Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM
Dr Oğuz Üsküdar

2 Tiroid nodülleri Toplumun %4-7’sinde palpe edilebilen tiroid nodülleri mevcuttur. Tiroid USG ile bu oran %60’lara ulaşmaktadır. ABD’de 1996 yılında 15,600 yeni tiroid kanseri vakası meydana gelmiştir. Popülasyonda TK insidansı %1’in altındadır. Kadınlarda daha sık. Yaşla birlikte sıklığı artar. Bunların % 10’undan azı neoplastiktir.

3 Tiroid nodülleri Hikaye: Fizik muayene
Malignansi: 1-Yaş (‹20, ›70) erkek cinsiyet 3- Boyuna ışın 4- Öncesi TK öyküsü 5- Seste kabalaşma, ilerleyici yutma güçlüğü,nefes darlığı Ailede MENII öyküsü Benign hastalık: 1- Ailede Hashimato tiroiditi, benign nodül, guvatr öyküsü 2- Hipo-hipertiroidi semptomu 3- Ağrı ve hassasiyet varlığı Fizik muayene Malignansi: Sert, irregüler yüzey, alttaki dokuya fiksasyon, bölgesel lap Benign hastalık: Multinodülerite, fluktüasyon Hikaye ve FM, sensitivitesi %60-%80. Şüphe çok az ise gözlem yapılabilir. Şüphe varsa negatif testlere rağmen daha dikkatli olunmalı.

4

5 Labaratuvar TSH: Anormal ise T3,T4 bakılır. Anormal olması M riskini azaltır ama ekarte ettirmez. AMA, ATA kronik otoimmün tiroiditlerin tanısında, özellikle TSH yüksekse yardımcı olur. Bunlarda tek taraflı veya çift taraflı nodüler görünüm olabilir.otoimmün tiroiditlerin varlığı kanseri engellemez. Tg folliküler hücreli kanserlerde artar (bazı normal koşullardada artar). Bazı gruplar rutin olarak Kalsitonin ölçümü yapar.

6 Görüntüleme Sintigrafi: I-123, Tc-99m Pertecnetat.
Sıcak nodüller hemen her zaman benigndir. Malignansi açısından faydası yoktur. Üç durumda işe yarar: Hipertiroid hastada (Graves, MNG) nodülün fonksiyonu için Tiiab’de folliküler neoplazi gelen hastada fonksiyonu MNG’de nodülün fonksiyonel statüsü 1cm’den küçük nodüller görülemez. Thallium-201 ile kombine edilirse: PP değeri %90 (Tal+, I -), NP değeri %97 (Tal-,I-)

7 Görüntüleme Ultrasonografi CT,MRI’ ın ilk tanıda yeri savunulamaz.
Normal kişilerin % 65’inde nodül tespit eder. Kistik veya homojen olarak hiperekoik lezonların malignite riski az olarak bilinir. USG’de tespit edilip palpe edilemeyen (<1cm) nodüller genelde benigndir, usg ile takip önerilir. CT,MRI’ ın ilk tanıda yeri savunulamaz. USG’den daha fazla bilgi vermez.

8 İnce iğne aspirasyon biyopsisi
Tiroid kanserleri tanısında tüm diğer teknikleri gölgede bırakmıştır. 10,000 hasta incelenerek 1. Basamak tanısal işlem kabul edilmiştir. Ucuzdur. Kolaydır. Komplikasyonu azdır. Yalancı(-) ve yalancı(+) oranı %5’in altındadır. Kalın iğneyle tanı şansıyla birlikte komplikasyonda artar. Palpe edilebilir nodülde USG düz aspirasdondan üstün değildir.

9 İnce iğne aspirasyon biyopsisi
%5-8 aspirasyon malign tanısı alır. %10-20 şüpheli rapor edilir. %2-5 yetersiz materyal rapor edilir. Diğerleri kolloid nodül veya tiroidit tanısı alır. Yetersiz materyalde işlem tekrarlanır. Şüpheliler ameliyata verilir (% 25 malign saptanır).

10 İnce iğne aspirasyon biyopsisi
Opere olmayanlar 6-12 ayda bir kontrol edilir. 2-3 ve 5-8 yıl sonra TİİAB tekrarlanır. 216 benign nodülde sonraki aspirasyonlarda 3 tane malign hadise tespit edilmiştir. Supresyon tedavisi ?

11 İnce iğne aspirasyon biyopsisi
Papiller tiroid kanserinde S/S % 100 Folliküler neoplazide sensitivite %90, spesifite %50. Folliküler neoplazide immün histokimya ile sensitivite %100, spesifite %70. Folliküler neoplazinin sık olduğu bölgelerde daha fazla hastada operasyon gerekmektedir.

12

13 SONUÇ Tiroid kanserinde en çabuk, en kolay , en iyi yol: Hikaye
Fizik muayene TİİAB


"TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları