Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE’NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE’NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE’NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

3 Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber tarafından Kureyş dışındaki müşrik Arap kabilelerine karşı seriyyeler düzenlenmiştir. Bu seriyyeler, müşriklerle ilişkilerde önemli yer tutmaktadır

4 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Peygamberimiz Ömer b. Hattab komutasında otuz kişilik bir birliği hicretin 7. yılı şaban ayında Türebe'ye, Hevâzin kabilesi üzerine sevketmiştir. Yine aynı ay içinde Hz. Ebû Bekir başkanlığında bir birliği Necid'de oturan Benî Kilâb üzerine göndermiştir. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

5

6 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Bu arada sevkedilen diğer bazı seriyyeler şunlardır: Aynı yılın şaban ayında Beşîr b. Sa'd idaresinde Mürre kabilesine gönderilen otuz kişilik birlik. Bu birlik saldırıya uğramış, içlerinde Beşîr b. Sa'd'ın da bulunduğu az sayıda kimse sağ olarak kurtulabilmiştir. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

7 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Aynı yılın şevval ayında yine Beşîr b. Sa'd, Medine'ye baskın düzenlemek isteyen Gatafan kabilesine karşı üç yüz kişilik bir birlikle başarılı bir sefer gerçekleştirmiştir. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

8

9 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Yine aynı yılın ramazan ayında Gâlib b. Abdullah yüz otuz kişinin başında Meyfaa'ya, Benî Uvâl ve Benî Abd b. Sa'lebe'ye karşı gönderilmiştir. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

10

11 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Hicretin altıncı yılında (628) müşriklerin engel olması üzerine gerçekleştirilemeyen umre, yedinci yılında (629) yapılmıştır. Bu umre (Umretü’l-Kazâ), Mekke müşrikleriyle ilişkilerde önemli bir yere sahiptir. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

12

13 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Hz. Peygamber, Hudeybiye Barış Antlaşması'nın üzerinden bir yıl geçtikten sonra, antlaşma şartlarıyla Müslümanlara tanınan hakka dayanarak, içlerinde geçen yıl umre yapamayanların da bulunduğu iki bin sahâbî ile birlikte bir yıl önce Kureyş'in engel olması yüzünden gerçekleştirilemeyen umreyi yerine getirmek maksadıyla Mekke'ye hareket etti. Zülhuleyfe'ye vardığında ihrama girdi. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

14 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Mekke’ye geldiklerinde, silahları Mekke'nin içine sokmayıp şehrin dışında bırakarak başına iki yüz kişilik bir nöbetçi birliği bıraktı. Mekkeliler Müslümanları tavaf yaparken görmeye tahammül edemediklerinden şehri üç günlüğüne boşalttılar. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

15 MEKKE Mina MüzdelifeArafat KABE

16 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Müslümanlar üç gün boyunca Kâbe'yi tavaf ettiler, Safâ ve Merve arasında sa’y yaptılar; kurbanlarını kestiler. Mekke sokaklarında gezdiler, eski evlerini gördüler. Doğup büyüdükleri, fakat zorunlu olarak yedi yıldır ayrı kaldıkları şehirlerinde hasret giderdiler. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

17 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Müslümanlar ziyaretin dördüncü günü sabahı Fetih Sûresi'nin 27. ayetinde açıklandığı gibi va’dini yerine getirdiğinden dolayı Allah Teâlâ’ya şükrederek gönül huzuru içinde Medine'ye hareket ettiler. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

18 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Bu âyet-i kerîmede Allah Teâlâ, Resûlü’nün rüyasını doğru çıkaracağını ve Müslümanların Mescid-i Haram’a emîn bir şekilde gireceklerini beyan ediyordu. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

19 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Peygamberimiz isteseydi Mekke'yi terk etmez ve burayı rahatlıkla hakimiyeti altına alabilirdi. Fakat onun politikasında barış antlaşmasını bozmaya ve vefasızlığa yer yoktu. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

20 Hz Hatice M25/H40 Sevde b. Zem’a (Dul) M53 Hz Aişe H1-H2 evlendi 623-624 Hz Hafsa b. Ömer Hz Zeynep b. Hüzeyme Hz Zeynep b. Cahş (H4) Hz Muhammed (s.a.v) Hz Ümmü Seleme Hz Ümmü Habibe (H7) Hz Cüveyriye b.Haris(H6) Hz Safiyye b. Huyey (H7) Hz Meymune b. Haris (H7) EŞLERİ Kasım (596-598) Zeynep (600-630) Rukiye (603-625) Ümmü Gülsüm (22) Fatıma (605,633) Abdullah (3 ay) İbrahim (17 Ay) Hz Mariyetül Kıptiyye ÇOCUKLARI Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep TORUNLARI 2.1.1 HZ MUHAMMED’İN SOY KÜTÜĞÜ Abdullah 2 yaş ölm. Eşi : Ebu’l As Eşi: Hz Ali Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Eşi: HzOsman Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ali Öl: çocuk Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi: HzOsman Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi: Hz Ali Eşi: HzOsman Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Eşi : Ebu’l As Hz Ümame Hz HasanHz Hüseyin Hz Zeynep Abdullah 2 yaş ölm. Muhsin Öl: Bebek Ümmü Gülsüm Ebu Leheb’in çocukları İlk Eşi: Uteybe ilkEşi: Utbe İlk Eşi: Uteybe ilkEşi: Utbe

21 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Peygamberimiz bu sefer esnasında amcası Abbas’ın baldızı Meymûne ile evlendi. Bunun üzerine Mekkelilerden bazıları “Demek ki Muhammed hemşehrilerine hâlâ dostluk ve iyi duygular besliyor” şeklinde yorumlar yaptılar. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

22

23 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Umretü'l-Kazâ'dan döndükten sonra Hz. Peygamber, İbn Ebi'l-Avcâ es-Sülemî'yi elli kişilik bir birlikte İslâm'a davet amacıyla Süleym kabilesine gönderdi. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

24 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Fakat Süleymliler Müslümanların arasında bulunan bir casus vasıtasıyla onların gelişini önceden haber alarak hazırlık yaptılar. İslâm'ı kabule yanaşmadıkları gibi Müslümanlara saldırdılar. Bu saldırıdan birlik başkanı yaralı olarak kurtuldu; diğerleri şehit edildiler. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

25

26 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Hudeybiye Barışı'nın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtikten sonra 8. hicrî yılın Safer ayında Kureyş'in ünlülerinden ; Hâlid b. Velid, Amr b. Âs ve Osman b. Talha Medine'ye gelerek Müslüman oldular Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

27

28 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Hz. Peygamber hicretin 8. yılında ve Mekke'nin Fethi'nden önce müşrik Arap kabileleri üzerine bazı seriyyeler sevketti. Safer ayında Kinâne'nin bir kolu olan Beni'l- Mülevvah'a karşı Kedîd mevkiine Gâlib b. Abdullah idaresinde bir seriyye gönderdi. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

29 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Aynı sıralarda altı ay önce Beşîr b. Sa'd'ın arkadaşlarını öldüren Mürre kabilesini cezalandırmak üzere iki yüz kişilik bir birlik hazırlayarak başlarına Zübeyr b. Avvam'ı tayin etmişti. Fakat tam bu sırada Kedîd'den Medine'ye dönen Gâlib b. Abdullah'ı Zübeyr b. Avvam'ın yerine tayin ederek seriyyeyi onun komutasında sevketti. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

30 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Bundan bir ay kadar sonra rebîülevvel ayında Şücâ' b. Vehb'i yirmi dört kişilik bir birliğin başında Siyy mevkiine, Hevâzin'in Benî Âmir kolu üzerine gönderdi. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

31

32 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Hz. Peygamber Ebû Ubeyde b. Cerrah'ı sekizinci yılın Receb ayında Cüheyne kabilesi üzerine üç yüz kişiyle birlikte Sîfülbahr'e Kızıldeniz sahiline gönderdi. Birlik herhangi bir tuzağa düşmeden, çarpışma olmadan geri döndü. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

33 Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke’nin Fethi arasında Müşriklerle İlişkilerdeki Gelişmeler Yine sekizinci yılın Şaban ayında Ebû Katâde'yi on beş kişilik bir birliğin başında Necid'de, Hadıra'da Muhârib kabilesinin yurdunda oturan Gatafan üzerine gönderdi. Hz Muhammed’in İslam’a ve Müslümanlara Yönelik Saldırılarla Mücadelesi

34


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE’NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları