Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELLİLER AİLE VE ÇEVRE. A ILE G ÖRÜLEN D UYUSAL DEĞIŞIKLIKLER Korku Öfke Çaresizlik Ümitsizlik Suçluluk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELLİLER AİLE VE ÇEVRE. A ILE G ÖRÜLEN D UYUSAL DEĞIŞIKLIKLER Korku Öfke Çaresizlik Ümitsizlik Suçluluk."— Sunum transkripti:

1 ENGELLİLER AİLE VE ÇEVRE

2 A ILE G ÖRÜLEN D UYUSAL DEĞIŞIKLIKLER Korku Öfke Çaresizlik Ümitsizlik Suçluluk

3 A ILEDE D ÜŞÜNSEL B OYUTTAKI D EĞIŞIKLIKLER Neden oldu ? Suç kimde ? Şimdi ne olacak ? Bizden sonra ne olacak ?

4 A ILEDE D AVRANıŞ D ÜZLEMINDEKI D EĞIŞIKLIKLER Farklı çocukla yaşama ve yetiştirmede zorluklar Aile çevresinde değişikler ve yeni ilişki arayışları. Toplum içinde yaşanan dışlanma sürecine karşı geliştirilen tutumlar.

5 Geleneksel Yaklaşımlara göre engelli bir çocuğa sahip olan aileler çeşitli aşamalardan geçerler

6 B IRINCI A ŞAMA Bu aşamada şok, inkar, keder ve çöküntü gibi tepkiler yer alır.

7 İ KINCI A ŞMA Bu aşamada; Karışık duygular, suçluluk, kızgınlık, ve utanma tepkileri yer almaktadır. Karışık Duygular: Başarı beklentilerini düşük tutma Gerçekçi olmayan amaçlar koyma Kaçma Karşıt tepki oluşturma

8 Şuçluluk Kızgınlık Utanma

9 Ü ÇÜNCÜ A ŞMA Bu aşama, anlaşma, uyma, yeniden düzenlenme, ile kabul ve uyum tepkileri yer alır. Anlaşma: Eğer çocuğumu iyi yaparsan.....bende... Yaparım şeklinde. Uyma ve yeniden düzenlenme : Aile bu aşamda durumdan çok rahatsızlık duymaz. Kabul ve Uyum:

10 A DAPTASYON ÇOĞUNLUKLA AILEDEKI DEĞIŞIM VE BOZULMAYA KARŞ I SAVUNMA NITELIĞINDEDIR Savunma reaksiyonları bireylerde olduğu gibi aillerde de her zaman adaptasyon sağlayacak ve ailenin ruhsal sağlığını koruyacak nitelikte değildir.

11 A ILEDE A TAPTASYON B OZUCU S AVUNMALARıN O RTAYA Ç ıKıŞı İçe kapanma toplumdan uzaklaşma(eşlerin birbirlerinden uzaklaşması. Saldırgan tutum ve davranışlar Eylemsizlik Depresyon Kronik mutsuzluk

12 T ERAPIDE AILENIN DUYGUSAL DÜŞÜNSEL VE DAVRANıŞSAL DEĞIŞIMI HEDEFLENMELIDIR Çocuğa karşı duyguların teropatik olarak farkına varılması Çocuğun olduğu gibi kabulünün sağlanması Ailenin yaşamını ihtiyaçları doğrultusunda Yeniden düzenlenmesi

13 Eşler birbirine destek olabilir Ailenin diğer üyelerinin desteği Uzmanların desteği Dış çevre komşular, arkadaşların desteği Ailenin sorunla başa çıkmasında önemlidir.

14 K ARDEŞLER Kardeşlerin tepkileri sekiz başlık altında toplanabilir. Kızgınlık Kıskançlık Düşmanlık Suçluluk Keder Korku Utanma ve sıkıntı Reddetme

15 Ç OCUKLARıN E NGELLI K ARDEŞLERINE U YUM SAĞLAMALARıNDA ROL O YNAYAN E TMENLER Aile büyüklüğü Kardeşlerin engelli çocuklara göre sırası Engelin ağırlık derecesi Engelin tipi Aile Tutumları

16 E NGELLI Ç OCUKLARıN A ILELERINE D ANıŞMANLıKTA B U TANıM K ULLANıLMAKTADıR Danışmanın, anne babanın problemlerini çözmek için gerekli tutum ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olmasıdır. Danışmada; Anne babanın çocuklarıyla etkileşime girmelerine, Aile içi uyumu sağlaya bilmelerine, Bütünü ile fonksiyonel bireyler olmalarına yardım edilir.

17 A ILE R EHBERLIĞININ Ö NEMI Engelli çocuğun özelliklerini bilmek, kabul etmek ve ortamında ilişkilerin sağlıklı olmasını sağlar. Aile rehberliği ev ortamında çocuğun gözlenmesi ve eğitilmesine olanak sağlar. Ev ortamında eğitimin devamlılığı önemlidir. Ailelerin belirli aralıklarla bir araya gelerek kendilerine benzer ailelerle görüşmesi önemlidir.

18 D AVRANıŞSAL Y AKLAŞıMA D AYALı A ILE R EHBERLIĞI Ç ALıŞMALARı YAYGıN OLARAK KULLANıLMAKTADıR Bu görüşe göre davranışın düzeltilmesine yönelik çalışmalar, davranışın ortaya çıktığı ortamda yapılmalıdır.

19 Anne baba eğitimi: Anne babanın çocuklarıyla etkileşiminde ve davranışları kontrol etmede etkili olmalarını sağlayan teknik ve becerileri öğrenmelerini amaçlar.

20 E NGELLI Ç OCUKLARıN E ĞITIMLERINE A ILENIN K ATıLıMı Aile eğitimi çalışmalarında anne-babaların çocuklarına beceri öğretebilmeleri, var olan problem davranışlarla başa çıkabilmelerinin sağlanması. Çocukla ilişkilerinin olumlu yönde geliştirebilmeleri hedeflenir. Aile eğitimi çalışmalarında odak noktası çocuk ve çocukla olan ilişkilerdir.

21 Ailenin kendini rahat ve iyi hissetmesi çok önemlidir. Bu nedenle çocuğun eğitiminin direkt sorumluluğunun aileye verilmesinin de çeşitli sakıncaları olabilir. Aile bu konuda da destek almalıdır. Bazen anne babaların çocukların eğitiminde eğitici ve öğretici olması ailede stres yaratabilir. Eğitimin yanı sıra çocukla sosyal paylaşımların artırılması çok önemlidir.

22 A ILE ILETIŞIM VE E ĞITIMI IÇIN K ULLANıLACAK Y ÖNTEMLER Bireysel aile görüşmeleri Aile ile telefonle görüşme Mektuplaşma Küçük gruplarla aile toplantıları Büyük gruplarla aile toplantıları Ev ziyaretleri

23 E NGELLI Ç OCUK VE A ILESI ILE Ç ALıŞAN D ANıŞMANLARıN D IKKAT E TMELERI G EREKEN K ONULAR Danışman aileye sabırla yaklaşmalıdır. Bu ailelerle danışma ilişkisi uzun süreli olabilir. Bazı oturumlara ailenin diğer üyeleri de dahil edilmelidir.

24 E ĞITIMCILERE Ö NERILER Tartışmaların olabileceğini bilin Fikir birliğinin yapılanması sırasında antlaşmazlıklar çıkabilir Görüşmelerde sıklıkla ailenin görüşlerini saygı ile karşılayın ve dinleyin, Bütün sorulara cevap veremeyeceğinizi bilin. Bu sorunun sorumlusu siz değilsiniz...

25 Anlaşılmaz bir dil kullanmayın Pozitif iletişim yöntemleri kullanarak aile ile iletişim kurun.

26 A ILELERE V ERILECEK D ESTEK H IZMETLERI Bilgi verici yaklaşımlar: Özrün türü doğası ile ilgili etkenler, çocuğun özellikleri gelişim alanları ve ihtiyaçları konusunda anne babanın aydınlatılmasını amaçlar. Aileye psikolojik danışma: Duygusal güçlüklere bağlı olarak anne babanın yaşadıklarını, çatışmaları anlamalarına ve çözümlemelerine yardımı amaçlar.

27 Ç OCUKLARıNDA GELIŞIM GERILIĞI OLAN AILELERE SAĞLANAN ÖZEL EĞITIM HIZMETLERININ ÖZELLIKLERI Aileyi kara verme, planlama, değerlendirme ve uygulama sürecinde programa katma. Hizmetleri tüm aileyi işin içine katacak şekilde planlama. Amaçların oluşturulması ve uygulamanın öncelikle aile tarafından yürütülmesine rehberlik etme Aileye seçenek önerme ve ailenin katılım oranı hakındaki kurallarına saygılı olma.

28 Çevrenin düzenlenmesi çok önemli bir nokta. Ev ortamının düzenlenmesi Okulun düzenlenmesi


"ENGELLİLER AİLE VE ÇEVRE. A ILE G ÖRÜLEN D UYUSAL DEĞIŞIKLIKLER Korku Öfke Çaresizlik Ümitsizlik Suçluluk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları