Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2013 Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2013 Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2013 Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı

2 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

3 Misyon Eğitim Lisans> Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencileri Lisansüstü > Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Araştırma Kamu Hizmeti

4 Vizyon Eğitim Lisans> Tıp Fakültesi > UTEAK / WFME Lisansüstü > Tıpta Uzmanlık Öğrencileri > akredite 2014 Joint Residency Advisory and Accreditation Committee (JRAAC) –A Joint Comitee of the UEMS and EANS Araştırma !! Kamu Hizmeti Eğitim için

5 Tarihçe (16): Bülent Tarcan: >2500 hasta yatışı (1963 H.tepe, 1965 Ankara, 1971 C.paşa, 1973 Ege) (9): Bağımsız Kürsü (II. Cerrahi Kliniği içerisinde): 3 servis +0 yoğun bakım yatak, haftada 1gün 1 ameliyathane >1800 hasta - >1170 ameliyat (6): Spor Hekimliği Binası : 29 servis +0 yoğun bakım yatak, 2 ameliyathane >3250 hasta yatışı - >2750 ameliyat : Nörolojik Binası (17) 50 servis +4 yoğun bakım yatak, 3+1stx ameliyathane >12150 hasta - >12950 ameliyat (14) 36 servis +7 yoğun bakım yatak, 4+1stx ameliyathane >12500 hasta - >11850 ameliyat (46) >29700 hasta - >28700 ameliyat

6 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

7 Fiziksel İmkanlar Ameliyathane sayısı2 Toplam ameliyat oda sayısı5 Ameliyat oda sayısı aktif 3 Ameliyat masa sayısı3 Poliklinik oda sayısı2 Toplantı Salonu (70 kişi)1 Kütüphane (30 kişi)1 Yatak sayısı36 Yatak sayısı aktif22 Yoğun Bakım Yatak sayısı 7 Yoğun Bakım Yatak sayısı aktif 5 Toplam Yatak sayısı43 Toplam Yatak sayısı aktif27

8 İnsan Kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Profesör (2011 >7) 2 (01-08/2013) 4 (09-12/2013) Doçent 1 Uzman(657) 3 Asistan10 Başhemşire 1 Hemşire sayısı33 Kadrolu Personel Sayısı –71– Anabilim Dalı Sekreteri (kadrolu) 2 Karantina Memuru (kadrolu)4 Teknisyen (kadrolu)1 Fizyoterapist (kadrolu)1 Laborant (kadrolu) 1 Hastabakıcı (Kadrolu)8 Hastabakıcı (Rektörlük İşçi kadrosunda)2 Hasta hizmetlisi (Hizmet alımı)8 Temizlik personeli (şirketten)8 Tıbbi Sekreter (Hizmet alımı)2 Güvenlik-

9 NÖROŞİRURJİ A.D. HEKİM SAYILARI

10 NÖROŞİRURJİ A.D. PERSONEL SAYILARI

11 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

12 Akademik Faaliyet 2013 Dış yayın Uluslararası Dergilerde yayınlar10 Uluslararası Kongrelerde Bildiri veya Poster 1 İç yayın Ulusal Kongrelerde Bildiri veya Poster25

13 Mezuniyet Öncesi Eğitim İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri 5. sınıfta 6 hafta süren Nöroloji-Nöroşirürji stajları süresince teorik ve pratik eğitim almaktadırlar.

14 Mezuniyet Öncesi Eğitim Teorik 15 derste, Toplam 24 saat; Konular: Kafa İçi Basınç Artması Sendromu, Omurga ve Omurilik Travmaları, Disk Hernileri ve Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kafa Travmaları, Hidrosefali, Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar, Kafa İçi Urları, Santral Sinir Sistemi Konjenital Malformasyonları, Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Radyoterapi, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Medulla Spinalis Bası ve Urları, Nöropatoloji, Streotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Periferik Sinir Cerrahisi, Hipofiz Urları

15 Mezuniyet Öncesi Eğitim Pratik 3 hafta, sabah-öğle saatleri arasında, Amaçlananlar : Nörolojik muayene yapmaları ve pekiştirmeleri, Ameliyathaneye giriş-çıkışı Ameliyathane içi davranış alışkanlıklarını öğrenmeleri, Ameliyatları bizzat veya kapalı devre TV sistemleri ile canlı izlemeleri, Polikliniklerde hasta muayenesi ve pratiğine aktif şekilde katılımları Hastalardan detaylı anamnez almaları, nörolojik muayene ve takiplerini yapmaları Hastanın teşhis ve tedavisi için gerekli analiz ve sentez yeteneğini kazanmaları, Eğitimleri sürecinde en az bir kez nöroşirürji klinik nöbetine kalarak nöroşirürjikal aciller ve nöbet hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

16 Mezuniyet Sonrası Eğitim Uzmanlık Eğitim Programı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan uzmanlık öğrencileri 5 yıl süren eğitimleri boyunca 2006 yılında akredite olunan Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği’nce(EANS) belirlenen eğitim programına alınmaktadırlar. İlk yıllarında; klinik adaptasyon ve rutin servis işlerinin takip etmeleri, seminer ve derslere katılmak suretiyle ana nöroşirürji konularında genel bilgi sahibi olmaları ve de bazı temel nöroşirürji prosedürlerini yapmaları sağlanır. İkinci yılda; Kranyotomi açılması, kapanması ve her türlü travma cerrahisi ameliyatlarını yapmaları, poliklinik hizmetlerini yerine getirmeleri, Anestezi ve Reanimasyon(1ay), Nöroloji(2ay) gibi rotasyonları tamamlamaları, klinik ve deneysel araştırma projelerinde yer almaları amaçlanır. Üçüncü yılda; Genel Cerrahi(1ay) ve Acil Tıp(1ay) rotasyonunu tamamlayan asistanlardan artık kıdemli asistan olarak majör nöroşirürjikal vakalarda birinci asistans yapabilmesi ve nöroşirürjikal bir vakada değerlendirme ve ameliyat planlamasını yapabilecek halde olması beklenir. Sonraki yıllarda toplam 7 aylık rotasyonun sonuncuları olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi(1ay) ve Radyoloji(1ay) rotasyonlarının tamamlanması ile şef asistan statüsünde olan asistanlara klinik ve cerrahi işlerde sorumluluk verilir ve yakın gözlem altında pediatrik, nörovasküler, kafa tabanı ve fonksiyonel nöroşirürji vakaları yaptırılır.

17 Mezuniyet Sonrası Eğitim İlk uzman 1972 Prof.Dr. Beyhan Özden İlk uzmanlık öğrencisi 1970’de Toplam 70 uzmana diploma (46 yılda) Öğretim üyesi sayısı 28/70 >> %40 Kalite / Kantite !!

18 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

19 Hizmet İstatistikleri Yatan Hasta1055 (Transfer hariç 985) Poliklinik9227 (Rutin 2 oda 7669) Ameliyat1145 (Klasik defter 905) Konsültasyon3004

20 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

21 A MALİYET ANALİZLERİ B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS

22 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ KARLILIK ANALİZLERİ

23 NÖROŞİRURJİ A.D YILI MALİ DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK TOPLA M A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI

24 GELİR ANALİZLERİ

25 NÖROŞİRURJİ A.D YILI GELİR DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYIS HAZİRA N TEMMUZ AĞUSTO S EYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDE N ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1- A2) B. AYLIK FATURALAN MIŞ (TOPLAM)GEL İR

26 NÖROŞİRURJİ A.D YILI AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

27 GİDER ANALİZLERİ

28 NÖROŞİRURJİ A.D YILI GİDER DURUMU OCAKŞUBATMARTNİSANMAYIS HAZİRA N TEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONE L GİDERİ GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYA T H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLE R I. AYLIK TOPLAM DEMİRB AŞ, CİHAZ ALIMLA RI VE YATIRIM GİDERLE Rİ TOPLAM GİDER (F1+F2+G S+H+I)

29 GİDER DAĞILIMI 2013 YILI (1.000TL)

30 NÖROŞİRURJİ A.D YILI (1.000TL)

31

32

33 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

34 NÖROŞİRURJİ A.D. GELİR-GİDER FARKI (2013 YILI) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GELİR - GİDER FARKI

35 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 YILI

36 Gelir ve Gider 2013 YILI-(1.000 TL)

37

38

39 NÖROŞİRURJİ A.DToplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK ,110 ŞUBAT ,51,913 MART ,91,812 NİSAN ,21,911 MAYIS ,22,416 HAZİRAN ,72,311 TEMMUZ ,83,310 AĞUSTOS ,92,29 EYLÜL ,9310 EKİM ,91,515 KASIM ,3310 ARALIK ,83,210 TOPLAM

40 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

41 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

42 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

43 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

44 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

45

46 NÖROŞİRURJİ A.D UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK162,76,452,054,8 ŞUBAT162,74,949,264,3 MART162,75,054,658,0 NİSAN162,75,451,859,4 MAYIS162,76,558,3100,1 HAZİRAN162,75,744,167,6 TEMMUZ161,74,949,456,3 AĞUSTOS161,74,139,933,8 EYLÜL181,54,741,946,3 EKİM181,52,835,8 KASIM181,54,445,448,0 ARALIK181,54,749,950,0

47 NÖROŞİRURJİ A.D A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU E GRUBU HEKİM BAŞINA HEMŞİRE SAYISI HEKİM BAŞINA PERSONEL SAYISI OCAK ,14,4 ŞUBAT ,14,4 MART ,14,4 NİSAN ,14,4 MAYIS ,14,4 HAZİRAN ,14,4 TEMMUZ ,14,4 AĞUSTOS ,14,4 EYLÜL ,83,9 EKİM ,83,9 KASIM ,83,9 ARALIK ,83,9 TOPLAM

48

49

50

51 NÖROŞİRURJİ A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başina Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı Ocak710,61,512,411,7 Şubat710,61,114,511,1 Mart710,61,113,112,3 Nisan710,61,213,411,7 Mayıs710,61,522,613,1 Haziran710,61,315,29,9 Temmuz710,41,112,711,1 Ağustos710,40,97,69,0 Eylül710,41,211,710,6 Ekim710,40,79,1 Kasım710,41,112,211,5 Aralık710,41,212,712,6

52

53

54 NÖROŞİRURJİ A.D Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak331,33,125,2 Şubat331,32,423,8 Mart331,32,426,5 Nisan331,32,625,1 Mayıs331,33,228,3 Haziran331,32,821,4 Temmuz330,82,424,0 Ağustos330,82,019,3 Eylül330,82,622,8 Ekim330,81,519,5 Kasım330,82,424,8 Aralık330,82,627,2

55

56

57 NÖROŞİRURJİ A.DAmeliyathane sayısıMasa Sayısı Masa başına ameliyat sayısı Toplam ameliyat sayısı (A+B+C+D+E) Ameliyat sayısı (A) Ameliyat sayısı (B) Ameliyat sayısı (C) Ameliyat sayısı (D) Ameliyat sayısı (E) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

58

59 NÖROŞİRURJİ A.DPoliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hastaÖlüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

60 NÖROŞİRURJİ A.D

61 NÖROŞİRURJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI NÖROŞİRURJİ ocakşubatmartnisanmayıshaziran A.D. Doç.Dr. ALTAY SENCER Prof.Dr. ALİ NAİL İZGİ Prof.Dr. KEMAL TANJU HEPGÜL Uzman Hekim AYDIN AYDOSEL Uzman Hekim YAVUZ ARAS3

62 NÖROŞİRURJİ A.D AMELİYAT SAYISI NÜKLEER TIP ocakşubatmartnisanmayıshaziran A.D. Doç.Dr. ALTAY SENCER Prof.Dr. ALİ NAİL İZGİ Prof.Dr. KEMAL TANJU HEPGÜL Uzman Hekim AYDIN AYDOSELİ 2 Uzman Hekim YAVUZ ARAS33

63 Sunum Planı Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi Mezuniyet sonrası Hizmet İstatistikleri (2013) Poliklinik Laboratuar: Kanlı ve kansız Operasyon veya girişim Mali Analiz (2013) Gelir Gider Fatura Red Oranı Sağlanan Bağışlar Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye) Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz

64 Kullandığımız yeni metodlarla ilgili tanıtım Nöronavigasyon İntraoperatif BT Endoskopi Kranyal Spinal Nöromonitorizasyon

65 Nöronavigasyon

66 İntraoperatif BT

67 Endoskopi (Kranyal ve Spinal)

68 Nöromonitorizasyon

69 Geleceğe yönelik planlar ve talepler Bugün için Hemşire eksiği Alınacak asistan sayısı Öğrenci sayısı azaltılmalı Yeniden Yapılanma Fiziki Bina - Servis ve Yoğun Bakım (büyüklük?) Makine parkı Yeni teknoloji >Gamma Knife Nöroradyoloji Mefruşat >yatak vs.. İnsan kaynakları Öğretim üyesi, Uzman, Uzmanlık Öğrencisi (kaç adet?) Hemşire, Personel Yönetim Modeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi? Hekim >< Hastane işletmecisi


"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2013 Prof.Dr. Ali Nail İZGİ Anabilim Dalı Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları