Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Geleneksel Teknikler  Çoktan seçmeli testler  Doğru yanlış soruları  Eşleştirme soruları  Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları  Kısa cevaplı yazılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Geleneksel Teknikler  Çoktan seçmeli testler  Doğru yanlış soruları  Eşleştirme soruları  Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları  Kısa cevaplı yazılı."— Sunum transkripti:

1

2  Geleneksel Teknikler  Çoktan seçmeli testler  Doğru yanlış soruları  Eşleştirme soruları  Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları  Kısa cevaplı yazılı yoklamalar  Uzun cevaplı yazılı yoklamalar  Soru-cevap  Sürece dayalı Teknikler  Performans değerlendirme  Ürün seçki dosyası (Portfolyo)  Tanılayıcı dallanmış ağaç  Yapılandırılmış grid  Kavram haritaları  Kendi kendini değerlendirme  Grup ve/veya akran değerlendirmesi  Kelime ilişkilendirme  Proje  Drama  Görüşme  Yazılı raporlar  Gösteri  Poster

3 Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemleri  Öğretme ve öğrenmeden bağımsız bir değerlendirme  Ezbere, kolay öğrenilen bilgileri değerlendirme  Birbirinden bağımsız parçalı bilgileri değerlendirme  Bilimsel bilgiyi değerlendirme  Öğrencinin bilmediğini öğrenmek için değerlendirme  Dönem sonu değerlendirme etkinlikleri  Sadece öğretmenin değerlendirilmesi Yeni ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri  Öğretmenin ve öğrenme bir parçası olan değerlendirme  Anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirme  Birbirine bağlı, iyi yapılanmış bir bilgi ağını değerlendirme  Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme  Öğrencinin ne anladığını öğrenmek amacı ile değerlendirme  Dönem boyunca devam eden değerlendirme etkinlikleri  Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendini değerlendirme

4

5  Öğrencilerin, öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri dikkate alınarak, bunları eyleme dönüştürmelerini sağlayacak durum ve ödevlerdir.  Performans değerlendirme, öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir,  Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda göstermelerini sağlar.

6  Performans değerlendirme, öğrencinin günlük yaşamındaki problemlerini çözmede yardımcı olur.  Değerlendirme süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir.  Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır.  Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman diliminde çalışma ve tekrar yapma olanaklarına sahip olurlar.

7  Performans değerlendirme, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir.  Performans ödevlerinde, tek bir cevap yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirilmelidir.  Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir.  Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece değerlendirme sürecinde, öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler.

8  Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi  Amacın Belirlenmesi  Performansın ya da Ürünün Gözlemlenebileceği Ortamı Oluşturma  Performansın Puanlanması

9  Ürünler  Üst Düzey Düşünme Becerileri  Gözlenebilir Performanslar  Alışkanlıklar ve Sosyal Beceriler

10 İçerik Düzeyi Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Puanlama Yöntemi Fen Bilgisi İlköğretim 6. sınıf Öneri Geliştirme ve Sorun Çözme Becerisi Dereceli Puanlama Anahtarı(Rubric) Uzayda yaşanabilecek yeni bir gezegen bulunduğunu ve bu gezegende yeni bir yaşam kurma görevinin de size verildiğini düşünün. Amacınız insanlık için az sorunlu ve mutlu bir düzen kurmaktır. düzen kurmaktır. Buna göre, dünyamızda insanların yaşadığı temel sorunları düşünerek, bu yeni gezegen de sorunsuz bir düzen için ne tür önlemler alırdınız? Buna göre, dünyamızda insanların yaşadığı temel sorunları düşünerek, bu yeni gezegen de sorunsuz bir düzen için ne tür önlemler alırdınız? Sorunsuz bir düzeni kurmak için neler yapardınız? Sorunsuz bir düzeni kurmak için neler yapardınız? DİKKAT : Bu sorunun yanıtı için öncelikle, dünyamızda yaşanan sorunların neler olduğunu belirleyiniz. Bu sorulara neden olan ortak etkenleri düşünüz. Daha sonra ne tür önlemler alacağınızı belirleyiniz ve alacağınız önlemleri gerekçelere dayandırınız

11 Öğrencilerin bilgiyi gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirmelerini sağlar. Performans değerlendirme kaynakları tekrar tekrar kullanılabilir. Performansın belirli bölümlerine odaklanıldığından öğretmenin her bir parçayı gözlemleyebilmesini ve değerlendirebilmesini sağlar. Aynı değerlendirme aracı, öğrencinin zaman içindeki gelişimini bir çizelge olarak kullanarak izleyebilir.

12  Performans ödevleri ilk uygulamada zor hatta korkutucu gelebilir.  Gösterilmesi beklenen performansın karmaşık olduğu durumlarda değerlendirme ölçütlerinin açık ve net ifade edilmesinde güçlükler yaşanabilir.

13  Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleri ve aynı zamanda da ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir.  Projeler bireysel olarak yapılabildiği gibi grup olarak da yapılabilirler.  Projelerin konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçilerek belirlenebilir.  Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden de yardım alabilir.

14  Projelerin değerlendirilmesinde puanlama ölçekleri kullanılabilir. Proje Değerlendirme Ölçeği; örnek3.jpg

15  Proje, bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak öğrencinin bilimsel düşünmesini geliştirmeyi amaçlar,  Öğrenci kendisi bir durum ortaya koyar veya öğretmen öğrenciye sadece konuyu verir.  Performans değerlendirmeye göre daha kapsamlıdır.

16  Performans değerlendirmede (PD)ise öğretmen öğrenciye durumu hazır olarak sunar.  Öğrenci kendisine verilen durumu araştırmaya başlar.  PD uzun solukludur.  Sınıf içinde ve dışında yapılabilir.

17 Öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerinin Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin Öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisinin Öğrencilerin işbirlikli çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Öğrenciler bilgiyi yaparak yaşayarak kazanırlar.

18  Uzun ve zorlu bir süreçtir.  Çalışmanın başında öğrenciler sürecin yoğunluğundan dolayı kaygı duyabilirler.  Çalışmanın başında öğrenciler ödev konusunda yeterince bilgilendirilmez ise süreç verimli olmayabilir.

19  Sadece sınıf içi sınav uygulamalarıyla elde edilen sonuçlara bakarak öğrenci hakkında karar vermek modern eğitim anlayışı ile çok bağdaşmamaktadır.  Toplanan bu veriler de öğrenci hakkında doğru değerlendirmelerin yapılmasına katkı sağlar.

20  Bu araçlarla yapılan ölçme ve değerlendirme daha çok tamamlayıcı bir nitelik taşır.  Öğrenci hakkında bu araçlarla elde edilen sonuçlar normal sınavlarla elde edilen sonuçları destekleyici, alınabilecek yanlış kararları önleyici amaçla yapılır.

21  Bu oran önceden hazırlanan bir plana bağlı olmaksızın yapılan çalışmanın niteliğine dayalı olarak değişecektir.  En önemlisi ölçme araçlarının ne kadar güvenilir ve geçerli olduğudur.


" Geleneksel Teknikler  Çoktan seçmeli testler  Doğru yanlış soruları  Eşleştirme soruları  Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları  Kısa cevaplı yazılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları