Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Öğretiminde Materyal Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Öğretiminde Materyal Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Din Öğretiminde Materyal Geliştirme
Yrd. Doç. Dr. Kubatali TOPCHUBAEV

2 Materyal Nedir? Materyallerin, hedeflere ulaşmak için seçilip, belli ilkeler doğrultusunda düzenlenen içeriğin, görsel ya da yazılı formları oldukları söylenebilir. İletmek istediğimiz içeriği ya da mesajı; görsel, işitsel, yazılı ya da dokunsal formlarda taşıyan öğrenme ortamı unsurları olarak tanımlanabilir. Bir slayt, bir tepegöz saydamı, bir film şeridi, bir teyp ya da video kaseti, bir CD gibi.

3 Öğretim Materyali özgün bir eserdir.
İçeriği/konuyu öğretime hazır hale getirme aracıdır.

4 Öğretim Materyallerinin Getirileri
Soyut fikirleri somutlaştırırlar. Zamandan ekonomi sağlarlar. İçeriğin tutarlı biçimde sunulmasını olanaklı kılarlar. Bireysel farklılıklara hizmet etmeyi kolaylaştırırlar. Öğretim ortamını zenginleştirirler.

5 Materyal Tasarımının Amacı
ÖĞRENMEYİ Daha verimli kılmak Etkili kılmak Daha kolay hale getirmek

6 nİçİn materyal gelİştİrmeye İhtİyaç duyariz?

7

8

9

10

11 21. YY. BECERİLERİ Eleştirel düşünme ve yapma Yaratıcılık
İşbirlikçi olma Kültürler arası anlayış İletişim becerisi Dijital cihaz bilgisi Özgüvenli öğrenme ve kariyer

12 YENİ ÖĞRENCİ PROFİLİ Bilgiyi araştırırken farklı kaynaklardan yararlanır. Düşünceleri farklı perspektiflerden analiz eder. Bilgiyi yapılandırmak için işbirliği yapar. Sorunları ele alır ve çözüm üretir. Öğrenme konusunda sorumluluk alır. Sınıftan bağımsız olarak öğrenmelerine devam eder. Çevresindeki aydın ve uzmanlar ile iletişim kurar. Kendi düşünce ve öğrenmelerini eleştirir ve değerlendirir.

13 21. yy. Öğretmeni ÖZELLİKLERİ UYARLAYICI RİSK ALICI İLETİŞİM UZMANI İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MODEL VİZYON SAHİBİ LİDER

14 !!! Performans ≠ Beklenti Teknolojik Gelişmeler Öğrenme Yaklaşımları

15 Nasıl Materyal Geliştiririz?

16 Materyal Hazırlama ve Geliştirme Süreci
Halihazırda kullanıma açık bir materyalin seçilmesi Mevcut materyalin değiştirilerek kullanıma hazır hale getirilmesi Yeni bir materyalin tasarlanması

17 Tedarik et Tekrar tanımla 5 Tasarla Teori oluştur Takdim et

18 Materyal Tasarımı Planının Temel Unsurları Nelerdir?
Öğretim problemleri Materyal Geliştirme Öğrenci özellikleri Materyal tasarımı Görev analizi Öğretim stratejileri Öğretim hedefleri İçerik sıralama

19 Edgar Dale’in Katkıları
Dale'in Yaşantı Konisi Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden yararlanarak, hedef-hedef davranışlara eriştirecek öğretme durumlarının seçiminde, öğretmen ve eğitimcilere yardımcı olmak üzere "yaşantı konisi" adını verdiği çok esnek bir model geliştirmiştir.

20 Dale’in Yaşantı Konisi
Çok sayıda duyu organıyla edinilenden Az sayıda duyu organıyla edinilene Basitten Karmaşığa Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar Model ve numunelerle edinilen yaşantılar Dramatizasyonla edinilen yaşantılar Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar Geziler yoluyla edinilen yaşantılar Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar Televizyonla edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar Radyo, plak, şerit, resimlerle edinilen yaşantılar Görsel sembollerle edinilen yaşantılar Sözel sembollerle edinilen yaşantılar Kendi kendine edinilen Başkalarının yardımıyla edinilen Göz veya kulakla Göz ve kulakla Bütün duyu organlarıyla Gözle Soyuta Somuttan Kendi kendine edinilenden Başkalarının yardımıyla edinilene Dale’in Yaşantı Konisi

21 Yaşantı Konisinin İlkeleri
Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler şöyle sıralanabilir: Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğrenebiliriz. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

22 öğret&rehberlik et Youtube video konferanslar geliştir
Çevrim içi sorulara cevap ver Sitelerle rehberlik et Sanal sunumlar gerçekleştir Sanal danışmanlık yap Çevrimiçi kurslar düzenle ……………………..?

23 geliştir&paylaş Kavram haritaları geliştir Öğrenme araçları geliştir
Şablonlar ve kılavuzlar geliştir Hikâyeler geliştir Öğretim programlarına göre dersler geliştir Özel dersler geliştir. ……………………….?

24 Topla&yardımcı ol Kaynakları paylaş Top listeler blogu oluştur
Linkleri paylaş Konularına göre listeler oluştur Özetler paylaş Bibliyografiler paylaş ………………………………?

25 İşbirliği yap Google gruplar oluştur Eş zamanlı buluşmalar düzenle
Sosyal medyada yararlan Sabit online konferanslar düzenle …………………………………….?

26 yaz&yayınla Bloglara ve makalelere yorum yaz
Yorumlarını istikrarlı yazmaya çalış Blog oluştur E-kitap yaz Dergilere makale yaz ………………………….?

27 Nelere Dikkat Etmeliyim?

28 Okunaklılığın sağlanması
Verilmek istenen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin miktarının en aza indirgenmesi İzleyenlerin etkin katılımının sağlanması Verilmek istenen mesajın en can alıcı kısmına odaklanılmasının sağlanması

29 İçerik açısından; Materyal öğretim hedeflerine uygun mudur?
Materyal öğrenmeyi destekleyecek yapıya sahip midir? Materyal öğrenme yaflantılarına uygun mudur? Materyalde kullanılan dil açık ve anlaşılır mıdır? Materyalde tasarım kriterlerine uyulmuş mudur?

30 Öğrenci açısından; Materyal öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun mudur? Materyal öğrenciyi güdüleyici nitelikte midir? Materyal öğrencinin yaratıcılığına olanak sağlamakta mıdır? Materyal soyut yaşantıları somutlaştırabilmekte midir?

31 Öğretmen açısından; Materyal öğrenmeyi kolaylaştırıcı mıdır?
Materyal öğrenci başarısını artırıcı mıdır? Materyal kullanışlı, ekonomik ve ulaşılabilir midir?

32 Neler Geliştirebilirim?
Görsel Materyaller İşitsel Materyaller Hem Görsel Hem İşitsel Materyaller Modeller ………………………?

33 Sİnkveyn teknİğİ 1 - İsim/Kavram 2 - Kavramı niteleyen sıfat
3 - Kavramla ilgili filler 4 - Kavramı özetleyen cümle 5 - Sonuç (bir kelime ile ifade etmek gerekirse) Öğretmen Sabırlı ve sorumludur Eğitir, geliştirir, öğretir. Hayata yön veren pusuladır. Medeniyettir.

34 KEM ÂLÂT İLE KEMÂLÂT OLMAZ.
Ancak araçlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, uygun olarak kullanılmadıkları zaman yararlı olmazlar.


"Din Öğretiminde Materyal Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları