Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plan Demans, tanımlar Her unutkanlık demans mıdır ? Alzheimer Hastalığı Diğer demanslar Kanıta dayalı değerlendirme Tanı algoritması ve özet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plan Demans, tanımlar Her unutkanlık demans mıdır ? Alzheimer Hastalığı Diğer demanslar Kanıta dayalı değerlendirme Tanı algoritması ve özet."— Sunum transkripti:

1 Plan Demans, tanımlar Her unutkanlık demans mıdır ? Alzheimer Hastalığı Diğer demanslar Kanıta dayalı değerlendirme Tanı algoritması ve özet

2 DEMANSI NASIL TANIYALIM ? Prof.Dr. Abdulkadir Koçer-2012

3 Demans / Bunama ? Demans, beyin hastalığına bağlı olarak bilişsel fonksiyonlarındaki kötüleşmeyi ifade eder Daha önceki bilinen bir seviyeden geriye gidiş Yavaş, sinsi başlangıç ve ilerleme Geri dönüşsüz, >6 ay Sosyal yaşantıyı ve çalışma kapasitesini olumsuz etkiler

4 Demans Sendromu MSS’ nin edinsel ve multifaktöriyel nedenlerle hasarlanması sonucu, bilinç bulanıklığı olmaksızın, birden fazla kognitif alanın bozukluğu (bellek, yargılama, soyut düşünce, dil vb.) ile birlikte non kognitif değişikliğin olması ve (kişilik ve davranışlarda), bununla ilintili olarak günlük yaşam aktivitelerinin eskisi düzeyinde sürdürülememesine neden olan, doğal seyri açısından kalıcı, sıklıkla da ilerleyici bir klinik tablodur.

5 Demansın sonsuz yüzü vardır ve ne çıkacağını kestirmek zordur 1. Kognitif 2. Davranışsal 3. İşlevsel (GYA’lar) Demans sendromunun semptomatolojisi

6 Demans önemli bir sağlık problemi % Age

7 Sınıflandırma Birincil Dejeneratif Demanslar (60%) Alzheimer hastalığı (AH)* Fronto-temporal lober dejenerasyon Lewy cisimciği demansı ve Parkinson hastalığı Vasküler Demans (30%) Küçük damar hastalığı – Stratejik enfarkt Multi enfarkt demansı İkincil, demansa neden olan hastalıklar (10%) Depresyon, tümörler, enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar vs.

8 Alzheimer Hastalığı ? Yavaş ilerleyici dejeneratif hastalık Kolinerjik nöronlar ve sinaptik bağlantıların destrüksiyonu ile giden Ety ? Beta amyloid üretimi ve tau proteininin hiperfosforilize olması Yaş Demanslı hastaların >50%

9 Demans Nadir BİR HASTALIK DEĞİL! Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. 65 yaşın üzerindeki nüfusun % 2 - 4’ünde değişik derecelerde demans görülürken 80 yaşın üzerindeki bireylerde bu oran % 20' lere kadar çıkmaktadır. - Türkiye’de ortalama 250.000 hasta ve %10 tedavi alıyor

10 AH’nın ilerlemesi HafifOrtaŞiddetliSon dönem Bellek Yönelim Dezoryantasyon Afazi Apraksi Ajitasyon İdrar ve gayta problemleri Beslenme problemleri Motor problemler Yanıtsızlık Yatağa bağımlı Disfaji Enfeksiyonlar Bağımsız yaşam Yıl Bilişsel bozulma Fonksiyonel bozulma

11 HKY (Petersen 2003) Normal değil, demanslı değil(DSM IV, ICD 10) Bilişsel defisit -Bildirme -Objektif klinik testlerle ortaya konmuş GYA etkilenmemiş Geçiş süreci ???

12 Normal Yaşlanma HKY Zaman (yıl) Bilişsel yetmezlik Demans

13 Erken demans ? NormalAHAH HBY MMSE>26 MMSE>24-26 MMSE<24 6-25% yılda 1-2% yılda

14 Tanı amaçlı neler yapılabilir ? Öykü* Erken dönemde önemli bir problem -Anormal mi ? -Bellek ? Diğer bilişsel işlevler ? -İlerleyici mi ? -İkincil bir nedenle ilişkili mi ? -Birincil demansı düşündüren yeterli veri var mı ?

15 Anormal mi ? “Hayat hatırlamaktır” Fatura unutma, randevu problemi… Dezoryantasyon (kaybolmalar) ! GYA ve fonksiyonlarını etkileyen bir sorun ! “Unutkanlıkla ilgili detayları akrabalarından aldığımız hastalar” !

16 Tanı çalışması Klinik öykü Muayene Görüntüleme MRI veya BBT SPECT / PET EEG BOS / Kan NPT DSM-IV/ NINCDS Tanı “Kaynaklar”“Kriterler”

17 Medial Temporal Lobe Atrophy

18 Examples-SPECT Alzheimer Frontotemporal Vascular Dementia dementia

19 Alzheimer Hastalığı Tanı Kriterleri

20 ALZHEIMER HASTALIĞI-Klinik Tanı Kriterleri En yaygın biçimde kullanılan iki tanı aracı; 1. DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,4’üncüsü. 2. NINCDS-ADRDA: National Institute of Neurol and Comm Dis and Stroke and AD and Rel.Dis.Ass.

21 NINCDS-ADRDA’nın UYARILARI *Ani başlangıç *Fokal nörolojik bulgular *Hastalığın erken evrelerinde nöbetler ve/veya denge ve yürüyüş bozukluğu

22 ALZHEIMER HASTALIĞI Non-kognitif Alanlar *Davranışsal problemler Depresyon Psikotik bulgular *Gündelik Yaşam Aktiviteleri(GYA)

23 Tanı için gerekli şart - 1 Kognitif yıkım edinilmi ş olmalıdır mesleki ve sosyal işlevleri etkileyecek düzeyde olmalı daha önceden varolan daha yüksek bir işlev düzeyinden düşüşe yol açmalıdır

24 Tanı için gerekli şart - 2 Tek bir kognitif alandan ziyade birden çok alanda kötüle ş me olmalıdır Bellek bozukluğunu + aşağıdakilerden az bir tanesini içeren bozukluk olmalı Afazi Apraksi Agnozi Yürütücü işlev bozukluğu

25 Tanı için gerekli şart - 3 Koma gibi herhangi bir uyanıklık bozuklu ğ u bu tablonun nedeni olmamalıdır Di ğ erleri; 1. Akut konfüzyon 2. Delirium (Madde kötüye kullanımı, toksinler, genel tıbbi bozukluk..) Demans, SSS ve sistemik hastalığa bağlı değildir. Demans psikiyatrik hastalığa bağlı değildir

26 AH ? AH benzeri demans tanısı için; 1. Bellek kaybının başkalarınca da tasdik edilmesi 2. Birden çok kognitif alanda kaybın göterilmesi 3. Sekonder demans nedenlerinin dışlanması (varsa muhtemel AH)

27 AH- Makroskopi

28 AH- Mikroskopi *Senil(Nöritik)Plaklar *Nörofibriller İğcikler *Nöronal kayıp-subreaktif gliozis *Granulovakuoler Dejenerasyon Not: Bu bulgulara ileri yaşlılıkta ve diğer bazı nörodejeneratif hastalıklarda da rastlanabilmektedir.

29 Nöritik plaklar

30 Nörofibriler yumaklar

31 AH - Laboratuvar

32 LR+ for different diagnostic tests. AD vs Controls (SBU data up to 2004) MethodN studier N ind. LR+ Neuropsych.test574214,3 (MMSE13169) Clock test538110 APOE 78380002,0 EEG 66383,9 MR/CT1416009,0 SPECT/PET 1413154,2 CSF t-tau 20255511,8 CSF p-tau 1211299,6 CSF A  54226

33 Kılavuzlar bize neler söyler ? EFNS BT ve MRG kullanılmalı (+ NICE) SPECT ve PET – şüphe varsa (NICE: ”mutlaka”) EEG (CJD veya epileptik nöbet) (NICE: yalnızca CJD) APOE genotiplemesi ???

34 AA TauApoECholInflamOS Kombinasyon tedavisi ???

35


"Plan Demans, tanımlar Her unutkanlık demans mıdır ? Alzheimer Hastalığı Diğer demanslar Kanıta dayalı değerlendirme Tanı algoritması ve özet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları