Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ
KRONİK HEPATİTLER Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ

2 TANIM Kronik hepatit terimi karaciğerdeki inflamasyonun ve nekrozun 6 ay veya 1 yıldan fazla sürdüğü durumlara verilen genel bir isimdir

3 ETYOLOJİ 1) Viral etkenler: HBV, HCV, HBV+HDV
2) İlaç ve toksinler: Alkol, INAH, Metil dopa 3) Otoimmün hepatitler 4) Genetik temelli kronik hepatitler - Wilson - Alfa-1 antitripsin eksikliği 5) Kriptojenik hepatit 6)Alkolik hepatit 7) Alkol dışı steato hepatit

4 HİSTOPATOLOJİ 1) Kronik lobüler hepatit--- İnflamasyon lobül içinde , fibrozis ve nekroz yok 2) Kronik perzistan hepatit--- Portal alanda sınırlı inflamasyon var, periportal alan ve lobülde çok az, sınırlayıcı alan sağlam, fibrozis yok, iyi seyirli 3) Kronik aktif hepatit--- İnflamasyon portal alandan lobüle ilerlemiş, hepatosit nekrozu, fibrozis var. Lobül yapısı bozulma eğiliminde. Precemeal nekroz var. Köprüleşme nekrozu var.

5 ASİNÜSLERDE ZONLAR ► Zone 1’ de Nekroz----- Viral hepatitler
Otoimmün hepatitler ►Zone 3’ de Nekroz----- İskemik ve toksik olaylar

6 KNODELL SKORLAMASI ► EVRE (Fibrozis şiddeti) (0-4) Evre 4=Siroz
► GRADE (İltihabın şiddeti=HAİ) ► HAİ : Minimal aktiviteli kronik hepatit 4-8: Hafif aktiviteli kronik hepatit 9-12: Orta aktiviteli kronik hepatit 13-18: Şiddetli kronik hepatit

7 KRONİK B HEPATİTİ

8 EPİDEMİYOLOJİSİ Ülkemizin batı bölgelerine toplumun %4’ü, doğu bölgelerinde %7’si HBV ile infektedir Ülke genelinde taşıyıcılık oranı %5 Erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür Hayatın erken dönemlerinde kronikleşme oranı yüksek - Yenidoğanda %96 - Çocukta %20-40 - Erişkinde %10

9 KLİNİĞİ Asemptomatiktirler
Eğer semptom varsa çoğunlukla halsizlik, çabuk yorulma, adale ağrıları,iştahsızlık gibi özgül olmayan şikayetler Fizik muayene bulguları spesifik değil %15-20 hepatomegali görülebilir Eğer siroz geliştiyse ona bağlı semptom ve bulgular görülebilir.

10 KRONİK VİRAL HEPATİT TANISI
Tanı için 3 temel değişiklik kullanılmaktadır 1) Karaciğer enzimlerinde yükselme 2) Viral serolojik göstergelerin pozitifliği 3) Histopatolojik değişiklikler

11 HBV SEROLOJİK GÖSTERGELERİ
1) HbsAg: HBV nin zarf proteinidir. Akut veya kronik var olan HBV infeksiyonunu gösterir. 2) Hbe Ag: HBV nin precore/core geninin ürünlerinden biridir. Fonksiyonu bilinmemekle beraber virusa karşı immün tolerans gelişmesinde rolü olduğu savunulmaktadır. Hastalığın infektivitesini gösterir Ülkemizde hastalığın erken dönemlerinde pozitiftir

12 HBV SEROLOJİK GÖSTERGELERİ
3) Anti Hbs: Virüsün zarf antijenine karşı antikorlardır Kişinin B hepatiti geçirdiğini veya HBV ye karşı aşılı olduğunu gösterir. 4) Anti-Hbc: Virüsün nükleokapsid proteinine karşı antikor Ig M formu akut B hepatiti veya kronik B hepatitinin akut alevlenme dönemlerinde pozitif bulunur Ig G formu mevcut veya geçirilmiş HBV infeksiyonlarında pozitif bulunur Kişinin HBV ile karşılaştığını gösterir

13 HBV SEROLOJİK GÖSTERGELERİ
5) Anti Hbe: Hbe Ag’nine karşı antikor Batı ülkelerinde hastalığın non-replikatif dönemde olduğunu gösterir Ülkemizde mutan virüs varlığı nedeniyle replikatif infeksiyonların %60-70’inde pozitiftir. 6) HBV DNA: Virusun vücutta replike olduğunu gösterir

14 KRONİK B HEPATİTİNDE BEKLENEN SEROLOJİ
Hbs Ag (+) Anti Hbs (-) Anti Hbc Ig G (+) Anti Hbc Ig M akut alevlenmede (+) Hbe Ag %30 (+) Gençlerde pozitif olma eğiliminde Anti Hbe %70 (+), HBV DNA (+)

15 KRONİK B HEPATİTİ DOĞAL SEYRİ
1)İmmun Tolerans Dönemi: ALT: Normal Hbs Ag (+) Hbe Ag: (+) HBV DNA (+) 2)İmmun Eliminasyon Evresi: ALT: Yüksek Hbs Ag (+) Hbe Ag ve Anti Hbe (+) veya (-) olabilir 3)Latent İnfeksiyon Evresi: Hbe Ag: (-) Anti Hbe (+) HBV DNA (+)

16 KRONİK B HEPATİTİNDE TEDAVİ
1) Interferon-α: Antiviral İmmunomodulator Antiproliferatif 2) Lamivudin: Antiviral Reverse transkriptaz enzimini bloke eder

17 TEDAVİ ŞARTLARI IFN-α: -HBV DNA (+)
-Dekompanse sirozda verilmez, kompanse sirozda verilebilir - ALT 2 X ↑ LAMİVUDİN: - Hbv DNA↑

18 KORUNMA 1) TEMAS (+)→ HBIG 0.07 ml/Kg İ.M
İlk 7 günde ( İğne batmasında ilk 48 saat) 2) AŞI: aylar Koruyucu titre= >10 mIU/ml

19 KRONİK C HEPATİTİ

20 KRONİK HEPATİT C EPİDEMİYOLOJİSİ
Dünyada sıklığı %0.5-2 Ülkemizde sıklığı %1 Kronikleşme %70-80, ortalama 15 yılda %30 oranında siroz gelişir ve yılda HCC’ye ilerler Bulaş yolu Hepatit B ile aynı İnkübasyon süresi 40 gün, bu süre sonunda HCVRNA (+) olur. Anti HCV 3-4 ay sonra pozitifleşir Genotipler: 1,2,3 Viral hepatitler arasında en fazla kolestatik hepatit yapar

21 KLİNİK ve TANI Kliniği aynı ancak extrahepatik sendromlar (Esansiyel mixedcryoglobünemi, MPGN, PAN, Sjörgen, O.tiroidit) Tanıda: - Aminotransferaz yüksekliği - Karaciğer biyopsisinde kronik hepatit -Anti HCV (+) HCV RNA (+)

22 TEDAVİ 1) IFN-α 2) Ribavirin – Nükleosid analoğu

23 KRONİK DELTA HEPATİT

24 KRONİK DELTA HEPATİT Ko-enfeksiyonda kronikleşme %2-7
Süperenfeksiyonda %70-95 Ülkemizde HBV ile enfekte olanların %20-30 unda HDV(+) Ciddi seyirli, daha hızlı siroza gidiş. Fulminan seyir fazla HBV+HDV’ de “HDV”, HBV+HCV’de “HCV” daha baskın Tedavide tek başına interferon verilir


"Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları