes that, mutated or expressed as transgenes in mouse result in phenotypes that affect body weight and adiposity”, 61 genom-çapındaki taramalardan ortaya çıkan insan obezite QTL (Qantitative trait loci) sayısı = 253”, “Bu QTL’leri içine alan toplam 52 genomik bölge 2 veya daha fazla çalışm aile desteklenmiştir.

28 28 İnsanlarda Obezite Genetiği İlişkilendirme çalışmaları Ekim 2005 itibariyle, “Spesifik genlerdeki DNA dizi varyasyonu ile obezite fenotipleri arasındaki ilişkilendirme çalışmalarında 127 aday gen ile 426 pozitif bulgu elde edilmiştir, Bu genlerden 22’si en az 5 pozitif çalışma ile desteklenmiştir. Ekim 2005 itibariyle, “Spesifik genlerdeki DNA dizi varyasyonu ile obezite fenotipleri arasındaki ilişkilendirme çalışmalarında 127 aday gen ile 426 pozitif bulgu elde edilmiştir, Bu genlerden 22’si en az 5 pozitif çalışma ile desteklenmiştir.

29 29 İnsanlarda Obezite Genetiği : İNSAN MONOGENİK OBEZİTE FORMLARININ BAŞLICA FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ From: Diabetes Mellitus A Fundamental and Clinical Text (3rd Ed.) D. LeRoith, S.I. Taylor and J.M. Olefsky, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, Philadelphia GeneObesity Birth weight Endocrine abnormalitiesHyperphagiaInheritanceChromosome LEP SevereNormal Low leptin Hypogonadism High thyroid-stimulating hormone High insulin +Recessive 7q31.1 LEPR Severe? High leptin Pituitary dysfunction Hypogonadotrophic hypogonadism Sympathetic dysfunction High Insulin +Recessive 1p31 POMC Severe Normal Red hair pigmentation ACTH deficiency hypocortisolism Low  - MSH +Recessive 2p23.3 PC1 Severe ? Hypogonadotrophic hypogonadism Hypocortisolism High proinsulin, low insulin Postprandial hypoglycemia High POMC ?Recessive 5q1.5-2.1 MC4-R SevereNormal Not observed +Dominant 18q22 NROB2 MildHigh Mild hyperinsulinemia -Dominant 1p36.1 LEP, leptin; LEPR, leptin receptor; POMC, pro-opiomelanocortin; PC1, prohormone convertase1; MC4-R, melanocortin-4 receptor; ACTH, adrenocorticotropic hormone;  - MSH,  -melanocyte-stimulating hormone.

30 30 İnsanlarda Obezite Genetiği Fareden İnsana : LEPTİN Terapisi Left: Ob mouse 6 weeks post leptin therapy Right: Ob mouse 6 weeks post saline injections A child with a mutation in the leptin gene before and after leptin therapy Murphy, J. E. et al. (1997). Proc Natl Acad Sci U S A 94(25): 13921-6.Farooqi, I. S. and S. O'Rahilly (2004). Recent Prog Horm Res 59: 409-24.

31 31 İnsanlarda Obezite Genetiği Mekanizmalar ve Yolaklar Yaygın obezite formları genler ve çevre arasındaki kompleks etkileşimden olabileceği düşünülürken, nadir monogenik formlarının olguların çoğundan sorumlu olmadığı gözükmektedir. Genler aynı zamanda obeziteye birçok mekanizma ile etkileyebilmektedir. Bu mekanizmalar arasında - vücut yağ kalıbı, - iştah düzenleme ve - diğer metabolik yollar (Melanocortin signalling pathway) sayılabilir. Bunlardan biri olan Melanocortin sinyalleme yolağı ve yolaktaki bazı genler gelecek slaytlarda kısaca özetlenecektir:

32 32 İnsanlarda Obezite Genetiği Melanocortin Pathway POMC proteini leptin sinyalinin periferden merkezi homeostatik cevap halinde iletimine katılır. Ki bu hipotalamus’taki AgRP proteini tarafından antagonize edilir. - Linkaj çalışmaları - Mouse models -Spontan mutations - Farmakolojik çalışmalar leptin-AgRP/melanokortin yolağının enerji homestazını düzenlemede primer rol oynadığını ortaya koymuştur. Melanocortin yolağındaki bazı genler şunlardır:

33 33 İnsanlarda Obezite Genetiği Leptin gene (LEP) Kromozomal lokalizasyonu: 7q31.3 Bazı oreksijenik nöropeptidleri Down-regüle eder - Nöropeptid Y (NPY) - Melanin Consentrating hormone (MCH) - orexin’ler - ve Agouti-related peptide (AgRP) Bazı anoreksijenik nöropeptidleri Up-regüle eder - the alpha MSH (αMSH) which acts on MC4R, CART and CTRH. - besin alımını azaltıcı - enerji harcamasını artırıcı yönde etki gösterir. Kromozomal lokalizasyonu: 7q31.3 Bazı oreksijenik nöropeptidleri Down-regüle eder - Nöropeptid Y (NPY) - Melanin Consentrating hormone (MCH) - orexin’ler - ve Agouti-related peptide (AgRP) Bazı anoreksijenik nöropeptidleri Up-regüle eder - the alpha MSH (αMSH) which acts on MC4R, CART and CTRH. - besin alımını azaltıcı - enerji harcamasını artırıcı yönde etki gösterir.

34 34 İnsanlarda Obezite Genetiği Leptin receptor gene (LEPR) Kromozom 1p31 üzerinde lokalizedir. Leptin’in ağırlık-düzenleyici etkisi hipotalamusta leptin reseptörüne (LEPR) ve özellikle onun uzun izoformuna bağlanması ve onu aktive etmesi aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda birkaç izoformu vardır (uzun izoform önemli) Başlıca hipotalamus’ta ifade edilmektedir LEPR genindeki varyasyonların enerji harcaması, fiziksel activite düzeyi ve abdominal obezite boyutunu etkilediği bulunmuştur. Kromozom 1p31 üzerinde lokalizedir. Leptin’in ağırlık-düzenleyici etkisi hipotalamusta leptin reseptörüne (LEPR) ve özellikle onun uzun izoformuna bağlanması ve onu aktive etmesi aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda birkaç izoformu vardır (uzun izoform önemli) Başlıca hipotalamus’ta ifade edilmektedir LEPR genindeki varyasyonların enerji harcaması, fiziksel activite düzeyi ve abdominal obezite boyutunu etkilediği bulunmuştur.

35 35 İnsanlarda Obezite Genetiği Peroxisome proliferator-activated gene (PPARG) ■ Kromozom 3p25 ‘de lokalize olmuştur ■ PPARlar are ligandların-aktifleştirdiği reseptörlerdir ki yağların depolanması ve metabolizmasında iş gören genlerin ekspresyonunu düzenlerler. ■ 3 alt-tipi mevcut (PPARa, PPARg, PPARd); ■ PPARG insülin direncini düzenlemede rol almasıyla tanınmıştır

36 36 İnsanlarda Obezite Genetiği Melanocortin receptor 4 (MC4R) gene 18q22 kromozomu üzerinde lokalize olmuştur Predominant nöronal melanokortin reseptörü hipothalamus’ta arkuat nükleusta yer alır 7-transmembran bölgesi olan bir G-proteinle eşleşen reseptördür Onun, pro-opiomelanocortin (POMC) transcriptinin proconvertase1-bağımlı kesimiyle oluşan  MSH tarafından aktifleştirilmesi hipofajiyi indükler

37 37 İnsanlarda Obezite Genetiği Melanocortin receptor 4 (MC4R) gene hipotalamik arcuat nükleusunda ifade edilen ve POMC nöronlarından farklı olan bir nöropeptid olan AgRP tarafından antagonize edilir ki o da hiperfajiyi ve besin alımını uyarır. Insanalarda, MC4R geni mutasyonları monogenik versiyonların yanısıra erişkinlerde morbid obeziteye de yol açtığı bulunmuştur

38 38 AgRP Kromozom 16q22’de lokalizedir Başlıca hipotalamus ve adrenal bezinde ifade edilmektedir.. İlgili proteinin güçlü bir iştah artırıcı ve besin alımını artırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Farelerde i.c.v uygulandığında hiperfaji ve obeziteye yol açmaktadır Transgenik farelerin de hiperfajik ve obez oldukları saptanmıştır. Etkisini  -MSH ‘i onun reseptörlerinde (MC3R & MC4R) antagonize ederek ortaya koyar Leptin tarafından downregülasyonu ve Ghrelin tarafından da upregülasyonu yapılır. Genin kodlayan ve kodlamayan bölümlerindeki SNPler beyaz ve siyah populasyonlarda azalan yağlılık ile ilişkilendirilmişlerdir. İnsanlarda Obezite Genetiği Agouti-related protein gene (AgRP)

39 39 Human Obesity Gene Map Information Website http://www.obesitygene.pbrc.edu Daha fazla bilgi için…

40 40 Human Obesity Gene Map Database http://obesitygene.pbrc.edu/

41 41 Human Obesity Gene Map Database Single-Gene Mutations Single-Gene Mutations http://obesitygene.pbrc.edu/

42 42 Human Obesity Gene Map Database Mendelian Disorders http://obesitygene.pbrc.edu/

43 43 Human Obesity Gene Map Database Mendelian Disorders http://obesitygene.pbrc.edu/

44 44 Human Obesity Gene Map Database Associations http://obesitygene.pbrc.edu/

45 45 Human Obesity Gene Map Database Linkages http://obesitygene.pbrc.edu/

46 46 Özet ve Sonuç I Obezite kompleks bir durumdur ve özellikle bazı batılı ülkelerdeki artan prevalansı ile önemli bir halk sağlığı tehlikesi durumundadır. Obezite gelişiminde çevresel faktörler önemli rol oynamalrına rağmen, hem insandaki ve hem de hayvan çalışmalarından elde edilen güçlü bulgular genlerin de obezite gelişiminde katkıda bulunduğunu göstermiştir.

47 47 Özet ve Sonuç II Bazı nadir obezite formlarına bazı tek gen mutasyonları yol açmaktadır. leptin, leptin reseptörü, ve melanokortin4- reseptör genleri. Bu nadir monogenik obezite formları tüm olguların çok az bir kısmını (%1’den az) oluşturmaktadır. Öte yandan, daha yaygın formları gen-gen ve gen-çevre etkileşimlerini kapsamaktadır. Monogenik formlarının aksine, spesifik yatkınlık yapan genlerin belirlenmesi zor gözükmektedir. Halen, 600’ün üzerinde gen veya kromozom bölgesinin obezitenin etiyolojisinde rol oynadığı gösterilmişse de, bunlardan sadece 22’i birden fazla çalışma ile teyit edilebilmiştir.

48 48 Obezite Tavsiyeler Sağlıklı bir Diet Fiziksel Aktivite Sağlıklı bir Diet Fiziksel Aktivite

49 49 Teşekkürler Dr. Mustafa Solak Dr. George Argyropoulos Dr. Hale Şamlı Tüm Tıbbi Biyoloji ABD çalışanları Sempozyum organizatörleri ve emeği geçen herkese...

50 50 Kaynaklar 1. Friedman JM. Obesity in the new millennium. Nature 2000 Apr 6:404 (6778) :632-4. 2. http://www.copacabanarunners.net/ibmi.html 3. http://aps.nccd.cdc.gov/brfss 4.http://diabetes.ca/cpg2003/chapters.aspx?table4clinicalidentificationofthemetabolicsyndromeusi ngncepatpiiicriteria.htm 5. http://www.cdc.gov/http://www.cdc.gov/ 6. http://www.cdc.gov/brfss/ 7. http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/nhanes2003-2004/nhanes03_04.htm 8. Montague CT, Farooqi IS, Whitehead JP, Soos MA, Rau H, Wareham NJ, Sewter CP, Digby JE, Mohammed SN, Hurst JA, Cheetham CH, Earley AR, Barnett AH, Prins JB, O'Rahilly S. Congenital leptin deficiency is associated with severe early-onset obesity in humans.Montague CT, Farooqi IS, Whitehead JP, Soos MA, Rau H, Wareham NJ, Sewter CP, Digby JE, Mohammed SN, Hurst JA, Cheetham CH, Earley AR, Barnett AH, Prins JB, O'Rahilly S. 9. Monogenic human obesity syndromes. Farooqi IS, O'Rahilly S. Recent Prog Horm Res. 2004;59:409-24. Review.Farooqi IS, O'Rahilly S. 10. Gibson WT, Farooqi IS, Moreau M, DePaoli AM, Lawrence E, O'Rahilly S, Trussell RA. Congenital leptin deficiency due to homozygosity for the Delta133G mutation: report of another case and evaluation of response to four years of leptin therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Oct;89(10):4821-6.Gibson WT, Farooqi IS, Moreau M, DePaoli AM, Lawrence E, O'Rahilly S, Trussell RA. 11. http://obesitygene.pbrc.edu/http://obesitygene.pbrc.edu/ 12. http://obesitygene.pbrc.edu/association_table.htmhttp://obesitygene.pbrc.edu/association_table.htm 13. Snyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Rankinen T, Bouchard C. The human obesity gene map: the 2003 update. Obes Res. 2004 Mar;12(3):369-439. Review.Snyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Rankinen T, Bouchard C. 14. MacKenzie RG. Obesity-associated mutations in the human melanocortin-4 receptor gene. Peptides. 2006 Feb;27(2):395-403. Epub 2005 Nov 4.MacKenzie RG

51 51 Teşekkürler…


"1. 2 Amaçlar Obezite ve obezitede rol oynayan genetik faktörler hakkında bilgilendirme Genetik faktörlerin direkt ve dolaylı olarak obeziteye nasıl etkilediği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları