Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
T O B B TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ K-Q TS-ISO-EN 9000 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ Nihat KÖLÜK

2 Eğitimcinin Tanıtımı NİHAT KÖLÜK Ünvanı : Uzman
Eğitimi : Makine Mühendisi, İşletmede Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı : Ürün ve Sistem Belgelendirmesi, Otomotiv Tip Onayı, Eğitim Önceki Görevleri : Malatya Müdürü, Araç Tip Onay Müdürü Merkez Makine Laboratuarı Müdürü, Eserleri : “Kalite Güvencesi ve Standardları” Kitabı (5.Baskı) “ Girişimcilik” Kitabı (5.Baskı) “AB’de Standardizasyon ve Belgelendirme Sistemi” Yüksek Lisans Tezi Nihat KÖLÜK

3 Bu Eğitimde Hedeflenen - Kalite kavramları ve tanımlarının açıklanması, - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Standardının Şartlarını Tanıtmak ve Standardın Gereklerinin Anlaşılmasını Sağlamak Nihat KÖLÜK

4 Eğitimin İçeriği TSE’nin Tanıtımı
Kalite Kavramı, Tanımları ve Temel Terimleri - Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Prensipleri , TS EN ISO Standardları TS EN ISO 9001:2008 Standardı maddeleri Hazırlık ve Belgelendirme Prosedürü Soru - Cevap Nihat KÖLÜK

5 Eğitimin Proğramı Saat : 9.00 - 17.30 Arası Ders Süresi : 60 Dakika
Aralar : 20 Dakika Öğle Arası : Nihat KÖLÜK

6 TSE’nin Tanıtımı Kısa adı TSE olan TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ,
1954 yılında TOBB bünyesinde kurulmuş, 1960 yılında 132 sayılı kanun ile bugünkü, “özel hukuk hükümlerine göre yönetilen kamu kurumu” niteliğini kazanmıştır. TSE’nin merkezi Ankara’da olup, Gebze’de Kalite Kampusü, ayrıca il müdürlükleri ve bölge laboratuarları mevcuttur. Nihat KÖLÜK

7 Nihat KÖLÜK

8 Nihat KÖLÜK

9 TSE’nin Faaliyet Alanları
STANDARD HAZIRLAMA KALİBRASYON LABORATUVAR Araç Tip Onayı ÜRÜN BELGELENDİRNE SİSTEM BELGELENDİRME PERSONEL BELGELENDİRME CE İŞARETİ Nihat KÖLÜK

10 TSE’nin YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ Nihat KÖLÜK

11 Kalite Kavramı, Tanımları
Ve Temel Terimleri Nihat KÖLÜK

12 KALİTE NEDİR ? Kullanıma uygunluktur. (Juran)
Şartlara uygunluktur. (Crosby) İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Müşteri memnuniyetidir Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi. (TS EN ISO 9000:2007) Nihat KÖLÜK

13 Kalite, ŞARTLARA İLK DEFADA ZAMANINDA HER DEFASINDA UYMAKTIR.
Nihat KÖLÜK

14 PROSES YAKLAŞIMI Proses
Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleri ile ilgili olan veya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisi. Not 1 - Genellikle bir prosesin girdileri, diğer proseslerin çıktılarıdır. Not 2 - Kuruluşun prosesleri, genellikle katma değer yaratacak şekilde planlanır ve kontrollü şartlar altında gerçekleştirilir. Not 3 - Son ürünün uygunluğunun hemen veya ekonomik olarak doğrulanamadığı bir proses sıklıkla “özel proses” olarak adlandırılır. Nihat KÖLÜK

15 Üst Yönetim Prosesleri
PROSES YAKLAŞIMI Üst Yönetim Prosesleri Ürün Gerçekleştirme Prosesleri girdiler çıktılar Müşteriler/ İlgili Taraflar Müşteriler/ İlgili Taraflar Destek Prosesleri Nihat KÖLÜK

16 Not Dört genel ürün kategorisi vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir:
Bir prosesin sonucu. Not Dört genel ürün kategorisi vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir: Hizmetler (örneğin, taşımacılık), Yazılım (örneğin, bilgisayar programı, sözlük), Mamül-Donanım (örneğin, motorun mekanik kısmı), İşlenmiş malzemeler (örneğin, yağlama yağı). Nihat KÖLÜK

17 Müşteri memnuniyeti Yerine getirilen müşteri şartlarının, müşteri tarafından algılanma derecesi. Nihat KÖLÜK

18 HATALARIN ORANI İNSAN SİSTEM Nihat KÖLÜK

19 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
Bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi. Nihat KÖLÜK

20 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Güvence Fonksiyonu
KALİTE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TOPL KA MUAYENE VE DENEY KABUL-RED Fonksiyonu KALİTE KONTROL Önleme Fonksiyonu KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Güvence Fonksiyonu TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Nihat KÖLÜK

21 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ
Müşteri odaklılık Liderlik Çalışanların katılımı Proses yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Verilere dayalı karar verme yaklaşımı Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler Nihat KÖLÜK

22 ETKİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMANIN YARARLARI
Maliyet ve zamandan tasarruf Azalmış iadeler Daha az müşteri şikayetleri Daha az servis-bakım giderleri Kaynakların optimum kullanımı Pazar payının artması Yönetim kolaylığı Sağlıklı bilgi akışı Nihat KÖLÜK

23 TS-EN ISO 9001:2008 Serisi Standardlar
TS-EN ISO 9000: 2007 : Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler TS-EN ISO 9001: 2008 : Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar TS-EN ISO 9004: 200? : Kalite Yönetim Sistemleri – Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz ISO :2002 Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu. Nihat KÖLÜK

24 TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemleri - Maddeleri
Nihat KÖLÜK

25 Nihat KÖLÜK

26 TS-EN-ISO 9001:2008 beş ana bölümde yapılanmıştır.
- Kalite Yönetim Sistemi (Madde 4) - Yönetim sorumluluğu (Madde 5) - Kaynak yönetimi (Madde 6) - Ürün gerçekleştirme (Madde 7) - Ölçme, analiz ve iyileştirme(Madde 8) Nihat KÖLÜK

27 Standard şartlarına göre Kalite Yönetim Sistemi
Kurulmalı, Dokümante Edilmeli, Uygulanmalı, Sürekliliğini Sağlanmalı ve Sürekli İyileştirilmelidir. Nihat KÖLÜK

28 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
DOKÜMANTASYON Kalite Politikası Kalite El Kitabı Prosedürler Talimatlar Kalite Planları Destek Dokümanlar Nihat KÖLÜK

29 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
KALİTE EL KİTABI Kalite Politikası ve Organizasyon yapısını içerir Dokümantasyon yapısını açıklar Kalite Yönetim Sistemi Elemanlarının tanıtımı ve İlişkilerini kapsar Prosedürlere referans yapabilir veya bunları içerebilir Süreçler ve ilişkilerini belirtir. K E K Nihat KÖLÜK

30 Kuruluşun adı, kapsamı, uygulama alanı, İçindekiler tablosu
Kalite El Kitabı Aşağıdaki Bilgileri İçermeli veya Bunlara Atıfta Bulunmalıdır. Kuruluşun adı, kapsamı, uygulama alanı, İçindekiler tablosu Çapraz referans çizelge Gerektiğinde bir tanımlar bölümü, Söz konusu kuruluşu ve el kitabını tanıtıcı bilgiler Prosesler arası etkileşimin tarifi, Kuruluşun kalite politikası Organizasyon şeması, Kalite Yönetim Sistemi şartları Nihat KÖLÜK

31 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
PROSEDÜR;Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar Kalite sistem prosedüründe şunlar yer almalıdır; Ne gerçekleştirilecek ? Neden gerçekleştirilecek ? Nerede kontrol edilecek ? Kim faaliyet/kontrolden sorumludur ? Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek ? Ne zaman gerçekleşecek/kontrol edilecek ? Ne - neden - ne zaman - nasıl - nerede - kim ?(5n+1k) Nihat KÖLÜK

32 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Dokümante edilmiş prosedürler 4.2.3 Dokümanların Kontrolü 4.2.4 Kayıtların Kontrolü 8.2.2 İç Denetimler Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.5.2 Düzeltici faaliyetler 8.5.3 Önleyici faaliyetler Nihat KÖLÜK

33 Talimatlar Prosedürler, bir faaliyette, neyin ne zaman ve kim tarafından yapılacağını anlatırken, talimatlar genelde bir görevin nasıl yapılacağını tanımlar. İŞ TALİMATI NASIL OLUŞTURULUR ? Spesifik hedefler belirtilir. İstenen sonuç için gerekli ifadeler kullanılır. Uygulayıcının anlayabileceği dilde yazılır. Sıfat ve zamir kullanmaktan kaçınılır. Metod uygulamaya yönelik olacak şekilde belirtilir. İlgili kaynaklar ve yerleri belirtilir Nihat KÖLÜK

34 Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümanlardır.
4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE PLANLARI Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını, Kaynakları ve faaliyet sıralarını ortaya koyan dokümanlardır. Nihat KÖLÜK

35 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
DOKÜMANTASYON ORTAMLARI ISO 9001:2008, Madde 4.2’de, dokümanların herhangi bir form yada ortamda olabileceği belirtilmektedir. Kağıt Manyetik Ortam (disket, harddisk, kredi kartları) Elektronik Optik bilgisayar diskleri (cd-rom, optik disk) Fotoğraf, Levha, İşaret Ana numune olabilir. Nihat KÖLÜK

36 X Nihat KÖLÜK

37 P 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARIN KONTROLÜ
Prosedür , dokümanların ; a) Gözden geçirme ve onayını, b) Güncelleştirilmesini ve bunun gösterilmesini c) Kullanım yerinde yürürlülükteki revizyonlarının olmasını d) Dış kaynaklı dokümanların tanımlanması ve dağıtımını e) Geçersiz dokümanların kullanımının önlenmesini sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği dokümanlar KONTROLLÜ olmalıdır Nihat KÖLÜK

38 P 4 - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAYITLARIN KONTROLÜ
Prosedür, Kalite kayıtlarının tanımlanmasını Saklanması, depolanması ve korunmasını Tekrar ulaşılabilir olmasını Saklama sürelerini Elden çıkarılmasını Bununla ilgili kontrolleri ve sorumluları tanımlamalıdır Kayıtlar, şartlara uygunluğun veya kalite yöetim sisteminin etkin işleyişinin delili olarak tutulmaktadır. Nihat KÖLÜK

39 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU Nihat KÖLÜK

40 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU
Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirmedeki kararlılığını; a) Müşteri isteklerinin ve yasal şartların karşılanmasının öneminin kuruluş içerisinde iletilmesini b) Kalite politikasının oluşturulması c) Hedeflerin oluşturulmasının sağlanması d) Yönetimin gözden geçirmesinin sağlanması e) Gerekli kaynakların sağlanması ile ortaya koymalıdır. Nihat KÖLÜK

41 Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik,
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU MÜŞTERİ ODAKLILIK Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik, Müşteri şartlarının belirlenmesi ve Yerine getirilmesini sağlamalıdır. Nihat KÖLÜK

42 KALİTE POLİTİKASI 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU
Üst yönetim, kalite politikasının, a) Kuruluş amaçlarına uygun olmasını b) Şartların karşılanması ve sürekli iyileşme için kararlılığı içermesini c) Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesine temel olmasını d) Kuruluş içerisinde iletilmesini , her seviyede anlaşılır olmasını e) Uygunluğun sürekliliği açısından gözden geçirilmesini sağlamalıdır. Nihat KÖLÜK

43 KALİTE POLİTİKASI ÖRNEĞİ;
Müşteri tatminini en üst seviyede tutabilmek amacıyla; ürünlerimizi milli ve milletlerarası standardlara uygun üretmek, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, çalışanlarımızın memnuniyeti ve katılımı ile kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek kuruluşumuzun kalite politikasıdır. Genel Müdür Nihat KÖLÜK

44 KALİTE POLİTİKASI ÖRNEĞİ;
Kamu yararını ön planda tutarak, temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde özel sektörün iç ve dış pazarlarda rekabete açılmasını sağlamak, çağın teknolojisini yakalayarak sürdürülebilir bir sanayileşme politikası doğrultusunda özel sektörü ihracata dönük üretime yönlendirmek, hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek Ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek İçin çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Nihat KÖLÜK

45 PLANLAMA 5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU
1. Kalite Hedefleri : Ölçülebilir, kalite politikası ile tutarlı, sürekli iyileştirmeye uygun 2. Kalite Planlaması : KYS şartları ve kalite hedeflerini karşılayacak şekilde Nihat KÖLÜK

46 Kalite Hedefleri Örnekleri
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU Kalite Hedefleri Örnekleri *......yılı içinde müşteri iadelerini % 0,20 den % 0,15’e indirmek, *..... yılı inçinde ürün kalitesi memnuniyet oranını % 90 yapmak (Anket verileri) *......yılı içinde hurda oranını % 3 den % 2’ye düşürmek, *..... yılı içinde ürün teslim terminlerine 1 gün toleranslarla, % 98 uyum sağlamak *.... yılının ilk altı ayında tedarikçilerimizin % 75’ini tetkik etmek *.... yılı içinde personele ortalama kişi başına 40 saat/yıl eğitim sağlamak, *.... yılı içerisinde çalışan kişi başına üretimi 161 t/ay a çıkarmak. Nihat KÖLÜK

47 SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM 1. Sorumluluk ve Yetki Sorumluluklar, yetkiler ve birbiriyle ilişkiler tanımlanmalı ve organizasyona duyurulmalıdır. Nihat KÖLÜK

48 SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM 2. Yönetim Temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın kuruluş yönetiminden bir üyeyi, aşağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak şekilde atamalıdır: Nihat KÖLÜK

49 SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU SORUMLULUK- YETKİ VE İLETİŞİM 3. İç İletişim Üst yönetim, kuruluş içerisinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve kalite yönetim sisteminin etkinliği ile ilgili iletişimin sağlanmasını güvence altına almalıdır. Nihat KÖLÜK

50 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
5 – YÖNETİM SORUMLULUĞU YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini, uygunluk, yeterlilik ve etkinliğin sağlanması için planlanan aralıklarla gözden geçirmelidir. ÇIKTILAR Proseslerin ve KYS’nin iyileşmesi Ürün İyileşmesi Kaynak ihtiyaçları GİRDİLER Denetim Sonuçları Müşteriden gelen bilgiler Proses performansı, ürün uygunluğu DÖF’lerin durumu Önceki kararların takibi Değişen Şartlar İyileşme önerileri Nihat KÖLÜK

51 İnsan Kaynakları (Yetkinlik, Bilinç, Eğitim)
6 – KAYNAK YÖNETİMİ İnsan Kaynakları (Yetkinlik, Bilinç, Eğitim) Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren personel; uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır. Nihat KÖLÜK

52 Altyapı, 6 – KAYNAK YÖNETİMİ
Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğa ulaşmak için gereken altyapıyı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir. Nihat KÖLÜK

53 6 – KAYNAK YÖNETİMİ Çalışma Ortamı Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gereken çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir. Nihat KÖLÜK

54 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
Ürün gerçekleştirme için , prosesler belirlenmeli ve geliştirilmelidir. Planlamada;………………………………. a) Kalite hedefleri ve ürünle ilgili şartlar b) Ürüne özel proseslerin, dokümanların oluşturulması ve kaynakların sağlanması c) Ürüne özelgerekli doğrulama, geçerlilik, izleme muayene ve test faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri d) Ürün şartlarının sağlandığına dair kayıtlar belirlenmelidir. Nihat KÖLÜK

55 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 1. Ürün ile ilgili şartların belirlenmesi Müşteri tarafından belirlenen, kullanıma uygunluk için şartlar, yasal şartlar, kuruluş tarafından belirlenen diğer şartlar 2. Ürün ile ilgili şartların gözden geçirilmesi Ürün şartlarının tanımlanması, sözleşme ile teklif arasındaki farkların giderilmesi, kuruluşun yeterliliği garanti edilmeli 3. Müşteri ile iletişim Ürün bilgileri, sözleşme ve tekliflerdeki değişiklikler, müşteri şikayetleri dahil geri besleme Nihat KÖLÜK

56 7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME TASARIM VE GELİŞTİRME
Kuruluş, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini plânlamalı ve kontrol altında bulundurmalıdır. Nihat KÖLÜK

57 SATIN ALMA 7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 1. Satınalma Prosesi
Kuruluş, satın alınan ürünün, belirtilen satın alma şartlarına uygun olmasını güvence altına almalıdır. 1. Satınalma Prosesi 2. Satınalma Bilgileri 3. Satınalınan Ürünün Doğrulanması Nihat KÖLÜK

58 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
7 – ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 1. Üretim ve Hizmet Teminin Kontrolü 2. Üretim ve Hizmet Temini Proseslerinin Geçerliliği 3. Tanımlama ve İzlenebilirlik 4. Müşteri Mülkü 5. Ürünün Muhafazası ( Taşıma, Depolama, Ambalajlama) 6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Nihat KÖLÜK

59 8.2.1.Müşteri Memnuniyeti İZLEME VE ÖLÇME
8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME İZLEME VE ÖLÇME 8.2.1.Müşteri Memnuniyeti Nihat KÖLÜK

60 8.2.2. İç Tetkik 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
TETKİK ( TS EN ISO 19011:2004) Tetkik delilini elde etmek ve hangi tetkik kriterlerinin karşılandığına karar vermek amacı ile delilleri objektif olarak değerlendirmek için sistematik, tarafsız ve dokümante edilmiş bir prosestir. İç Tetkik TETKİK ÇEŞİTLERİ - İÇ TETKİK DIŞ TETKİK İkinci Taraf Tetkiki Üçüncü Taraf Tetkiki Nihat KÖLÜK

61 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
TETKİKİN FAYDALARI İletişimi Artırır. Eğitim Aracıdır. Müşteri Şikayetlerinin Azalmasına Olanak tanır. Öz Eleştiri Alışkanlığını Geliştirir. Sürekli İyileşme Taahhüdüne Kaynak Sağlar Üçüncü Taraf Denetim ve Teftişlere Hazırlık imkanı Verir. Sistem Bilincinin Gelişini Sağlar. Yasal Uyumsuzlukları Önler Nihat KÖLÜK

62 8.2.2. İç Tetkik P 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
Kuruluş, kalite yönetim sisteminin; a) Plânlanmış düzenlemelere (bkz. Madde 7.1), bu standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını, b) Etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için plânlanmış aralıklarla iç tetkikler gerçekleştirilmelidir. Nihat KÖLÜK

63 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
TETKİKLER Planlanmış ve dokümante edilmiş olmalı Tetkik prosesi bağımsız ve objektif olmalı Tetkikçiler kendi işini tetkik etmemeli,, Prosedürlere uygun olarak yapılmalı, Sonuçlar dokümante edilmeli, Sorumlu yönetim personeli sonuçlardan haberdar edilmeli, Yönetim personeli uygunsuzluklar ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetleri başlatmalı. Nihat KÖLÜK

64 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
TETKİKİN SAFHALARI Hazırlık, Planlama, Uygulama, Değerlendirme Nihat KÖLÜK

65 8.2.3. Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi
8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Proseslerin Ölçüm ve İzlenmesi Kuruluş, kalite yönetim sistemi proseslerinin izlenmesi ve uygulanabilen durumlarda ölçülmesi için uygun metotları uygulamalıdır. Bu metotlar proseslerin, plânlanmış sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermelidir. Nihat KÖLÜK

66 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
Ürünün İzlenmesi ve Ölçümü Kuruluş, ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için ürün karakteristiklerini izlemeli ve ölçmelidir. Nihat KÖLÜK

67 P 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
Nihat KÖLÜK

68 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
Veri Analizi Nihat KÖLÜK

69 1. Sürekli İyileştirilme
8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME İYİLEŞTİRME 1. Sürekli İyileştirilme Nihat KÖLÜK

70 İYİLEŞTİRME P P 8 – ÖLÇME; ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 2. Düzeltici Faaliyet
3. Önleyici Faaliyet P P Nihat KÖLÜK

71 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HAZIRLIK AŞAMALARI
1- Standardların elde edilmesi 2- Çekirdek ekip oluşturulması ve Eğitimi 3- Politika ve hedeflerin belirlenmesi 4- Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yaygınlaştırılması, 5- Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve Uygulanması 6- İç Kalite Tetkikinin yapılması 7- Varsa Eksiklerin giderilmesi 8- Değişikliklerin uygulanması 9- BELGELENDİRME KURULUŞUNA MÜRACAAT 10- Planlı ve sistemli bir şekilde uygulamanın gözlenmesi ve gerekiyorsa 7. Ve 8. Maddenin sürekli olarak uygulanması Nihat KÖLÜK

72 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME
AŞAMALARI 1- Belgelendirme kuruluşunun tespiti 2- Başvuru formu vd dokümanlar ile başvuru 3- Ön değerlendirme 4- Aşama-I tetkiki 5- Belgelendirme tetkiki 6- Uygunsuzluk raporunun düzenlenmesi ( VARSA) 7- Takip Tetkikinin yapılması ( VARSA) 8- Belgenin düzenlenmesi 9- Gözetim Tetkiki ( Her yıl) 10- Yenileme Tetkiki ( 3 yılda bir) Nihat KÖLÜK

73 Nihat KÖLÜK

74 SORU - CEVAP Katılımınız için teşekkür ederiz. Nihat KÖLÜK
Nihat KÖLÜK


"BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları