Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haymana Yolu 5. km Gölbaşı/Ankara Tel : 0 312 498 21 50 – 60 / 1232 Faks : 0 312 498 21 66 Okan ÜRÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haymana Yolu 5. km Gölbaşı/Ankara Tel : 0 312 498 21 50 – 60 / 1232 Faks : 0 312 498 21 66 Okan ÜRÜN."— Sunum transkripti:

1 Haymana Yolu 5. km Gölbaşı/Ankara Tel : 0 312 498 21 50 – 60 / 1232 Faks : 0 312 498 21 66 Email: uruno@cevreorman.gov.truruno@cevreorman.gov.tr Okan ÜRÜN Biyolog

2 2

3 3

4 Debi (m3/gün) Endüstriyel atık sular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı** İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı ≤ 50 Dört ayda bir Yılda bir 51-200 İ ki ayda bir Altı Ayda bir 201-1000 Ayda bir Dört Ayda bir 1001-10000 Onbeş günde bir Üç Ayda bir > 10000 Haftada iki İ ki Ayda bir Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı 1.a.ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI* 4

5 Kentsel-Evsel Debi E.N. (Eşdeğer Nüfus) Kentsel – Evsel atıksular için iç izlemeye esas numune alma sıklığı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından denetime esas asgari numune alma sıklığı 2000-9999 Ayda bir*** Yılda bir 10000-49999 Ayda bir Üç Ayda bir 50000-99999 15 günde bir İ ki Ayda Bir ≥100000 Haftada iki Ayda Bir Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı 1.b.KENTSEL –EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR İÇİN NUMUNE ALMA SIKLIĞI 5

6 Numune alma ve analiz metotları tebliğine göre 6

7 7

8 8

9 Su numuneleri genel olarak anlık yada kompozit örnekleme ile alınır; a) Anlık Örnekleme: 9

10 b) Kompozit Örnekleme: 10

11 Zamana Bağlı Kompozit Numune Noktaya Bağlı Kompozit Numune Tanımlama Aynı örnekleme noktasından farklı zamanlarda toplanan numunelerin karışımını ifade eder. Farklı örnekleme noktalarından aynı anda toplanan numunelerin karışımını ifade eder. Uygulama Alanı Genel olarak konsantrasyonun zamana bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebildiği deşarjlarda ve akarsularda kullanılır. Genel olarak konsantrasyonun farklı noktalarda değişiklik gösterebildiği göl, büyük akarsu vb. su kütlelerinde kullanılır. Uygulama Yöntemi Belirli zaman aralıkları ile 2 veya 24 saat boyunca aynı noktadan debi ile orantılı olarak toplanan numuneler eşit oranlarda birleştirilerek elde edilir. Söz konusu zaman aralıkları 5 dakikadan az yada 1 saatten fazla olamaz. Birbirleri ile komşu olan farklı noktalardan aynı zamanda eşit miktarda alınan numunelerin eşit oranlarda karıştırılması ile elde edilir. Noktalar arasında seçilen mesafe su kütlesinin büyüklüğüne ve su kalitesi değerlendirmesinin niteliğine bağlı olarak seçilir. 11

12 Kompozit Örnekleme: 12

13 Kompozit Örnekleme: 13

14 14

15 1) Deşarj İzni Gereği Numune Alma: 15

16 1) Deşarj İzni Gereği Numune Alma: 16

17 2)Kalite Sınıfı Değerlendirmesi İçin Numune Alma: 2) Kalite Sınıfı Değerlendirmesi İçin Numune Alma: Bir su kayna ğ ının kalite sınıfının belirlenebilmesi için aylık dönemler halinde en az 1 yıllık veriye ihtiyaç vardır. 17

18 3) Olağanüstü (kaza, ani canlı ölümü vb.) Durumlarda Numune Alma: 18

19 3) Olağanüstü (kaza, ani canlı ölümü vb.) Durumlarda Numune Alma: 19

20 4) Sedimentten Numune Alma 20

21 4) Sedimentten Numune Alma 21

22 5) Değişik Derinliklerden Numune Alma 22

23 5) Değişik Derinliklerden Numune Alma 23

24 Numune Alma Botu 24

25 Numune Alma Botu 25

26 6) Petrol ve Petrol Ürünleri Kirliliği Araştırmalarında Numune Alma (Sintine Analizi): 26

27 6) Petrol ve Petrol Ürünleri Kirliliği Araştırmalarında Numune Alma (Sintine Analizi): 27

28 6) Petrol ve Petrol Ürünleri Kirliliği Araştırmalarında Numune Alma (Sintine Analizi): 28

29 6) Petrol ve Petrol Ürünleri Kirliliği Araştırmalarında Numune Alma (Sintine Analizi): 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 a) Numune Kaplarının Hazırlanması: i) Numune Kabının Seçilmesi: 35

36 a) Numune Kaplarının Hazırlanması: i) Numune Kabının Seçilmesi: 36

37 a) Numune Kaplarının Hazırlanması: ii) Kapların Hazırlanması: 37

38 a) Numune Kaplarının Hazırlanması: ii) Kapların Hazırlanması: 38

39 a) Numune Kaplarının Hazırlanması: ii) Kapların Hazırlanması: 39

40 b) Örnek kabının doldurulması: 40

41 c) Uygun örnek kaplarının kullanılması: 41

42 c) Uygun örnek kaplarının kullanılması: 42

43 c) Uygun örnek kaplarının kullanılması: 43

44 c) Uygun örnek kaplarının kullanılması: 44

45 d) Örneklerin Soğutulması ve Dondurulması: 45

46 d) Örneklerin Soğutulması ve Dondurulması: 46

47 d) Örneklerin Soğutulması ve Dondurulması: 47

48 e) Numunelerin Süzülmesi: 48

49 f) Koruyucuların İlavesi 49

50 g) Örneklerin Taşınması 50

51 g) Örneklerin Taşınması 51

52 g) Örneklerin Taşınması 52

53 g) Örneklerin Taşınması 53

54 g) Örneklerin Taşınması 54

55 Örneklerin Saklanması 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 1. Hava ve Numune Sıcaklığı 64

65 1. Hava ve Numune Sıcaklığı 65

66 2. pH: 66

67 2. pH: pH Ölçerler 67

68 2. pH: pH Ölçümü 68

69 2. pH: pH Ölçümü (devam) 69

70 2. pH: pH Ölçümü (devam) 70

71 2. pH: pH Ölçümü (devam) 71

72 2. pH: pH Ölçümü (devam) 72

73 2. pH:pH Düşürme 2. pH: pH Düşürme 73

74 2. pH:pH Düşürme 2. pH: pH Düşürme 74

75 3. Çözünmüş Oksijen: 75

76 3. Çözünmüş Oksijen: 76

77 4. Elektriksel İletkenlik: 77

78 4. Elektriksel İletkenlik: 78

79 4. Elektriksel İletkenlik Cihazının Bakım, Temizleme ve Saklanması 79

80 4. Elektriksel İletkenlik Cihazının Bakım, Temizleme ve Saklanması 80

81 4. Elektriksel İletkenlik 81

82 5. Tuzluluk 82

83 5. Tuzluluk 83

84 6. Bulanıklık Tayini 84

85 7. Sechii Diski 85

86 8. Debi 86

87 8. Debi 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 Özel Not: Arazi ölçümlerinin mutlaka örnekleme sırasında yerinde ölçülmesi gerekir. 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Numune Saklama İlkeleri Madde 6 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 ç) Toplanan her bir numune için, numune şişesi veya kabı üzerinde gerekli açıklamaların yazılacağı ve bu Tebliğin Ek-2’sinde örneği verilen bir etiket konulur. Numunenin daha sonra laboratuvara getirildiğinde kolayca tanınabilmesi için, numuneyi alanın adı, alındığı tarih ve saat, numunenin alındığı yer ve bunlar gibi gerekli hususlar etiket üzerine kaydedilir. Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği, Numune Saklama İlkeleri Madde 6 110

111 Numunelerin Laboratuvara Ulaştırılması 111

112 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. 112


"Haymana Yolu 5. km Gölbaşı/Ankara Tel : 0 312 498 21 50 – 60 / 1232 Faks : 0 312 498 21 66 Okan ÜRÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları