Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BESLENME ve İMMÜN SİSTEM ETKİLEŞİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BESLENME ve İMMÜN SİSTEM ETKİLEŞİMİ"— Sunum transkripti:

1 BESLENME ve İMMÜN SİSTEM ETKİLEŞİMİ
Anne sütü “soğuk zincire gerek duymayan canlı aşı”olarak tanımlanabilir. İçindeki bağışıklık maddeleri; Immünoglobülinler (S-IgA, IgM, IgG), Laktoferrin, Lisosim, Laktoperoksidaz, Interferon, Bifudus etmeni, Lenfositler, Makrofajlar, Komplement (C3, C4), Oligosakkaritler

2 A vitamini Karotenlerin yetersizliğinde; T - yardımcı hücre cevabı 
Interleukin , Antibody cevabı , Hücresel immünite değişir. (Tümör) Ekleme  NK - hücre aktivitesi . Makrofaj sitotoksik kapasitesi .

3 C vitamini İmmün sistemi baskılayan Histamini etkisizleştirir.
Ekleme hücresel immüniteyi arttırır. (özellikle Influenzada etkili)

4 E Vitamini Hücre zarının dayanıklılığını arttırıyor.
Normal T ve B hücre yapımı için gerekli. Eklenmesi immünositimülatör etki yapar. Prostoglandin sentezini . (T- hücre aktivitesini baskılıyor.

5 Çinko Yetersizliğinde; Timüs bezi hafifliyor.
T-Killer hücreler ve NK-hücre aktivitesi  (Kanser) Aşıların etkisi az oluyor. Eklenmesi immün sistemi uyarıyor.

6 Bakır Yetersizliğinde ; Timüs hafifler, IgG . NK hücre aktivitesi 

7 Demir Yetersizse; Bakterisidal kapasite . Hücresel immünite .
Ancak fazla alım E.Coli, Staph. Aureus gibi mikroorganizmaların çoğalmalarına yardım eder.

8 Selenyum Glutation peroksidaz için gerekli (Nötrofillerin fagositoz görevini yapmasını sağlıyor). Yetersizliğinde antibody üretimi . Düşük doz ekleme olumlu.

9 D vitamini Raşitizmde tekrarlayan enfeksiyonlar olması immün sistemle ilişki olduğunu gösteriyor. Yetersizliğinde fagositik aktivitede  olduğu ileri sürülmekte.

10 Folik asit - B12 Yetersizliğinde lenfoid sistem etkilenir ve antikor yanıtı 

11 Malnütrisyon ve İmmün Sistem
Lenfosit alt gruplarında, sitokin yapımında ve lenfosit aktivasyonunda değişiklikler oluşur. Anoreksiya Nervosa tanısı alan hastalarda; Sitokin salınımında regülasyon bozukluğu, IL-1 beta TNT düzeylerinde artım, T-alt hücre gruplarında azalma, hücresel sitotoksisite aktivasyonunda bozukluk görülmektedir.

12 Yaşlılık, Beslenme ve İmmünite
Nötrofil ve monositlerin fagositik ve bakterisidal kapasitelerinde azalma, Nötrofillerin kemotaksik aktivitesinde ve süperoksit yapımında azalma, Lenfosit sayısında, CD4+ T-hücrelerinde azalma, Neden olarak yaşlılarda çinko, selenyum ve B vitamini eksikliklerinin sık görülmesi

13 Araştırmalardan Örnekler;
Yaşlı bireylerde diyetteki elementlerin azlığı ve yetersiz beslenmenin anti-bakteriyel aktiviteyi azalttığı ve özellikle solunum yolları enfeksiyonlarının görülme sıklığını arttırdığı gösterilmiştir. Mikro besin öğelerinin eklenmesiyle immün yanıtın düzeldiği, enfeksiyon sıklığının azaldığı, aşı yanıtının yükseldiği izlenmiştir.

14 Uzun süre cerrahi, dahiliye ve yoğun bakım servislerinde yatan hastalarda beslenme bozuklarına bağlı hayati tehdit edici fırsatçı enfeksiyonlar geliştiği ortaya konmuştur. Besin öğelerinden zengin diyet verildiğinde örneğin Listeria’ya karşı immün yanıtın geliştiği gösterilmiştir.

15 Selenyum eksikliğinde Coxsackie virüsünün kalp kası üzerindeki zedeleyici etkiyi arttırdığı gösterilmiştir. Selenyum eksikliği olan hayvanlardan izole edilen virüslerin, selenyum yönünden yeterli beslenmiş hayvanlarda myokard zedelenmesi yapabildiği izlenmiştir. Bu araştırmalar; beslenme yetersizliklerinde viral genomda değişikliklerin de ortaya çıkabileceğini ve özellikle endemik besin yetersizlikleri olan toplumlarda yeni enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

16 Konağa immün yanıtın yeterli olmasında oksidan ve antioksidanların dengesi giderek önem kazanmaktadır. Optimal immün yanıtın düzenlenmesi için beta-karoten, C ve E vitamini gibi antioksidanlar intraselüler enzimatik fonksiyonları düzelterek mikro organizmalara karşı antibakteriyel etki göstermektedir.

17 Enfeksiyonların 0luşturduğu Metabolik ve Biyokimyasal Değişiklikler
Anoreksiya Ateş/Şok İskelet kasında önemli kayıplar Bazı akut faz proteinlerinin sentezinde , bazılarında  Serbest radikal oluşumunda  Sempatik sinir sistemi aktivitesinde  Plazma mineral metabolizmasında değişiklik İmmün sistemin uyarılması,

18 Bu değişikliklerin bir çoğundan sitokinler (TNF, IL-1, IL-2, IL-6, IL-10) sorumlu tutulmaktadır

19 CHO Metabolizması Glikoz oluşumunda ve kullanımında 
Kaslarda glikojen mobilizasyonunda  İnsülin düzeyinde  veya 

20 Protein Metabolizması
Tüm vücut protein ve nitrojen düzeylerinde . Aktin, myosin vb. sentezinde  Tüm vücut protein turnover düzeyinde  Kas proteinlerinin yıkımında  Ekstremitelerden aminoasit salınımında 

21 Yağ Metabolizması Doku lipoprotein lipaz düzeyinde azalma
Adipoz lipojenezisinde azalma Tüm vücut lipolizinde artış Yağ asiti turnover düzeyinde artış Hipertrigliseridemi ve hiperkolesterolemi

22 Karaciğer Metabolizması
Akut faz proteinlerinin bazılarında (C-reaktif protein, seruplazmin-  1 asit glikoprotein, haptoglobülin) ; bazılarında (transferin, prealbümin, retinol bağlayıcı protein) azalma Karaciğer tarafından aminoasit tutumunda (uptake)  Hepatik lipojenezis düzeyinde  Karaciğer ağırlığında ve DNA/RNA içeriğinde  Albümin sentezinde 

23 Santral Sinir Sistemi Ateş Anoreksiya DMH’de artış
Hipotalamik / pituiter fonksiyonlarda değişiklikler (Kortikotropin salıcı faktör, adreno kortikotropik ve katekolamin hormon düzeylerinde artış)

24 ENFEKSİYONUN BİREYİN BESLENME DURUMUNA ETKİSİ
1. Metabolizma hızlanır. Vücut dokularının yıkımı  Besin öğelerinin vücuttan atımı  (Özellikle protein, A-C Vitamini, Fe, Zn miktarı ) Protein kaybı  Ödeme yol açar. Sıvı-elektrolit kaybı  Dehidratasyona yol açar Glikojenoliz, glikoneogenez hızlanır. Üre atımı  (9-11 gr, hatta sepsiste 14 gr) Lipoliz de hızlanır  keton cisimcikleri 

25 2. İştahsızlık, bulantı, kusma besin alımını zorlaştırır.
3. İlaç tedavisi ve barsak enfeksiyonları ayrıca besinlerin sindirim ve emilimini zorlaştırır. Bunlar sonucu - enerji dengesi ve dolayısıyla ağırlık kaybı olur. (2 haftada %8-10)

26 ENFEKSİYONLU HASTALARIN BESLENMESİ
Hastanın; Ağızdan alabilme, Sindirim aygıtının çalışma durumu, İshal, kusma, bulantı durumu, İdrarla atılan üre, BUN ve elektrolit durumu göz önünde tutularak beslenme planı yapılır.

27 I- Ağızdan alamayan, sindirim aygıtı çalışmayan hastalarda;
a- İntravenöz(damar içi) beslenme yapılır. Kısa süreliGlikoz+ elektrolit çözeltisi Uzun süreliGlikoz+ elektrolit+ aminoasit + lipit çözeltisi b-Parenteral beslenme uygulanabilir. Ana venlere (vena cava inferior) kateterle girilerek özel ürünler verilir. Her yerde uygulanamıyor. Özel ekip gerekli.

28 II- Ağızdan yeterince alamayan hastalara
Tüple beslenme (gavaj) uygulanır. Posasız sıvı besinler akıcı kıvamda hazırlanarak tüple verilir. İçinde şeker, süt, yumurta, meyve suyu, sıvı yağ tahıl ve/veya kurubaklagil unu bulunur. Örnek; 5 SB süt, 1 yumurta, 1 KK et, ezmesi, 1/4 SB mercimek unu, 1/2 SB meyve suyu, 1 patates,kabak veya havuç, 2 YK sıvı yağ Bu karışım 1500 k.kalori, g protein sağlar. (% 15 protein, % 30 yağ, % 55 CHO) Artık özel enteral ürünler kullanılmakta

29 III- Ağızdan alabilen ve sindirim aygıtı çalışan hastalar;
a- Dehidratasyon Varsa: AŞTE veya ORS 1 lt kaynamış soğumuş su içine 3,5 g tuz, 2,9 g trisodyum sitrathidrat, 1,5 g potasyum klorid, 20.0 g glikoz Evde de hazırlanır. 40 g şeker (2 YK), 2.5 g soda (1 ÇK), 3.5 g (1TK) tuz, 5 SB suya karıştırılır. Çay, meyve suyu eklenebilir.

30 b-İshal Diyeti: Optimal protein, enerji gereksinimi düzeyinde diyet
Aç bırakılmaz (CHO intorelansı) Küçük bebekler emzirilmeye devam edilir. Yağı az, posası az diyet verilir. Akut dönemde; Yağsız süt, yoğurt, ayran, Pirinç lapa, Şeftali, ekşi elma, koruk , Haşlanmış patates, Bol su, çay

31 c- Diğer Enfeksiyon Hastalıkları;
Enerji Gereksinimi: Bol verilir. -Çocuklar için kalori/ kg -Yetişkinler için: kalori / kg Protein Gereksinimi: %18-20 oranında veya total nitrojenin enerjiye oranının en az 1 / 150 olması sağlanmalıdır. -Çocuklar için: 3 g / kg -Yetişkinler için: 1.5 g / kg

32 CHO Gereksinimi: % 50-60 CHO verilir
CHO Gereksinimi: % CHO verilir. Özel durumlarda glikoz infüzyonu yapılıyorsa 3g/kg/gün düzeyini aşmamalıdır. Yoksa birey artan lipojenesizden dolayı hepatomegali ve kolestasiz riski ve lipoprotein metabolizmasında sorunlarla karşıkarşıya kalır.

33 Yağ Gereksinimi: % 30 kadar verilir. n. 3 % 4-6, n. 9 % 10-15, n. 6 /n
Yağ Gereksinimi: % 30 kadar verilir. n.3 % 4-6, n.9 % 10-15, n.6 /n.3 oranı 5/1- 10/1 olabilir. Diyetin lipit içeriğinin yüksek olması immün sistemi baskılamakta, sitokin biyolojisini etkilemekte, proinflamatuvar öğelerin dengesini bozmakta ve barsak bakterilerinin lenf sistemine geçişini arttırmaktadır.

34 Diyetteki yağ türü de sitokin biyolojisini etkilemekte.
n.6 yağ asitlerinin n.3 ve n.9 yağ asitlerine göre prostoglandin E2 ve sitokin düzeyini daha çok arttırdığı ve böylece inflamasyonu şiddetlendirdiği görüşü benimsenmektedir. Zeytinyağının immün sistemi olumlu etkilediği bildirilmektedir. Ancak n.3 yağ asitlerinin lipit peroksidasyonunu arttırma olumsuzluğu da var.

35 Vitamin-Mineral gereksinimi : Normalde önerilenin (RDA) 2-3 katı kadar olabilir.
Sıvı gereksinimi : Bol olarak karşılanmalıdır. (30 ml / kg veya 1500 ml / m2 )

36 Akut dönem: Tuzlu ayran, yoğurt, süt, sütlü tatlılar2-4 SB, Meyve suyu 1-2 SB, Pekmez, bal, reçel 2-3 YK, Yumurta, Çorbalar Bol sıvı ( 30 ml/ kg) Daha Sonra Et ve sebzeler eklenir.

37 Nekahat Dönemi ; Bol protein, Bol enerji, Sıvı elektrolit yeterli, Hacim yönünden az, Yağı az Küçük çocuklara her öğün eski yediğinin ¼ fazlasının yedirilmesi önerilir.

38 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMA
Özellikle kolostrum ve anne sütü ( en az 6 ay) alınmasının sağlanması, doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması Kullanma ve içme sularınn temizliği Besin sanitasyonu Bireysel temizlik YETERLİ ve DENGELİ BESLENME


"BESLENME ve İMMÜN SİSTEM ETKİLEŞİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları