Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Melis KAYA Sevecen ÜNAL H. Özlem GÜMÜŞTAŞ Bahadır KARABİNA Ecmen ERDEM Bilal GÖKTEPE

2 Performans Değerlendirme
Ölçme – Değerlendirme Performans Değerlendirme

3 Ölçme – Değerlendirme (devamı)
Ölçme – Değerlendirme (devamı) Yaratıcı düşünme, Karar verme, Problem çözme, Öğrenmeyi öğrenme, İşbirliği, Kendi kendini yönetebilme Öz değerlendirme yapabilme gibi yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir Performans Değerlendirme

4 EARGED tarafından uygulanan PIRLS Ulusal Raporunda:
Sınıf içi okumadan sonra öğrencilere uygulanan çoktan seçmeli sınavlar. Performans Değerlendirme

5 EARGED tarafından uygulanan TIMSS 1999 Ulusal Raporu:
Öğrencilerden alınan değerlendirme bilgilerinin kullanım sıklığı Performans Değerlendirme

6 Alternatif Değerlendirme Araçları
1. Ürün Seçki Dosyası (Portfolio) -öğrenci çalışmalarının kolleksiyonu 2. Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme

7 Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme

8 Performans Değerlendirme
Performans nedir? Performans, bireyin amaçlanan hedefe yönelik olarak, neleri gerçekleştirebildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımı olarak tanımlanmaktadır. (M.E.B) Performans, belirli amaçlara yönelik planlı etkinlikler sonucu nicel ya da nitel olarak değer kazanmış kavramlardır. (Eraslan ve Algün ,2005) Performans Değerlendirme

9 Performans nedir? (devamı)
Performans, sistematik olarak etkinliklerin veya çalışmaların sonucunda kişinin ortaya koyduğu somut bir ürün ya da zihinsel bir süreçtir. (Ayşe Abla Koleji Ölçme ve Değerlendirme Birimi) Bir sunuda, öğrencinin göstereceği “beceri” ve “yetenek” düzeyindeki davranışlar olarak ele alınabilir. ( Yrd. Doç. Ömer KUTLU) Performans Değerlendirme

10 Performans Değerlendirmesi Nedir?
Performans değerlendirmesi, öğrencilerin Bilgi, Beceri, Zeka düzeylerini ölçmek için, onlara belirli alanlarla ilgili görev verip, öğrencilerin o görevdeki etkinliğini geçerlilik ve güvenirliliği sağlanmış ölçüm araçları (rubikler) kullanılarak tespit etmektir. Performans Değerlendirme

11 Performans Değerlendirmesi Nedir? (devamı)
Bu değerlendirmeler, Süreç içine yayılmışlardır, Gözlenebilen bir performans Somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Performans değerlendirmesinde öğrenciler, Kendi kendini değerlendirme, Performans Değerlendirme

12 Performans Değerlendirmesi Nedir? (devamı)
Sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın daha geniş bir zaman diliminde çalışma Tekrar yapma, oluşturulan ölçütlere göre yeterlilik derecelerini ortaya koyma olanaklarına sahip olurlar. Performans Değerlendirme

13 Performans Değerlendirme
PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE BAŞARISIZLIK YOKTUR. AMAÇ VAROLANI GELİŞTİRMEKTİR. Performans Değerlendirme

14 Performans görevi nedir?
Performans görevi, öğrencinin listelenmiş yanıtlardan birini seçmesi yerine, kendi yanıtını oluşturmasını sağlayan bir durum belirleme etkinliğidir (Stark,1998). Performans Değerlendirme

15 Performans Değerlendirmesi Niçin Yapılır?

16 Performans Değerlendirmesi Niçin Yapılır?
Performans değerlendirme üst düzey düşünme (analiz, sentez ve değerlendirme) problem çözme becerileri geliştirme, gerçek dünyadaki sorunlarla ilgilenme ve davranışları, hem ürün hem de süreç olarak kontrol etmek için yapılmaktadır. Performans Değerlendirme

17 Performans Değerlendirmenin Diğer Değerlendirmelerden Farkı?
“Tek doğru” ve “en iyi cevap” mantığını kabul etmemektedir. Öğrencinin bir davranış da bulunması ( süreç) gözlenir. Ürünün niteliklerine bakılır. Ezbercimi, yoksa yaratıcımı olduğunu anlama. Performans Değerlendirme

18 Performans Nasıl Değerlendirilir?
Değerlendirme uzun süreli olmalı, Birçok beceriyi kapsamalı , Hem bireysel hem de grup değerlendirmeleri yapılmalı, Değerlendirme hem ürüne hem de sürece odaklanmalı, Değerlendirmede birçok veri toplama teknikleri kullanılmalıdır. Performans Değerlendirme

19 Performans Değerlendirme
Yönerge Öğrencinin performans görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken noktalarla, önüne çıkabilecek engelleri aşabilmesini sağlayacak yol gösterici açıklamalar bir yönerge biçiminde hazırlanmıştır (Ek-2). Ayrıca her performans görevine ait gerekli açıklamalar da görevin altında verilmiştir (Ek-1) link atılack bu eklere Performans Değerlendirme

20 Performans ödevi taslak formu hazırlanması
Taslak formu hakkında görüş alma ve düzeltme yapılması Amaç belirleme Taslak formu öğrencilerle değerlendirilerek uygulama Uygulama Öz Akran değerlendirme ve öğretmen değerlendirmesi Sonuçların kaydedilmesi Sunum Performans Değerlendirme

21 Performans Değerlendirme
Performans Puanlama Öğrencilerin ödevlerinde gösterdikleri performans bir makine ile puanlanamaz ama iyi tanımlanmış bir ölçüt ile bir ya da daha fazla kişi tarafından değerlendirilebilir. (Jimnastik veya sürücü sınavları) Performans Değerlendirme

22 Performans Puanlama (devamı)
Ödevin içereceği standartlar belirlenir.Öğretmen, ödeve ilişkin belirlediği standartları öğrencilerle paylaşarak, bunları öğrencilere sunar. Performans Değerlendirme

23 Performans Puanlama (devamı)
Performans ödevinin tamamlanmasından sonra, öğretmen ödeve uygun geliştirdiği standartlara göre öğrencilere puan vereceği ölçütleri kullanır. Performans Değerlendirme

24 Öğrenci Tarafından Yerine Getirilen Performans Ödevleri
John Baron’a göre öğrenci tarafından yapılandırılan performans değerlendirmesinin beş temel niteliği olmalıdır. Bunlar: Ödev, hem öğretmenler hem de öğrencileri için anlamlıdır. Ödev, öğrenci tarafından belirlenir. Performans Değerlendirme

25 Öğrenci Tarafından Yerine Getirilen Performans Ödevleri (devamı)
Ödev, öğrencinin bilgiyi çözümleyip, sonuç çıkarmasını gerektirir. Ödev, öğrencilerin sonuçlar konusunda iletişim kurmasını gerektirir. Ödevin en az bir bölümünde öğrencilerin beraber çalışmasını gerektirir. Performans Değerlendirme

26 Performans Değerlendirme
Öğretmenler Bu Konuda Öğrencilerine Yardımcı Olmak İçin Aşağıda Verilen Yolları İzleyebilirler: Soru belirleme, Öğretmenin rehberliği (link sorular.doc) Muhakeme sürecinde taslak hazırlamada yardımcı olma Performans Değerlendirme

27 Performans Değerlendirme
Öğrencilerin aşağıdaki kategorilerden standartlar belirlemesine yardımcı olun; Bilgi yapılandırma Etkin iletişim Zeka alışkanlıkları İşbirliği. Öğrencinin performans ödevi ile birleştireceği diğer yaşam boyu standartları Performans Değerlendirme

28 Performans Değerlendirmenin Avantajları
Performans değerlendirme, alternatif değerlendirmeden daha betimleyici gerçek değerlendirmeden de daha az gösterişlildir. Problemin kesin çözümlerinin olmadığını anlamayı sağlar. Toplumsal geçmişin önemini anlama Performans Değerlendirme

29 Performans Değerlendirmenin Avantajları
Empati kurabilme Veri toplayarak, yorumlayarak doğal ve toplumsal olayların açıklanabileceğini anlama Diğer kişilerle çalışma düşünceleri tartışabilme ve ortak düşünce üretme imkanı verir. Performans Değerlendirme

30 Performans Değerlendirmenin Dezavantajları:
Önceden verilmesi gerekli olduğu için zaman dezavantaj sağlar. Öğretmenin önceden hazırlaması gerekmektedir. Puanlama anahtarı titizlikle hazırlanmalıdır. Performans değerlendirmeler, nesnel değerlendirmelere fırsat vermez. Performans Değerlendirme

31 Performans Ödevlerine İlişkin Örnekler:
Değişik içerik alanları ve sınıf düzeylerini temsil eden performans ödevlerinden örnekler aşağıda verilmişlerdir. Performans Değerlendirme

32 Performans Değerlendirme
Boyut : Muhakeme süreci, Karşılaştırma, Sınıflandırma, Tümevarım, Tümdengelim, Hata analizi, Destek sağlama, Soyutlama, Bakış açılarının çözümlenmesi (analizi) Performans Değerlendirme

33 Her ödev için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:
Ödevlerde kullanılabilecek sınıf düzeylerinin sıralaması. Bu bölümde sunulan ödevler belirli bir sınıf düzeyinde kullanıldığında tekrar yazılmak zorundadır. Performans Değerlendirme

34 Her ödev için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:
Örneğin, ilkokul düzeyindeki bir ödev birinci sınıf için yapılandırılmak istendiğinde, daha basit bir hale getirilmelidir, ödev altıncı sınıf için düşünüldüğünde, daha çok boyut eklenebilir. Öğretmenler öğrenci için uygun olan dili seçmelidirler. Performans Değerlendirme

35 Performans Değerlendirme
ÖRNEKLER Performans Değerlendirme

36 Performans Değerlendirme


"Performans Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları