Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2013 Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 Misyon Eğitim Araştırma Kamu Hizmeti
Lisans> Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencileri Lisansüstü > Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Kamu Hizmeti

4 Vizyon Eğitim Araştırma Kamu Hizmeti
Lisans> Tıp Fakültesi > UTEAK / WFME Lisansüstü > Tıpta Uzmanlık Öğrencileri > akredite 2014 Joint Residency Advisory and Accreditation Committee (JRAAC) –A Joint Comitee of the UEMS and EANS Araştırma !! Kamu Hizmeti Eğitim için

5 Tarihçe 1952-1967 (16): Bülent Tarcan: >2500 hasta yatışı
(1963 H.tepe, 1965 Ankara, 1971 C.paşa, 1973 Ege) (9): Bağımsız Kürsü (II. Cerrahi Kliniği içerisinde): 3 servis +0 yoğun bakım yatak, haftada 1gün 1 ameliyathane >1800 hasta - >1170 ameliyat (6): Spor Hekimliği Binası: 29 servis +0 yoğun bakım yatak, 2 ameliyathane >3250 hasta yatışı - >2750 ameliyat : Nörolojik Binası (17) 50 servis +4 yoğun bakım yatak, 3+1stx ameliyathane >12150 hasta - >12950 ameliyat (14) 36 servis +7 yoğun bakım yatak, 4+1stx ameliyathane >12500 hasta - >11850 ameliyat (46) >29700 hasta - >28700 ameliyat

6 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

7 Fiziksel İmkanlar Ameliyathane sayısı 2 Toplam ameliyat oda sayısı 5
Ameliyat oda sayısı aktif 3 Ameliyat masa sayısı 3 Poliklinik oda sayısı 2 Toplantı Salonu (70 kişi) 1 Kütüphane (30 kişi) 1 Yatak sayısı 36 Yatak sayısı aktif 22 Yoğun Bakım Yatak sayısı 7 Yoğun Bakım Yatak sayısı aktif 5 Toplam Yatak sayısı 43 Toplam Yatak sayısı aktif 27

8 İnsan Kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
Profesör (2011 >7) 2 (01-08/2013) 4 (09-12/2013) Doçent 1 Uzman(657) 3 Asistan 10 Başhemşire Hemşire sayısı 33 Kadrolu Personel Sayısı –71– Anabilim Dalı Sekreteri (kadrolu) 2 Karantina Memuru (kadrolu) 4 Teknisyen (kadrolu) 1 Fizyoterapist (kadrolu) 1 Laborant (kadrolu) Hastabakıcı (Kadrolu) 8 Hastabakıcı (Rektörlük İşçi kadrosunda) 2 Hasta hizmetlisi (Hizmet alımı) 8 Temizlik personeli (şirketten) 8 Tıbbi Sekreter (Hizmet alımı) 2 Güvenlik -

9 NÖROŞİRURJİ A.D. HEKİM SAYILARI

10 NÖROŞİRURJİ A.D. PERSONEL SAYILARI

11 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

12 Akademik Faaliyet 2013 Dış yayın İç yayın
Uluslararası Dergilerde yayınlar 10 Uluslararası Kongrelerde Bildiri veya Poster 1 İç yayın Ulusal Kongrelerde Bildiri veya Poster 25

13 Mezuniyet Öncesi Eğitim
İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri 5. sınıfta 6 hafta süren Nöroloji-Nöroşirürji stajları süresince teorik ve pratik eğitim almaktadırlar.

14 Mezuniyet Öncesi Eğitim
Teorik 15 derste, Toplam 24 saat; Konular: Kafa İçi Basınç Artması Sendromu, Omurga ve Omurilik Travmaları, Disk Hernileri ve Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kafa Travmaları, Hidrosefali, Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar, Kafa İçi Urları, Santral Sinir Sistemi Konjenital Malformasyonları, Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Radyoterapi, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Medulla Spinalis Bası ve Urları, Nöropatoloji, Streotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Periferik Sinir Cerrahisi, Hipofiz Urları

15 Mezuniyet Öncesi Eğitim
Pratik 3 hafta, sabah-öğle saatleri arasında, Amaçlananlar: Nörolojik muayene yapmaları ve pekiştirmeleri, Ameliyathaneye giriş-çıkışı Ameliyathane içi davranış alışkanlıklarını öğrenmeleri, Ameliyatları bizzat veya kapalı devre TV sistemleri ile canlı izlemeleri, Polikliniklerde hasta muayenesi ve pratiğine aktif şekilde katılımları Hastalardan detaylı anamnez almaları, nörolojik muayene ve takiplerini yapmaları Hastanın teşhis ve tedavisi için gerekli analiz ve sentez yeteneğini kazanmaları, Eğitimleri sürecinde en az bir kez nöroşirürji klinik nöbetine kalarak nöroşirürjikal aciller ve nöbet hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

16 Mezuniyet Sonrası Eğitim
Uzmanlık Eğitim Programı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan uzmanlık öğrencileri 5 yıl süren eğitimleri boyunca 2006 yılında akredite olunan Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği’nce(EANS) belirlenen eğitim programına alınmaktadırlar. İlk yıllarında; klinik adaptasyon ve rutin servis işlerinin takip etmeleri, seminer ve derslere katılmak suretiyle ana nöroşirürji konularında genel bilgi sahibi olmaları ve de bazı temel nöroşirürji prosedürlerini yapmaları sağlanır. İkinci yılda; Kranyotomi açılması, kapanması ve her türlü travma cerrahisi ameliyatlarını yapmaları, poliklinik hizmetlerini yerine getirmeleri, Anestezi ve Reanimasyon(1ay), Nöroloji(2ay) gibi rotasyonları tamamlamaları, klinik ve deneysel araştırma projelerinde yer almaları amaçlanır. Üçüncü yılda; Genel Cerrahi(1ay) ve Acil Tıp(1ay) rotasyonunu tamamlayan asistanlardan artık kıdemli asistan olarak majör nöroşirürjikal vakalarda birinci asistans yapabilmesi ve nöroşirürjikal bir vakada değerlendirme ve ameliyat planlamasını yapabilecek halde olması beklenir. Sonraki yıllarda toplam 7 aylık rotasyonun sonuncuları olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi(1ay) ve Radyoloji(1ay) rotasyonlarının tamamlanması ile şef asistan statüsünde olan asistanlara klinik ve cerrahi işlerde sorumluluk verilir ve yakın gözlem altında pediatrik, nörovasküler, kafa tabanı ve fonksiyonel nöroşirürji vakaları yaptırılır.

17 Mezuniyet Sonrası Eğitim
İlk uzman 1972 Prof.Dr. Beyhan Özden İlk uzmanlık öğrencisi 1970’de Toplam 70 uzmana diploma (46 yılda) Öğretim üyesi sayısı 28/70 >>%40 Kalite / Kantite !!

18 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

19 Hizmet İstatistikleri
Yatan Hasta (Transfer hariç 985) Poliklinik (Rutin 2 oda 7669) Ameliyat (Klasik defter 905) Konsültasyon 3004

20 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

21 B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS
MALİYET ANALİZLERİ B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS

22 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
KARLILIK ANALİZLERİ

23 NÖROŞİRURJİ A.D. 2013 YILI MALİ DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 91.016 89.173 94.120 96.888 82.776 83.994 84.152 89.526 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 80.830 79.504 82.643 84.433 82.746 89.513 90.688 92.042 91.934 92.164 89.516 88.426 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 36.326 28.296 31.291 33.592 38.905 39.743 27.104 27.171 25.217 25.192 27.343 32.184 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 442 4.099 29 3.027 7.202 20.889 9.474 5.575 10.313 7.075 25.579 7.558 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI 57.873 16.524

24 GELİR ANALİZLERİ

25 NÖROŞİRURJİ A.D. 2013 YILI GELİR DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

26 NÖROŞİRURJİ A.D. 2013 YILI AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

27 GİDER ANALİZLERİ

28 NÖROŞİRURJİ A.D. 2013 YILI GİDER DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 91.016 89.173 94.120 96.888 82.776 83.994 84.152 89.526 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 80.830 79.504 82.643 84.433 82.746 89.513 90.688 92.042 91.934 92.164 89.516 88.426 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 36.326 28.296 31.291 33.592 38.905 39.743 27.104 27.171 25.217 25.192 27.343 32.184 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 442 4.099 29 3.027 7.202 20.889 9.474 5.575 10.313 7.075 25.579 7.558 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

29 GİDER DAĞILIMI 2013 YILI (1.000TL)

30 NÖROŞİRURJİ A.D. 2013 YILI (1.000TL)

31 NÖROŞİRURJİ A.D. 2013 YILI (1.000TL)

32 NÖROŞİRURJİ A.D. 2013 YILI (1.000TL)

33 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

34 NÖROŞİRURJİ A.D. GELİR-GİDER FARKI (2013 YILI)
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GELİR - GİDER FARKI 57.873 16.524

35 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 YILI

36 Gelir ve Gider 2013 YILI-(1.000 TL)

37 B- ETKİNLİK ANALİZLERİ

38 YATAK ETKİNLİĞİ

39 NÖROŞİRURJİ A.D Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK 43 103 89 877 68 2,1 10 ŞUBAT 78 80 1028 88,5 1,9 13 MART 76 928 71,9 1,8 12 NİSAN 86 82 950 76,2 11 MAYIS 104 102 1602 124,2 2,4 16 HAZİRAN 91 97 1081 86,7 2,3 TEMMUZ 27 901 69,8 3,3 AĞUSTOS 65 59 540 41,9 2,2 9 EYLÜL 85 834 66,9 3 EKİM 50 40 644 49,9 1,5 15 KASIM 864 69,3 ARALIK 87 900 3,2 TOPLAM 985 963 11149

40 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

41 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

42 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

43 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

44 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

45 HEKİM ETKİNLİĞİ

46 NÖROŞİRURJİ A.D OCAK 16 2,7 6,4 52,0 54,8 ŞUBAT 4,9 49,2 64,3 MART 5,0
UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK 16 2,7 6,4 52,0 54,8 ŞUBAT 4,9 49,2 64,3 MART 5,0 54,6 58,0 NİSAN 5,4 51,8 59,4 MAYIS 6,5 58,3 100,1 HAZİRAN 5,7 44,1 67,6 TEMMUZ 1,7 49,4 56,3 AĞUSTOS 4,1 39,9 33,8 EYLÜL 18 1,5 4,7 41,9 46,3 EKİM 2,8 35,8 KASIM 4,4 45,4 48,0 ARALIK 49,9 50,0

47 HEKİM BAŞINA HEMŞİRE SAYISI HEKİM BAŞINA PERSONEL SAYISI
NÖROŞİRURJİ A.D A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU E GRUBU HEKİM BAŞINA HEMŞİRE SAYISI HEKİM BAŞINA PERSONEL SAYISI OCAK 28 47 12 4 21 2,1 4,4 ŞUBAT 34 11 3 8 MART 29 37 14 2 9 NİSAN 7 17 MAYIS 60 13 HAZİRAN 51 TEMMUZ 24 31 23 AĞUSTOS 6 22 EYLÜL 30 5 1,8 3,9 EKİM 15 1 KASIM 33 44 20 ARALIK 27 18 TOPLAM 348 447 145 158

48

49

50 PERSONEL ETKİNLİĞİ

51 Toplam Personel Sayısı Personel Başina Fiili Yatak Sayısı
NÖROŞİRURJİ A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başina Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı Ocak 71 0,6 1,5 12,4 11,7 Şubat 1,1 14,5 11,1 Mart 13,1 12,3 Nisan 1,2 13,4 Mayıs 22,6 Haziran 1,3 15,2 9,9 Temmuz 0,4 12,7 Ağustos 0,9 7,6 9,0 Eylül 10,6 Ekim 0,7 9,1 Kasım 12,2 11,5 Aralık 12,6

52

53 HEMŞİRE ETKİNLİĞİ

54 Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı
NÖROŞİRURJİ A.D Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak 33 1,3 3,1 25,2 Şubat 2,4 23,8 Mart 26,5 Nisan 2,6 25,1 Mayıs 3,2 28,3 Haziran 2,8 21,4 Temmuz 0,8 24,0 Ağustos 2,0 19,3 Eylül 22,8 Ekim 1,5 19,5 Kasım 24,8 Aralık 27,2

55

56 AMELİYAT ETKİNLİĞİ

57 Masa başına ameliyat sayısı Toplam ameliyat sayısı (A+B+C+D+E)
NÖROŞİRURJİ A.D Ameliyathane sayısı Masa Sayısı Masa başına ameliyat sayısı Toplam ameliyat sayısı (A+B+C+D+E) Ameliyat sayısı (A) Ameliyat sayısı (B) Ameliyat sayısı (C) Ameliyat sayısı (D) Ameliyat sayısı (E) Ocak 1 2 56 112 28 47 12 4 21 Şubat 45 90 34 11 3 8 Mart 46 91 29 37 14 9 Nisan 32 64 7 17 Mayıs 59 117 60 13 Haziran 61 121 51 Temmuz 94 24 31 23 Ağustos 43 85 6 22 Eylül 54 107 30 5 Ekim 15 Kasım 33 44 20 Aralık 27 18 TOPLAM 576 1145 348 447 145 158

58 DİĞER ETKİNLİK

59 Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)
NÖROŞİRURJİ A.D Poliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak 2 18 813 1 255 Şubat 763 6 262 Mart 26 846 291 Nisan 23 805 266 Mayıs 908 237 Haziran 19 683 3 246 Temmuz 22 769 248 Ağustos 30 606 164 Eylül 16 736 222 Ekim 620 264 Kasım 15 800 271 Aralık 878 278 TOPLAM 250 9227 25 3004

60 NÖROŞİRURJİ A.D

61 NÖROŞİRURJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI
ocak şubat mart nisan mayıs haziran A.D. Doç.Dr. ALTAY SENCER 323 333 402 293 399 299 Prof.Dr. ALİ NAİL İZGİ 209 181 199 216 237 175 Prof.Dr. KEMAL TANJU HEPGÜL 245 221 210 248 243 188 Uzman Hekim AYDIN AYDOSEL1 2 1 Uzman Hekim YAVUZ ARAS 3

62 NÖROŞİRURJİ A.D AMELİYAT SAYISI
NÜKLEER TIP ocak şubat mart nisan mayıs haziran A.D. Doç.Dr. ALTAY SENCER 28 23 30 21 34 43 Prof.Dr. ALİ NAİL İZGİ 22 29 Prof.Dr. KEMAL TANJU HEPGÜL 19 17 31 26 Uzman Hekim AYDIN AYDOSELİ 2 Uzman Hekim YAVUZ ARAS 3

63 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

64 Kullandığımız yeni metodlarla ilgili tanıtım
Nöronavigasyon İntraoperatif BT Endoskopi Kranyal Spinal Nöromonitorizasyon

65 Nöronavigasyon

66 İntraoperatif BT

67 Endoskopi (Kranyal ve Spinal)

68 Nöromonitorizasyon

69 Geleceğe yönelik planlar ve talepler
Bugün için Hemşire eksiği Alınacak asistan sayısı Öğrenci sayısı azaltılmalı Yeniden Yapılanma Fiziki Bina - Servis ve Yoğun Bakım (büyüklük?) Makine parkı Yeni teknoloji >Gamma Knife Nöroradyoloji Mefruşat >yatak vs.. İnsan kaynakları Öğretim üyesi, Uzman, Uzmanlık Öğrencisi (kaç adet?) Hemşire, Personel Yönetim Modeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi? Hekim >< Hastane işletmecisi


"Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları