Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM §Dr Oğuz Üsküdar. Tiroid nodülleri §Toplumun %4-7’sinde palpe edilebilen tiroid nodülleri mevcuttur. §Tiroid USG ile bu oran.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM §Dr Oğuz Üsküdar. Tiroid nodülleri §Toplumun %4-7’sinde palpe edilebilen tiroid nodülleri mevcuttur. §Tiroid USG ile bu oran."— Sunum transkripti:

1 TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM §Dr Oğuz Üsküdar

2 Tiroid nodülleri §Toplumun %4-7’sinde palpe edilebilen tiroid nodülleri mevcuttur. §Tiroid USG ile bu oran %60’lara ulaşmaktadır. §ABD’de 1996 yılında 15,600 yeni tiroid kanseri vakası meydana gelmiştir. §Popülasyonda TK insidansı %1’in altındadır. §Kadınlarda daha sık. §Yaşla birlikte sıklığı artar. §Bunların % 10’undan azı neoplastiktir.

3 Tiroid nodülleri §Hikaye: Malignansi: 1-Yaş (‹20, ›70) 2- erkek cinsiyet 3- Boyuna ışın 4- Öncesi TK öyküsü 5- Seste kabalaşma, ilerleyici yutma güçlüğü,nefes darlığı 6- Ailede MENII öyküsü Benign hastalık: 1- Ailede Hashimato tiroiditi, benign nodül, guvatr öyküsü2- Hipo-hipertiroidi semptomu3- Ağrı ve hassasiyet varlığı §Fizik muayene Malignansi: Sert, irregüler yüzey, alttaki dokuya fiksasyon, bölgesel lap Benign hastalık: Multinodülerite, fluktüasyon §Hikaye ve FM, sensitivitesi %60-%80. Şüphe çok az ise gözlem yapılabilir. Şüphe varsa negatif testlere rağmen daha dikkatli olunmalı.

4

5 Labaratuvar l TSH: Anormal ise T3,T4 bakılır. Anormal olması M riskini azaltır ama ekarte ettirmez. l AMA, ATA kronik otoimmün tiroiditlerin tanısında, özellikle TSH yüksekse yardımcı olur. Bunlarda tek taraflı veya çift taraflı nodüler görünüm olabilir.otoimmün tiroiditlerin varlığı kanseri engellemez. l Tg folliküler hücreli kanserlerde artar (bazı normal koşullardada artar). l Bazı gruplar rutin olarak Kalsitonin ölçümü yapar.

6 Görüntüleme §Sintigrafi: l I-123, Tc-99m Pertecnetat. l Sıcak nodüller hemen her zaman benigndir. l Malignansi açısından faydası yoktur. l Üç durumda işe yarar: 1. Hipertiroid hastada (Graves, MNG) nodülün fonksiyonu için 2.Tiiab’de folliküler neoplazi gelen hastada fonksiyonu 3.MNG’de nodülün fonksiyonel statüsü l 1cm’den küçük nodüller görülemez. l Thallium-201 ile kombine edilirse: PP değeri %90 (Tal+, I -), NP değeri %97 (Tal-,I-)

7 Görüntüleme §Ultrasonografi l Normal kişilerin % 65’inde nodül tespit eder. l Kistik veya homojen olarak hiperekoik lezonların malignite riski az olarak bilinir. l USG’de tespit edilip palpe edilemeyen (<1cm) nodüller genelde benigndir, usg ile takip önerilir. §CT,MRI’ ın ilk tanıda yeri savunulamaz. l USG’den daha fazla bilgi vermez.

8 İnce iğne aspirasyon biyopsisi §Tiroid kanserleri tanısında tüm diğer teknikleri gölgede bırakmıştır. §10,000 hasta incelenerek 1. Basamak tanısal işlem kabul edilmiştir. §Ucuzdur. §Kolaydır. §Komplikasyonu azdır. §Yalancı(-) ve yalancı(+) oranı %5’in altındadır. §Kalın iğneyle tanı şansıyla birlikte komplikasyonda artar. Palpe edilebilir nodülde USG düz aspirasdondan üstün değildir.

9 İnce iğne aspirasyon biyopsisi §%5-8 aspirasyon malign tanısı alır. §%10-20 şüpheli rapor edilir. §%2-5 yetersiz materyal rapor edilir. §Diğerleri kolloid nodül veya tiroidit tanısı alır. §Yetersiz materyalde işlem tekrarlanır. §Şüpheliler ameliyata verilir (% 25 malign saptanır).

10 İnce iğne aspirasyon biyopsisi §Opere olmayanlar 6-12 ayda bir kontrol edilir. §2-3 ve 5-8 yıl sonra TİİAB tekrarlanır. §216 benign nodülde sonraki aspirasyonlarda 3 tane malign hadise tespit edilmiştir. §Supresyon tedavisi ?

11 İnce iğne aspirasyon biyopsisi §Papiller tiroid kanserinde S/S % 100 §Folliküler neoplazide sensitivite %90, spesifite %50. §Folliküler neoplazide immün histokimya ile sensitivite %100, spesifite %70. §Folliküler neoplazinin sık olduğu bölgelerde daha fazla hastada operasyon gerekmektedir.

12

13 SONUÇ §Tiroid kanserinde en çabuk, en kolay, en iyi yol: l Hikaye l Fizik muayene l TİİAB


"TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM §Dr Oğuz Üsküdar. Tiroid nodülleri §Toplumun %4-7’sinde palpe edilebilen tiroid nodülleri mevcuttur. §Tiroid USG ile bu oran." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları