Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Öğretiminde Materyal Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Öğretiminde Materyal Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV."— Sunum transkripti:

1

2 Din Öğretiminde Materyal Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV

3 Materyal Nedir?  Materyallerin, hedeflere ulaşmak için seçilip, belli ilkeler doğrultusunda düzenlenen içeriğin, görsel ya da yazılı formları oldukları söylenebilir.  İletmek istediğimiz içeriği ya da mesajı;  görsel,  işitsel,  yazılı ya da  dokunsal formlarda taşıyan öğrenme ortamı unsurları olarak tanımlanabilir.  Bir slayt, bir tepegöz saydamı, bir film şeridi, bir teyp ya da video kaseti, bir CD gibi.

4

5 Öğretim Materyallerinin Getirileri  Soyut fikirleri somutlaştırırlar.  Zamandan ekonomi sağlarlar.  İçeriğin tutarlı biçimde sunulmasını olanaklı kılarlar.  Bireysel farklılıklara hizmet etmeyi kolaylaştırırlar.  Öğretim ortamını zenginleştirirler.

6 Materyal Tasarımının Amacı ÖĞRENMEYİ Daha verimli kılmak Etkili kılmak Daha kolay hale getirmek

7

8

9

10

11

12 21. YY. BECERİLERİ Eleştirel düşünme ve yapma Yaratıcılık İşbirlikçi olma Kültürler arası anlayış İletişim becerisi Dijital cihaz bilgisi Özgüvenli öğrenme ve kariyer

13 YENİ ÖĞRENCİ PROFİLİ Bilgiyi araştırırken farklı kaynaklardan yararlanır. Düşünceleri farklı perspektiflerden analiz eder. Bilgiyi yapılandırmak için işbirliği yapar. Sorunları ele alır ve çözüm üretir. Öğrenme konusunda sorumluluk alır. Sınıftan bağımsız olarak öğrenmelerine devam eder. Çevresindeki aydın ve uzmanlar ile iletişim kurar. Kendi düşünce ve öğrenmelerini eleştirir ve değerlendirir.

14 21. yy. Öğretmeni ÖZELLİKLERİ UYARLAYICI İLETİŞİM UZMANI ÖĞRENCİ VİZYON SAHİBİ LİDER MODEL ÖĞRENCİ İŞBİRLİKÇİ RİSK ALICI

15 !!! Performans ≠ Beklenti Teknolojik Gelişmeler Öğrenme Yaklaşımları

16

17 Materyal Hazırlama ve Geliştirme Süreci Halihazırda kullanıma açık bir materyalin seçilmesi Mevcut materyalin değiştirilerek kullanıma hazır hale getirilmesi Yeni bir materyalin tasarlanması

18 Tedarik et Tedarik et Tekrar tanımla Tasarla Teori oluştur Takdim et

19 Materyal Tasarımı Planının Temel Unsurları Nelerdir? Öğretim problemleri Öğrenci özellikleri Görev analizi İçerik sıralama Öğretim stratejileri Materyal Geliştirme Öğretim hedefleri Materyal tasarımı

20 Edgar Dale’in Katkıları Dale'in Yaşantı Konisi  Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden yararlanarak, hedef-hedef davranışlara eriştirecek öğretme durumlarının seçiminde, öğretmen ve eğitimcilere yardımcı olmak üzere "yaşantı konisi" adını verdiği çok esnek bir model geliştirmiştir.

21 Çok sayıda duyu organıyla edinilenden Az sayıda duyu organıyla edinilene Basitten Karmaşığa Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar Model ve numunelerle edinilen yaşantılar Dramatizasyonla edinilen yaşantılar Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar Geziler yoluyla edinilen yaşantılar Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar Televizyonla edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar Radyo, plak, şerit, resimlerle edinilen yaşantılar Görsel sembollerle edinilen yaşantılar Sözel sembollerle edinilen yaşantılar Kendi kendine edinilen Başkalarının yardımıyla edinilen Göz veya kulakla Göz ve kulakla Bütün duyu organlarıyla Göz veya kulakla Gözle Soyuta Somuttan Kendi kendine edinilenden Başkalarının yardımıyla edinilene Dale’in Yaşantı Konisi

22 -21- Yaşantı Konisinin İlkeleri Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler şöyle sıralanabilir:  Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz.  En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.  Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğrenebiliriz.  En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

23 öğret&rehberlik et Youtube video konferanslar geliştir Çevrim içi sorulara cevap ver Sitelerle rehberlik et Sanal sunumlar gerçekleştir Sanal danışmanlık yap Çevrimiçi kurslar düzenle ……………………..?

24 geliştir&paylaş Kavram haritaları geliştir Öğrenme araçları geliştir Şablonlar ve kılavuzlar geliştir Hikâyeler geliştir Öğretim programlarına göre dersler geliştir Özel dersler geliştir. ……………………….?

25 Topla&yardımcı ol Kaynakları paylaş Top listeler blogu oluştur Linkleri paylaş Konularına göre listeler oluştur Özetler paylaş Bibliyografiler paylaş ………………………………?

26 İşbirliği yap Google gruplar oluştur Eş zamanlı buluşmalar düzenle Sosyal medyada yararlan Sabit online konferanslar düzenle …………………………………….?

27 yaz&yayınla Bloglara ve makalelere yorum yaz Yorumlarını istikrarlı yazmaya çalış Blog oluştur E-kitap yaz Dergilere makale yaz ………………………….?

28

29 Okunaklılığın sağlanması Verilmek istenen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin miktarının en aza indirgenmesi İzleyenlerin etkin katılımının sağlanması Verilmek istenen mesajın en can alıcı kısmına odaklanılmasının sağlanması

30 İçerik açısından; Materyal öğretim hedeflerine uygun mudur? Materyal öğrenmeyi destekleyecek yapıya sahip midir? Materyal öğrenme yaflantılarına uygun mudur? Materyalde kullanılan dil açık ve anlaşılır mıdır? Materyalde tasarım kriterlerine uyulmuş mudur? Materyal öğretim hedeflerine uygun mudur? Materyal öğrenmeyi destekleyecek yapıya sahip midir? Materyal öğrenme yaflantılarına uygun mudur? Materyalde kullanılan dil açık ve anlaşılır mıdır? Materyalde tasarım kriterlerine uyulmuş mudur?

31 Öğrenci açısından; Materyal öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun mudur? Materyal öğrenciyi güdüleyici nitelikte midir? Materyal öğrencinin yaratıcılığına olanak sağlamakta mıdır? Materyal soyut yaşantıları somutlaştırabilmekte midir? Materyal öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun mudur? Materyal öğrenciyi güdüleyici nitelikte midir? Materyal öğrencinin yaratıcılığına olanak sağlamakta mıdır? Materyal soyut yaşantıları somutlaştırabilmekte midir?

32 Öğretmen açısından; Materyal öğrenmeyi kolaylaştırıcı mıdır? Materyal öğrenci başarısını artırıcı mıdır? Materyal kullanışlı, ekonomik ve ulaşılabilir midir? Materyal öğrenmeyi kolaylaştırıcı mıdır? Materyal öğrenci başarısını artırıcı mıdır? Materyal kullanışlı, ekonomik ve ulaşılabilir midir?

33 Neler Geliştirebilirim? Görsel Materyaller İşitsel Materyaller Hem Görsel Hem İşitsel Materyaller Modeller ………………………?

34 SİNKVEYN TEKNİĞİ 1 - İsim/Kavram 2 - Kavramı niteleyen sıfat 3 - Kavramla ilgili filler 4 - Kavramı özetleyen cümle 5 - Sonuç (bir kelime ile ifade etmek gerekirse) Öğretmen Sabırlı ve sorumludur Eğitir, geliştirir, öğretir. Hayata yön veren pusuladır. Medeniyettir.

35 KEM ÂLÂT İLE KEMÂLÂT OLMAZ.  Ancak araçlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, uygun olarak kullanılmadıkları zaman yararlı olmazlar.


"Din Öğretiminde Materyal Geliştirme Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları