Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 SORUDA STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 SORUDA STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 11 SORUDA STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU
Hazırlayan Öğr. Gör. Ömer Faruk ÖZGÜR Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2 Bu sunumda ; Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim – Öğretimi Staj Yönergesinden yola çıkılarak staj yükümlüğünüzü yerine getirirken dikkat edilmesi gereken hususlar, 11 soru ve bu sorulara verilen cevaplarla anlatılacaktır. İlgili yönergenin tamamına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirler.

3 STAJ TANIMI Soru 1 : Staj ne demektir? Cevap : Staj nedir sorusu ilgili yönetmeliğin dördüncü maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Yönerge Madde 4 : … Staj: Öğrencilerin belli zaman dilimi içerisinde mevcut bilgilerini pekiştirmek üzere öğrenim gördükleri programla yakından ilgili meslek kuruluşlarında yaptıkları gerçek uygulama çalışmalarıdır. Bu maddede belirtildiği gibi staj yapacağınız yeri seçerken programınızla yakından ilgili mesleki kuruluşları seçmeniz önem arz etmektedir. Soru 2 : Staj yeri onayı nedir? Cevap : Staj yeri onayı yönetmeliğin 16. maddesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Yönerge Madde 16/ d başlığı : Staj Yeri Onayı Program koordinatörü; öğrencinin belirlediği işyerini staj için uygun bulmadığı takdirde öğrenci yeni bir iş yeri bularak onay sürecine tekrar girer. Bu maddede belirtildiği üzere staj yapmak istediğiniz kurumu program koordinatörünüz aracılığı ile onaylatmak durumunda olduğunuzu unutmayınız.

4 YURT DIŞINDA STAJ Soru 3 : Yurtdışında staj yapabilir miyim? Cevap : İsteyen öğrenciler yurtdışında bir kurumda staj yapabilirler, ancak bunun için aşağıda belirtilen ilgili kurumların onayı gereklidir. Yönetmelik Madde 18 : Meslek Yüksekokulu öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili Meslek Yüksekokulunun Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna verir. Bu talepler ilgili yüksekokulun Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

5 Soru 4 : Stajımı birinci sınıfın sonunda yapabilir miyim
Soru 4 : Stajımı birinci sınıfın sonunda yapabilir miyim ? Cevap : Evet yapabilirsiniz. Bu konuda yönetmeliğin 19. Maddesi şöyle demektedir. Yönetmelik Madde 19 : … Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler stajlarını II. Yarıyılın(1. Sınıf) sonunda yapabilecekleri gibi IV. Yarıyıl sonunda(2. Sınıf) da yapabilirler. Yönetmelik izin vermekle birlikte öğrenciler açısından 2. sınıf sonunda staj yapılması daha faydalı olacaktır. Çünkü meslek dersleri olarak bilinen ve alanınızla ilgili uzmanlık derslerinin ağırlıklı olarak 2. sınıfta verildiği dikkate alındığında, derslerin tamamını alıp staja öyle gitmek daha faydalı olacaktır.

6 STAJ SÜRESİ Soru 5 : Staj süresi ne kadardır? Cevap : Staj süresi 30 iş günüdür. Yönetmeliğin 19. Maddesi bu konuda bilgi vermektedir. Yönetmelik Madde 19: Staj süresi 30 iş günü olup kesintisiz olarak tamamlanır. Ancak geçerli mazereti olan öğrencilerin program koordinatörüne yazılı olarak başvurmaları sonucu kendilerine güz ve bahar yarıyılları arasındaki ara dönemde eksik kalan staj günlerini tamamlama hakkı Meslek Yüksek Okulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından verilebilir. Eğer başvurduğunuz kurumda vardiyalı sistemle çalışılıyorsa sadece «gündüz vardiyası» nda çalışabilirsiniz.

7 STAJDA BAŞARI Soru 6 : Staj raporu nedir? Cevap: Staj raporu ile ilgili açıklama yönetmeliğin 20. Maddesinde yer almaktadır. Yönetmelik Madde 20: Öğrenciler stajlarını tamamladıktan sonra rapor dosyası hazırlamak zorundadırlar. Raporlar, ilgili program kurullarınca staj dosyası ile birlikte verilen rapor yazma esaslarına göre programlarında yer alan iş ve işlemleri kapsayacak şekilde yazılır. Öğrenciler, işyeri yetkilisince imzalanmış ve mühürlenmiş olan rapor dosyalarını ön görülen süre içinde program koordinatörlüğüne tutanakla teslim ederler. Raporlarını zamanında vermeyen öğrenciler stajlardan başarısız sayılırlar.

8 STAJDA BAŞARI Soru 7 : İşveren raporu nedir? Cevap : İşveren raporu ile ilgili bilgi yönetmeliğin 21. Maddesinde yer almaktadır. Yönetmelik Madde 21: Stajlarını tamamlayan öğrencilerin, çalışmaları ile ilgili olarak işverenden olumlu rapor almaları zorunludur. İşveren raporu iki nüsha olarak işveren tarafından doldurulur. Bunlardan biri iş yerinde saklanır. Raporun aslı “GİZLİ” ibaresi ile kapalı bir zarf içinde ağzı mühürlenerek öğrenci vasıtasıyla ya da posta yoluyla Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine gönderilir.

9 STAJDA BAŞARI Soru 8 : Stajdan kaç puan alırsam başarılı sayılırım ? Cevap : Staj başarısı yönetmeliğin 22. Maddesinde açıklanmıştır: Yönetmelik Madde 22: …Program kurulları ilgili kriterlere göre değerlendirmelerini yapar. Bu değerlendirmeler sonucunda başarı notu 65 olan öğrenci başarılı sayılır. Mülakata katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrenciler staj sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde sonuca itiraz edebilirler. İtirazlar Yüksek Okul Kurulu tarafından incelenerek en geç iki hafta içinde karara bağlanır. Maddede bir husus özellikle önem arz etmektedir. Stajını tamamlamış dahi olsa « staj mülakatına» katılmayan öğrenci başarısız sayılmaktadır. Bu sebeple ilan edilen mülakat günlerinde mutlaka bu mülakatlara katılmanız gerekmektedir.

10 STAJDA BAŞARI Soru 9 : Stajımda herhangi bir sebeple başarısız sayılırsam ne yapabilirim ? Cevap: Herhangi bir sebeple stajınızda başarısız sayılırsanız, iki staj hakkı daha verilir. Bu konu ile ilgili yönetmeliğin 22. Maddesine bakabilirsiniz. İlgili Yönetmelik Madde 22 : … Staj süresi sonunda başarısız olan, stajına ara veren ya da ara vermek zorunda olan öğrencilere yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

11 STAJA DEVAM Soru 10 : Stajımda devamsızlık yapabilir miyim ? Cevap : Stajda devamlılık esastır. Bu hususla ilgili yönetmeliğin 23. Maddesine bakabilirsiniz. İlgili Yönetmelik Madde 23 : …Aksine hareket eden, izinsiz ve mazeretsiz olarak üç gün üst üste devamsızlık yapan ya da staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyer öğrencinin stajına son verilerek durum ilgili Meslek Yüksekokuluna bildirilir. Bu durumda stajyer öğrencinin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz. Staj yapan öğrenci staja devam durumunu, işyerinde devam çizelgesini staj yerinde günü gününe doldurtarak tespit ettirir. İkişer nüsha olarak doldurulan çizelgeler işyeri yetkilisince onaylanır. Asılları işveren tarafından, işveren raporu ile birlikte Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir. Geçerli mazeret ve raporu olsa da üst üste veya aralıklı olarak 3 iş gününe kadar olan izinli ve raporlu devamsızlıklar öğrenciye tamamlattırılır. İzin alınan veya raporlu oldukları bu günler için öğrenci, MYO’na faksla bildirmek zorundadır.

12 STAJA DEVAM Soru 11: Stajımı yaparken denetçi gelir ve beni staj yerimde bulamazsa ne olur ? Cevap : Eğer denetçi öğretim elemanı geldiğinde sizi yerinizde bulamamışsa, siz de Meslek Yüksekokuluna faksla izinli olduğunuzu bildirmemiş iseniz, denetçi stajınızın geçersiz sayılmasını teklif edebilir. Bu konuda yönetmeliğin 23. maddesine bakabilirsiniz. Daha önce staj dosyalarını teslim ettikleri halde denetçi raporu ile stajı iptal edilen öğrenciler olmuştur, bu duruma düşmemek için izinli olduğunuzda bu durumu faks ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bildirmeyi unutmamalısınız.

13 STAJ EVRAKLARI İŞVEREN RAPORU : Bu rapor staj yaptığınız kurumun yöneticisi tarafından doldurulup GİZLİ ibareli zarfla okulumuza gönderilecektir.

14 STAJ EVRAKLARI DEVAM ÇİZELGESİ : Devam çizelgesi işveren raporu ile birlikte Meslek Yüksekokuluna gönderilir.

15 STAJ EVRAKLARI ÇALIŞMA PROGRAMI : Bu evrak staja başlandığı ilk hafta içinde öğrencimiz tarafından posta ile Meslek Yüksekokulumuza gönderilecektir.

16 STAJ TAKVİMİ


"11 SORUDA STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları