Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KRONİK HEPATİTLER Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KRONİK HEPATİTLER Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 KRONİK HEPATİTLER Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ

2 TANIM Kronik hepatit terimi karaciğerdeki inflamasyonun ve nekrozun 6 ay veya 1 yıldan fazla sürdüğü durumlara verilen genel bir isimdir

3 ETYOLOJİ 1) Viral etkenler: HBV, HCV, HBV+HDV 2) İlaç ve toksinler: Alkol, INAH, Metil dopa 3) Otoimmün hepatitler 4) Genetik temelli kronik hepatitler - Wilson - Alfa-1 antitripsin eksikliği 5) Kriptojenik hepatit 6)Alkolik hepatit 7) Alkol dışı steato hepatit

4 HİSTOPATOLOJİ 1) Kronik lobüler hepatit--- İnflamasyon lobül içinde, fibrozis ve nekroz yok 2) Kronik perzistan hepatit--- Portal alanda sınırlı inflamasyon var, periportal alan ve lobülde çok az, sınırlayıcı alan sağlam, fibrozis yok, iyi seyirli 3) Kronik aktif hepatit--- İnflamasyon portal alandan lobüle ilerlemiş, hepatosit nekrozu, fibrozis var. Lobül yapısı bozulma eğiliminde. Precemeal nekroz var. Köprüleşme nekrozu var.

5 ASİNÜSLERDE ZONLAR ► Zone 1’ de Nekroz----- Viral hepatitler Otoimmün hepatitler Otoimmün hepatitler ►Zone 3’ de Nekroz----- İskemik ve toksik olaylar

6 KNODELL SKORLAMASI ► EVRE (Fibrozis şiddeti) (0-4) Evre 4=Siroz ► GRADE (İltihabın şiddeti=HAİ) ► HAİ--- 1-3: Minimal aktiviteli kronik hepatit 4-8: Hafif aktiviteli kronik hepatit 4-8: Hafif aktiviteli kronik hepatit 9-12: Orta aktiviteli kronik hepatit 9-12: Orta aktiviteli kronik hepatit 13-18: Şiddetli kronik hepatit 13-18: Şiddetli kronik hepatit

7 KRONİK B HEPATİTİ

8 EPİDEMİYOLOJİSİ - Ülkemizin batı bölgelerine toplumun %4’ü, doğu bölgelerinde %7’si HBV ile infektedir - Ülke genelinde taşıyıcılık oranı %5 - Erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür - Hayatın erken dönemlerinde kronikleşme oranı yüksek - Yenidoğanda %96 - Çocukta %20-40 - Erişkinde %10

9 KLİNİĞİ - Asemptomatiktirler - Eğer semptom varsa çoğunlukla halsizlik, çabuk yorulma, adale ağrıları,iştahsızlık gibi özgül olmayan şikayetler - Fizik muayene bulguları spesifik değil - %15-20 hepatomegali görülebilir - Eğer siroz geliştiyse ona bağlı semptom ve bulgular görülebilir.

10 KRONİK VİRAL HEPATİT TANISI Tanı için 3 temel değişiklik kullanılmaktadır 1) Karaciğer enzimlerinde yükselme 2) Viral serolojik göstergelerin pozitifliği 3) Histopatolojik değişiklikler

11 HBV SEROLOJİK GÖSTERGELERİ 1) HbsAg: HBV nin zarf proteinidir. Akut veya kronik var olan HBV infeksiyonunu gösterir. 2) Hbe Ag: HBV nin precore/core geninin ürünlerinden biridir. Fonksiyonu bilinmemekle beraber virusa karşı immün tolerans gelişmesinde rolü olduğu savunulmaktadır. - Hastalığın infektivitesini gösterir - Ülkemizde hastalığın erken dönemlerinde pozitiftir

12 HBV SEROLOJİK GÖSTERGELERİ 3) Anti Hbs: - Virüsün zarf antijenine karşı antikorlardır - Kişinin B hepatiti geçirdiğini veya HBV ye karşı aşılı olduğunu gösterir. 4) Anti-Hbc: Virüsün nükleokapsid proteinine karşı antikor - Ig M formu akut B hepatiti veya kronik B hepatitinin akut alevlenme dönemlerinde pozitif bulunur - Ig G formu mevcut veya geçirilmiş HBV infeksiyonlarında pozitif bulunur - Kişinin HBV ile karşılaştığını gösterir

13 HBV SEROLOJİK GÖSTERGELERİ 5) Anti Hbe: Hbe Ag’nine karşı antikor - Batı ülkelerinde hastalığın non-replikatif dönemde olduğunu gösterir - Ülkemizde mutan virüs varlığı nedeniyle replikatif infeksiyonların %60-70’inde pozitiftir. 6) HBV DNA: Virusun vücutta replike olduğunu gösterir

14 KRONİK B HEPATİTİNDE BEKLENEN SEROLOJİ - Hbs Ag (+) - Anti Hbs (-) - Anti Hbc Ig G (+) - Anti Hbc Ig M akut alevlenmede (+) - Hbe Ag %30 (+) Gençlerde pozitif olma eğiliminde - Anti Hbe %70 (+), HBV DNA (+)

15 KRONİK B HEPATİTİ DOĞAL SEYRİ 1)İmmun Tolerans Dönemi: ALT: NormalHbs Ag (+) Hbe Ag: (+) HBV DNA (+) 2)İmmun Eliminasyon Evresi: ALT: YüksekHbs Ag (+) Hbe Ag ve Anti Hbe (+) veya (-) olabilir 3)Latent İnfeksiyon Evresi: ALT: NormalHbs Ag (+) Hbe Ag: (-) Anti Hbe (+)HBV DNA (+)

16 KRONİK B HEPATİTİNDE TEDAVİ 1) Interferon-α: Antiviral İmmunomodulatorAntiproliferatif 2) Lamivudin: Antiviral Reverse transkriptaz enzimini bloke eder

17 TEDAVİ ŞARTLARI IFN-α: -HBV DNA (+) -Dekompanse sirozda verilmez, kompanse sirozda verilebilir - ALT 2 X ↑ LAMİVUDİN: - Hbv DNA↑

18 KORUNMA 1) TEMAS (+)→ HBIG 0.07 ml/Kg İ.M İlk 7 günde ( İğne batmasında ilk 48 saat) 2) AŞI: 0-1-6 aylar Koruyucu titre= >10 mIU/ml

19 KRONİK C HEPATİTİ

20 KRONİK HEPATİT C EPİDEMİYOLOJİSİ - Dünyada sıklığı %0.5-2 - Ülkemizde sıklığı %1 - Kronikleşme %70-80, ortalama 15 yılda %30 oranında siroz gelişir ve 25-30 yılda HCC’ye ilerler - Bulaş yolu Hepatit B ile aynı - İnkübasyon süresi 40 gün, bu süre sonunda HCVRNA (+) olur. Anti HCV 3-4 ay sonra pozitifleşir - Genotipler: 1,2,3 - Viral hepatitler arasında en fazla kolestatik hepatit yapar

21 KLİNİK ve TANI - Kliniği aynı ancak extrahepatik sendromlar (Esansiyel mixedcryoglobünemi, MPGN, PAN, Sjörgen, O.tiroidit) - Tanıda: - Aminotransferaz yüksekliği - Karaciğer biyopsisinde kronik hepatit -Anti HCV (+) HCV RNA (+) HCV RNA (+)

22 TEDAVİ 1) IFN-α 2) Ribavirin – Nükleosid analoğu

23 KRONİK DELTA HEPATİT

24 - Ko-enfeksiyonda kronikleşme %2-7 Süperenfeksiyonda %70-95 Süperenfeksiyonda %70-95 - Ülkemizde HBV ile enfekte olanların %20-30 unda HDV(+) - Ciddi seyirli, daha hızlı siroza gidiş. Fulminan seyir fazla - HBV+HDV’ de “HDV”, HBV+HCV’de “HCV” daha baskın - Tedavide tek başına interferon verilir


"KRONİK HEPATİTLER Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları