Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN
MUHASEBE BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ (Mad. 30) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ A – GİRİŞ İŞLEMLERİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ MADDİ DURAN VARLIK hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden ON GÜN İÇİNDE ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir. HARCAMA BİRİMİ Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi MUHASEBE YETKİLİSİ 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda izlenen TÜKETİM MALZEMELERİNİN tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar 3’er aylık dönemler itibariyle kullanılmış TÜKETİM MALZEMELERİNİN taşınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen ONAYLI BİR LİSTESİ, EN GEÇ İLGİLİ DÖNEMİN SON İŞ GÜNÜ MESAİ bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

2 ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince 3 Nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Hazırlanır Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince 1 Nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına Gönderilir Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Muhasebe Birimine Gönderilir ve Bu birim tarafından onaylanır ve Harcama Birimine gönderilir Taşınır Konsolide Görevlisince Üniversitenin Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Kesin Hesap İcmal Cetvelleri hazırlanır Harcama birimlerince düzenlenen a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze / Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, 1 Nüshası Sayıştayca belirlenecek süre içerisinde, Üniversite Taşınır Kesin Hesabı Cetveli ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli ise Mayıs ayının 15’ine kadar Sayıştaya gönderilir Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştaya gönderilir.

3 ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ
1 4 Yıl Sonu Sayım Komisyonunca; Sayım tutanağı Sayım ve Döküm cetveli düzenlenir. Muhasebe Yetkilisince; Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak imzalanıp tekrar harcama yetkilisine gönderilir. 2 5 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisince ; 3 nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Harcama Yetkilisince ; Muhasebe yetkilisince onaylanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze / Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri ve Taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösteren Tutanakla 1 Nüshasını Sayıştayca belirlenecek süre içerisinde Sayıştaya, 1 nüshasını ise ocak ayının sonuna kadar Taşınır Konsolide görevlisine gönderir. 3 Harcama Yetkilisince ; 3 nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Sayım ve Döküm cetveli ile kontrol ettikten sonra Muhasebe birimine gönderir.

4 ÜNİVERSİTELER İÇİN TAŞINIR YÖNETİM DÖNEMİ İŞLEMLERİ
6 Taşınır Konsolide Görevlilerince kendilerine bağlı harcama birimlerine ilişkin Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri istinaden iki nüsha Taşınır Hesap Cetvelleri düzenlenir ve 1 nüshası 15 şubata kadar Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (Üniversite Konsolide Görevlisi) gönderilir. 7 Üniversite Konsolide Görevlisince (Strateji Geliştirme Daire Başkanı); diğer konsolide görevlilerinden alınan Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerini istinaden Üniversite Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerini hazırlar ve birer nüshasını Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Sayıştaya gönderilir.


"TAŞINIR GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları