Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜKTE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜKTE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜKTE ANLAM

2 1. "Yol" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "mecaz " anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bodrum' a deniz yolu ile gittik. B) Bizim köye asfalt yol yapıldı. C) Bu yolda neler feda ettim.  D) Bu yol bizim köye çıkar.

3 A,B ve D şıklarında yol sözcüğü gerçek anlamında kullanılırken , C seçeneğinde “uğrunda, bu uğurda” anlamında kullanılmıştır. CEVAP: C

4 2. Beslemek sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde, mecaz anlamda kullanılmış?
A) Arkadaşım evinde kuş besliyor. B) Babam ailemizi besliyor. C) Kimseye karşı kin beslemiyorum.  D) Balık beslemekten hoşlanıyorum.

5 Beslemek sözcüğü A,B ve D şıklarında gerçek anlamıyla kullanılırken C seçeneğinde “gütmek” anlamında kullanılmıştır. CEVAP: C

6 3. Aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?
A) Ben en çok seni özleyeceğim. B) Kırlarda gezmek istiyorum. C) Tren istasyona gelince çok heyecanlandım. D) Ovanın yeşil sırtına uzanmış tüm hayvanlar. 

7 D seçeneğinde “Ovanın sırtına uzanmış tüm hayvanlar” derken burada mecazlı bir anlatım vardır.

8 4. Yüzmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Her gün havuzda yüzüyorum. B) Kayıklar suda yüzüyor. C) Bolluk içinde yüzüyor   D) Kasap koyunun derisini yüzüyor.

9 “Yüzmek” sözcüğü C seçeneğinde “Bulunmak” anlamında kullanılmıştır
“Yüzmek” sözcüğü C seçeneğinde “Bulunmak” anlamında kullanılmıştır.Cevap: C

10 5. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) termometre B) sıra C) kantin   D) dolap

11 “Kantin” sözcüğü terim anlamlı değildir.Cevap:C

12 6. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) O aliyi çok sever. B) Ayşe'nin babası Doktor olmuş. C) Sedayı rüyamda gördüm. D) Amasya'da fuar açılmış. 

13 Diğer seçeneklerde özel isimlerin yazılışında yazım hatası vardır
Diğer seçeneklerde özel isimlerin yazılışında yazım hatası vardır.Cevap:D

14 7. aşağıdaki sözcüklerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
A) Eyvah,dolu yağıyor! B) Bu gece misafirliğe gidiyor. C) Köpek yiyecek arıyordu. D) Arkadaşım çok sulu gözlüydü.

15 “Sulu gözlü olmak deyimdir.”Cevap:D

16 8. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. C) İçi içine sığmamak.   D) At sahibine göre kişner.

17 “İçi içine sığmamak “ atasözü değil deyimdir.

18 9. “Kendine acındırıcı tavır takınmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boy göstermek B) Boyun bükmek C) Boyun eğmek D) Boyunun ölçüsünü almak

19 “Boyun bükmek” deyimi doğru cevaptır. CEVAP:B

20 10. Hangi sözcüğün anlamdaşı yoktur?
A) Kara B) Kılavuz C) Kızmak D) Uzun

21 “Uzun” sözcüğünün anlamdaşı yoktur.CEVAP:D

22 11.”Tuzlu” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Bu kuyunun suyu çok tuzlu. B) Karadeniz Akdeniz’e göre daha tuzlu. C) Bu yemek çok tuzlu yenmiyor. D) Sebze ve meyvelerin fiyatları çok tuzlu.

23 “Tuzlu” sözcüğü A,B ve C seçeneklerinde gerçek anlamında kullanılmıştır.CEVAP:D

24 12. Hangi sözcüğün karşıtı yoktur?
A)Bakmak B)Düşmek C)Gülmek D)Vermek

25 B,C ve D seçeneklerinin karşıt anlamı vardır.CEVAP:A

26 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Yüz B) Ak C) Kır D) Dev

27 “Dev” sözcüğünün eş seslisi yoktur. CEVAP:D

28 14. İyi olmak …. , …. olan adaletli olmaktır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, hangi seçenekteki kelimeler getirilebilir? A)zordur – elimizde B)kolaydır – zor C)gerekmez - önemli D)önemsizdir – gereksiz

29 “Kolaydır-zor” kelimeleri gelmelidir.CEVAP:B

30 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim değildir?
A) Pergel olmadan bunu çizemezsiniz. B) Kardeşim oyunun ikinci perdesinde dışarı çıkmıştı. C) Nota bilgisi olmadan şarkı söylenir mi? D) Türklerin köklü bir tarihi vardır.

31 “Köklü” sözcüğü terim anlamlı kullanılmamıştır.CEVAP:D


"SÖZCÜKTE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları