Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

09.04.2015Nihat KÖLÜK K-Q TS-ISO-EN 9000 TÜRKSTANDARDLARIENSTİTÜSÜ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ T O B B.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "09.04.2015Nihat KÖLÜK K-Q TS-ISO-EN 9000 TÜRKSTANDARDLARIENSTİTÜSÜ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ T O B B."— Sunum transkripti:

1

2 09.04.2015Nihat KÖLÜK K-Q TS-ISO-EN 9000 TÜRKSTANDARDLARIENSTİTÜSÜ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ T O B B

3 Eğitimcinin Tanıtımı 09.04.2015Nihat KÖLÜK NİHAT KÖLÜK Ünvanı : Uzman Eğitimi : Makine Mühendisi, İşletmede Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı : Ürün ve Sistem Belgelendirmesi, Otomotiv Tip Onayı, Eğitim Önceki Görevleri : Malatya Müdürü, Araç Tip Onay Müdürü Merkez Makine Laboratuarı Müdürü, Eserleri : “ Kalite Güvencesi ve Standardları ” Kitabı (5.Baskı) “ Girişimcilik ” Kitabı (5.Baskı) “ AB’de Standardizasyon ve Belgelendirme Sistemi ” Yüksek Lisans Tezi

4 09.04.2015Nihat KÖLÜK - Kalite kavramları ve tanımlarının açıklanması, - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Standardının Şartlarını Tanıtmak ve Standardın Gereklerinin Anlaşılmasını Sağlamak Bu Eğitimde Hedeflenen - Kalite kavramları ve tanımlarının açıklanması, - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Standardının Şartlarını Tanıtmak ve Standardın Gereklerinin Anlaşılmasını Sağlamak

5 09.04.2015Nihat KÖLÜK -TSE’nin Tanıtımı -Kalite Kavramı, Tanımları ve Temel Terimleri - Kalite Yönetim Sistemi, -Kalite Yönetim Prensipleri, -TS EN ISO 9000 Standardları -TS EN ISO 9001:2008 Standardı maddeleri -Hazırlık ve Belgelendirme Prosedürü -Soru - Cevap Eğitimin İçeriği

6 09.04.2015Nihat KÖLÜK Eğitimin Proğramı Saat : 9.00 - 17.30 Arası Ders Süresi : 60 Dakika Aralar : 20 Dakika Öğle Arası :

7 09.04.2015Nihat KÖLÜK Kısa adı TSE olan TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, 1954 yılında TOBB bünyesinde kurulmuş, 1960 yılında 132 sayılı kanun ile bugünkü, “özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kamu kurumu” niteliğini kazanmıştır. TSE’nin merkezi Ankara’da olup, Gebze’de Kalite Kampusü, ayrıca il müdürlükleri ve bölge laboratuarları mevcuttur. TSE’nin Tanıtımı

8 09.04.2015Nihat KÖLÜK

9 09.04.2015Nihat KÖLÜK

10 09.04.2015Nihat KÖLÜK SİSTEM BELGELENDİRME TSE’nin Faaliyet Alanları STANDARD HAZIRLAMA KALİBRASYON LABORATUVAR Araç Tip Onayı ÜRÜN BELGELENDİRNE PERSONEL BELGELENDİRME CE İŞARETİ

11 09.04.2015Nihat KÖLÜK TS 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ TSE’nin YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

12 09.04.2015Nihat KÖLÜK Kalite Kavramı, Tanımları Ve Temel Terimleri

13 09.04.2015Nihat KÖLÜK Kullanıma uygunluktur. (Juran) Şartlara uygunluktur. (Crosby) İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Müşteri memnuniyetidir Müşteri memnuniyetidir Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi. Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi. (TS EN ISO 9000:2007) KALİTE NEDİR ?

14 09.04.2015Nihat KÖLÜK ŞARTLARA İLK DEFADA ZAMANINDA HER DEFASINDA UYMAKTIR. Kalite,

15 09.04.2015Nihat KÖLÜK Proses Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile ilgili olan veya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisi. Not 1 - Genellikle bir prosesin girdileri, diğer proseslerin çıktılarıdır. Not 2 - ltında gerçekleştirilir. Not 2 - Kuruluşun prosesleri, genellikle katma değer yaratacak şekilde planlanır ve kontrollü şartlar altında gerçekleştirilir. Not 3 - s sıklıkla “özel proses” olarak adlandırılır. Not 3 - Son ürünün uygunluğunun hemen veya ekonomik olarak doğrulanamadığı bir proses sıklıkla “özel proses” olarak adlandırılır. PROSES YAKLAŞIMI

16 09.04.2015Nihat KÖLÜK Ürün Gerçekleştirme Prosesleri Üst Yönetim Prosesleri Destek Prosesleri Müşteriler/ İlgili Taraflar Müşteriler/ İlgili Taraflar girdiler çıktılar PROSES YAKLAŞIMI

17 09.04.2015Nihat KÖLÜK Ürün Bir prosesin sonucu. Not Dört genel ürün kategorisi vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir:  Hizmetler (örneğin, taşımacılık),  Yazılım (örneğin, bilgisayar programı, sözlük),  Mamül-Donanım (örneğin, motorun mekanik kısmı),  İşlenmiş malzemeler (örneğin, yağlama yağı).

18 09.04.2015Nihat KÖLÜK Müşteri memnuniyeti Yerine getirilen müşteri şartlarının, müşteri tarafından algılanma derecesi.

19 09.04.2015Nihat KÖLÜK HATALARIN ORANI İNSAN SİSTEM

20 09.04.2015Nihat KÖLÜK  Kalite yönetim sistemi Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi. Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

21 09.04.2015Nihat KÖLÜK TOPL KA MUAYENE VE DENEY KABUL-RED Fonksiyonu KALİTE KONTROL Önleme Fonksiyonu KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Güvence Fonksiyonu TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

22 09.04.2015Nihat KÖLÜK 1.Müşteri odaklılık 2.Liderlik 3.Çalışanların katılımı 4.Proses yaklaşımı 5.Yönetimde sistem yaklaşımı 6.Sürekli iyileştirme 7.Verilere dayalı karar verme yaklaşımı 8.Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ

23 09.04.2015Nihat KÖLÜK Maliyet ve zamandan tasarruf Azalmış iadeler Daha az müşteri şikayetleri Daha az servis-bakım giderleri Kaynakların optimum kullanımı Pazar payının artması Yönetim kolaylığı Sağlıklı bilgi akışı ETKİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMANIN YARARLARI

24 09.04.2015Nihat KÖLÜK TS-EN ISO 9000: 2007 : Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler TS-EN ISO 9001: 2008 : Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar TS-EN ISO 9004: 200? : Kalite Yönetim Sistemleri – Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz ISO 19011 :2002 Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu. TS-EN ISO 9001:2008 Serisi Standardlar

25 09.04.2015Nihat KÖLÜK TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemleri - TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Maddeleri

26 09.04.2015Nihat KÖLÜK

27 09.04.2015Nihat KÖLÜK TS-EN-ISO 9001:2008 beş ana bölümde yapılanmıştır. - Kalite Yönetim Sistemi (Madde 4) - Yönetim sorumluluğu (Madde 5) - Kaynak yönetimi (Madde 6) - Ürün gerçekleştirme (Madde 7) - Ölçme, analiz ve iyileştirme(Madde 8)

28 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Standard şartlarına göre Kalite Yönetim Sistemi Kurulmalı, Dokümante Edilmeli, Uygulanmalı, Sürekliliğini Sağlanmalı ve Sürekli İyileştirilmelidir.

29 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite Politikası Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar Destek Dokümanlar DOKÜMANTASYON Kalite Planları

30 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI Kalite Politikası ve Organizasyon yapısını içerir Dokümantasyon yapısını açıklar Kalite Yönetim Sistemi Elemanlarının tanıtımı ve İlişkilerini kapsar Prosedürlere referans yapabilir veya bunları içerebilir Süreçler ve ilişkilerini belirtir. K E K E K

31 09.04.2015Nihat KÖLÜK Kalite El Kitabı Aşağıdaki Bilgileri İçermeli veya Bunlara Atıfta Bulunmalıdır. a) Kuruluşun adı, kapsamı, uygulama alanı, b) İçindekiler tablosu c) Çapraz referans çizelge d) Gerektiğinde bir tanımlar bölümü, e) Söz konusu kuruluşu ve el kitabını tanıtıcı bilgiler f) Prosesler arası etkileşimin tarifi, g) Kuruluşun kalite politikası h) Organizasyon şeması, i) Kalite Yönetim Sistemi şartları

32 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite sistem prosedüründe şunlar yer almalıdır;  Ne gerçekleştirilecek ?  Neden gerçekleştirilecek ?  Nerede kontrol edilecek ?  Kim faaliyet/kontrolden sorumludur ?  Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek ?  Ne zaman gerçekleşecek/kontrol edilecek ? Ne - neden - ne zaman - nasıl - nerede - kim ?(5n+1k) PROSEDÜR;Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar

33 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.2.3 Dokümanların Kontrolü 4.2.4 Kayıtların Kontrolü 8.2.2 İç Denetimler 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.5.2 Düzeltici faaliyetler 8.5.3 Önleyici faaliyetler Dokümante edilmiş prosedürler

34 09.04.2015Nihat KÖLÜK İŞ TALİMATI NASIL OLUŞTURULUR ? lSpesifik hedefler belirtilir. lİstenen sonuç için gerekli ifadeler kullanılır. lUygulayıcının anlayabileceği dilde yazılır. lSıfat ve zamir kullanmaktan kaçınılır. lMetod uygulamaya yönelik olacak şekilde belirtilir. lİlgili kaynaklar ve yerleri belirtilir Talimatlar Prosedürler, bir faaliyette, neyin ne zaman ve kim tarafından yapılacağını anlatırken, talimatlar genelde bir görevin nasıl yapılacağını tanımlar.

35 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını,  Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümanlardır. KALİTE PLANLARI

36 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008, Madde 4.2’de, dokümanların herhangi bir form yada ortamda olabileceği belirtilmektedir.  Kağıt  Manyetik Ortam (disket, harddisk, kredi kartları)  Elektronik  Optik bilgisayar diskleri (cd-rom, optik disk)  Fotoğraf, Levha, İşaret  Ana numune olabilir. DOKÜMANTASYON ORTAMLARI

37 09.04.2015Nihat KÖLÜK

38 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ Prosedür, dokümanların ; a) Gözden geçirme ve onayını, b) Güncelleştirilmesini ve bunun gösterilmesini c) Kullanım yerinde yürürlülükteki revizyonlarının olmasını d) Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımını e) Geçersiz dokümanların kullanımının önlenmesini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği dokümanlar KONTROLLÜ olmalıdır Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği dokümanlar KONTROLLÜ olmalıdır

39 09.04.2015Nihat KÖLÜK 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAYITLARIN KONTROLÜ Prosedür, Kalite kayıtlarının tanımlanmasını Saklanması, depolanması ve korunmasını Tekrar ulaşılabilir olmasını Saklama sürelerini Elden çıkarılmasını Bununla ilgili kontrolleri ve sorumluları tanımlamalıdır Kayıtlar, şartlara uygunluğun veya kalite yöetim sisteminin etkin işleyişinin delili olarak tutulmaktadır. Kayıtlar, şartlara uygunluğun veya kalite yöetim sisteminin etkin işleyişinin delili olarak tutulmaktadır.

40 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU

41 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirmedeki kararlılığını; a) Müşteri isteklerinin ve yasal şartların karşılanmasının öneminin kuruluş içerisinde iletilmesini b) Kalite politikasının oluşturulması c) Hedeflerin oluşturulmasının sağlanması d) Yönetimin gözden geçirmesinin sağlanması e) Gerekli kaynakların sağlanması ile ortaya koymalıdır.

42 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik, Müşteri şartlarının belirlenmesi ve Yerine getirilmesini sağlamalıdır.

43 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU KALİTE POLİTİKASI Üst yönetim, kalite politikasının, a) Kuruluş amaçlarına uygun olmasını b) Şartların karşılanması ve sürekli iyileşme için kararlılığı içermesini c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesine temel olmasını d) Kuruluş içerisinde iletilmesini, her seviyede anlaşılır olmasını e) Uygunluğun sürekliliği açısından gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

44 09.04.2015Nihat KÖLÜK KALİTE POLİTİKASI ÖRNEĞİ; Müşteri tatminini en üst seviyede tutabilmek amacıyla; ürünlerimizi milli ve milletlerarası standardlara uygun üretmek, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, çalışanlarımızın memnuniyeti ve katılımı ile kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek kuruluşumuzun kalite politikasıdır. Genel Müdür

45 09.04.2015Nihat KÖLÜK Kamu yararını ön planda tutarak, temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde özel sektörün iç ve dış pazarlarda rekabete açılmasını sağlamak, çağın teknolojisini yakalayarak sürdürülebilir bir sanayileşme politikası doğrultusunda özel sektörü ihracata dönük üretime yönlendirmek, hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek Ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek İçin çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. KALİTE POLİTİKASI ÖRNEĞİ;

46 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU PLANLAMA 1. Kalite Hedefleri : Ölçülebilir, kalite politikası ile tutarlı, sürekli iyileştirmeye uygun 2. Kalite Planlaması : KYS şartları ve kalite hedeflerini karşılayacak şekilde

47 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU *......yılı içinde müşteri iadelerini % 0,20 den % 0,15’e indirmek, *..... yılı inçinde ürün kalitesi memnuniyet oranını % 90 yapmak (Anket verileri) *......yılı içinde hurda oranını % 3 den % 2’ye düşürmek, *..... yılı içinde ürün teslim terminlerine 1 gün toleranslarla, % 98 uyum sağlamak *.... yılının ilk altı ayında tedarikçilerimizin % 75’ini tetkik etmek *.... yılı içinde personele ortalama kişi başına 40 saat/yıl eğitim sağlamak, *.... yılı içerisinde çalışan kişi başına üretimi 161 t/ay a çıkarmak. Kalite Hedefleri Örnekleri

48 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM 1. Sorumluluk ve Yetki Sorumluluklar, yetkiler ve birbiriyle ilişkiler tanımlanmalı ve organizasyona duyurulmalıdır.

49 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM 2. Yönetim Temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın kuruluş yönetiminden bir üyeyi, aşağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak şekilde atamalıdır:

50 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM 3. İç İletişim Üst yönetim, kuruluş içerisinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve kalite yönetim sisteminin etkinliği ile ilgili iletişimin sağlanmasını güvence altına almalıdır.

51 09.04.2015Nihat KÖLÜK 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini, uygunluk, yeterlilik ve etkinliğin sağlanması için planlanan aralıklarla gözden geçirmelidir. GİRDİLER Denetim Sonuçları Müşteriden gelen bilgiler Proses performansı, ürün uygunluğu DÖF’lerin durumu Önceki kararların takibi Değişen Şartlar İyileşme önerileri ÇIKTILAR Proseslerin ve KYS’nin iyileşmesi Ürün İyileşmesi Kaynak ihtiyaçları

52 09.04.2015Nihat KÖLÜK 6 – KAYNAK YÖNETİMİ İnsan Kaynakları (Yetkinlik, Bilinç, Eğitim) Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren personel; uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır.

53 09.04.2015Nihat KÖLÜK 6 – KAYNAK YÖNETİMİ Altyapı, Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğa ulaşmak için gereken altyapıyı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir.

54 09.04.2015Nihat KÖLÜK 6 – KAYNAK YÖNETİMİ Çalışma Ortamı Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gereken çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir.

55 09.04.2015Nihat KÖLÜK 7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI Ürün gerçekleştirme için, prosesler belirlenmeli ve geliştirilmelidir. Planlamada;………………………………. a) Kalite hedefleri ve ürünle ilgili şartlar b) Ürüne özel proseslerin, dokümanların oluşturulması ve kaynakların sağlanması c) Ürüne özelgerekli doğrulama, geçerlilik, izleme muayene ve test faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri d) Ürün şartlarının sağlandığına dair kayıtlar belirlenmelidir.

56 09.04.2015Nihat KÖLÜK 7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 1. Ürün ile ilgili şartların belirlenmesi Müşteri tarafından belirlenen, kullanıma uygunluk için şartlar, yasal şartlar, kuruluş tarafından belirlenen diğer şartlar 2. Ürün ile ilgili şartların gözden geçirilmesi Ürün şartlarının tanımlanması, sözleşme ile teklif arasındaki farkların giderilmesi, kuruluşun yeterliliği garanti edilmeli 3. Müşteri ile iletişim Ürün bilgileri, sözleşme ve tekliflerdeki değişiklikler, müşteri şikayetleri dahil geri besleme

57 09.04.2015Nihat KÖLÜK 7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME Kuruluş, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini plânlamalı ve kontrol altında bulundurmalıdır. TASARIM VE GELİŞTİRME

58 09.04.2015Nihat KÖLÜK 7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME SATIN ALMA Kuruluş, satın alınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarına uygun olmasını güvence altına almalıdır. 1. Satınalma Prosesi 2. Satınalma Bilgileri 3. Satınalınan Ürünün Doğrulanması

59 09.04.2015Nihat KÖLÜK 7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 1. Üretim ve Hizmet Teminin Kontrolü 2. Üretim ve Hizmet Temini Proseslerinin Geçerliliği 3. Tanımlama ve İzlenebilirlik 4. Müşteri Mülkü 5. Ürünün Muhafazası ( Taşıma, Depolama, Ambalajlama) 6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

60 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME İZLEME VE ÖLÇME 8.2.1.Müşteri Memnuniyeti

61 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME TETKİK ( TS EN ISO 19011:2004) Tetkik delilini elde etmek ve hangi tetkik kriterlerinin karşılandığına karar vermek amacı ile delilleri objektif olarak değerlendirmek için sistematik, tarafsız ve dokümante edilmiş bir prosestir. 8.2.2. İç Tetkik TETKİK ÇEŞİTLERİ - İÇ TETKİK - DIŞ TETKİK İkinci Taraf Tetkiki Üçüncü Taraf Tetkiki TETKİK ÇEŞİTLERİ - İÇ TETKİK - DIŞ TETKİK İkinci Taraf Tetkiki Üçüncü Taraf Tetkiki

62 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME TETKİKİN FAYDALARI İletişimi Artırır. Eğitim Aracıdır. Müşteri Şikayetlerinin Azalmasına Olanak tanır. Öz Eleştiri Alışkanlığını Geliştirir. Sürekli İyileşme Taahhüdüne Kaynak Sağlar Üçüncü Taraf Denetim ve Teftişlere Hazırlık imkanı Verir. Sistem Bilincinin Gelişini Sağlar. Yasal Uyumsuzlukları Önler

63 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.2.2. İç Tetkik Kuruluş, kalite yönetim sisteminin; a) Plânlanmış düzenlemelere (bkz. Madde 7.1), bu standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını, b) Etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için plânlanmış aralıklarla iç tetkikler gerçekleştirilmelidir.

64 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME  Planlanmış ve dokümante edilmiş olmalı  Tetkik prosesi bağımsız ve objektif olmalı  Tetkikçiler kendi işini tetkik etmemeli,,  Prosedürlere uygun olarak yapılmalı,  Sonuçlar dokümante edilmeli,  Sorumlu yönetim personeli sonuçlardan haberdar edilmeli,  Yönetim personeli uygunsuzluklar ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetleri başlatmalı. TETKİKLER

65 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Hazırlık,Planlama,Uygulama,Değerlendirme TETKİKİN SAFHALARI

66 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.2.3. Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi Kuruluş, kalite yönetim sistemi proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotları uygulamalıdır. Bu metotlar proseslerin, plânlanmış sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermelidir.

67 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçümü Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürün karakteristiklerini izlemeli ve ölçmelidir.

68 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

69 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Veri Analizi

70 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 1. Sürekli İyileştirilme İYİLEŞTİRME

71 09.04.2015Nihat KÖLÜK 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME İYİLEŞTİRME 2. Düzeltici Faaliyet 3. Önleyici Faaliyet

72 09.04.2015Nihat KÖLÜK 1- Standardların elde edilmesi 2- Çekirdek ekip oluşturulması ve Eğitimi 3- Politika ve hedeflerin belirlenmesi 4- Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yaygınlaştırılması, 5- Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve Uygulanması 6- İç Kalite Tetkikinin yapılması 7- Varsa Eksiklerin giderilmesi 8- Değişikliklerin uygulanması 9- BELGELENDİRME KURULUŞUNA MÜRACAAT 10- Planlı ve sistemli bir şekilde uygulamanın gözlenmesi ve gerekiyorsa 7. Ve 8. Maddenin sürekli olarak uygulanması KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HAZIRLIK AŞAMALARI

73 09.04.2015Nihat KÖLÜK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME AŞAMALARI 1- Belgelendirme kuruluşunun tespiti 2- Başvuru formu vd dokümanlar ile başvuru 3- Ön değerlendirme 4- Aşama-I tetkiki 5- Belgelendirme tetkiki 6- Uygunsuzluk raporunun düzenlenmesi ( VARSA) 7- Takip Tetkikinin yapılması ( VARSA) 8- Belgenin düzenlenmesi 9- Gözetim Tetkiki ( Her yıl) 10- Yenileme Tetkiki ( 3 yılda bir)

74 09.04.2015Nihat KÖLÜK

75 09.04.2015Nihat KÖLÜK Katılımınız için te ş ekkür ederiz. Nihat KÖLÜK nkoluk@tse.org.tr SORU - CEVAP


"09.04.2015Nihat KÖLÜK K-Q TS-ISO-EN 9000 TÜRKSTANDARDLARIENSTİTÜSÜ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ T O B B." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları