Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

09.10.20061 FP 6-TRAMS PROJESİNİN SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME BİLİM OFİSİ PAYLAŞIM TOPLANTISI SCIENCE SHOP ON EMPOWERMENT OF HEALTHY LIFE SKILLS Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "09.10.20061 FP 6-TRAMS PROJESİNİN SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME BİLİM OFİSİ PAYLAŞIM TOPLANTISI SCIENCE SHOP ON EMPOWERMENT OF HEALTHY LIFE SKILLS Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 09.10.20061 FP 6-TRAMS PROJESİNİN SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME BİLİM OFİSİ PAYLAŞIM TOPLANTISI SCIENCE SHOP ON EMPOWERMENT OF HEALTHY LIFE SKILLS Doç. Dr. Nüket Örnek Büken HÜTF Tıp Etiği AD 9 Ekim 2006

2 09.10.20062 TRAMS “Training and Mentoring of Science Shops” Projesi Nedir? Avrupa Birliği FP 6 Çerçeve Projesinin Bilim ve Toplum tematik alan başlığında yer almaktadır. Projenin yürütücüsü Hollanda Utrecht Üniversitesinden Biyoloji Science Shop’unun sorumlusu Casper de Bok’tur

3 09.10.20063 TRAMS - “Training and Mentoring of Science Shops” Proje Avrupa’daki 14 ülkeden 18 Organizasyonu kapsamaktadır (Austria, Belgium, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Iceland, Latvia, Netherlands, Romania, United Kingdom, Spain and Turkey).

4 09.10.20064 TRAMS Projesinin Türkiye Partneri HÜ Projenin Türkiye partneri HÜ ‘dir ve proje araştırmacıları HÜTF Tıp Etiği AD’dan Doç.Dr.Nüket Örnek Büken, HÜTF Halk Sağlığı AD’dan Doç. Dr. Dilek Aslan ve HÜ Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği AD’dan Yrd.Doç.Dr.Selen Yeğenoğlu’dur.

5 09.10.20065

6 6 International Science Shop Network Living Knowledge (ISSNET) yoluyla bu projenin katılımcıları ve ilgili kişi ve kurumlar birbirleriyle bilgi ve materyal alışverişinde bulunmaktadırlar. TRAMS - “Training and Mentoring of Science Shops”

7 09.10.20067 TRAMS ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.scienceshops.org/new%20 web.content/framesets/fs-news.html TRAMS project co-ordinator Caspar de Bok, Science Shop for Biology, Utrecht University e-mail: c.f.m.debok@bio.uu.nlc.f.m.debok@bio.uu.nl

8 09.10.20068 Bilim Ofisi- “Science Shop” Nedir? Bilim Ofisi- Science Shop (S.S.) Avrupa’da son 30 yıldır faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarıdır. Bilim dünyasının toplumla buluştuğu ve toplumdan gelen problemlere pratik çözüm önerilerinin geliştirildiği, bu sorunlara dönük projeler üreten yapılardır.

9 09.10.20069 Bilim Ofisi- “Science Shop” Nedir? Avrupa’da Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Romanya, İspanya ve İngiltere olmak üzere 9 ülkede mevcuttur TRAMS projesi kapsamında çalışmanın diğer katılımcı ülkelerinde de (Avrupa Birliğine üye ya da aday ülkeler -Türkiye dahil-) oluşturulmasına çalışılmaktadır.

10 09.10.200610 Avrupa’da Bilim Ofisi- “Science Shop” Temel olarak yerel örgütler olup, o toplumun kendi ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi amaçlar ve yerel koşullarda çalışır. Toplumun araştırma imkanlarına ulaşması açısından en maliyet etkili kurumlardır. Kar amacı olmayan bu kuruluşlar toplum sorunlarına yönelik projeler üretirler. Bu projeler sonucunda Üniversite - toplum işbirliği ya da üniversite- sanayi işbirliği gerçekleşebilmektedir.

11 09.10.200611 Avrupa’da Bilim Ofisi- “Science Shop” S.S. kamuya bağlı olabildiği gibi, özel sektöre de bağlı olabilir. Üniversiteye bağlı olan S.S.’de akademik çalışmaların bir parçası olarak araştırma yapan öğrenciler de ek kredi ile ödüllendirilmekte, master ve doktora tezlerini bu merkezlerde yapabilmektedirler

12 09.10.200612 Avrupa’da Bilim Ofisi- “Science Shop” International Science Shop Network Living Knowledge (ISSNET) network ağıyla da bu merkezlerdeki çalışmalar uluslar arası bilgi alışverişine, proje paylaşımına ve uzmanlık değişimine olanak vermektedir. Araştırma rollerine ek olarak S.S. sivil toplum örgütleri ile birlikte eğitim ve öğretim programları düzenlemektedir.

13 09.10.200613 Bilim Ofislerinin Temel Misyonları:  Araştırma amacıyla bireylerin ve toplumların hayat kalitesini geliştirmek.  Maliyeti karşılanabilir bir hizmet sunmak.  Toplumun bilim ve teknolojiye ulaşımını özendirmek, desteklemek.  Politika yapıcılarla bilimsel toplumun, sivil toplumu anlama düzeylerini arttırmak.

14 09.10.200614 TRAMS Projesi Kapsamında H.Ü. Merkez Kampüsünde Yapılması Düşünülenler ve Beklentiler Temel amaç; Toplumla ilgili ve güncel sağlık sorunları konusunda toplumdan gelen beklentiler doğrultusunda toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, Topluma objektif ve bilimsel bakış açısıyla sağlık eğitimi vermek, Sağlık çalışanları ile toplum arasında işbirliğini arttırmak, Sağlıkla ilgili sorunlar konusunda bilgilendirici broşürler hazırlamak, Halka dönük eğitim toplantıları düzenlemek

15 09.10.200615 H.Ü. Sağlıklı Yaşamı Destekleme Bilim Ofisi SCIENCE SHOP ON EMPOWERMENT OF HEALTHY LIFE SKILLS

16 09.10.200616

17 09.10.200617 AMAÇLAR Sağlıklı yaşam aktivitelerinin desteklenmesi amacıyla üniversitenin ilgili birimlerinin katıldığı projeler yürütmek, Üniversitenin ilgili birimlerinin bir arada çalışma olanağı bulabileceği ÖZGÜN projeler üretmek,

18 09.10.200618 AMAÇLAR Toplumun ihtiyaçlarına yönelik öncelikli çalışma alanları belirlemek ve planlamak, Projelerin seçim aşamasında toplumun ve ülkenin ihtiyacını, kültürel-sosyal-ekonomik, vb koşullarını gözetmek,

19 09.10.200619 AMAÇLAR Proje çalışmalarına Eczacılık ve Tıp Fakülteleri öğrencilerinin ilgi ve katılımını sağlamak için çalışmalar yapmak, Avrupa “bilim ofisleri (science shops)” ağının AKTİF bir parçası olmak ve bu bağlamda Avrupa Birliği Projelerine Proje Yürütücüsü veya partner olarak katılmak.

20 09.10.200620 KATKI ve ÖNERİLERİNİZ KURUMSALLAŞMA ÇABALARI… GELECEK İÇİN PLAN… ( Kısa ve Uzun Erimli) KATKI VE KATILIM SAĞLAMA YÖNTEMLERİ İŞLEYİŞ


"09.10.20061 FP 6-TRAMS PROJESİNİN SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEME BİLİM OFİSİ PAYLAŞIM TOPLANTISI SCIENCE SHOP ON EMPOWERMENT OF HEALTHY LIFE SKILLS Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları